Ensomhet

Når det føles som om ingen bryr seg

Internett pornografi

Du ble skapt av vår Gud for å leve i et samfunn. Du var ment til å utøve uavhengighet mens du trengte gjensidig avhengighet av andre for å kunne være den beste versjonen av deg selv.


Men hva gjør du når du føler deg usynlig? Når det ser ut til at de du møter i din hverdag virker å ikke bry seg mindre med om du i det hele tatt eksisterte? Og når du føler deg mer såret av mennesker enn støttet av dem?

Du kan, i det minste midlertidig, ønske å bli forlist alene på en øde øy for å unngå smerten. På den måten vil du i det minste kunne leve ut resten av din jordiske eksistens uten mer avvisning. Få som har følt såretheten av at ingen som tilsynelatende bryr seg, vil klandre deg. Fordi det å bli avvist stikker virkelig i sjelen.

Det er også mulig at du føler deg sultet på kjærlighet og er ensom i verden. Og siden en stor del av å avdekke dine unike gaver innebærer innsikt og oppmuntring fra andre, kan mye av ditt større livsformål unnslippe deg, noe som får deg til å føles både uproduktiv og motløs.


Har du noen gang fått deg til å si noen av de følgende frasene høyt eller inni deg?

"Ingen bryr seg."


"Ingen liker meg."


"Ingen elsker meg."


"Jeg har ingen å snakke med."


"Jeg har ingen."


"Jeg er ingen."


"Ingen vil ha meg."


"Ingen vil være min venn."


"Ingen lytter til meg."


"Ingen snakker med meg."


"Hvorfor føler jeg meg alltid ensom?"


"Ingen bryr seg om jeg dør."


"Jeg føler at ingen forstår meg."


"Ingen trenger meg."


"Ingen ringer meg."


"Jeg føler meg så alene og deprimert."


"Ingen snakker med meg."

Dette er ikke bare noen fraser jeg fant på nå i farten. For tusenvis av Nordmenn skriver inn disse ord og fraser på Googlesøk hver måned. Kanskje er du en av dem. Det å stille Google disse spørsmålene er ikke nødvendigvis feil. Men hva om vi sluttet å spørre hva Google mener en stund og begynte å spørre Gud hva han synes?


Alle disse motløse frasene over her høres ganske håpløse ut, ikke sant? Hjerteskjærende faktisk. Mer enn noen annen, har Gud vondt av mennesker som er såret så dypt.


Folk søker. Folk sliter. Folk trenger Gud. Alle av oss gjør det.


Hva gjør du når det føles som om ingen bryr seg om deg? Her er noen flere tanker som kan hjelpe deg når du ikke føler deg elsket.

La din avvisning lede deg til Gud


Kan det finnes noe som er mer sårt enn å tro at det ikke er noe poeng med din eksistens, og at livet ditt er meningsløst eller verdiløst? At du er for udugelig til å bli elsket? Sannsynligvis ikke. Det er meget lavt, langt, langt under det som kalles å trives. Det er psykologisk smerte på sitt sterkeste.


Selv de beste menneskene i denne verden har fremdeles syndige hjerter. Kanskje er det bare et spørsmål om tid før de svikter deg. Det er bare en som perfekt kan svare på all din smerte med Håp. Bare Gud vil og bare Gud er i stand til det.

Vi er alle ekstremt begrensede og lemlestede skapninger. Selv de mest helbredede blant oss halter ganske mye. Ta derfor øynene dine bort fra folk, for selv deres beste for å møte ditt behov for kjærlighet og tilhørighet vil komme til kort. 


Dette er ikke å si at menneskelige forhold er meningsløse eller bortkastet tid. De er fortsatt svært verdifulle. Det er bare det at inntil du finner Gud, vil ditt dypeste behov for kjærlighet forbli uoppfylt. Og selv når du først kjenner Gud i dette livet, vil du fortsatt slite med å ha det rette perspektivet inntil du når himmelen.


Som Guds barn lever vi i en syndig verden, og det gjør det vanskelig å nøyaktig vurdere vår verdi, eller andres verdi. Ingen tror at du har mer verdi enn hva Gud gjør. Og hans mening er den eneste som teller, for den er med konsekvens. La ensomheten din føre deg til Gud fordi han bryr seg dypt og inderlig om deg.

Jesus følte seg akkurat som deg mens han var på jorden og kan empatisere med deg.


Følelsene av avvisning og ensomhet er bundet til å komme på et eller annet tidspunkt, det er ganske så garantert. Som Kristus-etterfølgere er vi befalt å vandre slik Jesus gjorde, og noen ganger betyr det å reise på en ensom vei. Det vil uunngåelig være tider da vi blir misforstått og hatet. Selv Jesus kunne ikke unnslippe det.


Jesus forstår den ensomheten bedre enn oss alle fordi han måtte takle den smerten på en intens

måte, men forble syndfri. Han kjempet og øste av sitt hjerte ut til sin far under smertene. Han lot det trekke Ham nærmere sin far i stedet for lenger unna. Med Guds styrke kan vi gjøre det samme.

  • "For vi har ikke en Øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd."  (Hebreerne.4:15)

Jesus ble også kalt et menneske i sorg. Han visste hvordan det var å bli hatet, og det gjorde vondt i hans hjerte, for selv om han forble syndfri, var han fortsatt menneske. Avvisning smertet ham fortsatt stort og dro ham ned. Jesus ønsket ikke å bli misforstått, men det var nødvendig til vår fordel. Han følte hvert eneste hat og løgn som ble snakket om ham.

  • "Han blir foraktet og avvist av mennesker,

    En mann med bedrøvelser og kjent med sorg.
    Og vi skjulte som det var ansiktene for ham;
    Han ble foraktet, og vi aktet ham ikke.


Sikkert har han båret vår sorg
Og bar våre bedrøvelser;
Likevel satte vi pris på ham som var slått,
Slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre overtredelser,
Han ble knust for våre misgjerninger;
Tukten for vår fred var over ham,
Og ved hans striper blir vi helbredet. ”

(Jesaja.53:3~5)


(Oversatt eng. NKJ versjon)

Jesus følte også den intense smerten ved avvisning fra det jødiske folket han kom for å tjene. Ved korsfestelsen opplevde han den uutholdelige smerte ved å skille seg fra Faderen også.

  • "Omkring den niende time ropte Jesus med høy stemme: «Eli, Eli, lamà sabaktàni?» Det betyr: «Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?" (Matteus.27:46)

Uansett hvordan du føler deg for øyeblikket, er du av uoverskuelig verdi for Gud.


Menneskelig kjærlighet er bare en dråpe vann sammenlignet med den dype elven av Guds kjærlighet. Han risikerte alt og ga opp alt for å redde deg fra din synd. Gjennom ofring av Jesus kan alle syndene dine tilgis og vaskes rene.

På den måten kan du nyte Guds kjærlighet i dette livet og oppleve det som aldri før i det kommende livet. Ja, det gjør vondt å føle seg forlatt. Ja, det føles forferdelig når vi føler oss alene i denne verden.


Bare ikke glem at Jesus følte det samme og at han forstår. Uansett hva du gjør, ikke gjør det vi sårede mennesker er så utsatt for og løper fra Gud på grunn av ensomhet, sårhet og avvisning.


I stedet skal du løpe til Gud på grunn av din smerte. Han er den eneste som kan helbrede slike dype sår. Og hver av oss har dem, enten vi erkjenner det eller ikke. Til slutt vil han perfekt helbrede sine barns smerte og sårhet som følger av avvisning. Vi vil for alltid leve i Guds perfekte aksept. Ved tro, venter vi spent på den dagen!


I mellomtiden, innrøm til Gud avvisningen du føler fra mennesker. Andre mennesker kan utstøte deg og prøve å få deg til å føle deg "unikt skadet" hvis du deler slike dype sårbarheter.


En ting er imidlertid sikkert. Gud vet nøyaktig hvordan den avvisningen føles. Du trenger ikke å fremstille et falskt bilde av suksess for ham slik dagens kultur kan presse deg til å gjøre. Tross alt, selv ikke Guds Sønn Jesus ville hatt det lett om han var på jorden i dag. Han ville ha vært en fullstendig mislykket både materielt og sosialt sett i folks øyne.

Ingen formell utdannelse. Ingen hus eller eiendom. Ingen kone eller barn. Ofte foraktet av dem han ofret alt for å hjelpe og til slutt forkastet til døden. Fra et verdslig synspunkt hadde han ingenting som betydde noe. I virkeligheten hadde han alt. Han hadde sin himmelske fars gunst og utførte sin jordiske misjon perfekt.


De fleste tilbringer hele livet i krig med Gud. Men hvilken lykke venter ikke de som finner et gjenopprettet forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Døden vil bare være døråpningen! I likhet med Jesus varer ikke din lidelse og avvisning fra mennesker. Du vil smake Guds evige gunst. En tjeneste som er så vakker og overbevisende at du lurer på hvorfor du noen gang bekymret deg for de ofte tarvelige og smålige meningene til mennesker.

Evaluer dine selvnedslående tanker


Hvis du føler at ingen bryr seg om deg, kan det være skremmende eller pinlig å innrømme dette for noen. Det ville åpne for alvorlig grad av sårbarhet. Og du vil kanskje bekymre deg for at noen vil tro at du er "gal" eller svak, eller at de kan fortelle andre om dine problemer. Sannheten er at vi alle gjennomgår tider som dette, i større eller mindre grad. Og den mentale kvalen til disse øyeblikkene kan være overveldende og kvelende.


Mange ganger føler du deg uelsket bare på grunn av andres samhandlinger med deg. Vi kan ofte være enda mer kritiske til oss selv i våre indre tanker enn hva andre mennesker er til oss. Og det er ingen måte å komme vekk fra dette uten noen drastiske forandringer i våre hjerter. Tross alt kan vi ta avstand fra uvanlig slemme mennesker, men det fungerer ikke så bra når vi selv blir en av våre største fiender.

Det er imidlertid mer til det enn det. Vi har også en fiende som heter Satan, som jobber overtid for å få oss til å tro at vi ikke er elskelige. Han slipper stadig løgner inn i våre tankedialoger. Og hvis vi ikke konfronterer disse løgnene med Guds sannhet når vi er avhengig av hans kraft, blir disse usannheter hyppigere, kraftigere og vanskeligere å motstå.


Med tiden kan de bli akseptert som ”sannheter”. Satan angriper oss på denne måten fordi han vet at når vi først er blitt beseiret, vil vi dermed mer usannsynlig søke om tilgivelse fra Gud eller omfavne sunne forhold til andre. Med mindre ting 

endrer seg, vil vi leve ut resten av livet i fullstendig nederlag og risikere å aldri inngå fred med Gud før vi går inn i evigheten.


Av denne grunn, må du nøye evaluere hver tanke som dukker opp i tankene dine, spesielt de selvdestruktive. Gi disse tankene og følelsene til Gud, og la ham lære deg sannheten. Ikke stopp før du gjør "enhver tanke lydig mot Kristus."

  • "Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus" (2.Korinter.10:4~5)

Jo mer vi gjør det, jo vanskeligere blir det for Satan å krone vår indre bevissthet med disse destruktive løgnene. Ikke tro alt andre forteller deg, og ikke tro alt du forteller deg selv. Evaluer tankene dine gjennom sannheten i Bibelen og hva Kristus sier om deg. Det Kristus sier om deg og meg gjennom hans utøste blod er langt bedre enn noe vi uansett kunne ha tenkt på.

Du trenger en bedre strategi enn å bite tennene sammen og prøve hardere.


Noen vil fortelle deg å "bare komme deg over det" når du føler deg forlatt av andre, og å slutte å velte deg i selvmedlidenhet og ignorere slike tanker. Selv om det kan fungere en stund, er det ett grunnleggende problem med denne strategien - du kommer ikke til roten av problemet.


Spør heller: “Hvorfor har du det slik? Hvorfor føler du deg så nede? " Og viktigst av alt: "Hva er sannheten?" Hvis dine selvnedslående tanker om at ingen bryr seg var sanne, ville de fleste under disse omstendighetene lure på hvorfor du til og med skulle gidde å fortsette med livet.


Men fra Skriften vet vi at disse håpløse tankene er høyden på løgnene. Satan vil at du skal føle deg uelsket og verdiløs. Han vet at hvis du går den veien, vil du prøve å drukne sorgene dine med alle typer synd som bare vil gjøre et rot av livet ditt.

Sliter du med ensomhet og ønsker noen å snakke med, noen som lytter og som kan være der for deg når du føler dagene er tunge å komme seg igjennom? Vi vil alltid være her for deg, og alltid være en venn du kan stole fullt og fast på. Om du er ung eller eldre, Kristen eller ikke, hva det enn måtte være, det betyr absolutt ikke noe for oss, vi er her for deg uansett, klar til å støtte deg i en vanskelig tid!  Kontakt oss her

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....