Bibelvers om Prising

HolySpirit.no Prising
Bibelvers om Prising

Bibelvers om å Prise GudVelkommen til "Pris Guds Herlighet": En Hyllest gjennom Hans Ord


Denne siden er et hellig rom, en digital hyllest dedikert til å utforske bibelvers som kaller oss til å prise Guds herlighet. Gjennom skriftene inviteres vi til å løfte våre hjerter og stemmer i takknemlighet, for i prisen finner vi en bro til Guds nærvær. Hvert vers er som en melodi av lovprisning, en påminnelse om at i Guds Ord finner vi grunner til å hylle, uavhengig av omstendighetene.


La "Pris Guds Herlighet" være ditt digitale alter, et sted hvor hver setning gir kraft til din lovsang.


Må disse skriftene vekke en glede i ditt hjerte og være et lysskjær i din hengivenhet til Guds herlighet.


Her kommer 22 flotte Bibelvers til deg om prising.


 • "Du skal ofre lovsang til Gud, oppfylle dine løfter til Den høyeste!" (Salmene.50:14)


 • "Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker." (Salmene.65:2,3)


 • "Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens paktkiste, til å påkalle, takke og lovsynge Herren, Israels Gud." (1.Krøniker.16:4)


 • "mens jeg lar lovsangen lyde og forteller om alle dine under."    (Salmene.26:7)


 • "Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang."      (Salmene.69:31)


 • "La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!" (Salmene.95:2)


 • "Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn!" (Salmene.100:4)


 • "Jeg slakter takkoffertil deg og påkaller Herren navn."                  (Salmene.116:17)


 • "Brenn takkoffer av syret brød, rop ut frivillig offer,la det høres! For det er slik dere liker å ha det,israelitter, sier Herren Gud." (Amos.4:5)


 • "takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus." (1.Tessaloniker.5:18)


 • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperne.4:6~7)


 • "Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!" (Kolosserne.4:2)


 • "og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn." (Efeserne.5:19~20)


 • "Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus." (1.Korinter.1:4)


 • "Gud være takk for sin usigelige gave!" (2.Korinter.9:15)


 • "Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt."       (2.Korinter.2:14)


 • "Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten," (1..Timoteus.1:12)


 • "Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til." (Romerne.6:17)


 • "Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere," (Filipperne.1:3)


 • "Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere." (Kolosserne.1:3)


 • "Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk." (1.Timoteus.4:3)


 • "Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!" (Kolosserne.2:6~7)