Bibelvers om Helbredelse

HolySpirit.no Helbredelse
Bibelvers om Helbredelse

Bibelvers om HelbredelseVelkommen til "Helbredelsens Kilde": Utforsk Guds Helbredende Ord


Denne siden er en hellig høyborg viet til å dykke ned i bibelvers som formidler den guddommelige kraften av helbredelse. Gjennom Guds Ord oppdager vi en urokkelig kilde til trøst, håp og legedom. Hvert vers på denne siden er som en balsam for sjelen, en påminnelse om at Guds løfter om helbredelse er en stødig fjellfestning.


La "Helbredelsens Kilde" være et digitalt alter der du finner styrke i hvert ord, og hvor Guds løfter om helbredelse og trøst vever seg sammen.


Må disse skriftene bringe lys til de mørkeste øyeblikkene og være en kraftfull påminnelse om at Guds helbredende kjærlighet aldri svikter.


Her kommer 23 flotte Bibelvers til deg om Helbredelse.


 • "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." (Jakob.5:16)


 • Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» (Markus.16:15~18)


 • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer." (Lukas.9:1)

 

 • "Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem." (Markus.6:7,13)


 • "Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." (Matteus.10:1)


 • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave." (Matteus.10:6~8)

 

 • "Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem." (Apostlenes.gj.19:11~12)


 • "Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, han ba og la hendene på ham og helbredet ham."(Apostlenes.gj.28:8)

 

 • "Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet."(Apostlenes.gj.8:6~7)

 

 • "Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender." (Apostlenes.gj.14:3)


 • "Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil."(1.Korinter.12:4~11)


 • Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» (2.Mosebok.15:26)


 • "Herren skal holde all sykdom borte fra deg. På deg skal han ikke legge noen av de onde og smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt, men han skal legge dem på alle som hater deg." (5.Mosebok.7:15)


 • "Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål."(2.Mosebok.23:26)


 • "Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven."           (Salmene.107:20)


 • "Så førte han dem ut med sølv og gull, ingen i stammene hans snublet."(Salmene.105:37)


 • "Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer." (Salmene.103:3)


 • "Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes."(Salmene.34:20~21)


 • "Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk," sier Herren...        (Jeremia.30:17)


 • "Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg." (Salmene.30:3)


 • "Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres." (Salmene.147:3)


 • "For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." (Salmene.84:12)


 • "Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod." (Johannes.10:10)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema