Lev et godt og rettferdig liv fremfor Herren

Jesus med barn

Bibelen forteller oss i 2.Timoteusbrev 3:1~4 at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene elske seg selv, elske penger, skryte, være stolte, spotte, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige , baktalere, uten selvtukt, brutale, uten kjærlighet til det  gode, forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud.

Så ille som den moralske tilstanden til mennesket er akkurat nå, tro det eller ei, det kommer til å bli mye verre i de kommende årene i henhold til verset ovenfor.

Når det gjelder det virkelige store bildet med vår Herre, er det tidløse gamle spørsmålet rett og slett hvorfor - hvorfor måtte Satan og en tredjedel av englene velge med sine egne frie viljer å gå imot Gud og hans Hellige og rettferdige måter?


Hvorfor kunne de ikke bare gjøre det rette, og være lojale mot Herren og velge å leve gode og rettferdige liv fremfor Ham?


Og da Gud bestemmer seg for å skape en annen rase vesener, mennesket, igjen, hvorfor kunne ikke Adam og Eva ha valgt med sine egne frie viljer å adlyde en enkel liten kommando fra Herren om å holde seg unna et forbudt tre?


Og så når de ikke kunne bestå sin ene enkle lille test, slik at resten av menneskeheten blir skapt og født inn i en nå falle og forbannet verden, sitter vi enda en gang tilbake med det samme gamle problemet. Igjen, hvorfor må en viss prosentdel av menneskeheten fortsatt velge med sine egne frie viljer å gå imot Gud og alle hans Hellige og rettferdige veier akkurat som en tredjedel av englene klarte å gjøre?

Som du vil se i versene jeg vil liste nedenfor, har Gud skrevet sine grunnleggende lover i hjertet til alle sine skapte vesener.


Vi skiller alle mellom det grunnleggende i hva som er riktig og galt. Men likevel velger så mange av oss, helt frem til denne tid, med våre egne fri viljer å gjøre feil ting innimellom. Men noen mer onde mennesker gjør noen veldig ille og onde ting som en normal person aldri en gang ville vurdere å gjøre, slik som å rane, voldta, drepe, kidnappe og torturere.  Det er ikke en dag som går forbi uten at vi ser en eller annen form for ekstrem ondskap som begås hver dag rundt om i hele verden.

Engel

Med alle fremskritt innen teknologi, og med at verden nå blir en mye mindre og nærmere plass på grunn av hvor sammenkoblet vi alle nå er, har mange fremdeles ikke lært av historieleksjonene om vår fortid, og det er fortsatt mange mennesker der ute som utagerer på deres onde og kjødelige impulser, uten hensyn til hvem de skader, dreper eller ødelegger. Noen mennesker er like primale nå som de var for 5000 år siden.

 • Mange mennesker som har hatt noen form for ond forbrytelse begått mot dem eller en av sine nære kjære, har alltid spurt seg selv hvorfor når det skjer med en av dem?


 • Hvordan kan noen mennesker begå slike horrible og onde handlinger mot andre medmennesker?


 • Hvorfor kan vi ikke alle leve i fred og harmoni med hverandre?

Og ikke bare det at mennesker ikke komme overens med sine medmennesker, men vi har også nasjoner som alltid vil lage problemer med andre nasjoner, som Bibelen forteller oss at når vi nærmer oss sluttider, da vil det bli kriger og rykter om kriger , og at nasjoner skal gå mot andre nasjoner og at kongedømmene skal gå mot andre kongedømmer.


Når du lener deg tilbake og ser på det virkelige store bildet, er det bare hjerteskjærende å se all denne type nedslakting som utspiller seg hver eneste dag over store deler av verden.


Og igjen, hvorfor kan ikke det meste av menneskeheten bare gjøre det riktig med Herren, og lære å følge hans Hellige og rettferdige veier, slik at vi alle kan lære å leve i fred og harmoni med hverandre?


Gud har gitt oss alle en fri vilje, og vi har alle muligheten til å velge mellom den gode og rettferdige siden, eller den onde og mørke siden av dette livet.


Selv om vi fortsatt har demoner som fremdeles er der i luften og prøver å få oss til å gjøre sitt onde budskap, vil Gud fortsatt holde oss alle ansvarlig for enhver form for dårlige og onde handlinger som vi vil ende opp med å begå i dette livet.

Adam og Eva

Selv om Satan var den som fristet Eva til å ikke lystre en enkel liten kommando, holdt Gud fortsatt både Adam og Eva helt ansvarlig for det de gjorde i Edens hage, selv om det var Satan som var den som satte presset på dem ved å lokke dem til å gjøre det.


For de fleste av oss, vil unnskyldningen som at «djevelen fikk meg til å gjøre det», ikke unnskylde oss overfor Herren når vi dør og krysser over, og møter Ham ansikt til ansikt for alle våre egne personlige vurderinger.


Som vi tidligere har sagt i mange av artiklene i vår åndelige krigføringsdel, kan ikke demoner får oss til å gjøre noe mot vår egen frie vilje, for Gud vil ikke la dem krenke den plassen du har i ditt egen vesen.

Alt demoner kan prøve å gjøre er å overtale deg og friste deg til å gjøre onde ting.


Men valget vil alltid forbli opp til hver og en av oss om vi vil falle for deres onde forslag. Bare fordi en demon planter en tanke og et ønske i hodet om å gå ut og drepe noen, betyr ikke at du faktisk trenger å prøve og gjøre det.


Med mindre du er psykisk syk i alvorlig grad, vil Gud se din respons på disse demonene akkurat som han gjorde med Adam og Eva i Edens hage - og han vil da holde deg personlig ansvarlig dersom du bestemmer deg for å handle på noen av deres onde forslag.


Hvis du bestemmer deg for å handle på noen onde tanker eller begjær som spiller i tankene dine, vil din dommedag til slutt komme for Herren, og du må da betale full pris for dine synder hvis du ikke blir frelst og får de synder fullt tilgitt gjennom Jesu blod før du dør og krysser over.


Selv apostelen Paulus, som jeg tror var den største av alle apostlene i Det Nye Testamentet, hadde et problem med å kontrollere kjødet og den mørke siden. Her er verset rett fra denne mannens munn om at han selv har problemer med å kontrollere noen av sine egne tanker og handlinger. Denne erklæringen er en klassisk uttalelse om syndens natur som vi alle har i oss.

 • "Det jeg gjør, forstår jeg ikke, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg." (Romerne.7:15)
Jesus og Gud Faderen

Men dette etterlater nå Gud med litt av et dilemma. Dette betyr at hvert eneste vesen som Han noensinne vil skape, ikke kommer til å være perfekt som Han er, og de vil nå være i stand til å feile over til den mørke siden.


Med en tredjedel av englene som feilet over til den mørke siden, og en god prosentandel av menneskeheten som nå gjør nøyaktig den

samme ting, er det ganske enkelt ingen annen konklusjon som vi kan komme til.


Vi er rett og slett alle falne og syndige skapninger, og bare Jesu Kristi blod kan gjøre oss rettferdige og rene nok fremfor Gud Faderen for å komme oss inn i himmelen, som Bibelen forteller oss at alle menn og kvinner har syndet og falt langt fra Guds herlighet.


Som du vil se i det ene av versene jeg vil liste nedenfor, blir vi faktisk født inn i denne verden gjennom vår mors livmor i synd og misgjerning.


Med andre ord er vi alle født dømt og forbannet hele veien, med mindre vi mottar og aksepterer den frie forløsende tilgivelse som Jesus Kristus tilbyr til hver enkelt av oss gjennom Hans offerdød på korset.


Igjen, her er 7 veldig gode vers som viser oss at vi alle har blitt født inn i denne verden som syndere i Guds øyne - men hvis vi aksepterer det som Jesus Kristus har gjort for oss alle på korset, så kan Hans egen rettferdighet bli påskrevet for oss alle, hvor Gud Faderen da vil ta oss tilbake og gi oss inngang til himmelen når vi dør og krysser over.


Det første verset jeg vil liste nedenfor, vil perfekt stave dette ut for oss. Resten av versene vil så vise oss hvordan vi alle har blitt født inn i denne verden som syndere, og at det er absolutt ingen i denne verden som virkelig er rettferdig og hellig fremfor Gud Faderens øyne.

Med andre ord, Paul finner ut som resten av oss at vi alle ender opp med å gjøre ting i dette livet som vi vet at vi ikke skal gjøre. Vi kan alle vitne til dette klassiske utsagnet, da vi alle har problemer fra tid til annen med å gjøre ting som vi vet som ikke er riktige i Guds øyne.


Som vi har sagt før, kommer ingen mann, ingen kvinne og ingen engel til å bli den fjerde personen av den guddommelige treenighet. Bare Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er helt og fullt perfekt i deres guddommelige personligheter. De er helt og fullstendig perfekte helt nedover linjen i hver eneste av deres personlighets-kvaliteter.

 • "For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham." (2.Korinter.5:21)


 • "Se, jeg ble født i misgjerning, og i synd har min mor unnfanget meg." (Salmene.51:7)


 • "Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, nei, ikke en eneste" (Romerne.3:10)


 • "...for alle har syndet og mangler Guds herlighet..." (Romerne.3:23)


 • "For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et Menneske. For slik vi alle dør i Adam, skal alle bli gjort levende i Kristus." (1.Korinter.15:21~22)


 • "Derfor, slik synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet." (Romerne.5:12)


 • "Vi ble som urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg . Vi visnet alle som løv, våre misgjerninger har ført oss bort som vinden."  (Jesaja.64:5)

Når du virkelig tenker på og mediterer på disse spesifikke versene, så ryster det bare det menneskelige sinn. Det å tro at Gud Faderen ville tillate sin egen rettferdighet fra Hans Sønn Jesus å bli påskrevet oss, slik at vi alle kan bli gjort rettferdig nok fremfor Ham til å kunne krysse over til himmelen når vi dør - spesielt når vi selv har gjort absolutt ingen ting for å kunne tjene eller oppnå noe av dette på egen hånd.


Dette er bare en fri og hellig gave som blir gitt oss av Herren.


Det siste verset ovenfor sier at selv om vi forsøkte å være så god og så perfekt som vi muligens kan overfor Herren, at alle våre gode gjerninger ikke ville være noe annet enn som skitne filler foran Ham, fordi vi rett og slett ikke har muligheten i vår egen natur å oppnå Hans tilstand av fullkommenhet og hellighet.


Hvis vi er veldig ærlige med oss selv, kan vi alle se hvordan vi egentlig er syndere fremfor en Hellig og rettferdig Gud, og at uansett hvor hardt vi prøver, er det ganske enkelt ingen måte som vi noen gang kan oppnå noen tilstand av sann, perfekt hellighet som ville vært tilfredsstillende nok for Gud. Og igjen oppsummerer apostelen Paulus i det ovennevnte vers denne virkeligheten til og med for seg selv.


Allikevel, som Kristne har vi nå noe som den vantro ikke har i seg selv.

Ikke bare blir vi født igjen med Den Hellige Ånd, som nå bor i våre menne-skelige ånder, men vi er også kledd med rettferdigheten til Jesus Kristus selv, som nå vil være god nok til å gi oss inngang til himmelen når vi dør og krysse over.

Mann i solnedgang

Allikevel, det er nå en ting til hver eneste kristen må få et godt tak på etter at de fullt ut har forstått disse forbløffende fakta og åpenbaringer.


Selv om vi nå er fullt utrustet med Jesu Kristi rettferdighet, og vi nå har fått en gratis billett til himmelen når vi dør og krysser over, betyr ikke dette at vi kan prøve, misbruke eller dra nytte av denne nåden og rettferdigheten som vi nå har over oss fra Herren. 


Vi må fortsatt gjøre alt vi kan for å forsøke å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren.


Denne nye rettferdighet som vi nå har i Jesus Kristus, gir oss ikke frihet, rettighet eller unnskyldning for å kunne fortsette å synde.


Vi bør alle fortsatt gjøre vårt beste for å prøve å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren og holde oss borte fra enhver uakseptabel synd.


Og når vi finner oss selv komme til kort, eller har vanskelig for å holde oss borte fra visse syndefulle aktiviteter, har vi nå Den Hellige Ånd selv, som nå kan gi oss sin guddommelige kraft for å kunne trekke av alle tyngre synder vi kan ha falt inn i.


Bunnlinjen - når vi har blitt frelst og født på nytt gjennom Jesu Kristi blod, bør vi alle gjøre vårt beste for å tillate Gud å starte helliggjørelsesprosessen i oss.


Og når Gud Faderen starter denne helliggjørelsesprosessen med hver enkelt av oss, bør vi gjøre vårt beste for å leve dette livet slik Han vil at vi skal leve det, ikke slik vi eller verden vil at vi skal leve det.

Bibelen peker veldig tydelig ut alle vår Herres veier og budskap, og akkurat det han vil at vi alle skal gjøre, og akkurat det han vil at vi alle skal holde oss unna i dette livet.


Vi har også Den Hellige Ånd på innsiden av hver og en av oss som har til hensikt å ikke bare veilede oss og lære oss opp i dette livet, men også å dømme oss når vi begynner å svikte og går ut i noen syndige aktiviteter som Herren ikke vil ha oss til å engasjere oss i.


Igjen, ingen person vil noensinne bli den fjerde personen i den hellige treenighet. Vi vil aldri bli helt hellig som Gud er, men vi skal fortsatt gjøre vårt ytterste for å forsøke å leve et godt og rettferdig liv for Herren, slik at vi kan bli velbehagelige for Ham, og slik at Han vil godkjenne måten at vi har levet våre liv her nede og oppført oss blant våre medmennesker.


Før jeg kommer inn i selve skriftversene om hvordan Gud vil at vi alle skal ha en god og rettferdig vandring med Ham, er det to gode definisjoner på hva ordet rettferdighet betyr fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:

 • Uten skyld fremfor Gud, handler i samsvar med Guds lover


 • Fast eller fremvise skyldfrihet fremfor Gud
Hender

Nå skal jeg gi deg noen veldig gode vers fra skriften om viktigheten av at vi alle prøver å gjøre det beste vi kan for å prøve å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren når vi er blitt frelst og født igjen gjennom Jesu Kristi blod.

Skriftversene


Jeg vil bryte disse skriftversjonene ned under 4 separate overskrifter, slik at du fullt ut kan forstå hva Herren prøver å fortelle oss om dette emnet. Alle disse versene betyr nøyaktig hva de sier, og de trenger ikke noen form for fancy tolkning.


1. Jesus kom ikke for å ødelegge loven - men for å oppfylle den


Dette første verset jeg nå vil liste vil helt vise hva loven angår og hva Gud forventer av oss alle. Selv om Bibelen sier at vi ikke lenger er under loven, men under nåde - dette betyr ikke at vi fullstendig skal avskaffe alle Guds moralske lover, som er hans direkte bud til oss om hvordan vi skal leve i dette livet.


Skjønt, det er noen lover tilbake i GT som ikke ville gjelde i det miljøet vi nå lever i. Men mange av de jeg kaller de grunnleggende moralske lover er fortsatt fullt ut gjeldende i dag, slik som f.eks. alle de ti budene og Guds lover om å ikke engasjere seg i noe som har å gjøre med det okkulte.


Nå har alle NT-troende Den Hellige Ånd på innsiden av dem, og de har nå Hans guddommelige makt tilgjengelig for dem til å hjelpe dem med å overvinne fristelsen til å synde, eller hvis de ved en tilfeldighet har falt i noen form for dårlig synd, har de Den Hellige Ånds kraft til å faktisk trekke dem ut av det og sette dem fri.


Her er dette første veldig kraftige verset direkte fra Jesus Kristus selv:

 • "Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.


For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse budene og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i Himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, skal kalles stor i Himlenes rike.


For Jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, skal dere aldri komme inn i Himlenes rike." (Matteus.5:17~20)

Legg merke til at dette er Jesus som snakker i Det Nye Testamentet, ikke Gud Faderen som snakker i GT. Jesus fortelle oss direkte at Han fremdeles vil at vi alle fortsatt skal følge Hans Fars grunnleggende lover og bud, og at han forventer at alle av oss skal gjøre det til "alt er oppfylt" - som er når vi skal få den nye himmelen og den nye jorden etter at Jesu tusenårsstyre har kommet til ende.


Som du vil se i versene jeg vil liste nedenfor, blir alle disse grunnleggende moralske lover og bud fra Gud Faderen gitt til oss alle for vårt eget gode og for vår egen beskyttelse, for som Bibelen forteller oss vil belønningen for synd vil være døden.


Så vi skulle alle gjøre vårt beste for å forsøke å overholde dem og følge dem så godt vi kan, og når vi løper inn i problemer på spesifikke syndområder, har vi Den Hellige Ånd selv til å hjelpe oss med å vinne seier over enhver bestemte synder som begynner å dra oss ned.

2. Gud har nå sine grunnleggende lover skrevet i menneskets hjerter


Ikke bare lagde Gud Faderen de grunnleggende lover og bud som han vil at vi alle skal leve etter men han har til og med gått et skritt videre. Han har nå sine grunnleggende lover som faktisk er skrevet inn i menneskets hjerter, sammen med at de får overbevisning til å faktisk vitne til alt.


Med andre ord, vi har alle Guds grunnleggende lover skrevet inn i våre hjerter, og vi vet alle å skille det som er grunnleggende riktig fra det som er grunnleggende galt når vi er gamle nok til å forstå hva det handler om.


Det er derfor den ufrelste synderen ikke vil ha noen unnskyldning på sin dommedag med Herren. Han vil vite, uten en skygge av tvil at alle hans synder var feil, og at de gikk imot Guds vilje og veier. Som et resultat vil han ikke kunne påkalle noen form for uvitenhet på sin dommedag med Herren.

Her er 6 veldig alvorlige vers om Guds lover og hvorfor vi skal ta dem alle veldig, veldig seriøst i dette livet. Det første verset er det som vil fortelle deg at Gud Faderen har sine grunnleggende lover skrevet inn i menneskets hjerter.

