Skriftvers for 3 grunner til at Gud

vil tillate prøvelser og trengsler

Del 2

7. Kjemp troens gode kamp


Ikke bare må vi lære å gå i tro, men vi må også lære å bruke vår tro til å hjelpe oss med å overvinne alle de hindringene som disse prøvelsene og trengslene vil presentere for oss.


Med andre ord må vi lære å sette vår tro til handling. 

Og når du blir kastet inn i midten av et hvilket som helst type heftig forsøk, vil du bli tvunget til å sette din tro ut i store handlinger.

Disse neste settene av vers er ekstremt kraftige. Herren setter virkelig poenget med noe av ordlyden i disse versene fordi vi må lære å kjempe den gode troskampen og stå fast i denne troen helt til slutt, uansett hva som kommer til å prøve å slå oss ut selvfølgelig.


Hvert av disse versene vil vise oss den ekstreme viktigheten av at vi ikke mister vår tro i Herren, og at hvis vi holder fast i det til slutt, vil vi bli endelige vinnere og overvinnere i Ham og til slutt vinne seieren, befrielsen og uansett de velsignelser og belønninger som Gud vil gi til oss for å klare det gjennom noen av disse tøffe prøvelser og trengsler.


Disse neste settene av vers er kjempestore kraftvers. Brenn disse versene inn i minnebankene dine hvis du virkelig vil lære å bli en god og mektig soldat i Jesus Kristus. Åpenbaringen som er i disse versene er nøkkelen til å kunne få Gud til å gi deg en eventuell seier og befrielse, uansett hvor alvorlig stormskyen du kanskje står overfor, og uansett hvor håpløs ting kan se ut for deg.


En av måtene Gud vil teste din tro på i disse prøvelsene og trengslene, er å se om du vil holde fast på din tro i Ham helt til slutt, og gjennom noen av de testende omstendighetene som vil skje i gjennom av prøvelsen. Her er noen av de mest kraftfulle versene i hele Bibelen om viktigheten av å ha en sterk, kraftig og urokkelig type tro på Herren.

 • "Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner." (1.Timoteus.6:12)


 • "For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro." (1.Johannes.5:4)


 • "Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!" (1.Korinter.16:13)


 • "Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir..." (Kolosserne.1:23)


 • "Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans." (Johannes'.åpenbaring.2:10)


 • "Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen." (Hebreerne.3:12~14)


 • "Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, er alle i live i dag." (5.Mosebok.4:4)


 • "Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene:" (Johannes'.åpenbaring.2:26)


 • "Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone."                          (Johannes'.åpenbaring 3:21)


 • "Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler." (Johannes.åpenbaring.3:5)


 • "For Gud er ikke urettferdig så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet." (Hebreerne.6:10~12)


 • "Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet."(Hebreerne.10:35~36)


 • "Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham." (Jakob.1:12)


 • "Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet!» sa han. «Vi kommer helt sikkert til å seire over dem!»" (4.Mosebok.13:30)


 • "Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. ...Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med."(Apostlenes.gj.6:8,10)


 • "Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt." (Hebreerne.11:32~34)


 • "I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie..."I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom." I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde fått løftene" (Hebreerne.11:7~17)

Hvert eneste av disse versene er en stor munnfull! Disse versene er lastet med stor åpenbaring og kunnskap fra Herren om hvordan du blir en seirende krigere i dette livet, selv gjennom noen av de vanskeligste og prøvende omstendighetene du muligens kan forestille deg.


Legg merke til i de siste fire versene. Gud peker spesielt på Caleb, Noah, Stefanus og Abraham som menn som gikk med stor tro. Og hver eneste av dem endte med å bli totalt seierende og vinnere i Herren som et resultat av deres sterke og urokkelige tro på Ham. Hver enkelt av dem hadde fullført alle de guddommelige oppdragene som Herren hadde gitt dem.


Hvis du er ute etter gode, åndelige, rollemodeller, er disse gigantene av troen noen av de beste av de beste. Og vår eneste Bibel har registrert alle deres gjerninger, slik at vi kan studere og lære av dem, og hvorfor de alle kunne bli så vellykkede for Herren i de guddommelige oppdragene som Han hadde sendt dem ut på.


Andre store giganter i Bibelen er kong David, Moses, Josef, Samson, apostelen Paulus, og mange av profetene som Samuel, Jeremia, Jesaja og Daniel. Alle disse mennene mottok gode samtaler fra Herren, og selv om de fleste hadde sine egne personlige mangler, holdt hver enkelt fast til Herren og som til slutt fullførte alt han ønsket at de skulle få gjort for Ham.


Dette er måten vi skal leve dette livet på - å leve for det uttrykkelige formål å oppnå hva Guds perfekte vilje er for hver enkelt av oss.


Som vi alle vet fra førstehånds erfaringer, er dette livet tøft, og vi må alle møte en viss mengde prøvelser og trengsler i dette livet. Det er derfor disse versene spesielt er så ekstremt viktige å ha full forståelse for.

Det er bare ved nåden, makt og veiledning fra Herren, at vi kan til og med begynne å gjøre det gjennom noen av disse prøvelsene og trengselene i utgangspunktet - og det eneste som vil få Gud til å ønske å bevege seg på våre vegne gjennom noen av disse svært prøvende omstendighetene er vår totale tro, og tro på Ham, at han faktisk vil hjelpe oss med å bekjempe noen av disse kampene.

Det andre verset som er nevnt ovenfor, er virkelig fascinerende når det står at vår tro er hva som kan overvinne verden. Det er helt åpenbart at det er Gud som arbeider gjennom oss, og for oss som vil overvinne all denne motgangen i verden - men Gud prøver virkelig å kjøre hjempunktet med ordlyden av dette verset som er at det er vår tro på Ham som vil få Han til å ønske å bevege seg på vegne av oss for å overvinne enhver hindring, veiblokk eller prøvelse som kanskje vil komme vår vei!

Derfor blir vår tro på Gud testet fra tid til annen. En, for å se om vi holder fast til Ham, og to, for å øke trosnivåene, de vi allerede har i Ham til høyere nivåer - Bibelen forteller oss at vår tro faktisk er i stand til å vokse i Herren. Og gode kamper og gode forsøk er det som vil bidra til å øke våre nåværende trosnivå til disse høyere nivåene, fordi vi vil bli tvunget til å stole på Gud og hans overnaturlige hjelp på en måte som vi aldri har gjort før.

Og når du ser Gud som går overnaturlig inn for å virkelig hjelpe deg, så vil din tro gå videre til neste nivå. Derfor forteller Bibelen oss at vi kan gå fra "tro til tro" og fra "styrke til styrke". Denne spesifikke formuleringen forteller oss at vår tro og styrke i Herren bokstavelig talt kan bevege seg fra ett nivå til det neste nivå som et resultat av å bli tvunget til å sette vår tro i store tiltak for å engasjere et lidenskapelig forsøk.


Alle disse versene forteller oss at vi må lære å utvikle tankegangen om at vi skal bli gode og modige soldater i Herren, og å være villige til å ta imot enhver motgang som kan komme vår vei og ikke løpe vekk fra det. Peter kunne ikke ha gått på vann med mindre han først gikk ut av båten for å gå på det vannet. David kunne ikke ha beseiret Goliath, med mindre han først gikk ut på slagmarken for å møte ham.


Vi kan enten løpe og skjule oss når en stormsky gjør seg klar til å komme vår vei, eller vi kan gå ut på slagmarken som David gjorde mot Goliath og møte våre giganter og stormskyer direkte, opererende under Guds salvelse og makt for å kunne gjør det.

8. Gud vil verne deg gjennom prøvelsen


Ikke bare kan Gud gi deg endelig frihet, seier og befrielse fra prøvelsen hvis du er villig til å holde fast på Ham helt til slutt, men Han kan også bidra til å holde deg vernet under den, slik at du kan klare det i ett stykke.


Disse neste settene av vers vil vise deg at Gud:

 • Verner de troende


 • Verner sine helliges sjeler


 • Befrir dem ut av de ugudeliges hånd


 • Befrir ham ut av dem alle


 • Lager en rømningsvei


 • Vokter alle deres bein - ikke et av dem er brukket


 • Kan gi deg perfekt sunnhet i sinn, kropp og ånd gjennom prøvelsen


 • Vil støtte deg riktig gjennom prøvelsen

Hvis Gud vil ha deg til å gjennomgå en bestemt prøve for din egen helliggjørelse og for din egen testing i Ham, så vil Han sørge for å holde deg ordentlig støttet og beskyttet under forsøket.


Studer ordlyden i hvert av disse versene nøye, da de vil vise deg at Gud kan overnaturlig holde deg i ett stykke mens du fortsetter å presse på gjennom prøvelsen.

 • "...Herren verner de trofaste..." (Salmene.31:24)


 • "...I førti år har Herren din Gud vært med deg, og du har ikke manglet noe.»" (5.Mosebok.2:7)


 • "Klærne du hadde på deg, ble ikke utslitt, og føttene dine hovnet ikke i disse førti årene." (5.Mosebok.8:4)


 • "Hat det onde,dere som elsker Herren! Han vokter sine trofaste og frir dem fra urettferdiges hånd." (Salmene.97:10)


 • "Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se."(Apostlenes.gjerninger.3:16)


 • "Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg... Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud." (Daniel.6:23~24)


 • "Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes."(Salmene.34:20~21)


 • "Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp." (2.Korinter.4:7~11)


 • "Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut." (1.Korinter.10:13)

Legg merke til i det siste verset at Gud ikke vil tillate deg å håndtere noe som er utenfor dine evner til å kunne håndtere. Med andre ord, hvis Gud skal tillate en bestemt type prøvelse å komme din vei, vær sikker på at du vil ha det som trengs for å kunne klare det hele veien gjennom prøvelsen. Gud vil ikke teste deg utover hva dine personlige grenser kan være.


Legg merke til i vers to og tre at israelittene ble testet i ørkenen i de førti årene, "manglet ingenting", og at klærne ikke ble slitt på dem, og heller ikke deres føtter svulmet på dem under hele prøvingen. Med andre ord holdt Gud dem riktig støttet med nødvendig mat og klær for å hjelpe dem å komme seg gjennom den.


Så lenge du går i full overgivelse med Herren, og du ikke har nedbrakt noen unødvendig lidelse på deg selv, som et resultat av å engasjere deg i noen form for alvorlige synder, vil disse prøvelsene og trengselene når du har tatt veien til Herren, ha de nødvendige provianter og forsyninger gitt til deg slik at du kan klare det hele veien gjennom dem.


Legg merke til i vers 6 at Daniel kom ut av løvehulen uten å ha et hår på hodet hans skadet, "fordi han trodde på sin Gud." David beseiret Goliath uten å lide noe knuste bein.


Hvis du kan holde din tro fra å duppe for lavt med Herren, gjør du en personlig forpliktelse om at du vil holde fast til Ham, og ha tro på at Han til slutt vil bringe deg ut av prøvelsen i ett stykke og med en slags seier - da du kan forvente at Gud skal holde deg ordentlig støttet og beskyttet, slik at du får alt du trenger for å klare det helt gjennom prøvelsen.

9. Alle ting vil med tiden fungere sammen for godt


Dette neste vers er en annen stort et, som du vil høre hver predikant og lærer snakke om - og med veldig god grunn. Dette neste verset vil fortelle oss at Gud til slutt vil gjøre alt godt for de som elsker Ham og for de som er blitt kalt av Ham for å fullføre sin guddommelige hensikt for livet deres.


Her er et annet svært kraftig vers for hver enkelt person som har falt inn i en prøvelse, eller kommer til å falle i en når som helst i nær fremtid.

 • "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje." (Romerne.8:28 )

Legg merke til at Gud kan gjøre alle ting for det gode, men det er en betingelse knyttet til det. Det er for de som elsker Gud. Med andre ord er det for de som har etablert et godt personlig forhold til Ham.


Hvis du går i full overlevering med Herren og har etablert et veldig godt personlig forhold til Ham, så forvent at Gud til slutt skal gjøre alt for det beste, uansett hvor ille og hvor håpløst noen ting kan vises seg for deg naturlig i dine nåværende  omstendigheter.


Når du er midt i noen av disse brennende forsøkene, kan du noen ganger ikke se to cm. foran ansiktet ditt. Dette er når du må fullstendig stole på Gud til å jobbe alt ut i hans tidsramme og i hans vei. Og når du ser tilbake på alt på et senere tidspunkt, vil du da kunne se hvordan Gud til slutt jobbet ut alt for sitt eget gode.

10. Gud vil være helt med deg under prøvelsen


Noen av de prøvelsene og trengselene du måtte møte, kan ha noe lengde. Disse prøvelsene og trengslene vil åpenbart variere etter hvor lenge hver av dem vil vare. Noen varer bare noen få dager, andre noen få uker, noen enda lenger på flere måneder, og så vil du ha de på den tyngre side som kan vare i et visst antall år.


Uansett hvor lenge hver av disse prøvelsene vil ende opp, vil disse neste settene i versene virkelig drive hjem poenget at Gud vil være med deg helt fra begynnelsen av prøvelsen til slutten av den. Han vil være med deg gjennom tykt og tynt. Han vil helt være ved din side uansett hva som går ned og uansett hvor stygge ting kan bli fra tid til annen.


Hvis prøvelsesperioden din kommer til å ha noen form for lengre tid til seg, vil du virkelig trenge å grunne og tro på versene jeg nå vil liste, da de vil hjelpe deg å holde kursen helt til slutt.

 • "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg." (Salmene.23:4)


 • "Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over." (Salmene.57:2)


 • "Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:10~11)

Det første verset er en absolutt klassiker. Det har blitt sitert så mange ganger, at selv mange i den hedensk og verdslige verden har hørt om det. Det har blitt brukt i filmer, i sanger, og i offentlige og private taler over hele verden. Alle kan vitne til ordene "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal".


For alle sanne kristne har dette vers stor betydning, som vi alle vet at uansett hvor dårlig dalen er som vi går gjennom, vil vår Herre alltid være der hos oss og vil hjelpe å trøste og ta vare på oss ettersom vi går gjennom denne dalen.


Legg merke til at de to siste versene forteller oss at Gud også vil være vår tilflukt når vi venter på vår tid og venter på at prøvelsen skal ende - som nå fører oss rett inn i neste avsnitt.

11. Venter på Herren


Som følge av at noen av disse prøvelsene og trengselene har en viss lengde på dem, vil det være mange ganger at det eneste vi har igjen å gjøre etter at vi har gjort alt i den kampen som Herren har ønsket at vi skal gjøre, er det bare å vente på ham for endelig å avslutte det.


Disse neste 5 versene vil alle skinne inn på det punktet at det vil være de ganger at alt vi kan gjøre er å vente på at Herren skal gjøre sitt siste skritt for å avslutte prøvelsen en gang for alle. Disse versene må legges til alle de andre som er nevnt ovenfor for å gi deg all ammunisjon du trenger for å komme gjennom og værer noen form for stormsky som kan komme deg i dette livet.

 • "Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren." (Klagesangene.3:25~26)


 • "Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!" (Salmene.27:13~14)


 • "For voldsmenn skal utryddes, men de som venter på Herren,skal arve landet. Om en liten stunder den lovløse borte... (Salmene.37:9~10)


 • "De som sår med tårer, skal høste med jubel." (Salmene.126:5)


 • "Herre, min Gud,jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket, du ga meg liv på nytt da jeg var i graven. Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det fryde sang." (Salmene.30:3~4,6)

Som de to siste versene forteller oss, kan du starte prøvelsen med tårer og sorg, men til slutt vil du ende opp med å høste glede om morgenen dersom du holder fast til Herren og venter på hans frelse.

12. Gud vil til slutt befri deg


1. De fleste prøvelser og trengsler vil ha litt lengde i seg, ellers ville de ikke være egentlige tester. Som et resultat må du holde fast i Herren i en viss tidsperiode.


Hvis du blir kastet inn i enhver form for ventemodus med Herren mens du går gjennom en prøvelse, er det en ting du må henge deg på, at Herren til slutt vil befri deg hvis du fortsetter å sette all din tro og stole på Ham til å gjøre det - og hold den troen og stol på Ham til hele prøvelsen er slutt.


Disse neste sett med vers vil fortelle deg to ting:


Første, at absolutt ingenting er umulig for Gud å jobbe med eller håndtere - uansett hvor alvorlig, håpløs og strengt ditt nåværende leveforhold kan være. Dette er de versene du virkelig trenger å grunne på når du står overfor prøvelser og trengsler som er av den mer alvorlige typen. Husk - Gud kan til slutt jobbe alt ut for Hans og ditt eget beste, som vil omfatte å håndtere enhver form for alvorlig prøvelse som kan komme deg.


Andre, Det andre settet av vers vil fortelle deg at Gud til slutt kan befri deg fra prøvelsen hvis du vil holde fast ved Ham. Selv om du kanskje blir veldig utålmodig mens du venter på din befrielse, husk at Gud jobber med tålmodighet og andre gudfryktige egenskaper og karaktertrekk i personligheten din under prøvelsen. Som et resultat vil han være den som bestemmer hvor lenge forsøket vil vare - ikke deg selv eller prøvelsen selv. Gud har full kontroll over alle små ting på denne jorden, inkludert deg og alle de små detaljer i livet ditt.

 • "For ingen ting er umulig for Gud.»" (Lukas.1:37)


 • "Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»" (Lukas.18:27)


 • "Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»" (Matteus.19:26)


 • "«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»" (Markus.9:23)


 • "Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»" (Markus.5:36)


 • "De rettferdige roper,og Herren hører, han berger dem utav alle trengsler." (Salmene.34:18)


 • "Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og slet lenkene deres i stykker." (Salmene.107:14)


 • "For du har prøvet oss,Gud, renset oss som de renser sølv. Du lot oss gå i garnet, du la en byrde av motgang på våre hofter. Du lot mennesker ri over våre hoder, vi gikk gjennom ild og vann. Så førte du oss ut til overflod." (Salmene.66:10~12)


 • "Da ropte de til Herren i sin nød, og han førte dem ut av trengslene. Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. Da det stilnet, ble de glade. Han førte dem i havn der de ville." (Salmene.107:28~30)


 • "Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg." (2.Mosebok.19:4)


 • "Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny." (2.Korinter.1:8~10)


 • "Herren vendte Jobs skjebne da han ba for vennene sine, og lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før... Og Herren velsignet Jobs siste år mer enn de første..." (Job.42:10,12)

Det siste verset snakker om hva Gud gjorde med Job. Denne mannen hadde sannsynligvis en av de strengeste prøvelsene som noen kunne gjennomgå i dette livet, og likevel holdt han fast til Herren med sin sterke tro. Som et resultat avsluttet Gud forsøket og ga ham to ganger mengden velsignelser enn det han hadde da han først gikk inn i prøvelsen.


Den siste setningen snakker om hva Gud kan gjøre for deg med en eventuell befrielse når det står at de siste dagene til Job endte med å bli mer velsignet enn hva han var fra begynnelsen - og denne mannen hadde et meget velsignet liv i hans innledende begynnelse.


Legg merke til vers nummer seks, der det står at Herren kan befri deg fra "alle" dine problemer, ikke bare noen eller deler av dem.


Bunnlinjen - Gud kan ødelegge kjedene av din trelldom, uansett hvor sterke disse kjedene kan virke for deg. Gud kan fullt ut befri deg og fullstendig gjenopprette orden tilbake i livet ditt hvis du vil ri på Hans rygg og bli ledet av Den Hellige Ånd om hvilke sjakk trekk du må gjøre på slutten for å klare det ut av prøvelsen.

13. Lidelse for Jesu skyld


Som et resultat av at hver eneste av oss må gå gjennom en viss mengde prøvelser og trengsler i dette livet, er det en ytterligere ting vi alle må holde ut med og utstå, og det er en viss del av faktiske lidelse.


Jeg vet at ordet "lidelse" er noe som de fleste av oss ikke vil høre om, mye mindre snakke om eller faktisk oppleve. Men om vi liker det eller ikke, og om vi vil møte det eller ikke, er lidelse ikke bare en del av dette livet og verden, men det er også en faktisk del av vår vandring med Herren.


Noen av prøvelsene som er på den tyngre og ekstreme siden, vil medføre en viss mengde mentalt, emosjonelt, åndelig og muligens fysisk lidelse med dem. Ofre for stygge naturulykker og ulike typer sykdommer og smitte kan alle medføre en viss fysisk lidelse med dem - og i noen av disse tyngre tilfellene vil vi snakke om ekstrem lidelse.


Folk som dør av terminale sykdommer, mennesker som pådrar seg fryktelige skader i alvorlige bilulykker, og at folk blir brent over 80% av kroppene deres i branner, kan alle gå gjennom en fryktelig mengde ikke bare mentale og følelsesmessige lidelser, men også mye fysiske lidelser også.

Igjen, Gud forårsaker ikke alle disse dårlige tingene til å skje, eller forårsaker denne typen forferdelig lidelse.


Siden Bibelen forteller oss at det ikke er noe mørke i Gud, er det ingen mulighet for at han kunne forårsake noen av disse dårlige og fryktelige tingene å skje.


Disse dårlige og fryktelige tingene skjer alle på grunn av Adams forbannelse som fortsatt er i full drift på denne jorden.


Og til denne forbannelse er helt og fullstendig fjernet i den nye himmelen og den nye jorden, vil en viss fysisk, mental og følelse-smessig lidelse ikke bare være en del av denne verden og livet, men  det vil også være en del av vår individuelle vandring med Herren.


For å prøve å løpe fra denne virkeligheten, eller å forsøke å ignorere  det, er bare å plage seg selv hvis du noen gang blir tvunget til å håndtere det selv eller en nært elsket. Og før eller senere vil en viss fysisk og / eller mental lidelse til slutt komme din vei.


Det er derfor hver eneste kristen trenger kunnskapen om hele denne delen av vandringen med Herren - slik at de kan håndtere denne typen motgang og lidelse når det kommer deres veien i dette livet.

Det er her du virkelig trenger å grunne på det neste settet av vers. Jeg vil nå liste om prøvelsen som nettopp har kommet til deg, har en viss fysisk, mental eller følelsesmessig lidelse som følger med det. Disse neste settene av vers vil fortelle oss at vi må lære å:

 • Lide for Jesu skyld


 • Være villig til å lide skam for hans navn


 • Være villig til å lide for rettferdighetens skyld


 • Være villig til å lide for å gjøre godt


 • Være villig til å lide for å gjøre Guds vilje

Et av versene jeg vil liste i denne delen, vil fortelle oss noen av de tingene apostelen Paulus måtte lide for - og det var etter at han hadde blitt frelst og jobbet fulltid for Herren. Dette var noen av de spesifikke tingene Paulus måtte gjennomgå:

 • Pisket med 39 striper fem forskjellige ganger


 • Slått med stenger tre ganger


 • Steinet en gang


 • Skipbrudden tre ganger


 • Ofte i fengsler


 • Ofte i søvnløshet, sult, tørst, kulde, nakenhet, tretthet og slitasje


 • I fare både på innsjøer og på havet, røvere, egne landsmenn, hedninger, falske brødre, ørkenen og byen

Prøver og trengsler er åpenbart alle relative. Det er alltid noen som vil ha det mye verre enn hva du noensinne vil ha i dette livet.


Hvis apostelen Paulus, som jeg tror var den største av alle apostlene i det Nye Testamentet, måtte gå gjennom en viss mengde prøvelser og trengsler i sin vandring og kall til Herren, så kan du satse den siste kronen på at hver eneste av oss også må gå gjennom en viss mengde motgang og konflikt i dette livet - ingen unntak.


Når du må gjennomgå noen form for lidelse i vandringen og kallet til Herren, må du virkelig meditere og tygge på ordlyden i dette neste settet av vers.


De vil bidra til å bringe fred og trøst i ditt sinn, sjel og følelser hvis du kan forstå denne dypere åpenbaringen at til tider må vi alle møte en viss lidelse for vår Herres skyld i dette livet.

 • "For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham." (Filipperne1:29)


 • "De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld. Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias." (Apostlenes.gj5:41~42)


 • "Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld...Det er bedre  å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende," (1.Peter.3:14,17~18)


 • "En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn." (1.Peter.5:10)


 • "Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd: Jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær. Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden." (2.Korinter.11:23~27)


 • "Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." (Romerne.8:35~39)


 • "For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender." (2.Korinter.5:1)


 • "Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår." (Romerne.8:18)

Det første verset legger det virkelig ut for oss alle - ikke bare skal vi ha tro og tillit i vår Herre, men at vi også må være villige til å lide for hans skyld. Som et resultat av å arbeide for Herren og være Hans ambassadører og representanter på denne jorden, er det tider da vi ganske enkelt må stå opp og være villige til å lide skam, latterliggjøring og muligens en slags forfølgelse for å være villig til å gjøre og si det rette, sammen med å gjøre Guds vilje for våre liv.

Hver kristen skulle utvikle den sterke tankegangen at hvis Jesus selv var villig til å komme ned til vår jord for å gjennomgå den mest ekstreme og brutale formen for fysisk straff kjent for menneskeheten den tiden han kom ned på vår jord - at vi også skulle være villige til å gjøre det samme for ham hvis kallet eller behovet noensinne pålegger oss at vi møter en viss mengde prøvelser, trengsler og lidelser.


Hvis Jesus var villig til å lide og dø for oss, bør vi også være villige til å lide og dø for Ham, selv om det innebærer å ha en tidlig avgang fra dette livet. Hvis Jesus var bokstavelig talt villig til å dø for oss, så burde vi også være villige til å dø for Ham.

For de av dere som kan ende opp med å gjennomgå prøvelser og trengsler som vil være på den mer ekstreme siden, riktig mediter på de tre siste versene. Vers nummer seks er et stort kraftvers, der det står at absolutt ingenting i dette livet noen gang vil kunne skille oss fra vår Guds kjærlighet.


Vår Herre vil bli hos oss gjennom tykt og tynt. Ingen mengder av prøvelser, trengsler, elendighet, forfølgelser eller demoner vil noensinne kunne skille oss fra vår Herre så lenge vi er villige til å holde fast ved Ham. Hold fast til Herren, uansett hvor prøvende og alvorlig prøvelsen kan ende opp med å bli, og han vil holde fast ved deg.


Husk hva de to siste versene forteller oss. Dette jordiske livet er bare for et kort øyeblikk sammenlignet med den evige tidsrammen som opererer der oppe i himmelen. Før eller senere vil vi alle forlate og avgå fra dette livet. Og når vi gjør det, vil vi alle komme inn i himmelen, og alle våre prøvelser og trengsler vil ikke være mer.


Som vers nummer 7 forteller oss, kan dette livet ødelegge våre fysiske telt på denne jorden, for eksempel kroppene våre og eventuelle fysiske eiendeler vi kan ha - men det kan ikke berøre eller ødelegge bygningene, herskapshusene, vår nye, åndelige, forherligede kropper, eller hva annet Gud kan ha for oss på den andre siden når vi krysser over for å være med ham for all evighet.


Eventuelle lidelser, prøvelser og trengsler vi måtte gå gjennom i dette jordiske livet, er bare for et veldig kort øyeblikk i forhold til hva som venter på oss alle oppe i himmelen.


Før eller senere vil alle våre prøvelser og trengsler ende opp, sammen med alle smerter, hjertesorg og lidelse de har hatt med seg. Som det aller siste verset forteller oss, kan alle de lidelsene vi måtte gjennomgå i dette livet, aldri sammenlignes med den herligheten som Gud har på lager for oss alle på den andre siden!


Slik holder du unødvendige trengsler fra å komme din vei

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd