Hva er en Jezebel ånd Del 3

Hvordan man håndterer en Jezebel ånd

1. Dersom du noen gang kommer over en person som har denne typen ond ånd på seg, og denne personen opererer nært deg til en viss grad, enten det er i kirken du går i, kirken du jobber for, din arbeidsplass, eller kanskje det er din egen ektefelle, da er det aller første du må gjøre å gå direkte til Gud Faderen i bønn og få Hans direkte råd og strategi om hvordan du skal håndtere denne saken.

Som vi sa i forrige del, i mange av disse tilfellene, vil personen som bærer denne typen ond ånd, ikke ane at de faktisk bærer på den. Når du møter dem, kan de være så fulle av stolthet, at de vil aldri innrømme at de kan ha fått denne typen onde ånd som opererer i dem i utgangspunktet.


Hvis det er tilfelle, må du få Gud til å handle direkte med den personen og be om at han overnaturlig viser dem at de virkelig har denne typen onde ånd som opererer på innsiden av dem.


Inntil denne ånden er fullt avslørt for den personen som har den, og denne personen så er klar til å motta en fullstendig befrielse fra Herren, er det ingen ting du virkelig kan gjøre med det, kun å fortsette med å be til Herren om at han viser denne personen hva den virkelige sannheten er.


Men hvis Gud fullt ut eksponerer denne typen ond ånd til personen som har den, og personen så er klar til å bli befrdd fra den, kan du du gjøre befrielsen slik som vi har vist deg i de andre artiklene på den åndelige krigføringssiden på nettstedet vårt.


Du må først få god, detaljert informasjon om fortiden deres, og deretter finne ut hva de juridiske rettighetene er som tillot denne ånden å innta dem i utgangspunktet. Og så når du finner ut hva de juridiske rettighetene er, så få dem ordentlig behandlet og fullstendig ødelagt med Gud Faderen.


Så når alle de juridiske rettighetene har blitt fullt ut behandlet og brutt med Gud Faderen, så begynn med å binde alle de underliggende demonene til den øverste Jezebel-demonen, og deretter fortsett med å kaste dem alle ut av personen som en ånd.


For en fullstendig detaljert forklaring på hvordan du befrir noen fra demoner, vennligst se våre tre hovedartikler:

Hver av disse artiklene vil vise deg hvordan du setter noen opp for en sann befrielse med Herren.


2. Hvis denne personen ved en mulighet ikke er åpen for å motta noen form for befrielse og de forårsaker store problemer, strid og uenigheter i en kirke, bønnegruppe eller bibelstudieklasse, må du kanskje be denne personen om å forlate dere, så denne onde ånd ikke kan fortsette med å 

angripe de andre menneskene som er i samme miljø som denne personen.


Hvis du ikke ber denne personen om å forlate dere, vil denne ånden opprette sin skanse midt i kirken eller bønnegruppen, og derfra vil den begynne å angripe alle, forsøke å forårsake så mye strid, opprør og kaos som den muligens kan. Du kan ikke gi noe spillerom til denne typen onde ånd. Hvis du gjør det, kan den ende opp med å ta ned hele kirken, bønnegruppen eller bibelstudieklassen.


3. Hvis denne typen ånd har infiltrert ditt arbeidssted, må lederene ta ansvar og la denne personen gå. Igjen, hvis de ikke gjør det, kan denne ånden ende opp med å forårsake masseopprør og disloyalitet, sammen med alvorlig innvirkning på produktiviteten til hele arbeidsstyrken.


Denne ånden og personen som bærer den er giftig, og de vil infisere og forurense hver person de kommer i større kontakt med, da denne typen ånd er en angrepshund og vil angripe enhver som kommer for nær den.


4. Hvis din ektefelle bærer denne typen ond ånd på seg, må du igjen gå direkte til Gud Faderen og få hans spesifikke instruksjoner om hvordan du skal håndtere dette hvis din ektefelle ikke er åpen for å innrømme at de har denne typen ond ånd på dem. Gud hater skilsmisse, men samtidig vil han ikke tillate denne typen ond ånd å drive på så voldsomt og ukontrollert i et familiemiljø.


Vår Gud en sterk krigsHerre og han vil gå i krig for deg og bekjempe denne typen ond ånd hvis du bare ber Ham om å gjøre det for deg.

Konklusjon


Som vi sa på toppen av denne artikkelen, er Jezebel-ånden uten tvil en av de mest onde og falske åndene du noen gang kommer over i dette livet. Denne tingen er ingenting annet enn rent onde og hat, og alt den vil gjøre er å angripe og drepe alt i sitt syn.


Denne ånden har angrepet menneskeheten helt siden Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage. Og til Jesus kommer tilbake for å sette opp sitt tusenårsrike og da kaster Satan og alle hans demoner ned i den bunnløse gropen, vil vi alle bli sittende fast med denne onde ånden som får lov til å streife omkring i luften og søker etter hvem den skal prøve å angripe og fortære neste gang.

Og hvis det ved en tilfeldighet komme denne slags ånd inn i ditt liv og nærmiljø, gå direkte til Gud Faderen og få hans umiddelbare råd om hva du bør gjøre og nøyaktig hvordan du skal håndtere denne typen ekstreme situasjon.


Igjen, du kan ikke gi noe spillerom for denne typen onde ånd. Hvis du gjør det, vil den etablere en festningsbase i ditt miljø og derfra vil den starte store angrep på både deg og alle andre som er i dette miljøet.


Denne onde ånden må motarbeides helt fra starten hvis det er mulig. Hvis ikke, kan det til slutt ende opp med å ødelegge hele miljøet den virker i, uansett om det er familie, kirke, bønnegruppe, bibelstudieklasse eller en aktuell bedrift eller selskap.