Due, hender
 • "de viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres; og samvittigheten deres vitner sammen med dem; det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager eller unnskylder dem" (Romerne.2:15)


 • "Hva skal vi da si? Er loven synd? Slett ikke! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret hvis ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære." (Romerne.7:7)


 • "Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd." (Jakob.4:17)


 • "Hadde ikke Jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin synd." (Johannes.15:22)


 • "Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve" (5.Mosebok.30:19)


 • "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den." (Matteus.7:13~14)

Legg først merke til at Gud må gi oss sine lover. Hvis han ikke forteller oss hva han forventer av oss, vil vi ikke vite med sikkerhet hva virkelig synd er.


Men når vi først har fått disse lovene fra Gud, vil vi vite med sikkerhet hva synd er, og da vil han forvente at vi alle skal holde oss borte fra det og følge hans bud. Det er grunnen til at ingen vil ha noen form for unnskyldning på sin dommedag med Herren, da vi alle vet med sikkerhet hva som er galt og syndig fremfor Guds øyne.


Det nest siste verset fra 5. Mosebok er et annet vers direkte servert. I dette verset forteller Gud oss alle hvordan det kommer til å være i dette livet enten vi liker det eller ikke.


Hovedpoenget - Gud setter foran oss alle et valg å ta i dette livet. Enten velger vi å følge Gud og hans veier og bud for våre liv, eller så velger vi å være ulydige mot ham, gå vår egen vei og deretter ende opp med å høste eventuell død når alt er sagt og gjort.


Med andre ord er det enten Guds vei eller hovedveien for hvert enkelt av våre liv. Det er ingen midtre eller nøytrale områder ved hvordan dette spesifikke verset blir ordlagt av Herren.

Guds vei er perfekt

Det aller siste verset vil deretter legge glasuren på hele denne kaken. Dette siste verset ser ut til å snakke om vår frelse i Herren. Hvis det er det, kommer ikke flertallet av menneskene som har bodd på denne jorden, til å klare det til himmelen.

Vi vil tydeligvis ikke vite med sikkerhet hvilken prosentandel av menneskeslekten som ender med å klare det til himmelen før vi kommer dit, men med ordene i det siste verset som sier at "det er få som finner den" leder dette meg til tror at flertallet av den menneskelige rase ikke kommer til å ende opp med å klare det til himmelen når det hele er sagt og gjort.


Dette siste verset spesielt, har vært et av de mest belastende og urovekkende i hele Skriften for meg, ettersom jeg ikke kan se hvordan jeg kan tolke dette verset på noen annen måte enn at Gud viser til vår frelse i Ham og hva som venter oss alle på slutten av livene våre.


Gud fortelle oss rett ut at mange mennesker vil velge den vide og brede vei i dette livet, som åpenbart er et syndig liv som går imot Guds vilje og veier. Den rette og smale veien representerer veien som Gud vil at vi alle skal ferdes på, og som er veien til hans perfekte vilje og retninger for livene våre.


Når vi ser utover denne verdenen og alle menneskene vi kan se, kan vi lett se hvem som prøver å reise på den rette og smale veien som Gud vil at vi alle skal reise på, og de som er ute og reiser på deres egne vide og brede veier.


Menneskene som ferdes på sine egne vide og brede veier er der ute og gjør alt de ønsker seg i kjødet, og de bryr seg ikke hvem de ender opp med å skade eller kjøre over i prosessen.


Men før eller senere vil alle deres vide og brede veier til slutt ende, og da må de møte Gud den allmektige selv for sine egne endelige dommer og endelige skjebner.


Igjen, dette siste verset kan ikke være mer skremmende, mer alarmerende og mer rett frem om hvordan Gud vil at vi skal leve i dette livet. Det var grunnen til at jeg satte tittelen på denne artikkelen til å være, "å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren," slik at du vil vite nøyaktig hvordan Gud vil at vi alle skal leve i dette livet og hva han vil forvente av oss når vi reiser gjennom dette livet.

3. Gud vil fremdeles at vi alle skal utøve rettferdighet


Som du vil se i det første verset jeg vil liste nedenfor, vil Gud fremdeles at alle av oss skal fortsette å utøve rettferdighet i dette livet, selv om vi nå har den rettferdigheten hans sønn Jesus allerede har tilregnet oss.


Og igjen kommer dette verset fra NT, som viser nok en gang at vi fortsatt må gjøre det beste vi kan for å adlyde alle Guds grunnleggende lover og bud, som inkluderer noen av de grunnleggende lovene og budene som var tilbake i GT .


