Kloke som slanger - enfoldige som duer

Grunnleggende del

Åndelig krigføring

En av de første reglene om sann åndelig krigføring er å vite hvor du kan tråkke i dette livet og hvor du ikke kan. Gud, i hans ord, setter tydelig og veldig rett frem klare grenselinjer for hvor vi kan gå og hvor vi ikke kan gå.


Siden vi har åpnet denne Kristne nett- siden, har vi mottatt mange interessante meldinger fra troende mennesker fra flere steder i verden. 

En av de tingene som virkelig er kommet til vår oppmerksomhet, er den sulten som mange mennesker har for kunnskap om åndelig krigføring.

Vi har mottatt ganske så mange meldinger fra folk som ubevisst har trampet seg inn i dette svært farlige territorium - og det var kun fordi at de aldri hadde blitt opplært av noen i de kirkene de ble reist opp i, om at noen av disse områdene var fiendens territorium.


Et av hovedområdene hvor mange mennesker har kommet seg i trøbbel, er i noen av områdene som har å gjøre med det okkulte og New Age Bevegelsen.


Mange av versene som har å gjøre med det okkulte er tilbake i Det Gamle Testamentet. Hvis du ikke har lest mye av Bibelen, vil du ha svært lite kunnskap om dette emnet, med mindre den kirken du tilhører, er spesielt flinke i å lære deg  noen av disse tingene.

Noen av de menneskene vi har hørt fra, har blitt fanget opp i slike saker ved å bli involvert med medium, spådommer, synske, hypnotisering, kulter og andre falske religiøse trosretninger.


Mange av dem fant sannheten senere, men for noen av dem var det noen alvorlige konsekvenser som skjedde som følge av å falle inn i noen av disse farlige, mørke gropene.


En jente skrev og sa at hvis hun bare hadde kjent til at det hun gikk inn på var forbudt territorium av Gud fra Hans Ord, at hun aldri ville ha krysset over til dette området til å begynne med.


Mange av kirkene er redd for å snakke om noen av disse emnene av frykt for å gi djevelen noe tilbake.


De er dermed redde for at dersom de begynner å snakke og lære bort noen av disse tingene, vil for mye oppmerksomhet bli gitt til djevelen, og folk vil da begynne å komme i ubalanse med det hele.

Som et resultat av har de tatt et ekstremt standpunkt til alt dette, og bestemt seg for å snakke svært lite, eller i det hele tatt noe, om slike temaer.


Som følge av dette har noen i menigheten deres falt i noen svært farlige, mørke fallgruver og blitt alvorlig skadet eller såret som et resultat.


Noen pastorer har også tatt for mye for gitt. De tror at deres folk allerede vet at noen av disse områdene er farlige til å begynne med. Som et resultat, lærer de sjelden noen gang eller i det hel tatt noe av disse emnene - uten å innse at det er mange der ute som ikke de har grunnleggende kunnskaper om dette, eller en full forståelse av hvorfor disse områdene er så farlige å begynne med.


Bibelen sier at Guds folk vil gå til grunne og gå i fangenskap for å ha mangel på kunnskap - å ikke undervise menigheten det grunnleggende om sann åndelig krigføring, og de forskjellige områdene de ikke bør gå inn i, er et perfekt eksempel på alt dette.


I denne artikkelen vil jeg gi deg flere grunnleggende nøkkelvers som peker på noen av de områdene som Gud ikke vil at noen av oss trer inn i. Som du vil se i det aller første Skriftverset jeg vil liste nedenfor, forteller Bibelen oss at vi skal være klok som slanger og ufarlige som duer.

Å være klok som en slange betyr å ha en god, grunnleggende, fundamental kunnskap om hvilke områder du kan gå inn i, og hvilke områder du ikke kan gå inn i - og alltid være på vakt mot snarer, feller og bedrag som den mørke siden vil prøve å kaste på deg for å prøve å slå deg selvfølgelig, eller prøve å slave deg inn i et mørkt område, eller til en mørk sidegruppe av mennesker.

Tro det eller ei, det er noen kristne som har falt i noen svært farlige kulter som er eksperter innen hjernevasking og tankekontroll. Andre har falt inn i okkulte områder som hekseri og rådgivende mediumer for seanser og som prøver å kontakte sine kjære elskede avdøde. Hekseri fortsetter å vokse i popularitet, spesielt blant våre unge tenåringsjenter.

Noen av disse sauene blir ledet rett inn i en slakting - alt fordi deres foreldre og deres kirker ikke ga dem grunnleggende fundamental kunnskap fra Guds Ord på noen av disse problemstillinger da de vokste opp.


Som et resultat ble det lagt et meget svakt åndelig fundament i dem som forårsaker at mange av dem blir meget enkle mål og faller for den mørke siden.


Å forsøke å ignorere Satan og de områdene han liker å operere på i dette livet, er åndelig selvmord.


Folk trenger å bli lært grunnleggende om åndelig krigføring, slik at de i det minste kan få en fullstendig og komplett forståelse for alt og nøyaktig hvorfor disse områdene er så farlige å begynne med.

Så hvis de bestemmer seg for å krysse over og eksperimentere med noen av disse mørke sideområdene - vil de ikke være i stand til å skylde på uvitenhet som en unnskyldning på sin dommedag med Herren. I hvert fall vil de ha blitt fullstendig advart av Herren Selv, om hva hans oppfatning virkelig er på noen av disse områdene, og nøyaktig hvorfor han ikke vil at de skal krysse over til noen av disse områdene til å begynne med.


Disse versene er alle store, grunnleggende, fundamentale vers som bør læres av hver eneste kristen etterhvert som de dukker opp på veien med kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus.


Å ikke lære noen av disse grunnleggende prinsippene, er å tilbakeholde veldig verdifull og nødvendig kunnskap fra menigheten - spesielt i den tid og alder vi nå lever i, med den mørke siden som vokser seg sterkere og en antikrist-ånd som begynner å omfavne hele verden.


Disse første tre versene vil perfekt sette scenen på dette området med åndelig krigføring. De to første versene er fra Jesus selv. Han sier at vi skal være kloke som slanger og enfoldige som duer, fordi han sender oss ut som sauer og lam midt blandt ulvene.

Det tredje vers kommer fra 1. Peter, der det står at vi skal være edru og årvåken fordi vår motstander, djevelen, går omkring på denne jorden og leter etter hvem han skal forsøke å fortære neste gang.


Sett alle tre av disse versene sammen, og Gud forteller oss alle høyt og tydelig, at vi må være klok, smart, edru, årvåken og alltid på vakt mot Satan, hans horde av demoniske ånder og alle de dårlige og onde folkene som er der ute, og som lever dette livet på den mørke siden.


Som jeg har sagt mange ganger i mine andre artikler, enten vi liker det eller ikke, har vi alle blitt født i en forbannet og fallen verden, som følge av det som skjedde i historien om Adam og Eva.


Og vi står alle fast med å måtte takle virkeligheten av en mørk side som f.eks. demoniske ånder, og andre mennesker som lever dette livet ut av deres kjøds mørke ønsker.


Brenn disse tre første versene inn i minnebankene dine og glem aldri den høytidelige advarselen som vår Herre gir oss om den mørke siden av dette livet.

 • "Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer." (Matteus 10:16)


 • "Gå av sted. Se, jeg sender dere som lam midt iblant ulver." (Lukas.10:3)


 • "Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." (1.Peter.5:8)

Nå vil resten av versene jeg gi deg i denne artikkelen, sammen med noen av kommentarene fra disse versene, gi deg noen av de spesifikke områdene du må unngå i dette livet.


Disse neste fire versene drar virkelig hjem poenget om at vi skal unngå og holde oss borte fra folk som anses å være hunder, onde arbeidere og vantro. Når Bibelen bruker ordene "hunder" og "onde arbeidere", vet du at det refererer til menneskene som lever dette livet på den mørke siden.


Disse typer mennesker er de som selger narkotika til barna dine på skolen, starter opp og springer ut i forskjellige typer hategrupper, prøver å jobbe seg inn i familiene deres, slik at de kan få tillit til å enten suge ut ut av deg alle dine hardt tjente penger, eller for å prøve å sette opp ting slik at de kan antaste barna dine.


Mange av de pedofile er mestere på manipulasjon og bedrag, og får tillit fra både deg og barnet ditt, slik at de kan sette tingene opp for å kunne gjøre sine ugjerninger.


Hvis flere foreldre ville vært mer i beredskap, årvåken og følsom overfor Den Hellige Ånds påvirkning og ledelser - kunne mange av disse pedofile ha blitt stoppet lenge før de engang kunne få komme nær barnet ditt.

Ordene "onde arbeidere" refererer til de som utfører onde gjerninger - til de som gjør stygge og onde ting mot hvem som helst som kommer på deres vei. Disse menneskene driver med voldtekt, svindel, kriminelle ting, pedofili, sammen med verbale og fysiske overgrep.


Mange av disse menneskene er epler som har blitt alvorlig dårlige, og de har startet en vei av vold, korrupsjon og total selvødeleggelse med den slags onde handlinger de begår.


Like ille som disse menneskene åpenbart er, er det ganske utrolig hvor mange gode mennesker, inkludert noen kristne, som vil bli sugd mot dem og deres onde livsstil i dette livet. De verbale og / eller fysiske overgriperene er også mestere til å lokke kvinner inn i deres nett - og så snart de har fanget dem i sine nett, da vil de starte alle deres verbale og / eller fysiske overgrep på dem.


Det samme gjelder for alle de kriminelle bedragere og svindlere. Hver dag blir noen lurt eller sugd tom mange av sine hardt opptjente penger fordi folk ikke bruker god sunn fornuft for å sjekke ut hvem de har å gjøre med.


Bibelen gir oss alle tydelige advarsler på den måten disse versene er formulert, fordi disse menneskene alltid vil være med oss i dette livet til Jesus kommer tilbake for å sette opp sitt tusenårsrike.

Inntil Jesus kommer tilbake, og alle disse typer dårlige mennesker blir kastet i helvete for tusenårsrikets lengde - må vi alle holde våre radarer oppe og passe oss for disse menneskene - ikke bare for oss selv, men også for alle våre venner og familiemedlemmer.


Vokt dere for hunder og onde arbeidere


Disse neste 4 versene bør også brennes inn i minnebankene dine - og alltid være følsomme overfor enhver ledelse, påvirkning eller advarsler som Den Hellige Ånd vil gi deg om de forskjellige menneskene som kommer inn i livet ditt.

 • "Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! Hold øye med de skamskårne!" (Filipperne.3:2)


 • "Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk." (2.Korinter.6:14~16)


 • "Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg." (Efeserne.5:8,11~14)


 • "Den rettferdige veileder sin neste, men de ugudeliges vei fører dem vill." (Ordspråkene.12:26)

Alle fire av disse versene fra Herren forteller alle at de skal tegne sine stridslinjer i sanden - og ikke ha noe å gjøre med de dårlige eplene og vantroende i denne verden.


Det siste verset oppsummerer alt veldig pent når det står at vi bør velge våre venner veldig nøye i dette livet - og at hvis vi ikke gjør det, kan vi bli koblet til feil type mennesker. Og derfra kan disse onde mennesker føre oss på villfarelser fra vår Gud, fra vår familie og fra våre virkelige venner i dette livet.


Vår verden er strødd med tilskadekomne mennesker som har blitt fanget opp av hunder og onde arbeidere i dette livet. Og dessverre har mange av disse menneskene som har blitt skadet eller drept av denne type folk også vært kristne.


Derfor bruker det aller første verset ordene "Hold øye med" flere ganger.


Ordene "hold øye med" er veldig klare ord som brukes av Herren. Han forteller oss alle høyt og tydelig at vi skal være edru og årvåken - og at vi alltid skal være på vakt og utkikk etter disse typer onde mennesker som vil forsøke å jobbe med å forføre seg inn i våre liv.


Mange kristne blir alvorlig torpedert i dette livet som følger av å ikke følge det grunnleggende om hva disse fire versene forteller oss å gjøre.

Ikke bli ført på avveier av forskjellige

og fremmede lærdommer.


Det aller første verset jeg vil liste som det første av syv vers i dette avsnittet, er et annet stort, kraftig, grunnleggende vers til å brenne inn i minnebankene. Dette første verset forteller oss om ikke å ført på avveier av forskjellige og fremmede lærdommer.


Når Bibelen bruker ordene "forskjellige og fremmede lærdommer.", tror jeg at dette er et all inclusive type ord - og at det vil dekke alt fra falske religioner, kulter, det okkulte, til alle de andre forskjellige og rare, menneskeskapte doktriner som er der ute.


Som jeg sa på toppen av denne artikkelen, har mange kristne falt for de falske doktrinene til mange av de andre falske religioner i denne verden som islam, Jehovas vitner, mormoner, buddhisme, hinduisme og taoisme. Andre har blitt offer for mange av de forskjellige okkulte arter som hekseri, satanisme, medium, spådommer og synske.


Deretter har dere andre som har falt i noen av de rare kultene som vil hjernevaske dem og søke total kontroll over dem og alt i deres liv som med det du har med Moonies og Hare Krishnas. Så har andre falt inn i noen av de nyere Hollywood-trender som Scientology og Kabbalah.


Bunnlinjen - Jesus sier at Han og Han alene er veien og sannheten i dette livet. Enhver doktrin som ikke forkynner Hans sannhet og Hans måte å leve i dette livet, kan ikke aksepteres og etterfølges av kristne.


Mange av disse andre falske doktriner vil prøve å lure deg til å tenke og tro at du er en gud selv, og at du har makt og evne til å oppnå denne guddommens tilstand i dette livet.


Men vår bibel forteller oss at vi er alle syndere og at hver eneste av oss har falt langt fra vår Guds herlighet. Dette betyr at ingen vil noen gang bli den fjerde personen av den Hellige Treenighet - enten i dette livet eller det neste livet som kommer.


Imidlertid vil noen av disse andre falske doktrinene, spesielt de i New Age Movement, prøve å fortelle deg noe annet. De vil prøve å fortelle deg at du ikke er en synder, og at du ikke trenger en Frelser, fordi du har evnen og potensialet i ditt eget vesen til å bli en gud selv.


Bunnlinjen - hver kristen trenger å kjenne sin Bibel og det grunnleggende om hvem de egentlig er i Kristus. Hvis hver kristen hadde en fast og solid forståelse av Bibelen og hvem de egentlig er i Kristus - ville flere kristne ikke så lett bli ledet rett ut av deres tro og rett fra kanten av noen av disse klippene til noen av disse andre falske trossystemer.


Dette er grunnen til at det første verset jeg vil liste nedenfor bruker ordene at vi ikke skal bli revet med av andre underlige doktriner. Mange kristne følger lett med hvilken som helst falsk lære som kan blåse deres vei - uten å stoppe for å undersøke og analysere nøyaktig hva de går inn i.


Du har kunnskapen fra Ordet og hjelpen fra Den Hellige Ånd på innsiden av deg for å hjelpe deg med å sortere gjennom alt dette - og for å sørge for at du ikke jager etter andre falske doktriner som Herren ikke vil at du skal følge i dette livet.


Her er 7 veldig gode vers som advarer oss alle om å ikke bli narret til å følge noen av disse andre falske trossystemene.

 • "La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det." (Hebreerne.13:9)


 • "Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." (2.Johannes.1:10~11)


 • "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." (1.Timoteus.4:1)


 • "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig." (Matteus.24:24)


 • "Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem... " (Matteus.7:15~16)


 • "Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus." (Kolosserne.2:8)


 • "La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. Gjør derfor ikke felles sak med dem!" (Efeserne.5:6~7)

Igjen, legg merke til noe av den intense formuleringen som Gud bruker i noen av disse versene når han forteller oss at vi ikke skal ha noen felles sak med med slike mennesker, og at vi ikke engang skal la dem sette foten inn i våre hus.


Igjen ber Herren oss alle om å tegne en stor kamplinje i sanden. Han forteller oss alle om å bli på vår side av gjerdet, og at vi ikke skal være i fellesskap eller henge sammen med slike mennesker, grupper eller overbevisninger.


Dette er ikke å si at vi ikke kan vitne til dem for å prøve å få dem frelst som Den Hellige Ånd vil lede - men vi må fortsatt være på vår side av gjerdet til vi kan få dem frelst og befridd fra den trelldom de har vært i hele denne tiden.


Du kan vitne til noen som kan bo i en falsk kult, men det betyr ikke at du må gå til deres møter, være til stede i deres kirker eller i de faktiske organisasjonene de tilhører.


Legg merke til i verset fra 1 Timoteus 4:1 at det står at Den Hellige Ånd gir oss klar advarsel om at i de siste dager vil det være noen kristne som vil falle inn i noen av disse falske læresetningene, og som et resultat de vil bokstavelig talt falle bort fra deres tro på Herren selv.


Verset fra Matteus 24:24 sier at tegnene og underene som kommer inn fra noen av disse falske profetene og falske kristuser, vil være så gode at noen av de utvalgte vil la seg lure og bedra.


Alt dette er fiendens territorium - og enhver troende som begynner å følge etter noen av disse andre falske doktriner og trossystemer, vil ikke bare åpne døren for demonisk aktivitet til å begynne å komme inn i deres liv - men de vil også pådra seg vreden til Gud Den Allmektige Selv på dem og deres liv.


Det aller siste verset sier spesielt at "vantroens barn" vil få Guds vrede over dem hvis de noen gang begynner å delta i noen av disse onde aktivitetene.


Igjen, Gud Faderen kunne ikke gjøre ting mer tydelig med den måten han har formulert alle de ovennevnte skriftversene på.

Spesifikke falske religioner og kulter som må unngås


Her er en grunnleggende liste over noen av de falske religioner og kulter som alle kristne må være helt borte fra.


Samtlige av disse falske religioner og kulter har ikke de grunnleggende troslærer av sann kristendom i dem.


Som et resultat kan de aldri bli akseptert som en ren sann gren av kristendommen.

 • Islam


 • Jehovas vitner


 • Mormonisme


 • Hinduisme


 • Buddisme


 • Konfucianisme


 • Shintoisme


 • Sikhisme


 • Jainisme


 • Zoroastrianismen


 • Spiritualisme


 • Kristen Vitenskap


 • Hare Krishna


 • Scientologi


 • Kabbalah


 • Frimureri


 • ESP


 • The Children of God


 • Eckankar


 • The Way International


 • Teosofisk samfunn


 • Rosenkorsordenen


 • The Worldwide Church of God


 • Armstrongisme

Det er mange andre, men de som er nevnt ovenfor er noen av de store som fortsatt er i drift i denne verden i dag.


Igjen er hvert eneste av disse falske trossystemene ekstremt farlige for enhver kristne som kan bli fristet til å krysse over - som også inkluderer det å eksperimentere eller å prøve ut dette på noen måte, uansett.


Alle disse falske religioner og kulter er store, fiende-demoniske territorier - og du vil risikere å påføre deg Gud Den Allmektiges vrede over deg og ditt liv hvis du bestemmer deg for at du skal bytte leirer på din eneste Frelser Jesus Kristus.


Spesifikke okkulte aktiviteter som skal unngås

Under delen for åndelig krigføring på nettstedet vårt har vi en artikkel med tittelen "Farer ved det okkulte". I denne artikkelen gir jeg deg de viktigste versene fra Skriften som omhandler områdene av det okkulte som vi skal unngå som pesten.


Jeg lister i denne artikkelen noen av de spesielle okkulte aktivitetene som du skal holde deg unna.


For denne artikkelens skyld, og slik at du kan ha all denne informasjonen like ved hånden når du leser denne artikkelen, vil jeg gå videre og igjen liste alle områder av okkulte områder som vi skal være helt borte fra og unngå som pesten.


Igjen, som med alle de falske religioner og kulturer som er nevnt ovenfor, er hvert eneste av disse okkulte områdene ekstremt farlige områder for alle kristne å tråkke inn i.


Mange av disse områdene er store demoniske festninger, og du vil bokstavelig talt krysse over til fiendens demoniske territorium hvis du begynner å søke deg inn på noen av disse spesifikke områdene.

 • Spådomskunster av noe slag


 • Tarotkort


 • Ouijabrett og automatisk skriving


 • Seanser og enhver involvering med medier og spiritister


 • Astrologi og enhver form for horoskop


 • Yijing / I Ching


 • Hypnotisme


 • Transcendental Meditasjon eller en hvilken som helst annen av østens Meditasjoner


 • Krystaller


 • Wicca og hekseri


 • Satanisme


 • Voodoo


 • Kanalisering


 • reinkarnasjon


 • Astral projeksjon


 • ESP


 • Dungeons and Dragons - rollespill


 • New Age Bevegelse og techniques


 • Silva mind control


 • Nekromanti

For de av dere som ikke har lest vår artikkel med tittelen "Faren med det okkulte", vil jeg sterkt anbefale at du leser de spesifikke versene fra Skriften som jeg har oppført i denne artikkelen. Igjen, Gud Faderen bruker et noe veldig intens språk på den måten han har formulert noen av disse versene.


Mange kristne er ikke fullt klar over farene ved det okkulte, dette siden mange av disse versene er helt tilbake i Det Gamle Testamente.


Derfor må hver eneste kristne kirke forkynne og undervise sine folk i noen av disse grunnleggende områdene - spesielt med oss nå, som muligens lever i de siste dager hvor Bibelen spesifikt sier til oss at noen av de troende selv kommer til å falle inn i noen av disse andre falske trossystemer.


Som jeg har sagt på toppen av denne artikkelen, har vi møtt på ganske mange gode og velmenende kristne som rett og slett ikke hadde de grunnleggende kunnskapene om dette emnet, og som et resultat, falt de inn i en veldig tung og farlig mørk side av demonisk farvann.


Flere av dem arbeider fortsatt med konsekvensene av å bli skvettet på og forurenset med de demoniske kreftene som opererte gjennom noen av disse okkulte områdene og falske religiøse systemer.


Dette er hvorfor vi advarer så sterkt mot menigheter som klart unngår å  undervise sin flokk på dette viktige området, i vår innledning til åndelig krigføring, da dette er å gå direkte imot Guds lære til Hans folk.

Anbefalt lesning


For de av dere som vil ha litt mer detaljert informasjon om noen av de falske religioner, kulter og okkulte aktiviteter som er nevnt i de ovennevnte tekster - her er 5 virkelig gode bøker som jeg vil anbefale.


Hver av disse bøkene gir deg en veldig god detaljert oppsummering av hvordan hver av disse falske religioner og kulter startet, hvem som grunnla og startet disse bevegelsene, og hva noen av de viktigste forskjellene er mellom deres system av falske trosretninger og de av sann kristendom .

Å være advart er å være forsvarlig utrustet. Vår fiende kommer ikke til å forsvinne i dette livet før Jesus kommer tilbake for å sette opp sitt tusenårsrike.


Og inntil det skjer, skal hver eneste kristen og hver kristen kirke lære det grunnleggende om sann åndelig krigføring, slik at de ikke bare skal ha det til seg selv, men så kan de også lære det til sine venner og menigheten i deres kirker.


For mange av sauene går tapt for noen av de ovennevnte kultene og falske religioner - og i mange av disse tilfellene, alt som følge av at noen ikke tar seg nok tid til å undervise dem riktig i det demoniske bedrag som foregår bak kulissene i alle disse falske trossystemene.

Konklusjon


Til noen av dere som kan kjenne noen som begynner å falle, eller som allerede har falt i en av de ovennevnte kulter eller falske religioner - gå til Gud Faderen i bønn og be ham om å begynne å bevege seg inn på den personen for å hjelpe å vise dem feilene i deres tenkning og det demoniske bedrag som allerede har satt seg i dem.


Be Gud om å bryte ned fiendens bedragerske vegger slik at lyset av Hans sannhet kan begynne å nagle seg inn for å frigjøre dem. Be Gud Faderen og bli ledet av Den Hellige Ånd om hvor stor del du skal spille i å vitne og rådgive denne personen - avhengig av hvor nært du er til denne personen og deres nåværende situasjon.


Den Hellige Ånd vil virkelig begynne å bevege seg, bryte og streve etter enhver kristen som har begynt å falle inn i noen av de ovennevnte kultene og falske trosystemer. Bli ledet av Den Hellige Ånd om hvor mye du skal ta del i brytekampen som vil begynne å skje mellom denne personen og Herren.


Gud vil enten velge deg eller andre som kan være nær denne personen for å begynne å snakke og bryte igjennom for å prøve å nå denne personen før de muligens kommer til noen form for tilbakevending. Bibelen sier at Den Hellige Ånd ikke vil streve med en mann for alltid. Det er en grense for Guds tålmodighet, barmhjertighet og nåde.


Mange av disse områdene, som et resultat av de tunge demoniske kreftene som opererer gjennom dem, vil etter hvert forsøke å få den kristne til å avstå fra all hans grunnleggende tro i sin Herre og Frelser Jesus Kristus.


De vil forsøke å fortelle deg at Jesus ikke er den eneste veien til Gud og himmelen, at Han bare var en mann og en god profet, og at hverken du eller den gud de tilber, kan gi deg den faktiske åndelige åpenbaring som du trenger å nå deres ide om hva himmelen kan være.


De vil forsøke å fortelle deg at du kan nå denne himmelens tilstand eller denne tilstanden av evig salighet med dine egne gode gjerninger, eller ved din egen innsats for å helliggjøre og rense deg selv.

Det er derfor Jesus har fortalt oss alle høyt og tydelig i Hans Ord at Han og bare Han er veien, sannheten og livet som vil føre til evig frelse med Hans far.


Det er ingen annen vei og ingen annen sannhet som kan lede noen mann eller en kvinne til sann evig frelse med den ene og eneste sanne Gud i dette universet - Gud Faderen.


Hver eneste av disse falske religioner og kulter har ett mål og en ting til felles - å lede hver ikke-troende bort fra den virkelige sannheten som bare finnes i Jesus Kristus - og for å lede hver eneste kristne som de kan synke sine klør inn i vekk fra den frelsende nåde de allerede gikk inn i før de begynte å gå seg bort.

Derfor er det første skriftverset jeg har oppført i denne artikkelen og selve tittelen på denne artikkelen selv - at vi skal være kloke som slanger - er så viktig i den tid og alder som vi nå alle lever i.


Satan, hans horde av demoniske ånder, falske profeter, falske lærere, onde arbeidere og rabiate hunder, streifer alle rundt på denne jorden, søkende etter hvem de skal prøve å sluke neste gang.

Det er derfor hver eneste kristen og hver eneste kristen kirke burde være fullt bevæpnet til tennene med kjennskap til våre fiender og hvordan de opererer, og hvordan de vil forsøke å forlede sine ofre inn i sine nett av svik og løgner.


Den aller første regelen i enhver form for krigføring - enten det er naturlig eller åndelig type krigføring - er å kjenne din fiende.


Og disse to versene fra Skriften - at vi skal være kloke som slanger - og at vi skal være edru, våkne og konstant på vakt mot knepene og planene til våre fiender - forteller oss å gjøre akkurat det!

Ettersom vi går videre inn i disse endetidene, vil ting virkelig begynne å fyre opp. Bibelen har allerede fortalt oss at i de siste dager blir menn elskere av seg selv, brutal og uten selvkontroll. Dette kan bidra til å forklare noen av de mer tilfeldige og meningsløse typer drap vi nå ser mer av med jevne mellomrom.


Pedofile og voldtektsforbrytere er ikke lenger bare antastelse, voldtekt og overgrep av sine ofre - nå dreper de oftere og myrder sine ofre i kaldt blod.


Vi begynner nå å se ren ondskap utløst på denne jorden på en måte og med en intensitet som vi aldri har sett før.


For tjue-tretti år siden kunne folk ha mulighet til å forlate sine ytterdører ulåst. Vi pleide å ha mulighet til å la barna leke ute i nabolaget uten å måtte bekymre oss om hvem som kan luske rundt det neste hjørnet.


Vi har nå frekke og ukontrollerte kriminelle som bokstavelig talt bryter inn i folks hjem midt på dagen for å bortføre eller drepe de menneskene de tidligere hadde målrettet.


Vi har nå en antikrist-ånd som nå har infiltrert og sivet inn i alle deler av samfunnet - fra våre skoler, domstoler og nå til alle deler av vårt media.


Kamplinjene blir nå trukket. Den mørke siden blir sterkere med hva de er i stand til å komme seg unna med - og at det til slutt fører opp til en ekte levende antikrist som bokstavelig talt vil herske over hele verden.


Nå, mer enn noensinne, ser Gud etter å kunne reise opp åndelige krigere som ikke vil være redd for å stå opp og kjempe mot noen av våre fiender.

Gud ser ut til å motveie noe av økningen i ondskap som vi har sett i de siste 10 årene eller så. Og en av måtene som Han skal motvirke noe av denne onde aktiviteten er å salve noen av Hans soldater til å engasjere seg og kjempe mot fienden når det blir nødvendig.


Valget er ditt.


Du kan enten velge å forbli passiv, sitte på sidelinjen og se noen av dine nære venner og kjære, og sikkert deg selv, bli hamret og slått av noen av disse angrepene fra den mørke siden - eller du kan velge å stå opp, lære hvordan du går med salvelsen og kraften som Gud kan strømme gjennom deg, og ta fiendens hode som David gjorde med Goliat.

Som jeg har sagt i mange av mine andre artikler, er vår Gud en mektig krigsherre, og han vil gå i kamp for å beskytte både deg og dine kjære hvis du vil lære å trekkes nær ham i ditt eget personlige forhold med Ham - og så begynne å søke etter Hans kunnskap på måter han vil operere.


Og et av områdene som Han definitivt vil hjelpe deg med, er på området med åndelig krigføring.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning