Søk etter kunnskap om Gud 4/18

Kunnskap og visdom er bedre enn alle

materielle ting i denne verden

Jesus forteller

Disse neste 7 versene gjør igjen en veldig radikal konstantering.


Gud forteller oss bokstavelig talt at kunnskapen og visdommen som vi kan motta direkte fra Ham, er bedre og mer verdifull enn alt som sølv, gull og rubiner i denne verden.


Med andre ord, kunnskapen og visdommen som du kan motta direkte  fra Gud, er bedre enn all den materielle rikdommen som denne verden kan tilby!

Gud går deretter et skritt videre i dette første verset jeg vil liste nedenfor, og sier at kunnskap og visdom er bedre enn noe annet du muligens kan ønske i dette livet!


Tenk på hvor radikalt og ekstremt dette utsagnet egentlig gir dette materialistiske og penge-sultne samfunnet vi nå lever i.


Ta godt tak i disse 7 versene - spesielt de to første.

  • "Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand. For det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull.


Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Langt liv har den i sin høyre hånd, rikdom og ære i sin venstre.


Dens veier er fagre veier, og alle dens stier er fred. Den er et livsens tre for dem som griper den, lykkelig blir hver den som holder fast på den." (Ordspråkene.3:13~18)


  • "Å vinne visdom - hvor mye bedre er det ikke enn gull! Og å vinne forstand er mer verdt enn sølv." (Ordspråkene.16:16)


  • "Det fins gull og perler i mengde, men lepper som taler kunnskap, er en kostelig ting." (Ordspråkene.20:15)


  • "For å være i visdommens skygge, er som å være i skyggen av rikdom. Men kunnskapens fortrinn er at visdommen holder sin eier i live." (Forkynneren.7:12)


  • "Klokskap er en livets kilde for dem som eier den..." (Ordspråkene.16:22)


  • "Ved visdom blir huset bygd, og ved forstand blir det trygget. Ved kunnskap fylles rommene med all slags kostbart og herlig gods."(Ordspråkene.24:3~4)


  • "Visdommen er et sterkere vern for den vise enn ti mektige menn i en by." (Forkynneren.7:19)

Legg merke til i det første verset at Gud sier at "salig" er mannen som finner visdom, og at det å ha kunnskap og visdom vil bidra til å forlenge antall dager som du kan være i stand til å bo her på denne jorden.


Han sier da at kunnskapen også vil gi deg fred og være et livets tre for deg og ditt liv.


Dette "livets tre" er det som stimulerer de som søker etter kunnskap. Det er ikke noe mer utfordrende, mer givende og mer spennende enn å søke etter kunnskap om Gud på et bestemt emne eller problem som du virkelig er interessert i.


Og på toppen av det hele - all den kunnskap og visdom som du vil motta fra Herren på de forskjellige delene av livet ditt her på jorden, vil alle gå med deg inn i det neste liv, som vil være himmelen.


Imidlertid vil ikke en unse av alt gull, rubiner, sølv og rikdom i denne verden gå med deg når du dør og krysser over. All den jordiske materielle rikdommen vil råtne og forsvinne hva deg angår - for ikke en unse, ikke engang en krone vil gå med deg til den andre siden!


Dette er grunnen til at Gud legger en så høy verdi på jakten på Hans kunnskap og visdom for oss i dette livet. Det er derfor Gud forteller oss i de ovennevnte versene at søket etter hans kunnskap og visdom i dette livet vil gi deg ekte liv.


Dette er del 5 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 5 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.