Resten av versene vil virkelig drive hjem poenget med hvor viktig det er at vi alle søker å vandre på Herrens veier, og at det å prøve å leve et godt, hellig og rettferdig liv fremfor Herren vil bidra til å bringe oss det sanne "livet" i dette livet.


Her er noen veldig gode vers om hvor kraftige ting kan være for oss alle hvis vi prøver å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren. Å være god, hellig og rettferdig fremfor Herren er kanskje ikke kult med resten av verden, men det er definitivt kult med Herren - og det er det vi til slutt vil bli belønnet for når vi kommer inn i himmelen, og Gud deretter deler ut Hans belønning basert på de gode gjerningene vi har gjort for Ham her nede, sammen med hvordan vi har levd livene våre for ham.

 • "Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror." (1.Johannes.3:10)


 • "På rettferdighetens sti er det liv, og på veien den stien fører, er det ingen død."(Ordspråkene.12:28)


 • "Den ugudelige skaffer seg en falsk lønn, men den som sår rettferdighet, får en sann avkastning. Slik er det rettferdighet gir liv, men den som jager etter det onde, får bare sin egen død." (Ordspråkene.11:18~19)


 • "Så sier Herren: «Ta vare på retten og gjør rettferdighet,... Velsignet er det menneske som gjør dette, og det menneskebarn som holder fast ved det,...og vokter sin hånd så han ikke gjør noe ondt." (Jesaja.56:1~2)


 • "Den ugudeliges vei er en styggedom for Herren, men Han elsker den som jager etter rettferdighet." (Ordspråkene.15:9)


 • "Den rettferdiges lønn gir liv, den ugudeliges fortjeneste fører til synd. Den som tar vare på rettledning, er på livets sti, men den som avviser irettesettelse, farer vill." (Ordspråkene.10:16~17)


 • "Heller enn offer har Herren utvalgt seg at det blir gjort rettferdighet og rett." (Ordspråkene.21:3)

Legg merke til hvor mange ganger Bibelen sier at rettferdighet vil føre til "liv" og at enhver form for urettferdighet faktisk anses som synd i Guds øyne.


Dette betyr at ekte rettferdighet er helt svart og hvit. Det er bare Gud og djevelen, himmel eller helvete, og godt og ondt når du virkelig oppsummerer alt.


Det blir nå opp til hver enkelt person hvilken side av gjerdet de skal gå på i dette livet. Igjen, Joshua kunne ikke ha sagt det bedre da han sa at du må velge denne dagen hvem du vil tjene.


Du vil enten bestemme deg for å tjene og følge Gud og følge hans veier og leve, eller du vil velge å følge deg selv, andre mennesker eller djevelen og så til slutt dø.


Det er ingen mellomting eller nøytrale områder når det gjelder Gud.


Alle disse versene er korte, rett til poenget og veldig enkle å forstå. Gud vil ganske enkelt at vi alle skal gå på hans rettferdige måter og igjen, når vi begynner å komme i trøbbel med visse typer synder, har vi både ham og hans Hellige Ånd til å hjelpe oss med å trekke oss ut av alle synder som han ikke vil ha oss å bli fanget opp i.

4. Hold Herrens bud


En del av å ha en sann og rettferdig vandring med Herren er å sørge for at vi ganske enkelt overholder alle hans grunnleggende lover og bud så godt vi kan. Disse neste versene vil virkelig ta dette punktet hjem.


Mange i verden i dag ønsker å spotte og gjøre narr av vår Herres veier, lover og bud. De vil være i stand til å leve i sitt kjød, gjøre alt de kan for å mate deres kjød.


De ønsker ikke å bli fortalt at utroskap og andre alternative former for åndelighet ikke er akseptert av den eneste levende Gud.


Som et resultat vil de enten prøve å finne opp sine egne små guder for å tilbe, eller de vil prøve å si at de er en gud og en øy helt for seg selv, og at de ikke trenger å svare for noen form for høyere makter.


Dette er gjort for at de kan rasjonalisere og forklare bort all deres syndige oppførsel for Herren.

Igjen, vår Herre kunne ikke gjort ting lettere og mer enkelt enn på den måten Han har satt alt opp.


Alt vi trenger å gjøre er å akseptere det faktum og realiteten av at vi alle er falne syndere, og at vi alle trenger Jesus Kristi blod for at vi skal kunne motta evig frelse fra Gud Faderen.


Derfra skal vi resten av vårt jordiske liv gå ut og tjene Gud i den guddommelige skjebne som Han allerede har satt opp for våre liv, sammen med å prøve å leve et godt og rettferdig liv fremfor Ham.


Men fremdeles i denne tid, er det så mange mennesker som fremdeles ikke kan se denne enkle og åpenbare sannheten, eller om de kan, nekter de fortsatt å bli fortalt at de må tjene noen, selv om det er Gud den Allmektige Selv.


Akkurat som stolthet og stor dumhet tok ut en tredjedel av englene, er jeg redd for at samme type stolthet og dumhet kommer til å ta ut en mye større prosentandel av menneskeslekten når alt endelig er sagt og gjort.

Igjen, disse neste versene kommer virkelig til å dra hjem poenget med at vi fullt ut setter pris på de grunnleggende lovene og budene som Gud har uttalt for oss alle.


Disse lovene og budene fra Herren vil fortelle oss hva som er riktig og hva som er galt i dette livet. De vil fungere som et kompass og en guide for oss, så vi får vite hvordan vi skal leve og handle for Herren i dette livet.


Disse lovene og budene blir gitt oss til vårt eget beste og for vår egen beskyttelse, for uten dem ville vi bare fortsette å falle i det ene hullet etter det andre.

 • "Se, det kom en til Ham og sa: «Gode Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Da sa Han til ham:... «Hvis du vil gå inn til livet, så hold budene!»" (Matteus.19:16~17)


 • "Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet." (Johannes.15:10)


 • "Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud..."  (2.Johannes.1:6)


 • "På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære." (1.Johannes.5:2~3)


 • "På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud." (1.Johannes.2:3)


 • "For budet er en lampe, og loven et lys. Formaninger med rettledning er livets vei," (Ordspråkene.6:23)


 • "Den som tar vare på budet, bevarer sin sjel. Men den som ikke bryr seg om sine veier, skal dø." (Ordspråkene.19:16)


 • "De oppriktiges hovedvei er å vende seg bort fra det onde. Den som vil bevare sin sjel, vokter sin vei." (Ordspråkene.16:17)


 • "Min sønn, glem ikke min lære, og la ditt hjerte ta vare på mine bud. For mange levedager og et langt liv og fred skal de gi deg i tillegg." (Ordspråkene.3:1~2)


 • "Du skal ta vare på og lyde alle disse ordene jeg befaler deg, for at det kan gå godt med deg og dine barn etter deg til evig tid når du gjør det som er godt og rett i Herren din Guds øyne." (5.Mosebok.12:28)


 • "Min sønn, bevar mine ord og ta vare på mine bud hos deg! Bevar mine bud, så skal du leve, bevar min lov som din øyenstein! Bind dem på dine fingre! Skriv dem på ditt hjertes tavle!" (Ordspråkene.7:1~3)


 • "Om du bare hadde lyttet til Mine bud! Da skulle du hatt fred som floden, og din rettferdighet skulle bli lik bølgene på havet." (Jesaja.48:18)


 • "Hvis jeg ikke fryder meg over din lov, går jeg til grunne i min nød. Jeg glemmer aldri dine påbud, ved dem gir du meg liv." (Salmene.119:92~93)


 • "Bare mitt folk ville høre på meg, bare Israel ville gå på mine veier! Da skulle jeg kue motstanderne deres med det samme og rette hånden mot fienden." (Salmene.81:14~15)


 • "Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal meditere på den dag og natt, så du vokter deg så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg." (Josva.1:8)


 • "Det var godt for meg å bli ydmyket så jeg kunne lære dine forskrifter. Loven fra din munn er bedre for meg enn mengder av gull og sølv." (Salmene.119:71~72)


 • "Åpne øynene mine så jeg kan se det underfulle i din lov! Jeg er en fremmed på jorden, skjul ikke budene dine for meg! Lengsel etter dine lover fortærer meg dag og natt." (Salmene.119:18-20)


 • "Stor fred har de som elsker din lov, ingen ting får dem til å snuble." (Salmene.119:165)


 • "Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud! Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg. Velsignet er du, Herre! Lær meg dine forskrifter! Leppene mine regner opp alle lovene fra din munn. Dine lovbud viser meg vei, de gir like stor glede som all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud, feste blikket på dine stier. Jeg fryder meg over dine forskrifter, jeg glemmer ikke dine ord." (Salmene.119:10~16)


 • "Jeg vil løpe den veien dine bud viser, for du gjør mitt hjerte stort. Herre, lær meg den veien dine forskrifter viser, så vil jeg alltid ta vare på den! Gi meg forstand til å ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte! Led meg på den stien dine bud viser, for den gir meg glede." (Salmene.119:32~35)


 • "Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skinnende gull i mengder, de er søtere enn honning, ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart. Det gir stor lønn å holde dem." (Salmene.19:8~12)


 • "Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes." (Salmene.1:1~3)

Når du leser hvert av disse versene, det ene rett etter det andre, er det en skikkelig munnfull. Gud prøver ganske enkelt å dra hjem det faktum at vi skal søke å adlyde alle hans veier og alle hans bud. Og om vi gjør det, legg så merke til noen av de utrolige velsignelsene vi kan motta fra Herren:

 • Vi får liv
 • Vi vil beholde og bevare sjelen vår
 • Vi kan ha et langt liv her på denne jorden
 • Stor fred vil bli gitt til oss, og det vil være som en elv
 • Det vil gå bra med barna våre
 • Det vil holde oss fra å gå fortapt
 • Gud vil underlegge våre fiender
 • Vår måte vil bli gjort velstående og vi vil ha god suksess
 • Hjertet vårt skal glede oss
 • Våre øyne vil bli opplyst
 • Loven vil advare oss og holde oss borte fra farer

Igjen, alle Guds måter og bud blir gitt oss for vårt eget beste og for vår egen beskyttelse. Disse budene er ikke ment å forhindre vår åndelige vekst eller stjele vår glede i Herren.


De er alle ment for å øke vår åndelige vekst og øke vår fred og glede i Herren.


Som jordiske foreldre er en av de første tingene vi vil gjøre med alle barna våre når de begynner å vokse, å fortelle dem hva de kan og ikke kan gjøre i dette livet.


Vi vet at hvis vi ikke gir dem noen tydelige advarsler i forkant om hva de skal holde seg borte fra i dette livet, da risikerer vi at de blir alvorlig såret, om ikke muligens drept.


Vi gir dem dermed de grunnleggende budene de skal overholde i dette livet, slik at vi kan holde dem trygge og borte fra det som er farlig.


Det er nøyaktig på samme måte med Gud Faderen. Bortsett fra det at med Gud Faderen, så har han full kunnskap om nøyaktig hva vi alle skal holde oss unna i dette livet, siden han har absolutt perfekt kunnskap om alle ting.


Som sådan bør vi alle lytte veldig nøye til hva Gud prøver å fortelle oss i disse grunnleggende budene, ettersom de alle blir gitt oss til vårt eget beste og vår beskyttelse.


Gud prøver ikke å såre oss eller skade oss med alle disse grunnleggende budene, han prøver å hjelpe oss og beskytte oss.


Hvis du virkelig vil se hvor viktig det er at vi søker å overholde alle Guds lover og bud, er det bare å ta deg tid og meditere på noen av de ovennevnte versene.


Kong David kunne særlig se hvor viktig det var at han prøvde å lære Guds veier, slik at han kunne fortsette å vokse åndelig i ham. Det er grunnen til at noen av versene ovenfor forteller oss at vi vil finne det sanne liv i dette livet hvis vi kan lære å leve et rettferdig liv fremfor Herren.

Konklusjon


Som jeg sa øverst i denne artikkelen, er det bare hjerteskjærende og magevrengende å se så mange mennesker som i dette livet velger med sin egen frie vilje å gå på den mørke siden av livet i stedet for den gode og rettferdige siden.


Siden Gud har gitt hver mann og hver kvinne en full fri vilje til å ta sine egne valg i dette livet, har han virkelig ikke noe annet alternativ enn å lene seg tilbake og se dette skrekkscenarioet utfolde seg med mennesker som vil ende opp med å avvise Ham, Hans veier og Hans budskap om evig frelse gjennom Hans sønn Jesus.

Å tenke på at en god prosentandel av menneskeslekten kommer til å havne på det frykteligste stedet man kan tenke seg når de dør og krysser over, når de lett kunne ha valgt Herren og hans budskap om evig frelse for dem, er nok til å knuse hjertet i en million biter.


Jeg tror ikke det er en dag eller en time som går der Gud og Jesus ikke gråter for sjelene som synker ned til helvete uten noen sjanse til å kunne komme seg tilbake igjen.


Gud skapte opprinnelig alle disse tapte sjelene for seg selv, og nå må han se på alle dem som velger med sin egen vilje til å forkaste ham og hans sønn Jesus i løpet av deres jordiske liv.

Som kristne trenger vi ikke å bekymre oss for denne typen fryktelige og endelige skjebner. Vi vil alle få full inngang til himmelen i det øyeblikket vi dør og krysser over.


Men inntil den siste og herlige hendelsen faktisk skjer med hver og en av oss, bør vi alle gjøre vårt beste for å prøve å leve et godt og rettferdig liv fremfor Herren, slik at han vil være godt fornøyd med oss når vi møter ham for vår egne personlige dommer ved Kristi endelige dom.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers