Helbredende vers fra Bibelen

Jesus Kristus ønsker å helbrede deg

Jesus helbreder Simons svigermor

Om alle de nevnte versene viser oss at det var Gud Faderens vilje å ville helbrede hans utvalgte folk tilbake i det gamle testamente - så vil det neste settet av vers vise oss at det også var Jesu Kristi vilje å helbrede når han gikk i det nye testamente.

Når Gud Faderen hele tiden helbredet sitt folk tilbake i Det gamle testamente da de vandret rett med Ham - så skulle det ikke komme som en overraskelse at Hans Sønn Jesus ville være i stand til å gjøre akkurat det samme når han gikk blant oss i Det Nye testamentet. Og det er akkurat det du finner. Jesus helbredet hele tiden folk som kom til Ham, spesielt når de kom til Ham med nok tro og med tro på at Han faktisk kunne helbrede dem.

Her er 11 nøkkel Skriptvers som viser hvor aktiv Jesus virkelig var i guddommelig helbredelse da Han gikk med Guds fullmakt i omtrent tre og et halvt år.


Legg merke til at det første verset sier det samme om Jesus som det gjorde om Gud Faderen - at han er den samme i dag som han var i går.


Dette betyr at Om Jesus hadde lyst til å helbrede når han gikk på jorden for 2000 år siden - da vil han fortsatt ha det samme ønske om å ønske å helbrede noen i vår tid!

  • "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebreerne.13:8)


  • "I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea... Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." (Lukas.4:14,18)


  • "Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham." (Apostlenes.gj.10:38)


  • "Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle." (Matteus.12:15)


  • "Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem." (Matteus.14:14)


  • "En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede." (Lukas.5:17)


  • "De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han friske. Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle." (Lukas.6:18~19)


  • "Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske." (Lukas.9:11)


  • "Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke."(Matteus.8:16)


  • "Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket." (Matteus.4:23)

Hvis du studerer veldig nøye hva Gud Faderen gjorde med det jødiske folk tilbake i Det Gamle Testamentet, og hva Jesus gjorde med alle de som var rundt Ham i Det Nye Testamentet, var det et klart mønster i deres ministerier. Og en av de mange velsignelsene som både Gud og Jesus skulle manifestere på en svært vanlig og hyppig basis, var helbredelsens gave!


Neste : Gud vil også salve deg med sin makt til å helbrede