Jezebels Mest Typiske Kjennetegn

37 kjennetegn og måter som Jezebel opererer på.

Mange vil nok finne ting her som de kjenner igjen både i seg selv, og andre rundt en. Men det er mye som handler mest om følelser og bare det å være  et “forbannet” menneske fra starten av. Her må en se på antallet karakteristika og sammenhengen mellom flere av de forskjellige egenskaper som du finner her satt sammen i en enkelt person, og som du da kanskje mistenker kan ha fått denne ekle ånden i seg.

Jesebel er en ånd, men den finner tilgang gjennom urent kjød. Selv om Jesebel ånden er beskrevet i Bibelen som en kvinne, har den ikke egentlig et kjønn. Det er ingen tvil om at den fungerer like dyktig gjennom menn. Jesebel er en felles betegnelsen for en type demoner, som alle opererer på den samme måte.


1. De har en historie preget med avvisning. Folk som er påvirket av en Jesebel-ånd, er full av frykt og bitterhet. Du vil legge merke til et mønster i historiene de forteller om å ha blitt avvist gjentatte ganger (eller følelse av avvisning) og fornærmet av folk i deres liv. Folk som er påvirket av en Jesebel-ånd, spiller offeret. De ønsker din medlidenhet, de søker å omringe seg med mennesker som vil appellere til deres historier om selvmedlidenhet, skyld og å spille offer. De som avslører dem, blir deres neste mål og blir hengt ut som skurken til de andre.


2. Plukker ut sine ofre. Folk med en Jesebel-ånd ser etter de som er skadet, såret eller usikker og blir deres profet, lærer og åndelig veileder. De trekker folk til seg selv, som fort blir deres evnukker. Jesebel vil forsøke å operere gjennom mennesker ved usikkerhet, emosjonell ustabilitet, stolthet, arroganse, manipulering og kontroll.


3. Nekter å innrømme skyld eller feil. En Jesebel-ånd har aldri feil, med mindre det er en midlertidig innrømmelse av skyld for å få "favør" fra noen. Å akseptere ansvar vil krenke kjernen av usikkerhet og stolthet som den driver fra. Når en Jesebel unnskylder seg, er det aldri i sann anger eller anerkjennelse av forseelse, men heller "Jeg beklager at dine følelser ble såret." De vil vri fakta. De har selektivt minne. De er glatte og jevne og overbeviser deg nesten alltid om at de har rett uansett.


4.Tar kreditt for alt. Mens en sterk egenskap av Jesebel er å aldri ta ansvar for sine feilaktige handlinger eller oppførsel, er den også rask til å ta æren for fordeler som den ikke bidro til.


5. Bruker folk for å oppnå sin agenda. Jesebel-ånden lar andre gjøre sitt skitne arbeid. Jesebel får en annen persons følelser opprørt, så lar den personen gå inn i et raseri. Jesebel sitter og ser uskyldig ut og sier "Hvem jeg? Hva gjorde jeg? "Denne oppførselen gjør det vanskelig for selv de mest ivrige sannhetssøkere å presse den ned. Jesebel-ånden er smart i sin agenda.


6. Holder tilbake informasjon. Dette er en form for kontroll. En Jesebel utøver makt over deg ved å vite noe som du ikke vet i en situasjon. I Jesebels øyne er det et kraftig våpen av kontroll å ha informasjon som du ikke har.


7. Snakker med forvirring. Det er umulig å snakke logikk med en Jesebel. En pastor skrev et seks siders brev til sine eldste om en situasjon i kirken. Konteksten var så vag at ingen var uten forvirring. Dette er en måte å opprettholde kontroll og dominans på. Når du konfronterer en Jesebel, kan emnet endres fem ganger på ett minutt. Forvirring holder dem "uoppdaget" og ikke eksponert.


8. Melder seg frivillig for alt. En Jesebel stiller opp frivillig for å etablere kontroll. Den har tilsynelatende endeløs (nervøs) energi og ser ivrig etter muligheter til å være ansvarlig for prosjekter. De tilbyr vanligvis å hjelpe hvor behovet for hjelp er desperat nødvendig og som setter dem nær lederen. Ofte posisjonerer de seg som en begavet talsmann. Selv om den vil jobbe hardt, er motivet dens aldri rent, og til slutt kan dens hemmelige agenda ikke skjules.


9. Løgner. En Jesebel lyver overbevisende. Ingen kan lyve bedre enn den kan. Den kan slå på sjarmen og få deg til å tro at blått er rødt. Den lurer alltid de som han nettopp har møtt, mens de som har blitt utsatt for dens taktikk, preges av ren hjelpeløshet. Det faktum at Jesebel kan se deg i øynene og lyve, viser bare hvor sterk og tilstøtende denne opprørske og uforsonlige ånden er.


10. Ignorerer folk. Et klassisk knep av en som kontroller er å ignorere deg når du er uenig med den. Denne taktikken brukes ofte av ledere når noen ikke er enige med deres planer, og de isolerer personen ved å ignorere ham. Noen i disse situasjonene har blitt ignorert i flere måneder, bare fordi de valgte å ikke være en dukke og være enig med enhver ide eller innfall. Dette setter personen ut av lederens nåde og tvinger ham til å "endre seg" til lederens måte å tenke på, eller å fortsatt være uendelig ignorert. En er ikke fri til å være uenig med en som kontrollerer.


11. Gir aldri anerkjennelse eller viser takknemlighet. En Jesebel vil sjelden erkjenne en annen persons handlinger, ikke engang for noe som viste seg å være til stor nytte for Jesebel. Den kan bare ikke få seg til å si takk, eller å erkjenne at noen andre gjorde noe riktig. Det er de som har gått ut av deres veier ved å velsigne en Jesebel ved å være katalysator for å sende den på en tur eller gi den en gave. Likevel vil det aldri være en takk. Dette stiller igjen den kontrollerende i en posisjon av makt.


12. Kritiserer alle. Dette er en karakteristikk for den kontrollerende. Han må være den som ser bra ut, så han vil raskt skarpt kritisere alle som kommer med et forslag eller en plan. Selv om han liker planen, kan den bare kritisere den fordi ideen ikke stammer fra den. Det å kritisere andre løfter den kontrollerende i sitt eget sinn.


13. Overlegenhet. En person med Jesebel-ånd vil alltid "overkjøre" en annen person. Den føler seg truet av enhver som våger å stjele rampelyset eller enhver som er en trussel mot dens kraft og kontroll. Hvis du er med en slik person og forteller om din oppnåelse eller seier, kan du være trygg på at han raskt forteller om noe han har oppnådd.


14. Beslaglegger informasjon. En Jesebel elsker å være i kontroll av informasjon. Hvis det er noen gang en situasjon der informasjonen er viktig, vil den presse på for å være den "første" til å kjenne den. Den ser ut til å vite alt om alle. Hvor den får all informasjonen sin, er ikke til å forstå, men den kan diktere deg data og detaljer om folks liv og handlinger i store kvantum.


15. Bruker informasjon. En Jesebel bruker informasjon som en innflytelse for makt, og deler deretter godbiter med deg, ofte fortrolige ting som er blitt fortalt den. Dette gir den en følelse av makt, og den prøver å imponere folk ved å "vite ting" som andre ikke gjør.


16. Gir deg falsk trygghet. Mennesker påvirket av Jesebel-ånden gjør falske overenskomster de ikke har til hensikt å holde for å komme i stilling. "Jeg vil kjempe med deg, jeg vil stå med deg. Jeg gir ikke opp så lett. Uansett hva som skjer, vil jeg ha ryggen din."


17. Snakker uopphørlig. De fleste mennesker snakker "innimellom", men en Jesebel bruker snakking som en form for kontroll. I en typisk samtale handler han all snakking, enten det handler om sport, været eller Guds rike. På grunn av denne form for kontroll er han ikke i stand til å motta innspill fra noen i sitt liv. All samtale med ham er ensidig. Du lytter.


18. Virker ydmyke. Folk som påvirkes av en Jesebel-ånd virker ydmyke, men det er en falsk ydmykhet - det er en religiøs ånd.


19. Åndeliggjør alt. Mennesker påvirket av en Jesebel-ånd virker som svært åndelige for utenforstående. De kommer inn på å snakke om bønnens liv og 40-dagers faste. De samler folk til seg selv. De deler overbevisende det de ser i ånderiket. De kan be velsignede bønner og profetere oppmuntrende ord til medlemmer i hjørnet der ingen andre kan høre. Men frukten av deres liv samsvarer ikke med det de bekjenner. Når en kontrollerende Jesebel konfronteres, åndeliggjør han ofte situasjonen, og forklarer den med Gud. Dette forhindrer ham i å stå til ansvar for det som kreves av ham. Implikasjonen er alltid, "du har et problem; Jeg har ikke."


20. Er trassig. En Jesebel tar aldri siden til arbeidsgiveren eller en person med myndighet, med mindre det er en midlertidig handling for å få seg selv til å se bra ut. Den tar ofte kreditt for andres ideer. Dens største ønske er makt og kontroll. Det er ingen samvittighet når en mulighet for anerkjennelse presenterer seg selv.


21. Er påtrengende og dominerende. En person med en Jesebel-ånd presser deg til å gjøre ting, som tilsynelatende river fra deg din rett til å velge eller ta en avgjørelse for deg selv. Han får andre til å føle seg som om de ikke har nok meninger til å tenke for seg selv.


22. Er synsk. Mange som opererer med en ånd av kontroll har også en synsk ånd. En Jesebel har overnaturlig hjelp i å kjenne og sanse informasjon. Hvis den bruker dette mot deg, kan den si "Jeg kan ikke fortelle deg hvordan jeg vet dette. Jeg bare vet det. "Dette er ikke fra Den Hellige Ånd, men hjelp fra en synsk eller bekjent ånd. Synskhet kan defineres som kraften til å fornemme ting som er utenfor rekkevidden av menneskelige sanser.


23. Bruker elementet av overraskelse. En Jesebels hovedtrekk er å være i kontroll, og en stor del av kontrollen fanger deg i din uoppmerksomhet. Derfor fungerer overraskelseselementet bra når den dukker opp en dag for tidlig for et møte, etc.


24. Sår frø av disharmoni. En Jesebel vil kontinuerlig nedsette en annen person på de mest finurlige måter. Strategien er å "få" kontroll ved å minimere verdien av en annen person. Det er vanlig for den å fortelle halve sannheter for å implisere en annen person i dine øyne. Ved å så disse frøene, håper den til slutt å høste ødeleggelse, for å forbedre sin posisjon av makt.


25. Krever oppmerksomhet. En Jesebel liker å være sentrum for oppmerksomhet, og liker ikke å se andre bli anerkjent og priset. Når noen andre blir anerkjent, vil han raskt undergrave personens ferdigheter muntlig.


26. Vil gi deg skyldfølelse. En Jesebel vil forsøke å gi deg skyldfølelse hvis du ikke bøyer deg for deres behov. De vil fortelle deg at du ikke opererer i Åndens frukt eller ikke opptrer Kristus aktig, som et knep for å få deg til å underkaste deg det de ønsker.


27. Er hevngjerrig. Siden en Jesebel aldri har feil, gjør du deg klar til å bli dens verste fiende dersom du motsier eller konfronterer den. Så lenge du er enig med den, er alt bra. Men hvis du konfronterer eller utfordrer den, så se deg for. Du er målet for dens sterkeste gift. En Jesebel stoppes ikke av noe for å ødelegge ditt rykte.


28. Forsøker å få deg til å se ut som det er du som er Jesebel. En Jesebel ånd er vanskelig å ta ned. Hvis personen er i nærheten av å bli konfrontert, vil han eller hun skikkelig vri hele situasjonen og forsøke å få den uskyldige personen til å se ut som den som forsøker å kontrollere. Som alltid vil Jesebel gjøre alt for å se ut som den som har rett. Når du begynner å ha problemer med ham, vil han få kirken til å "be for deg." Han projiserer sin synd over på deg og nedlegger deg. Du vil bli synderen, fortapt og trenger forløsning, ikke han. Han har demonen, men du får et dårlig rykte. Han baktaler vellykket.


29. Insinuerer motvilje. En Jesebel vil ofte medføre motvilje til de som er under dens kontroll. Den kontrollerte personen føler ingen frihet til å uttrykke en mening, av frykt for motvilje. Dette manifesterer seg ofte i ekteskap eller i arbeidsmiljø.


30. Vet alt. En Jesebel er vanligvis høylydt om dens kunnskaper om alt. Rask til å uttrykke sin mening på et hvilket som helst område, overlater den lite rom for andre til å peke på andre sider av et problem. Han har idolisert sine meninger.


31. Er ambisiøs. Jesebel har sterke begjær, men alt for seg selv. "Jeg vil ha det jeg vil ha når jeg vil ha det," beskriver dens tilbedelse av egen vilje. En Jesebel-leder vil aldri bruke ordene "Vi har en visjon", men heller, "Min visjon er sånn og sånn."


32. Gir gaver. Å gi gaver er en form for manipulasjon som Jesebel bruker som alltid gjør at du føler deg forpliktet til ham. Det kompromitterer også offeret til å snakke direkte og konfronterende i sannhet. Naturligvis er ikke alle som gir gaver skyldig i å ville kontrollere, men å gi gaver er en taktikk som ofte brukes av de som har har behov for å kontrollere.


33. Er uavhengig. Ingen har tilførsel i en Jesebels liv. Den fraterniserer ikke med noen, med mindre det er for å få deg til å "samarbeide" med dens agenda.


34. Er religiøs. En Jesebel oppholder seg i den lokale menigheten, men liker ikke autoritet, med mindre den er i en myndig stilling.Folk som påvirkes av en Jesebel-ånd, retter seg mot lederen. Folk påvirket av en Jesebel-ånd vil begynne å spre et motsyn i kroppen. Dette ser ut til å være enkle forskjeller i perspektiv, men roten til det er faktisk en ånd av splittelse, opprør og egen agenda.


35. I menigheten. Folk som påvirkes av en Jesebel-ånd, søker å isolere lederen fra andre som kan snakke inn i deres liv, og spesielt profetiske mennesker som kan identifisere dem. De hisser opp folk mot hverandre i menigheten - og vil til slutt hisse folket mot deg. Folk som truer dem blir satt opp, og jaget ut.


36. Hekseri. Mennesker som påvirkes av en avansert Jesebel-ånd, vil faktisk begynne å be heksebønner mot deg - bønn for sin egen vilje i stedet for Guds vilje.


37. Skjuler seg. Vi ønsker alle å tro at personen med en Jesebel-ånd er frelst. Personen kan virke som "normal" for en periode, og viser ingen av de klassiske trekkene. Så plutselig uten forvarsel vil det oppstå en situasjon, igjen med ånden som tar kontroll og utøver kaos over liv. Forhåpentligvis kommer sann anger. Først da vil personen bli frelst.


Den gode nyheten er at Gud ga hver enkelt person valgfrihet. Alle har frihet til å ta egne avgjørelser, å gjøre feil, å tenke for seg selv, til å kommunisere, å like eller mislike, og for å uttrykke sin smak og kreativitet.


De som kontrollerer er i tilbedelse av sin egne vilje og deres egne måter.

Takk Gud for den frie vilje.

 

Stopp å tolerere Jezebel. Hvis du gjenkjenner en Jezebel-ånd i din omgangskrets, konfronter den raskt. Tiden er ikke på din side. Jo lenger du ikke konfronterer den, desto mer skade kan den gjøre. Dersom du tolererer den ånden, får Jesus problemer med deg. Han sier: Om Jezebel ikke angrer seg, vil han kaste henne på en sykeseng og alle de som driver hor med henne. (Åpenbaringen 2)

  • “Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber:

 


Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.

 

Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som begår ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger.

 

Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger.

 

Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier - til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!” 

(Åpenbaringen.2:18~29)

Sliter du, eller noen du kjenner med demonske aktiviteter og trenger mer hjelp enn det du klarer å finne her, ikke nøl med å ta kontakt med oss for videre spørsmål, utredninger, hjelp med personlig bønn, henvisning o.l. Vit at vi er her for å hjelpe deg. Kontakt oss her

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!