Læren om helvete

Del 11 av 12 deler


Bibelen er veldig tydelig på denne neste lære og trossetning. Som vi har vist deg i vår artikkel med tittelen "Helvetes virkelighet" forteller Bibelen oss om at det virkelig er et helvete, og at det vil være evig for alle de som vil bli kastet ned i det.


Mange i den liberale delen av de Kristne prøver å komme unna fra denne læren, fordi deres menneskelige sinn ikke kan tro at Gud virkelig kunne skape et slikt forferdelig sted for evig plage og smerte. Som et resultat, har noen av dem falt for en løgn rett fra helvetesgropen som heter universalisme. Dette er en tro på at ingen går til helvete. De tror at alle vil komme rett til himmelen når de dør og krysser over, uansett hva de noensinne har gjort i dette livet, og om de noensinne har gjort Jesus Kristus til sin personlige Herre og Frelser eller ikke.


I den ovennevnte hardtslående artikkelen gir vi deg alle de viktigste versene fra Bibelen som viser deg at det virkelig er et helvete, sammen med å gi deg de riktige forklaringene på hvorfor Gud ville skape et så forferdelig sted for plage og smerte med hvordan Han har satt opp det store bildet.

Igjen, her er noen av de viktigste versene fra Bibelen som viser oss at det ikke bare er et helvete i sentrum av vår jord, men at alle de som blir kastet ned der, kommer til å være der nede for all evighet.

 • "For Gud sparte ikke de englene som hadde syndet, men styrtet dem ned og holdt dem lenket i avgrunnens mørke inntil dommen." (2.Peter.2:4)


 • "Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner." (Johannes.15:6)


 • "Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte." (Lukas.12:5)


 • "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" (Matteus.10:28)


 • "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" (Hebreerne.10:31)


 • "Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han hører!" (Matteus.13:41~43)


 • "Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner." (Matteus.13:49~50)


 • "Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans." (Matteus.25:41)


 • "Om din hånd frister deg, da hogg den av! Det er bedre for deg at du går vanfør inn til livet, enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild, hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner." (Markus.9:43~44)


 • "Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den." (Matteus.7:13)


 • "Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten." (Lukas.13:3)


 • "Og de skal gå ut og se på de døde kroppene av de menn som har syndet mot meg, for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slokkes, og de skal være en gru for alt kjød." (Jesaja.66:24)


 • "Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete?"(Matteus.23:33)


 • "Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet" (2.Tessaloniker.1:9)


 • "Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den." (Matteus.16:18)


 • "Men han vet ikke at der bor dødningene, at hennes gjester er i dødsrikets dyp." (Ordspråkene.9:18)


 • "La ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte." (Salmene.55:16)


 • "Fra hennes hus går det veier til dødsriket, de fører ned til dødens mørke rom." (Ordspråkene 7:27)


 • "De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, alle de som glemmer Gud." (Salmene.9:18)


 • "Jeg lar deg fare ned likesom de som farer ned i graven, til fortidens folk. Jeg lar deg bo i dødsrikets land, i ruiner fra eldgammel tid, likesom de som farer ned til graven, for at ingen mer skal bo i deg. Men jeg vil gjøre herlige ting i de levendes land. Til en forferdelse vil jeg gjøre deg, og du skal ikke mer være til. De skal lete etter deg, men aldri i evighet finne deg, sier Herren Gud." (Esekiel.26:20~21)


 • "Men dersom Herren gjør noe som ikke har hendt før - dersom jorden lukker opp sitt gap og sluker dem og alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet dere at disse mennene har foraktet Herren. Med det samme han hadde talt disse ordene, revnet jorden under dem. Jorden åpnet sitt gap og slukte dem og deres boliger og alt det folk som tilhørte Korah, og alt det de eide. De for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten." (4.Mosebok.16:30~33)


 • "For ikke priser dødsriket deg, ikke lover døden deg. Ikke venter de som farer ned i graven på din trofasthet." (Jesaja.38:18)


 • "Hans graver er lagt i hulens dypeste bunn, og hans skare er rundt omkring hans grav. Alle sammen er drept, falt for sverdet, de som utbredte redsel i de levendes land." (Esekiel.32:23)


 • "...Fri ham fra å fare ned i graven! ... Han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst." (Job.33:24,28)


 • "Den femte engelen blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den." (Åpenbaringen.9:1)


 • "Men disse som søker etter min sjel for å ødelegge den, skal gå ned til jordens dyp." (Salmene.63:10)


 • "La disse som omgir meg, få over sitt eget hode den ulykke deres lepper volder. Glødende kull skal ristes ut over dem, han skal styrte dem i dype huler, så de ikke skal reise seg igjen." (Salmene.140:10~11)


 • "Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden." (Lukas.3:9)


 • "Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner." (Matteus.25:30)


 • "Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal de gråte og skjære tenner." (Matteus.22:13)


 • "En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn." (Åpenbaringen.14:9~11)


 • "Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus - for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde." (Lukas.16:19~31)


 • "Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere - deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.(Åpenbaringen.21:8)


 • "likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild." (Judas.1:7)


 • "Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse." (Salmene.73:18~19)


 • "For han skal ikke ta noe med seg når han dør, hans herlighet vil ikke fare ned etter ham. Selv om han, mens han lever, lykkønsker sin sjel - om de priser deg lykkelig fordi du gjør det godt for deg selv," (Salmene.49:18~19)

Når du leser alle disse versene, det ene, rett etter den andre, kan det uten tvil være at våre rasjonelle tanker sier oss at et sted som heter helvete virkelig eksisterer, og at Gud ikke bruker noen form for metaforisk eller symbolsk språk i ovennevnte vers. Alle disse versene er ment å bli tatt veldig, veldig bokstavelig. Som sådan er dette en annen grunnleggende lære som må være fullt akseptert og fullt ut lært av hvert eneste kirke og menigheter i den kristne tro.


Igjen, hvis du noen gang kommer over noen kirke, pastor eller kirkesamfunn som prøver å gjemme unna denne grunnleggende store læren, så løp vekk. For hvis de begynner å bli narret nok, hvor de ikke lenger vil tro på denne grunnleggende store læren, så vil det ikke vare lenge før de begynner å falle ned i store alvorlige feil i noen av de andre grunnleggende trossetninger i den kristne tro.


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming