Vi spør, Ordet svarer

Om å feile

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om å feile


Vi gjør alle våre feil i livet, men vi skal ikke la dem definere oss. Jeg skal innrømme at noen feil er mer kostbare enn andre, men vi skal bruke dem til å bli klokere. Gud vil alltid være tro mot sine barn. Lærer du av dine feil? Fortsetter du å dvele ved dem? Glem tidligere feil og fortsett å gå mot den evige prisen. Gud er alltid med deg og han vil gjenoppbygge og styrke deg.


Min Kristne venn, gud sier at du er bekymret for dine tidligere feil. Jeg knuste min perfekte feilfrie sønn på grunn av min kjærlighet til deg. Han levde det livet du ikke kunne leve, og han tok din plass. Stol på og tro på det han har gjort for deg. Enten det var en synd eller en dårlig avgjørelse vil Gud føre deg gjennom den slik han har gjort for meg. Jeg har gjort feil som kostet meg mye, men nå angrer jeg ikke på dem. Hvorfor? spør du kanskje. Årsaken er at når mine feil gjorde slik at jeg led og ble svært motløs, da ble jeg mer avhengig av Herren. Styrken jeg ikke hadde for å kunne fortsette, den fant jeg i Kristus. Gud brukte dårlige ting i livet mitt til noe godt, og i den prosessen ble jeg mer lydig, jeg ba mer og jeg vant visdom. Nå kan jeg hjelpe folk til å ikke gjøre de samme feilene jeg gjorde.


Kast dine bekymringer på Herren


 • "Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1.Peter.5:6~7)


 • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperne.4:6~7)


Bekjennende synder


 • Vær meg nådig, Gud, etter Din godhet! Utslett mine overtredelser etter Din store barmhjertighet! Gjør meg fullkomment ren fra min misgjerning og rens meg fra min synd! For mine overtredelser erkjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot Deg, mot Deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i Dine øyne, har jeg gjort – så Du kan være rettferdig når Du taler og rettvis når Du dømmer." (Salmene.51:3-5)


 • "Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet. Salig er det menneske som alltid frykter, men den som forherder sitt hjerte, faller i det onde." (Ordspråkene.28:13~14)


 • "Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans Ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." (1.Johannes.1:9~2:1)


Guds kjærlighet


 • "Men Du, Herre, er Gud, full av barmhjertighet. Du er nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Vend Deg til meg og vær meg nådig! Gi Din styrke til Din tjener, og frels Din tjenestekvinnes sønn!" (Salmene.86:15~16)


 • "Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på barmhjertighet. Han anklager ikke for alltid og holder ikke evig fast på vrede. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans nåde mot dem som frykter Ham."(Salmene.103:8~11)


 • "Det er Herrens miskunn at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans barmhjertighet. Den er ny hver morgen. Stor er Din trofasthet. «Herren er min del», sier min sjel, «derfor håper jeg på Ham.» Herren er god mot dem som venter på Ham, mot den sjel som søker Ham." (Klagesangene.3:22~25)


Ingen fordømmelse i Kristus


 • "Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, siden den var maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøtts lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjøttet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden." (Romerne.8:1~4)


 • "Med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen som kom av den enes fall, førte til fordømmelse. Men nådegaven som kom etter de mange overtredelser, førte til rettferdiggjørelse. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus. Altså, slik fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir Den Enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse . For slik de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved Den Enes lydighet."(Romerne.5:16~19)


 • "Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For hver og én av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus." (Galaterne.3:24~27)


Gud vet at ingen er perfekt, bortsett fra Kristus.


 • "For vi snubler alle i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele kroppen i tømme." (Jakob.3:2)


 • "Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss." (1.Johannes.1:8)Som kristne er vi ikke perfekte, vi vil synde, men vi kan ikke gå tilbake til å være slaver for synden og gjøre opprør mot Gud. Jesus døde for våre synder, men skal vi dra fordeler av Guds nåde? Nei


 • "For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss, skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot." (Hebreerne.10:26~27)


 • "Hver den som blir i Ham, synder ikke. Den som synder, har verken sett Ham eller kjent Ham. Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger." (1.Johannes.3:6~8)


 • "Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp." (Galaterne.6:7~9)Påminnelser


 • "For en rettferdig kan falle sju ganger og reise seg opp igjen, men de ugudelige skal falle når ulykken kommer." (Ordspråkene.24:16)


 • "Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte." (2.Timoteus.2:15)


 • "Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut." (Jakob.1:22~24)


 • "La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det." (Hebreerne.4:15~16)


Råd


 • "Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?" (2.Korinter.13:5)Lev modig og stå på. • "Mannens skritt er fastlagt av Herren, og Han har behag i hans vei.

  Om han faller, går han ikke over ende, for Herren holder hans hånd." (Salmene.37.23)


 • "Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går." (Josva.1:9)


 • "Herren, Han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet." (5.Mosebok 31:8) Bibeleksempel: Jonas feiler


 • "Herrens Ord kom til Jona, Amittais sønn, og det lød slik: «Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn ut over den! For deres ondskap har steget opp for Mitt ansikt.» Men Jona brøt opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Han dro ned til Joppe og fant et skip som skulle seile til Tarsis. Han betalte hva det kostet og gikk om bord i skipet, for å reise med dem til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Men Herren sendte en sterk vind over havet, og det ble en kraftig storm, så skipet sto i fare for å bli knust. Da ble sjømennene redde. Hver mann ropte til sin gud, og skipslasten kastet de på sjøen for å lette det for vekten av den. Men Jona hadde gått nederst i skipet, og der la han seg ned og sov tungt. Da kom kapteinen bort til ham og sa: «Hva er det med deg som sover så tungt? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje din Gud vil huske på oss, så vi ikke går til grunne .» De sa til hverandre: «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan finne ut hvem som er skyld i at denne ulykken er kommet over oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona." (Jona.1:1~7)

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alt materielt