Søk etter kunnskap om Gud 10/18

I mange rådgivere er det sikkerhet

Jesaja

Når du begynner å søke etter kunnskapen om Gud for ditt liv, er en av måtene som Gud vil formidle Hans kunnskap til deg, gjennom andre mennesker. Noen ganger vil du motta den kunnskapen du leter etter direkte fra Gud selv.


Andre ganger kan det komme fra et bestemt skriftvers du kanskje mediterer på.


Men andre ganger vil Gud formidle Hans  kunnskap til deg gjennom andre menn-esker.

Et godt eksempel på dette er når du mottar ord av kunnskap og visdom gjennom en salvet lærer av Hans Ord, som din pastor som underviser Ordet i søndagstjenesten, eller at du hører på en av Guds lærere på en av de kristne tv/radio stasjonene.


Det du vil merke som begynner å skje med deg, er at ord eller åpenbaringer som kommer fra andre, vil "hoppe" på deg.


Dette er den Hellige Ånd som "spontant" gir disse ordene til deg for å hjelpe deg ved å gi deg Hans kunnskap og visdom om noe du kan holde på med eller søke etter.


Når du begynner å gå inn i denne typen reise med Herren, må du virkelig holde radarene dine oppe hver dag ettersom du aldri vet når, hvor, hvordan eller gjennom hvem Gud vil frigjøre sin kunnskap til deg.


Det er derfor dette kunnskapsspillet er så gøy å spille med Herren. Gud elsker variasjon og spontanitet, og han vil gi deg sin kunnskap og visdom på mange forskjellige måter og gjennom mange forskjellige kilder. Men husk alltid - Den Hellige Bibelen vil alltid være din viktigste kilde til åndelig kunnskap og visdom i dette livet.


Når Gud ønsker å formidle sin kunnskap direkte til deg gjennom andre mennesker - en av de tingene som Gud vil ordne for deg, er tilgang til andre gode, sanne kristne som du kan diskutere ting med.


Her er fire veldig fascinerende skriftvers som forteller oss at det er sikkerhet i mange rådgivere, at uten passende rådgivning med andre kan våre planer gå galt, og at vi kan vinne krig ved å rådslå med andre.

  • "En mann som er vis, har styrke, den som har kunnskap, er full av kraft. Legg planer før du fører krig, når mange gir råd, vinner du seier." (Ordspråkene:24:5~6)


  • "Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes." (Ordspråkene.15:22)


  • "Når en rådslår, lykkes planene. Hold råd før du fører krig!"(Ordspråkene.20:18)


  • "Der det mangler kloke råd, faller folket, men der det er mange rådgivere er det redning." (Ordspråkene.11:14)

Bibelen forteller oss at alle menn kun vil "vite delvis" hvilken kunnskap vi kan få fra Herren her nede på denne jorden. Som et resultat vil ingen noen gang få alle svarene på alt i dette livet.


Ved å ha en gruppe sammen med andre sanne kristne venner, du kan drøfte ting ut med - vil dere bidra til å holde hverandre oppe og skarpe i Herren, bidra til å holde hverandre ydmyke og ansvarlige i din vandring med Herren, sammen med å kunne lære av hverandre.


Dette er del 10 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 11 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.