Trofasthet 

-frukt fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

I de tider vi lever i, med halvparten av alle ekteskap som ender opp i skilsmisse, og med mange som blir "stukket i ryggen" på arbeidsplassen av folk de i utgangspunktet trodde de kunne stole på - denne spesielle egenskapen er virkelig nødvendig i denne tid.


Denne egenskapen er ikke bare nødvendig i vårt eget personlige forhold til Gud, men den er også nødvendig i  våre personlige relasjoner med våre venner og familier.

Når du er frelst og har inngått et ekte personlig forhold til Herren - en av de første tingene du virkelig må ta tak i er å holde fast til Herren og holde deg trofast mot Ham for resten av ditt evige liv.


Når du er blitt frelst og har inngått et ekte personlig forhold til Herren, er det ingen vei tilbake - noensinne!


Dette er hva som fikk det jødiske folket i store problemer med Gud Faderen, tilbake i det Gamle Testamentet. De kunne ikke holde seg trofaste og lojale mot Ham på en konstant og jevnlig basis.


Det var tider at Gud Faderen bokstavelig talt kalte dem skjøger og hyklere fordi   de ikke ville være trofaste mot Ham, særlig når de fortsatte å jage etter andre guder.


Gud Faderen holder virkelig denne spesielle egenskapen høyt, og dette er en egenskap som han virkelig vil forvente at du skal operere veldig sterkt i - ikke bare i ditt eget personlige forhold med Ham, men også i dine andre personlige forhold til familien din og venner.


Med andre ord, Han vil at du skal være trofast og lojal mot dine ektefeller, dine barn, dine foreldre og dine gode venner.


For mange mennesker drar seg vekk fra ektefeller og deres barn hvis de treffer noen mindre fartsdumper i deres ekteskap.


For mange ektefeller har affærer bak makens rygg, og ødelegger dermed all tillit og trofasthet som kan ha blitt opparbeidet i de tidligere årene av deres ekteskap.


For mange fedre drar seg ut av deres ekteskap, og de glemmer og forsvinner for sine egne barn - og noen ganger for godt, aldri lyst til å se noen av dem igjen!


Hvis Gud gir deg en fantastisk kompis, fantastiske barn og gode og fantastiske venner - så vil han forvente at du skal være lojal og trofast mot dem alle i dine personlige forhold til dem. En ekte venn vil forbli ved din side for livet - gjennom tykt og tynt og for bedre eller verre.


Akkurat som Gud vil være trofast mot deg i sitt personlige forhold til deg - Forventer han at du skal være lojal og trofast i dine personlige forhold til de andre menneskene i ditt liv.


Her er det hva noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene har å si om denne spesielle egenskapen:

1. Trofasthet vil gjøre en sann til sitt løfte og trofast til sin oppgave.


2. Stabilt, dedikert, pålitelig og verdig tillit.


3. Stabilt, uforanderlig og grundig forankret i forhold til den andre.


4. Avhengighet, lojalitet og stabilitet

Med den selvsentrerte og materialistiske verdenen vi nå lever i, hvor mange menneskers eneste mål og ambisjoner er å få så mye som de kan ut av dette livet mens de fortsatt kan - er jeg er redd for at dette er en egenskap som er en stor mangelvare.


De fleste er heldige hvis de klarer å få 2 eller 3 gode, lojale og trofaste venner i dette livet.


Dette er en egenskap som Gud Faderen virkelig ser på hos alle. Han ser på hvem som vil være sann, lojal og trofast mot Ham - og hvem vil være sann, lojal og trofast mot vennene og familien som blir bragt inn i våre liv.


Kjødet er sterkt - spesielt i området som ønsker å tilfredsstille sin lyst til de materielle tingene i dette livet. Det er derfor denne egenskapen er en av de 9 fruktene av Den Hellige Ånd.


Vi trenger alle trofastheten til den Hellige Ånd som har arbeidet inne i oss for å hjelpe oss å være lojale mot Gud, familie og venner.