Tolkning av Matteus 12.45 - Demoner

Denne artikkelen kom ut fra et e-post spørsmål. Dette er et veldig fascinerende vers ved at en del kunnskap er gitt til oss av Gud om hva som foregår bak kulissene med demoner etter at de er kastet ut av en person.


For å virkelig forstå dette verset må du også se på de to versene som ligger rett over det - vers 43 og 44. Jeg vil gå videre og gi deg alle 3 versene nedenfor, og deretter gi deg noen kommentarer om hva som egentlig foregår i dette verset.

  • "Når en uren ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting etter hvile, og finner ikke noen. Så sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg kom fra. Og når den kommer, finner den det tomt, feid og gjort i stand. Så går den og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de drar inn, og blir boende der. Og den siste tilstanden til dette mennesket blir verre enn den første. Slik skal det også være med denne onde slekt. (Matteus.12:43~45)

I bare tre vers gir Gud oss ganske mye informasjon om hva som skjer bak kulissene i det åndelige riket når en demon er kastet ut av noen. Jeg vil bryte ned hva Gud prøver å fortelle oss i dette verset under følgende overskrift.

Tolkning


1. Den aller første setningen forteller deg rett frem at det handler om en demonisk ånd som har blitt kastet ut av noen. Verset sier: "Når en uren ånd farer ut av et menneske."


En urent ånd er en demonisk ånd. Det faktum at den farer ut av et menneske, betyr at demonen var på innsiden av dette mennesket.


Og siden demonen farer ut av dette mennesket, måtte han enten bli kastet ut av en annen kristen, eller direkte av Gud selv. For denne demonen ville aldri ha forlatt dette mennesket av seg selv.


Når en demon først har kommet seg på innsiden av noen, vil de vanligvis ikke dra igjen, med mindre de enten kastes ut av Gud selv, eller en annen kristen som handler under Guds ledelse og autoritet til å kaste ut demonen.


Neste setning sier at demonen da vil returnere til "huset" som han kom ut fra tidligere.


Huset han refererer til var personens kropp som han ble kastet ut av tidligere. Etter at en demon er kastet ut, forteller dette verset at den samme demonen da regelmessig vender tilbake for å se om personen har glippet på noen måte, og dermed gitt ham den juridiske rettigheten til å kunne komme inn i ham igjen.

2. Demoner kan ikke gå inn i en persons kropp bare fordi de vil. Det er åndelige lover som er i drift i ånderiket, og demoner må overholde disse lovene som er opprettet av Gud.


For at en demon skal kunne komme inn i en persons kropp, må den ha en slags juridisk rett, en slags lovlig tillatelse for å kunne gjøre det. Jeg snakker om hva noen av disse juridiske rettighetene kan være i min artikkel med tittelen "Hvordan håndtere de Juridiske Rettighetene til Demoner".


I noen av disse tilfellene har personen engasjert seg i en slags synd som har gitt demonen den juridiske rett til å kunne gå inn i dem.


Vanlige døråpnere som vil tillate demoner å komme inn på deg er narkotika, spesielt de tyngre, misbruke alkohol, noen form for okkult aktivitet som hekseri, Satan-tilbedelse, ouijabrett, sammen med å engasjere seg i enhver form av New Age-bevegelsen.


Ikke alle som gjør dette ovenfor, vil dra en demon i seg. Hundre mennesker kan spille ouijabrett og ingenting vil skje. Så vil den neste personen spille det, og det vil være de som vil dra demonene til seg. Hvorfor det skjer på denne måten, vet ingen det riktige svaret på.


Det er derfor en person tar en veldig stor sjanse hver gang de engasjerer seg i noen av de ovennevnte aktivitetene. De tar en sjanse på å dra demoner til dem, og hvis de holder seg lenge i den aktiviteten, vil demonene ha full lovlig rett til å kunne faktisk gå inn i denne personens kropp!


Og når det skjer, kommer denne personen til å være i store problemer! Da må demonene kastes ut enten av Gud selv eller av en kristen som handler under Guds myndighet og makt til å gjøre befrielsen. Demonene vil ikke frivillig gi opp sin stilling når de først er inne i en persons kropp.


Tilsynelatende er det mye varmere for dem på innsiden av kroppene våre sammenlignet med å flakke rundt i luften og søke etter hvem deres neste offer skal være.


Legg også merke til i dette verset at når demonen er kastet ut, søker den hvile og finner ingen.Stedene hvor  den drar rundt i var tørre i forhold til menneske-kroppen som han sist bodde i.


Dette verset forteller deg det at demoner foretrekker å leve på innsiden av en persons kropp i stedet for å dra rundt om.


I noen av de befrielsene jeg har lest og studert, sier demoner at det er "kaldt" på utsiden, og at de foretrekker å være på innsiden av en persons kropp.


De har sagt at det er mye varmere og behageligere på innsiden av en persons kropp i forhold til luften som er på utsiden av den. Dette er grunnen til at mange av dem vil sette opp en slags kamp når en faktisk befrielse begynner..

3. Neste setning er nøkkelen. Når demonen vender tilbake til den samme personen han opprinnelig hadde bodd i, vil han sjekke ham ut for å se om han har noen lovlig rett til å kunne komme inn i ham.


Hvis demonen finner det "tomt", har han tilsynelatende den juridiske rett til å kunne komme tilbake til denne personen. Jeg tror at Gud bruker ordet "tomt" for å fortelle oss at folk som har demoner kastet ut av dem, må bli Åndsfylte! De må motta dåpen til Den Hellige Ånd, sammen med et forsøk på å vokse i Guds nåde og kunnskap.


Jeg tror at ordet "tomt" kanskje refererer til det faktum at personen kanskje ikke har vokst riktig i Gud etter at demonene var opprinnelig kastet ut.


Etter at Gud gjør et dramatisk trekk med deg for å redde deg fra denne typen alvorlige situasjon, vil han forvente at du begynner å vandre og vokse i Ham.


Gud ønsker at det tomme rommet skal fylles med Hans kunnskap, nærvær og nåde - og den eneste måten som dette kan skje er at du begynner å vokse og modne i Herren.


Når demonen kommer inn i personens kropp, da vil den gå inn i personens sjel. Hvis denne personen er kristen, kan demonen ikke komme inn i personens ånd fordi Den Hellige Ånd allerede er bosatt der. Men hvis personens sjel ikke er døpt og fylt med Den Hellige Ånd, kan demonen komme inn i personens sjel, så vel som hans kropp.


Det er derfor det er så viktig at personen blir Åndsfylt etter en befrielse for å forhindre at dette noen gang skjer igjen.


Når du mottar dåpen i Den Hellige Ånd, vil Den Hellige Ånd bevege seg inn i ditt sjelområde.


Og når den Hellige Ånd lever i ditt sjelområde, vil demonen ikke lenger kunne komme inn i den personens sjel igjen. En kristen kan imidlertid ha den Hellige Ånd boende i sin menneskelige ånd, og samtidig ha en demon boende i sitt sjel og kroppsområde.


Når en demon er oppe i sjelområdet, så kan de imidlertid ta kontroll over en persons stemmebånd og bokstavelig talt snakke rett ut gjennom denne persons munn til tider.

4. Se nå hva som så skjer. Verset sier da at hvis demonen finner huset tomt og i orden, vil han ikke bare komme inn igjen, men han kommer til å bringe tilbake 7 andre demoniske ånder som vil være enda mer onde enn han selv er!


Dette ene verset forteller deg således at det er nivåer av ugudelighet eller nivåer av ondskap selv blant demonene. Med andre ord, noen demoner kommer til å være mer ondskapsfulle enn noen av de andre vil være.


I noen av de befrielsene jeg har studert, har jeg sett dette fenomenet oppstå igjen og igjen. Du kan fortelle når befrieren begynner å kaste ut demonene en for en, at noen av dem er mer ugudelige og onde enn hva noen av de andre er.


De svakere demonene vil til og med si at de ville gå uten å lage til noe særlig kamp, men de kan ikke fordi de høyere og sterkere demonene vil straffe dem hvis de ikke prøver å holde seg inne og kjempe så lenge som de muligens kan.


Satan må åpenbart være den mest onde av alle demonene og sannsynligvis det mest onde av alle skapte vesener - inkludert mennesker. Jeg tror at han har slått seg ned til de laveste nivåene på den mørke siden, og at han nå ikke er blitt noe annet enn rent ondt. Jeg tviler på alvor om det er en unse godhet igjen i ham på grunn av den lange tiden siden han ble kastet ut av himmelen.


Jeg tror at det ikke er noen frelsende nåde igjen for Satan og resten av de falne englene som gjorde opprør mot Gud lenge før menneskene ble skapt.


Legg også merke til i dette verset at den opprinnelige demonen nå har lovlig rett til å bringe tilbake 7 andre demoner. Vanligvis når noen har en demon i seg, har de vanligvis mer enn én. Mesteparten av tiden vil demoner reise i grupper eller klynger. Det er en hoved-demon som vil styre hele showet på innsiden, og resten av demonene vil være hans underordnede som vil være under hans direkte kontroll og autoritet.


Når du kaster dem ut, kan du enten ta den ene eller den andre av disse to tilnærminger:

1. Bind alle de mindre demonene til den øverste demonen og kast dem alle ut som en ånd.


2. Eller kast ut hver og en av demonene en etter en.

Den første måten ville åpenbart være den raskeste og enkleste, men du må la Gud bestemme hvilken av de to strategiene han vil at du skal gå gjøre på en gitt befrielse. Noen ganger vil Gud ønske at du skal kaste ut hver og en av demonene en etter én.


Årsaken er at han kanskje vil at personene skal vite nøyaktig hva slags demoner som var på innsiden av dem, og hvorfor var de på innsiden av dem i utgangspunktet.


Hver demon vil ha sitt eget funksjonsnavn som "mord", "hat", "lyst" osv. Deres navn vil fortelle deg hva deres funksjoner var på innsiden av den personens kropp og sjel. Og når de så kommer ut en etter en etter deres faktiske navn under en befrielse, vil den demoniserte personen  forstå hvor alle disse negative følelsene kom fra i utgangspunktet.


Det er derfor Bibelen sier at sannheten vil sette deg fri.


5. Nå sier den siste delen av dette verset at hvis den opprinnelige demonen klarer å komme seg inn og bringer tilbake flere demoner som kommer til å bli enda mer ugudelige og onde enn han er, så kommer den andre personen til å ende opp med å bli mye verre enn hva hans tidligere tilstand var. Hvorfor?


Fordi at nå vil personen ha minst 7 flere onde demoner i seg enn det de hadde i dem første gang. Og disse mer ugudelige og onde demoner vil således forårsake mye mer plage, skade og ødeleggelse på denne personen og deres liv enn hva de opprinnelige demonene gjorde siden disse er mye mer ugudelige og onde i deres egentlige natur og personligheter.


Jo mer ondt et menneske er, jo mer forferdelige forbrytelser er de i stand til å begå. Og det er akkurat på samme måte med demoner. Jo mer ugudelig og ond en demon er, jo mer undertrykkelse, plager, tortur, kaos og ødeleggelse er den i stand til å påføre den personen, fordi han er en mer ond og ugudelig demon.


Befriere har funnet ut at noen av de mer ugudelige og onde demoner er de demonene som er knyttet til det okkulte. Det er derfor det er så ekstremt farlig å være engasjert i noen del av okkult aktivitet.


En siste ting i den siste delen av dette verset. Jeg tror også at Gud forteller oss at hvis den frigjorte personen går tilbake til den samme tidligere synden de var involvert i, det som drev demonene til dem i første omgang - da vil det være døråpneren som gjør det mulig for den opprinnelige demonen å ikke bare kunne komme tilbake til dem, men å også ta med seg syv andre demoniske ånder som er mye mer ugudelige og onde enn han er.


Med andre ord, hvis en person blir satt fri fra demoner etter å ha engasjere seg i hekseri, og så går tilbake til det 3 år senere - kan Gud ende opp med å trekke tilbake Hans beskyttelse mot dem, og det vil da bli lov å gå tilbake i ham. Og hvis det skjer, vil denne personen være i svært alvorlige problemer. Gud vil kanskje ikke være så villig til å kaste demonene ut for en andre gang, og demonene vil da få lov til å gjøre personens andre tilstand mye verre enn hva deres første tilstand var.


Jesus sier selv at det er til din fordel å ikke vite at du er i synd, enn noen som vet at de er i synd, som blir frelst fra den synden, og som så går tilbake til den samme synden igjen.


Demonene bare kretser rundt og venter på folk, spesielt kristne, til å snuble og begå en hvilken som helst døråpende synd slik at de enten kan bevege seg inn og begynne å plage den personen fra utsiden eller bokstavelig talt komme inn i dennes fysiske kropp hvis de kan gå så langt med det.

Konklusjon


Jeg har alltid funnet det ovennevnte verset veldig fascinerende, da Gud i bare tre kraftige vers gir oss mye informasjon og kunnskap om hva som virkelig foregår bak kulissene med demoner. Det er rett og slett fantastisk hvor mye kunnskap og visdom som faktisk finnes i Bibelen.


Nøkkelen er å kunne fordype seg i versene og se hva Gud virkelig prøver å fortelle deg i mange av bibelversene.


Gud liker å få deg til å lete og søke etter kunnskap, og mange av Skriftversene må jobbes med og fordypes i for å virkelig se hva Gud prøver å fortelle deg, for å se nøyaktig hva den faktiske kunnskapen er som ligger under verset. Det er som å jakte på en nedravd skatt.


Gud sier at Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker.


Og for å kunne finne den skatten, må du lete og søke etter den, akkurat som du vil lete og søke etter en begravd skatt som ligger under bakken. Det er det samme prinsippet.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker