Du er hva du tenker

Du er hva du tenker.

To av de artiklene vi har på vårt nettsted om dette emnet, med tittelen "Helliggjørelse" og den andre som omhandler samme tema" Å bli forvandlet ved å fornye ditt sinn", legger begge listen for deg og viser deg at det er Guds vilje for ditt liv om du lar Han går inn i en helliggjørelsesprosess for at Han fullt ut kan hellige deg og beg-ynne å støpe, forme og forvandle deg til det eksplisitte bildet av Hans Sønn Jesus Kristus.

I denne helliggjørelsesprosessen er en av de første tingene du vil merke at. Herren vil gjøre med deg, å forsøke å sette riktig tenkning i tankene og tankeprosessen. En veldig fengende frase som beskriver dette, ble tatt i bruk av AA tilbake på 60-tallet, og dette er "stinkin thinkin". (dårlig tenkning)

Det du selv velger å tenke og dvele på i dette livet, vil skape eller deformere deg, til hvilken type person du ender med å bli.

Overlat det til Gud Faderen for å fullføre, i en enkel enlinjes setning fra Bibelen, er hemmeligheten for å kunne ha god mental helse i dette livet. Da jeg først så dette verset tilbake i Det Gamle Testamentet, blåste det bokstavelig talt av siden og rett på meg. Så snart som jeg så det, så jeg utrolig mange åpenbaringer bak det.


Mange kristne har aldri hørt om dette verset siden det er tilbake i Det Gamle Testamentet i Ordspråkene. Dette kraftige verset bør bli husket av alle kristne, da det gir oss en stor åndelig hemmelighet i å kunne skaffe oss god mental helse i Herren.

 • "For slik han tenker i sitt indre, slik er han." (Ordspråkene.23:7)

Nøkkelordet i dette verset er ordet "tenker". Ordet "tenker" forteller deg at Gud retter seg mot tankegangen din - hva du tenker på til daglig.

Tolkning - du er det du tenker! Du kan bli det du tenker!

Dette prinsippet er lett å se i vår verden i dag. Du kan virkelig fortelle hvem som fungerer riktig på dette prinsippet på den måten Herren har til hensikt for oss alle å operere på, og hvem som ikke gjør det.


Folk som alltid synes å være mer lykkelige, livlige og tilfredse med sine liv, er de som har en god sunn mentalitet, og som alltid tenker på og dveler på de mer positive tingene i dette livet.


De velger med sin egen frie vilje å dvele på den mer positive siden av dette livet, motsatt til de som alltid tenker og dveler på den mørke og negative siden av dette livet.


Folk som ikke er lykkelig og tilfreds, og som alltid er pessimistisk og deprimert hele tiden, og har negative holdninger til alt og ingenting, velger alle å tenke og dvele på den negative siden av dette livet.


Skjønt, denne forbannede og fallne verden som vi alle lever i, har en blanding av både liv og død i seg. Jesus sa selv at vi alle sammen måtte gjennomgå ulike typer prøvelser og trengsler i dette livet fra tid til annen.


Det er imidlertid to sider av dette. På den ene siden er det den mørkere siden av dette livet, men på den andre siden er det den gode, positive og lysere siden av dette livet. Det er ikke alltid død, fordømmelse og ødeleggelse. Selv i de verste tilfeller og situasjoner er det alltid et håp og et lys på slutten av denne stormsky-tunnelen.


Som kristne har vi alle Gud Den Allmektige selv på vår side for å hjelpe oss med å ta oss av stormskyer som kan komme vår vei i dette livet.


Forskjellen mellom disse to typer av mennesker er i deres tankeliv. De som alltid er lykkelige, livlige og positive har valgt å se på den lysere siden av ting, selv i noen av de verste tilfellene av motgang.


Den negative typen mennesker har valgt å tenke og dvele på alle de dårlige tingene som kan skje eller gå galt i dette livet. Uansett hva godt som kan komme deres vei, de vil alltid mene at noe kunne vært bedre. Som et resultat av all denne negative og morbide type tenkning i deres tankeprosess, gjør ingenting dem noensinne lykkelige eller tilfredse, fordi ingenting er godt nok for dem.

Bibelen forteller oss veldig klart i verset ovenfor at vi alle kan velge hva vi skal tenke og dvele på.


Vi trenger ikke å bli slaver til en negativ og pessimistisk type tenkning. Med andre ord kan vi velge å tenke på hva vi vil tenke på!


Vår tanke- og tankeprosess styrer ikke oss - vi kontrollerer det!


Negativ type tenkning kan brytes.


For mange er det blitt et faktisk mental festning fordi de har vært nedgravd i denne type negativ tenkning i så lang tid.

Men som du vil se i noen av Skriftversene jeg vil liste nedenfor, forteller Bibelen oss at vi faktisk kan ta til "fange" hva vi tenker på. Verset som vil gi oss denne åpenbaringen, sier at vi må bringe hver tanke i fangenskap under Jesu lydighet.

Hva dette betyr er at vi er direkte ansvarlige for å velge hva vi tenker og dveler på - og så sørge for at vår tenkning alltid stemmer overens med Guds Ord og hvordan Han vil at vi skal tenke på ting.


Makten ligger hos oss.


Vi kan ikke klandre noen andre, inkludert Gud selv, hvis vi har valgt med vår egen fri vilje å stadig dvele på den negative og mørkere siden av dette livet.

Bunnlinjen - vi må alle lære å utvikle riktig tenkning i vår tankeprosess. Vår del er å gjøre det beste vi kan for å prøve å tenke og dvele på de tingene Gud ønsker at vi skal konsentrere oss om og fokusere på. Men som vi alle vet, har de fleste av oss bare en viss mental og psykologisk styrke på dette området. Noen vil naturligvis gå lenger i dette riket enn andre vil.


Det er her Den Hellige Ånd virkelig kommer til sin rett ved å hjelpe deg med å få din tankeprosess rettet opp, og grunnet i Herren slik han vil at den skal være.


Dette er en del av helliggjørelsesprosessen som Gud ønsker å begynne med hver og en av oss.


Som jeg sa i min artikkel med tittelen "Helliggjørelse", vil denne prosessen ikke oppnås over natten. Hvis du har fungert i en negativ type tankegang i lang tid, vil Gud begynne gradvis og progressivt å bevege deg ut av det, til en bedre, klarere og sunnere form for tenkning.


Din jobb vil være å jobbe veldig nært med Den Hellige Ånd når Han starter denne helliggjørelsesprosessen i deg. Du vil se Ham begynne å målrette bestemte områder i din tenkning hvor du er virkelig ute av balanse.


Når denne åpenbaringen er gitt til deg av Den Hellige Ånd, vil det være opp til deg om du vil velge å jobbe sammen med Ham, for å få dette området renset opp i den grad Herren virkelig vil.


Hvis Han forteller deg at du er for dømmende og for kritisk til andre - så vil din del være å gjøre det beste du kan for å prøve å kaste vekk disse typer negative og destruktive tanker, og erstatte dem med mer positive og gudfryktige tanker.


Ettersom nettstedet vårt fortsetter å vokse, vil vi legge til flere artikler som går dypere inn i denne brytekampen som vil skje mellom deg og Den Hellige Ånd, når Han begynner å bevege seg inn på deg for å prøve å få noe av din feile tenkning rettet opp.


For mange vil dette være en svært smertefull prosess fordi du vil bli tvunget til å innrømme at du har noen karakterfeil og mangler som må håndteres i ditt sinn, sjel og personlighet.

Den Hellige Ånd er mesterkirurgen - og han vil forsøke å gjøre indre åndelig kirurgi på deg, for å ta ut det han ikke vil ha opererende i tankene og tankeprosessen din, og legge inn det han vil ha opererende der .

Din jobb vil være å velge, med egen fri vilje, å jobbe og samarbeide med Den Hellige Ånd med en gang Han gjør det veldig klart for deg hvilke spesifikke forandringer han vil gjøre med deg.


Han vil ikke tvinge disse endringene på deg. Han vil fortelle deg veldig tydelig nøyaktig hva det er Han vil sette inn i systemet ditt og akkurat hva det er Han vil ta ut.


Hvis du velger å handle og samarbeide med Den Hellige Ånd om hvilke spesifikke forandringer Han vil gjøre med deg - så vil Gud Faderen tillate at Den Hellige Ånds overnaturlige kraft virkelig begynner å forvandle og hellige deg på den måten som vil være mest tilfredsstillende for ham.


I de ytterligere artiklene som vil bli oppført i Helliggjørelsesdelen på nettstedet vårt, vil jeg gi deg noen av de spesifikke områdene Herren vil ønske å målrette, så Han kan begynne det øyeblikkelige arbeidet med å forsøke å få deg renset og helliggjort i den grad som han virkelig ville like i dette livet.

Og et av de viktigste områdene Herren definitivt vil ønske å målrette, er din private tenkning og tankeliv - det du velger å tenke på daglig.


Med andre ord ønsker Gud å rydde opp i og rette opp tankelivet ditt.


Med alle de forskjellige typer materielle og seksuelle lyster som opererer i vår verden i dag, konkurrerer vi for vår tid og oppmerksomhet, for mange vil dette i utgangspunktet være en veldig stor kamp.

Men hvis du virkelig vil at Herren skal hjelpe deg med å rydde opp i noen av disse områdene, spesielt i ditt private tankeliv, vil Herren bare være ivrig for å hjelpe deg med å få deg igjennom noen av disse mentale hindringene, gjennom sin utrolige overnaturlige kraft av Den Hellige Ånd.


Denne typen indre forvandling og helliggjørelse kan oppnås i dette livet hvis du er villig til å gjøre din del ved å samarbeide fullt ut med Herren når Han starter opp med deg.


Nå vil jeg gi deg noen veldig gode vers fra Bibelen som viser deg at Gud Faderen virkelig ønsker å komme etter ditt tankeliv, og forsøke å sette riktig og positiv type tenkning i tankene dine.

1. Du er hva du tenker


Jeg skal gå videre og gjenta verset ovenfor under denne spesifikke overskriften, slik at du kan finne det igjen med et raskt blikk under her.

 • "For slik han tenker i sitt indre, slik er han." (Ordspråkene.23:7)

Dette verset angir veldig klart at Gud Faderen virkelig ønsker å komme etter våre tankeliv og få det riktig ryddet opp.

2. Du blir forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn


Disse neste to versene vil igjen vise deg at Gud virkelig ønsker å komme etter tankene dine. Og en del av tankene dine er tankeprosessen din - hva du velger å tenke på og dvele på. Begge disse versene bruker ordene "fornye" og "fornyet" i forhold til tankene dine.


Med andre ord innebærer en del av forvandlings-helligjøringsprosessen med Herren å få tankene dine riktig fornyet gjennom Hans Ord og Hans Ånd.

 • "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne." (Romerne.12:1~2)


 • "Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet."(Efeserne.4:22~24)


 • "Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag." (2.Korinter.4:16)

Legg merke til at Paulus i dette siste verset sier at vårt indre menneske blir fornyet dag for dag. Han bruker det samme ordet "fornyet" som de to versene over bruker når de snakker om at våre sinn blir fornyet. Dette betyr at Gud ønsker at både våre sinn og vårt indre menneske skal fornyes på en daglig og progressiv basis.


Når Gud sier at vår indre åndelige forvandling er gjort ved å få våre tanker riktig fornyet i Ham - Gir Han oss alle en utrolig, kraftig og åndelig hemmelighet. Igjen er dette en del av helliggjørelsesprosessen som Herren ønsker å begynne med hver og en av oss.

3. Vi har nå Kristi sinn


Dette neste verset gjør en av de mest dype uttalelsene i hele Skriften. Det første verset jeg vil liste nedenfor sier at vi nå har "Kristi sinn". Tenk på implikasjonene, forgreningene og kraften i denne uttalelsen.

Som et resultat av å ha Den Hellige Ånd boende på innsiden av oss - har vi nå direkte tilgang til både Gud og Jesus som bor i himmelen.


Som et resultat av å ha denne direkte tilgangen til Jesus gjennom Den Hellige Ånd - har vi nå hans sinn, eller for å si det på en annen måte, vi kan nå ha Hans sinn som opererer gjennom oss.


Jesus, gjennom den Hellige Ånd, kan nå begynne å formidle sine tanker og hans måter å tenke på direkte i våre sinn. Denne overføringen av Hans tanker direkte til oss gjennom Den Hellige Ånd er så klar, så perfekt og så kraftig - at Bibelen nå kan si at vi har Kristi sinn.

Så ikke bare har vi Den Hellige Ånds kraft som opererer på innsiden av oss for å hjelpe oss med å rydde opp tankelivet vårt - men vi har nå kraften til Jesus Kristus selv tilgjengelig for oss, siden han nå vil gi oss direkte adgang inn i hans eget sinn slik at vi virkelig kan lære hvordan vi skal handle og tenke i dette livet.

Det andre verset jeg vil liste nedenfor sier at vi nå skal «imitere Kristus». Med andre ord skal vi opptre som Jesus vil at vi skal opptre.


Sett disse to versene sammen side om side som to deler av et puslespill - og Jesus forteller oss alle høyt og klart at Han vil at vi alle skal tenke som Han tenker og opptre som Han opptrer. Han blir nå vår perfekte rolle-modell for å strukturere vårt indre liv og vårt ytre liv deretter.

Her er de to versene. De er begge bare en setning lang, men det er en utrolig mengde kraftig åpenbaring som blir gitt til oss i disse to versene.

 • "Men vi har Kristi sinn!" (1.Korinter.2:16)


 • "Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!" (1.Korinter.11:1)

Igjen, å være i stand til å bli tappet inn i Jesu Kristi sinn slik at hans tanker og måter kan overføres til oss, er alt en del av helliggjørelsesprosessen som Gud kan starte med hver og en av oss.

4. Gud har gitt oss et sunt sinn


Dette neste vers er et annet stort kraftvers, spesielt i de tidene vi lever i. Som du sikkert legger merke til, fungerer mange ikke-troende, og til og med noen kjødelige kristne, uten noe særlig sindighet. Alt du trenger å gjøre er å tilbringe fem minutter med noen mennesker, og du vil raskt kunne fortelle hvem som opererer med med sindighet, og hvem som ikke gjør det.


De seksuelle og materielle lystene i dette livet har vært så overveldende for noen av disse menneskene, at det eneste de har sine sinn konstant fokusert på, er å prøve å få så mye sex, penger og makt som de muligens kan. Som et resultat av disse typer materiale og lystfulle sysler har deres tenkning blitt fullstendig forvrengt, vridd, forringetog rett og slett ustabil.


Mange ekteskap og gode vennskap har blitt brutt opp som et resultat av at folks tanker blir svært usunne som følge av fordervelse og forringelse som vil skje i en persons sinn hvis de jager etter disse typer materielle og lystige sysler over en lengre periode.


Jeg har personlig sett noen menn i løpet av en 20-årig periode, gå fra å være veldig klare og sunntenkende menn, til menn som har blitt helt ustabile og usunne på alle måter.


Som et resultat av denne forverringen i deres sinn har mange av dem mistet sine ekteskap, og deres gode relasjoner som de hadde med sine barn og noen av deres gode nære venner. Noen av dem hadde bokstavelig talt forverret seg til det punktet der de faktisk har endt med å begå selvmord.

En av de mest utrolige velsignelsene vi kan få som kristen, spesielt i den verden vi lever i idag, er velsignelsen om å kunne ha et godt, klart, sunt sinn i Herren! For de som går veldig nært med Herren og som opererer sammen med Ham, vil Den Hellige Ånd virkelig bevege seg for å gi denne sunne sindighet til deg.

I dette neste verset forteller Gud at vi ikke bare kan få sindighet fra Ham, men vi kan også få et sinn som har en ånd av kjærlighet og kraft i seg. Dette verset begynner faktisk ved å fortelle oss at vi ikke har fått en ånd av frykt, men en ånd som er av makt, kjærlighet og sindighet.


Tenk på disse tre spesifikke ordene - kraft, kjærlighet og sindighet! Gud prøver virkelig å dra hjem et stort poeng i den måten han har formulert dette spesifikke skriftverset. Her er det:

 • "For Gud har ikke gitt oss motløshetens Ånd; men kraftens, og kjærlighetens og sindighetens Ånd." (2.Timoteus.1:7)

Til de av dere som er flinke til å huske skriftvers, vil jeg sterkt anbefale at du legger til dette på huskelisten din. Med alle de gale tingene som kan treffe oss i dette livet, må du virkelig tro og dvele på løftet i dette verset.

Uansett hvor alvorlig en stormsky du kan bli tvunget til å håndtere i dette livet - innse at du nå har Jesu Kristi sinn og Den Hellige Ånds kraft som opererer gjennom deg for å holde tankene dine "sunne" og "kraftfulle". "Denne typen tankegang fra Herren er allerede i deg.


Du må bare lære å koble opp mot det, tro det, dvele på det og handle på det.

5. Dine tanker vil bli etablert av Herren


Siden Gud er allvitende og allmektig, betyr dette at Han er den eneste som har direkte tilgang til ditt tankeliv. Demoner og andre mennesker kan ikke lese tankene dine eller ditt sinn. Dette er ditt eget område. Men siden Gud helt kan lese inn i tankelivet ditt - forteller dette deg at du ikke er i stand til å skjule noe for Ham.


Mange mennesker er veldig gode til å gjemme alt for dem som er nær dem, men du kan aldri lure Gud eller skjule noe for Ham, da han alltid er et skritt foran deg - selv i ditt eget personlige og private tankeliv og hva du velger å tenke på og dvele på.


Jeg vil liste to vers under denne overskriften. Det første verset vil fortelle oss at "de ugudeliges tanker er en avsky for Herren."


Dette verset her forteller oss at Gud kan bokstavelig talt lese våre tanker siden dette verset bruker ordet "tanker". Jeg tror at ordet "tanker" refererer til tankene i våre sinn, som er våre uuttalte ord.


Legg også merke til at Herren bruker et veldig intens ord når han beskriver tankene til mennesker som anses å være ugudelige og onde - og dette ordet er "avskyelig".


BTK seriemorderen i delstaten Kansas ble til slutt fanget. Han erkjente seg skyldig, og har fortalt retten og resten av verden de mest grusomme detaljer om alle hans forbrytelser.


Hans onde og ugudelige tankeliv, som til slutt førte til hans forferdelige forbrytelser, er et perfekt eksempel på hva Gud ville finne ut til å være en komplett og fullstendig avsky for ham. Og tenk at denne mannen var en del av en kristen luthersk kirke!

Bunnlinjen - Gud både ser og overvåker vårt tankeliv. Det er derfor hver kristen skal gjøre det beste de kan for å prøve å rydde opp i det.

Det andre verset gir oss et annet veldig godt løfte. Det står at hvis vi er villige til å overgi våre gjerninger til Herren - da vil våre "planer lykkes."


Hvis vi overgir våre gjerninger til Herren, opererer vi i full overgivelse med Ham. Og hvis vi opererer i full overgivelse med Ham, så kan Den Hellige Ånd virkelig begynne å jobbe med oss for å hjelpe oss med å etablere og styrke vårt tankeliv.

 • "Herren avskyr den ondes tanker, men vennlige ord er rene"(Ordspråkene.15:26)


 • "Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes.(Ordspråkene.16:3)

Jeg vil nå avslutte denne listen over Skriftvers med et siste vers som viser oss at Gud nå vil at vi skal ha ansvaret for å prøve å kontrollere våre tankeliv og hva vi velger å tenke på.

6. Ta enhver tanke til fangenskap i lydighet til Jesus


Dette neste vers er et annet kraftig vers. Dette verset forteller oss å bringe hver tanke i fangenskap i Jesu lydighet. Hva dette betyr er at vi er direkte ansvarlige for det vi velger å tenke på og dvele på.


Under avsnittet "Åndelig krigføring" på nettstedet vårt har vi en artikkel med tittelen "Farene ved hypnotisme".


I dette vitnesbyrdet kom en jente som jeg pleide å jobbe med i store problemer med Herren da hun gikk kun en gang for å se en hypnotisør for å prøve å slutte å røyke. Da hun kom ut etter denne ene sesjonen, mistet hun bokstavelig talt 50% av hennes evne til å huske og holde på ting. Både hennes korte og langsiktige minneevner ble alvorlig påvirket.


Da hun først kom for å jobbe for meg og fortalte meg hva som hadde skjedd, fortalte jeg henne at vi under ingen omstendigheter noen gang må la en hypnotisør få kontroll over hva slags ideer eller tanker han ønsker å plante inn i våre sinn - selv om disse er av positive typer


Jeg ga henne deretter Skriftverset som jeg vil liste nedenfor. I dette verset står det at vi er de som skal bringe hver tanke inn i "fangenskap" til Jesus - ikke noen andre - inkludert en hypnotisør som ønsker å plante sine ideer inn i tankene dine.


Hun overtrådte en stor åndelig lov som er i drift i forhold til vårt tankeliv og det privatliv vi har med Herren på dette spørsmålet. Som et resultat av å krenke denne store åndelige loven dro hun en demon på seg, og denne demonen fikk da lov til å forårsake både dette minnetapet hos henne.


Når jeg først fant ut hvordan alt dette skjedde, kunne jeg gi henne de riktige rådene om hvordan å demonen av henne og få tilbake hennes minnekapasitet fullstendig restaurert.

Bunnlinjen - vi bestemmer selv hva vi ønsker å tenke på i privatlivet av vår egen tenkning.


Vi kan enten velge å tenke på gode og gudfryktige ting - eller vi kan velge å tenke på dårlige og onde ting. Valget er vårt.


Gud gjør det veldig klart i Hans Ord om hvilke slags tanker han vil at vi skal dvele på. Men ikke engang Gud selv vil tvinge hans vilje på oss i dette riket av vårt vesen. Vi skal være de som skal ta det valget.

Når Gud bruker ordet "fangenskap" i det følgende verset, tror jeg Han prøver å fortelle oss at vi må gjøre en form for samordnet innsats på vår ende for å prøve å kontrollere vårt tankeliv og ikke la det gå ut av kontroll - spesielt i området med dårlige og kjødfulle tanker. Vi skal ta tak i våre tanker og sørge for at vår tankegang og våre tanker alltid linjer opp med måten han vil at vi skal tenke på ting.


Her er verset:

 • "For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." (2.Korinter.10:3~5)

Med alle materielle og seksuelle lyster i vår verden slår oss med full kraft gjennom media og alt annet vi møter på daglig basis, er det en virkelig hard ordre for mange av oss å holde ordentlig kontroll over, med alle de dårlige tankene som kan krysse våre sinn.


But again, this is where the Holy Spirit can really help you out if you are willing to allow Him to enter you into this sanctification process with the Lord.


Din jobb vil være å gjøre den beste jobben du kan for å kontrollere tankens liv. Men hvor du vil mislykkes, og hvor du vil ha visse problemer som vil bli vanskeligere å erobre ved hjelp av din egen viljestyrke, er der hvor Den Hellige Ånd kommer inn og gir deg sin hjelp og styrke for å hjelpe deg med å komme over noen av disse vanskeligere hindringene.

Konklusjon


Til de av dere som ønsker å inngå en sann helliggjørelsesprosess med Herren - forvent virkelig at Herren skal komme etter tankene dine i et forsøk på å fornye dem i henhold til Hans Ord, og forsøk å sette riktig tenkning inn i tankegangen din.


Igjen, som med de andre områdene i denne helliggjørelsesprosessen, vil alt dette gjøres på en svært gradvis og progressiv basis. Gud vil sette tempoet for hvordan han vil jobbe med deg i dette riket. Han vil ikke overvelde deg. Han vil jobbe med deg i et tempo som han vet at du vil være komfortabel med, så han ikke overvelder deg med for mye på en gang.


Tankene dine er slagmarken innen åndelig krigføring. Demoner vil forsøke å bevege seg inn på deg fra tid til annen for å prøve å få deg til å bevege deg inn i deres mørke måter å tenke og leve på i dette livet - og Gud vil flytte inn på deg for å prøve å få deg til å bevege deg mot hans veier å tenke og leve i dette livet. Valget vil alltid forbli med deg om hvilken side av gjerdet du vil velge å leve dette livet på.

Innse at bare fordi en demon eller din egen fantasi har forårsaket en dårlig tanke å flyte over ditt sinn, betyr ikke det at du må dvele på den i lengre tid. Vi får alle tonnevis av raske blinkende tanker som vil krysse inn i våre sinn i løpet av en dag.


Det er ikke den dårlige tanken som kan blinke over ditt sinn som vil få deg i trøbbel med Herren - det er det du bestemmer deg for med den dårlige tanken når den krysser over i tankene dine. Du kan enten velge å la den dårlige tanke gli rett ut av tankene dine igjen, og ikke gi det en annen tanke, eller du kan velge å virkelig begynne å tenke på det og dvele på det.


Og når du begynner å tenke på og dvele på den dårlige tanken, da vil du begynne å mate den. Og når du begynner å mate den - da vil den begynne å vokse.


Og når det begynner å vokse - da kan det føre til en mental festning, du vil da få det vanskelig med å komme ut av tankeprosessen.


Og når den mentale festning begynner å vokse og bli dypere og sterkere i tankeprosessen din, da vil du begynne å få et faktisk ønske om å ville handle ut på det. Og når du begynner å handle ut på det, kan en faktisk avhengighet begynne å danne seg hvor du da vil fortsette å gjenta den samme oppførselen igjen og igjen.


Og så vil det kreve Den Hellige Ånds overnaturlige kraft for å hjelpe deg med å løsrive deg fra denne vanedannende og tvangsmessige oppførelsen! Og tenk deg at alt dette startet med bare en, enkel, liten tanke som krysset over i tankene dine, og at du tillot den å vokse ved å stadig tenke på den og dvele på den.

Jeg tror dette er hvordan mange avhengigheter kommer i gang, spesielt de av den mer avskyelige typen, slik som de pedofile vi hele tiden leser om i våre nyheter over hele landed.


Ingen er født seriemorder eller voldtektsmann. Alle disse typer avskyelige oppførsler måtte alle starte ut ifra noe.


Og jeg tror at det kan ha vært noe de kanskje har sett tidlig i livet, noe de kanskje har opplevd, eller noe annet som kan ha ha forårsaket at de begynner å tenke på det og dvele på det.


I begge tilfeller hadde de alle en sjanse veldig tidlig ved å velge å ikke tenke på det - og dermed forårsake at det ikke å vokste lenger inn i deres tankeprosess.

Dette er grunnen til at Skriftverset som er oppført på toppen av denne artikkelen, er så viktig for alle å virkelig ta tak i og grunne på i sin vandring med Herren.


Igjen sier dette verset at slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han også. Med andre ord kan du bli det du tenker!


La Gud hjelpe til med å sette riktig tenkning i tankene dine. La Gud hjelpe deg, og vise deg hvordan du får tankene dine riktig fornyet gjennom Hans Ord og Hans Ånd.


Hvis du er villig til å la Herren jobbe med deg når du fornyer ditt sinn som en del av Hans helliggjørelsesprosess - så kan du virkelig begynne å utvikle deg til den sanne helgen som Han kalte deg til å bli i Ham i dette livet.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Den Hellige ÅndStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Den Hellige ÅndStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren