Den grunnleggende trossetning i kristendommen

Vi tror at alle kristendommens hovedverdier blir akseptert og æret av Gud Faderen.


Som vi alle vet, har den kristne tro blitt delt opp i mange forskjellige kirkesamfunn som baptister, katolikker, presbyterer, metodister, pinsevenner, karismatikere, episkopallister, lutheranere etc.


Jeg tror at denominationalismen faktisk er en forbrytelse mot Gud, da han åpenbart vil ha alle hans følgere til å bli forent som en med ham, ikke delt inn i alle disse forskjellige kirkesamfunn.


Vi har bare én Gud og en bibel, men likevel har vi alle disse forskjellige kirkesamfunnene. Som et resultat av denne store splittelsen i Kristi legeme, presenterer vi ikke for resten av verden et fullstendig enhetlig legeme.


Bibelen forteller oss at vi bare vil vite tingene delvis mens vi er her nede, så det bør ikke komme som en overraskelse at det kommer til å være noen store forskjeller mellom noen av oss på å tolke forskjellige deler av Bibelen.


Som et resultat av mange av disse forskjellige tolkninger av Bibelen gjennom årene, har Kristi legeme nå blitt delt opp i alle disse forskjellige kirkesamfunnene.


Men selv om Kristi legeme nå er splittet i alle disse forskjellige kirkesamfunnene, bør ikke dette forhindre oss i å sikre at alle disse forskjellige kirkesamfunnene er trofaste og lojale mot de grunnleggende prinsippene i den kristne tro.

Vi tror at så lenge alle disse forskjellige kirkesamfunnene er trofaste og lojale mot de grunnleggende prinsippene i den kristne tro, vil Gud fortsatt fortsette å jobbe sammen med dem alle.


Men hvis noen av dem noen gang begynner å avvike fra noen av disse grunnleggende trossetningene, da kan de komme seg inn i alvorlige problemer med Herren, da jeg ikke tror at det er noen slakk med Herren på noen av Disse basisk fundamentale trossetningene.


Disse trossetningene er det absolutt grunnleggende i den kristne tro - og enhver kirke, pastor eller denominasjon som begynner å komme for langt unna noen av disse grunnleggende trossetningene, bør umiddelbart bli kalt inn på teppet av menigheten, slik at de Ikke faller lenger inn i alvorlig feil.


Hvis en bestemt kirke eller denominasjon begynner å bli for langt unna eller for langt ut fra noen av disse grunnleggende trossetningene, så vil det ikke vare lenge før de begynner å komme for langt unna noen av de andre grunnleggende trossetningene.

Og før du klar over det, vil de ende opp med å lære bort ingenting, bare rent kjetteri.


Hvis denne kirken ikke godtar noen form for riktig rettelse eller råd, kan Herren ende opp med å ikke sende noe deres vei, for da vil ikke Gud ha noe annet alternativ enn å fjerne sin salvelse fra den kirken og derfra vil det ikke vare lenge før hele Kirken kan gå i kne og kollapse.


Her er de 12 grunnleggende trossetningene om den kristne troen.


Derfra vil jeg diskutere hver enkelt av dem separat under de enkelte overskrifter nedenfor, slik at du kan ha all denne informasjonen like for hånden om Gud noen gang kaller noen av dere for å forsvare ham på noen av disse grunnleggende trossetningene.

1.   Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen


2.   Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke av gjerninger


3.   Jesus Kristus er Guds Sønn


4.   Inkarnasjonen av Jesus Kristus


5.   Den kroppslige oppstandelse av Jesus Kristus fra graven


6.   Jesus Kristus himmelfart


7.   Treenighetslæren


8.   Den Hellige Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord


9.   Vi blir døpt med den Hellige Ånd i Frelsens øyeblikk


10. Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd


11. Læren om helvete


12. Jesus 2. tilbakekomst til vår jord

Det er ekstremt viktig at hver eneste kristen har en fast og solid forståelse for hver enkelt av disse grunnleggende prinsippene, som Bibelen forteller oss at i de siste dager vil det være noen som vil avvike fra deres tro på Jesus som et resultat av å komme under direkte demonisk innflytelse.


Og hvis det kommer til å være noen som vil avvike fra den ene og eneste sanne tro, så kan du satse den siste kronen din på at noe av det vil begynne med noen av disse grunnleggende trossetningene.


Her er verset som forteller oss at det vil være noen som vil falle bort og avvike fra deres tro på Jesus i de siste dager, som jeg tror at vi nå alle lever i:

  • "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." (1.Timoteus.4:1)

Legg merke til at demoner vil være de som vil jobbe for å lede mange mennesker bort fra deres tro på Jesus. Som sådan bør vi alle vite hvem vi egentlig er i Kristus, og derfra kan vi forsvare noen av disse grunnleggende trossetningene for vår Herre på et øyeblikk.


Jeg vil nå diskutere hvert av disse grunnleggende trossetningene under, slik at du fullt ut kan forstå hva hvert enkelt av dem handler om, sammen med å ha alle de riktige versene fra Bibelen for å støtte opp om hvert enkelt av disse grunnleggende trossetninger.


Selv om vi har snakket om mange av disse grunnleggende trossetningene i noen av våre andre artikler, vil jeg sette dem alle sammen for deg i denne artikkelen, slik at du kan ha all denne informasjonen tilgjengelig på samme sted.

Konklusjon


Med den raske veksten av New Age Bevegelsen, den okkulte, og alle de andre falske religioner som er i verden i dag, er det ekstremt viktig at hver eneste kristen har en fast og solid forståelse av hver av disse 12 grunnleggende trossetningene, slik at de ikke så lett blir ledet rett ut av deres tro med Herren.


Alle disse grunnleggende prinsippene er veldig enkle å forstå, og de vil alle være nøkkelen for deg hvis noen andre falske trossetninger eller trosretninger noen gang skulle komme din vei i dette livet.


Alt du trenger å gjøre er å ta noen andre falske religioner eller trosretninger som er der ute og sammenligne dem med alle de grunnleggende trossetningene, og du vil da kunne se veldig raskt og veldig enkelt hvordan de ikke passer inn i vårt grunnleggende, kristne trossystem.


De ovennevnte 12 trossetningene vil fullt ut avsløre for deg noen av de andre falske trossystemene som finnes i verden i dag.


Disse 12 grunnleggende trossetningene bør også brennes inn i alle dine barns minnebanker når du oppdrar dem i Herren, slik at de ikke så lett blir forledet av andre falske læresetninger og trossystemer når de forlater hjemmet ditt.

La disse 12 grunnleggende trossetningene være fundamentet for ditt trossystem i Herren, da hver eneste en av dem har blitt fullkomment lært oss fra vår Hellige Bibel.


Igjen kan enhver annen religion, tro, doktrin eller trossystem som ikke har hver enkelt av disse grunnleggende prinsippene i dem, ikke stoles på å være en ren, sann gren av kristendommen.


Bare sammenlign og analyser alle de andre falske religiøse systemene som er i verden i dag i forbindelse med de ovennevnte 12 prinsippene, og du vil se veldig fort hvordan hver eneste av dem vil falle langt fra å være en ren, sann gren av kristendommen.

Nå, mer enn noensinne, bør disse 12 grunnleggende trossetningene forstås fullt ut av hver eneste kristen, slik at de aldri blir fristet til å avvike fra deres tro på Herren.


Mange av våre videregående skoler har nå blitt veldig verdslige og humanistiske, med mange ateistiske professorer som nå underviser i dem. Som et resultat av dette, har noen av våre barn enten avviket fra sin tro på Herren når de forlater skolen, eller deres tro har blitt alvorlig svekket på grunn av den negative og ødeleggende innflytelsen fra mange av disse ateistiske professorene.


Igjen vil hver av disse 12 grunnleggende trossetningene bidra til å holde barna jordet og forbundet med Herren når de forlater hjemmet og må møte angrepene til alle de andre falske religioner og trossystemer som finnes i verden i dag.


Ved å ha hver av disse 12 grunnleggende prinsippene fullt innlemmet i deres totale trossystem med Herren, vil de da kunne fortelle veldig enkelt når de står overfor et falskt, demonisk trossystem.


På grunn av den ekstreme viktigheten av dette emnet, må disse grunnleggende fundamentale trossetningene settes inn i hver sin egen artikkel. Så hele artikkelen består av denne innledningen pluss 12 deler.


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy