Søk etter kunnskap om Gud 11/19

Bruk kunnskapen som Gud vil gi deg

Jesus underviser

Når Gud begynner å overføre sin kunnskap til deg på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt, vil din jobb så være, å ta den kunnskapen, bruke den og anvende den i hverdagen.


Selv om dette prinsippet høres så veldig enkelt ut, fortsetter mange kristne å havne i trøbbel, enten fordi de velger å direkte motsette seg en direkte ordre fra Herren, eller de stopper ikke opp, og tenker veldig nøye på hva deres neste skritt skal være.

Her er tre veldig gode vers som forteller oss at den kløktige mannen vil ta "akt på sine steg" og at "de flittiges planer" gir alltid vinning. Imidlertid er omvendt også sant - at alle som er "forhastede" i sin beslutningsprosess vil få sin straff.


Med andre ord ønsker Gud at du skal stoppe, tenke og vurdere veldig nøye hvilke valg du må gjøre når du står overfor å måtte ta en beslutning om noe.


I vårt travle samfunn lever mange mennesker deres liv for mye på den travle stien. De er så mentalt koblet, at de gjør hele tiden for spontane og for raske beslutninger uten å tenke gjennom tingene hele veien.


Som et resultat, vil de fortsette å falle ned i grøfter, den ene etter den andre, og de er da tvunget til å bruke ekstra tid til på å grave seg opp fra de grøftene de har falt ned i.


Disse neste tre versene er sanne ord til de vise fra Herren.

  • "Den troskyldige tror alt som blir sagt, den kløktige gir akt på sine skritt." (Ordspråkene.14:15)


  • "Den flittiges planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap." (Ordspråkene.21:5)


  • "Den kløktige ser ulykken komme og søker ly, de vettløse går på og får sin straff." (Ordspråkene.22:3)

Husk - Gud vil til tider få deg til å søke og lete etter hans kunnskap og visdom om en bestemt sak. Dette betyr at du til tider må ta deg tid med å tenke over ting og tenke dem hele veien gjennom før du kan "finne" hva Guds svar kan være på et bestemt problem.


Dette er del 11 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 12 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.