Gud vil støtte deg fullt ut !

Gud vil støte deg fullt ut!

På grunn av den ekstreme viktigheten av akkurat dette ene emnet, skal jeg gå igang og gjøre en hel artikkel om dette emnet alene.


Denne store åpenbaringen fra vår Herre har blitt snakket om flere ganger i våre andre artikler, men på grunn av alle de nye menneskene som kommer til nettstedet vårt og blar nedover listen over artikler for å finne det de vil lese, synes vi denne spesielle åpenbaringen vi har mottatt fra Herren må ha sin egen artikkel for å gjøre det rettferdig.

Ikke bare må du ha full forståelse av denne store åpenbaringen fra Herren, men denne åpenbaringen må man tro på, grunne på og handle på hvis du vil være i stand til å klare dere gjennom dette livet i ett stykke og for å kunne fullføre alle av Guds perfekte skjebner for deres liv.


For å virkelig få denne utrolige åpenbaringen godt festet i minnet ditt, slik at du aldri glemmer den, spesielt når du finner deg selv gjennomgå noen av prøvelsene og trengslene som kan oppstå med et øyeblikks varsel i dette livet - Jeg skal gi deg en veldig god analogi som Herren ga meg for flere år siden som perfekt vil beskrive hva vi vil få i denne åpenbaringen som vi har mottatt fra ham gjennom hans ord.

Denne analogien er det jeg kaller "Bilanalogi."


Når du kjøper en helt ny bil, får du 4 ting med bilen som gjør at du kan bruke bilen riktig til det den opprinnelig var designet for. Visualiser disse 4 komponentene mens jeg beskriver dem for deg og fest dem godt i minnet ditt, da jeg da vil vise deg hvordan disse 4 faktorene perfekt vil være i tråd med hvordan Gud vil støtte deg fullstendig når du reiser gjennom dette livet.


Her er de fire nøkkelkomponentene du får med hver bil du kjøper i dag.


1. Beskyttelse


Hver bil du kjøper vil ha karosseripaneler som omgir hele bilen. Disse karosseripanelene vil beskytte deg hvis du blir rammet av en annen bil.


Vi vet alle hvor fatale motorsykkelulykker kan være sammenlignet med bilulykker. Motorsykler har ikke den ytre fysiske beskyttelsen rundt seg slik biler har. Motorsykler er altså utsatt for å være involvert i mange mer alvorlige ulykker som et resultat av at de ikke har den slags fysiske beskyttelse som en vanlig bil har på seg.

2. Støtte


Den andre tingen en bil vil gi deg er støtte - og den støtten er i de 4 dekkene som kommer med hver bil. Hvis en bil ikke har de 4 dekkene på seg for å støtte seg selv ordentlig, vil du aldri kunne bevege deg og komme deg ut av oppkjørselen, langt mindre noen gang kunne få den til å bevege seg fremover slik at du kan komme dit du ønsker med den.


Og ikke bare må disse 4 dekkene støtte deg slik at du kan kjøre bilen fremover, men disse fire dekkene må også ha nok luft i seg.


Hvis de ikke har nok luft i seg, og du ender opp med å få et flatt dekk mens du kjører på veien, blir kjøretøyet satt helt ut av spill til du kan fikse det flate dekket.


3. Kraft


Den tredje tingen du trenger for å kunne kjøre og betjene bilen ordentlig er kraft. Du kan ha alle de 4 dekkene som støtter deg ordentlig, og alle karosseripanelene som beskytter deg ordentlig, men hvis bilen ikke har nok kraft til å kunne kjøre fremover, vil du heller aldri kunne starte bilen, langt mindre noen gang være i stand til å få den til å bevege seg fremover for å kunne kjøre ut på veien.


Kraften til bilen er åpenbart i motoren og alle dens komponenter. Hvis noen av disse motordelene ikke fungerer, eller hvis noen av dem noen gang går i stykker, vil hele motoren slå seg helt av, og dermed gjøre bilen helt ubrukelig.

4. Styring


Det aller siste du trenger for å kunne betjene bilen ordentlig er et styresystem - og den styringen blir gitt til deg i rattet via rattstammen.


Du kan ha all beskyttelsen av karosseripanelene, all støtten til de 4 dekkene og all kraften i motoren som tar deg dit du vil - men hvis du ikke har rattet til å sikkert lede deg slik at du enten kan svinge til høyre eller venstre, vil bilen være helt ubrukelig for deg - ettersom alt du vil være i stand til å gjøre med den er å kjøre fremover og treffe det første som vil komme direkte i din vei.


Som du vil se når jeg gir deg Skriftversene under neste overskrift, har vi alle disse fire komponentene i det guddommelige støttesystemet som vi kan motta fra Herren.


Igjen, her er de fire komponentene i denne bilanalogien i et punktformat. Visualiser disse 4 komponentene og fest dem i minnet ditt, da dette bildet og denne åpenbaringen vil bidra til å holde haken og trosnivået oppe hvis du noen gang blir tvunget til å ta imot noen form for tyngre stormskyer i dette livet.

 • Beskyttelse


 • Støtte


 • Kraft


 • Styring

Som du vil se i Skriftversene som jeg vil liste opp nedenfor, må du ha alle disse fire tingene i full drift med Herren for at denne åpenbaringen skal kunne jobbe i ditt eget personlige liv og vandring med ham.


Hvis Gud vil beskytte deg, men ikke støtter deg ordentlig, vil du aldri komme deg ut av oppkjørselen, ettersom din vandring med Herren vil smuldre helt og stenge ned på samme måte som et skip vil helt synke hvis det blir en større lekkasje i skroget.


I den guddommelige støtten du vil motta fra Herren, vil det være alle de pengene, forsyningene, fordelene, vennene og de åpninger til muligheter du trenger for å kunne klare det til neste nivå av tjeneste for ham. Ingen støtte - ingen avansement!


Hvis Gud vil beskytte deg og støtte deg, men han ikke gir deg sin kraft og salvelse for at du skal være veldig god på hva han vil kalle deg for å gjøre for ham - så vil du ikke kunne fungere ordentlig og maksimalt for ham i det kallet - og du vil dermed aldri kunne være i stand til å fullføre alt som han vil at du skal oppnå for ham i det kallet.


Hvis Gud vil støtte deg, beskytte deg og salve deg med sin kraft, men ikke styrer deg ordentlig - så vil du aldri kunne komme dit du skal gå for Ham, og du vil dermed aldri kunne fullføre alt som Han vil at du skal oppnå for Ham i dette livet. Du vil dermed ende opp med å gå den ene blindveien etter den andre, uten at noen positiv frukt og resultat noensinne oppstår i livet ditt.


Som du kan se med denne bilanalogien, må du ha alle disse 4 faktorene i fullt spill og drift med Herren hvis du vil ha noen form for sjanse til å kunne fullføre hans perfekte plan og skjebne for livet ditt.

Bibelvers for Gud som støtter deg


Selv om noen av disse versene allerede har blitt snakket om i noen av de andre artiklene våre, vil jeg fortsette å omtale noen av dem igjen under disse 4 faktorene, slik at du kan ha dem alle for hånden når du leser denne artikkelen.


Men før jeg kommer inn på versene, bare en påminnelse til. Du vil bare være i stand til å motta alle disse fire faktorene i din guddommelige støtte fra Herren dersom du vandrer i full overgivelse med ham.


Denne fulle overgivelsen har blitt diskutert i vår artikkel med tittelen “Den fullstendige overgivelsen” under delen Søk Gud! på nettstedet vårt.1. Beskyttelse


Som nevnt i ovenstående bilanalogi, er den første tingen du må ha på plass med Herren i denne guddommelige støtten du kan motta fra ham, å ha hans fulle guddommelige beskyttelse i livet ditt.


Som et resultat av at mange av Guds folk ikke vandrer i denne fulle overgivelsen med ham, mottar de ikke hans fulle guddommelige beskyttelse. Og som et resultat av ikke å ha hans fulle guddommelige beskyttelse i deres liv, blir de hamret med den ene prøvelsen etter den andre og kommer absolutt ingen vei i livet.


Angrep fra den mørke siden, og bare noen av de normale årsaker og virkninger som kan oppstå med et øyeblikks varsel i dette livet, tjener alle til å holde dem låst og nedbrutt - slik at de aldri kan være i stand til å fullføre det Gud opprinnelig hadde planlagt for dem før de til og med ble født gjennom mors liv.


I delen Åndelig krigføring på nettstedet vårt har vi en artikkel med tittelen "Kampvers fra Bibelen". I denne artikkelen er det oppført 100 av de beste kampversene i hele Bibelen. Disse kampversene vil alle vise deg hvordan Gud kan beskytte deg overnaturlig ettersom du reiser gjennom dette livet.


Hvis du går inn i denne fulle overgivelsen med Herren, og han deretter tar deg inn i hans perfekte plan og skjebne for livet ditt, men Han beskytter deg ikke guddommelig underveis, så kommer du aldri til målstreken i ett stykke , langt mindre fullføre alt som han vil at du skal oppnå for ham i den guddommelige skjebnen.

Kort sagt - hvis du forplikter deg til å kjøpe en ny bil, vil du få full beskyttelse av karosseripanelene som omgir den bilen.


På samme måte, hvis du forplikter deg til å overgi deg fullstendig til Herren og er villig til å underkaste deg den perfekte planen og skjebnen for livet ditt, så vil du få hans fulle guddommelige beskyttelse i livet ditt når du begynner på denne nye reisen med ham.


Dette er en av de største fordelene og velsignelsene du kan motta fra Herren som et resultat av å inngå denne fulle overgivelsen med ham - hans fulle guddommelige beskyttelse som virker på både deg og hele livet ditt!

Her er noen av de bedre versene fra Bibelen som viser hvordan Gud kan beskytte deg overnaturlig på din reise gjennom livet.

 • "Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier?" (Job.1:10)


 • "Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker ly.  Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern, min tilflukt, min frelser som frir meg fra vold." (2.Samuel.22:1,2)


 • "Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra Ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, Han er min borg62,3 sterke tårn; jeg skal aldri rokkes." (Salmene.62.2~3)


 • "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde." (2.Tessaloniker.3:3)


 • "Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle." (Salmene.34:20)


 • "Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike." (2.Timoteus.4:18)


 • "Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender." (Salmene.18:3~4)


 • "De rettferdige får sin hjelp fra Herren, han er deres vern i trengselens tider. Herren hjelper dem og berger dem. Han berger dem fra de urettferdige og frelser dem, for de søker tilflukt hos ham." (Salmene.37:39,40)


 • "Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde! Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.(Salmene.121:1~8)


 • "Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse. Du er mitt berg og min borg, for ditt navns skyld fører og leder du meg. Fri meg fra garnet de har spent ut for meg! For du er min tilflukt I dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud." (Salmene.31:3~6)


 • "Herre, hvor stor din godhet er som du har beredt for dem som frykter deg, og vist mot dem som søker tilflukt hos deg like for menneskenes øyne. Du skjuler dem i ditt åsyns ly mot menneskers svik og list; du gjemmer dem i din hytte mot angrep av onde tunger." (Salmene.31:20~21)


 • "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte?" Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg." (Salmene.27:1~3)


 • "Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg? Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg; jeg holdt dem fra livet i Herrens navn." (Salmene.118:6~10)


 • "... Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" (Romerne.8:31)


 • "Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp..., "Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr." (Salmene.46:2~6)


 • "Når jeg er redd, vil jeg stole på deg, med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg?" (Salmene.56:4~5,12)


 • "Da de flakket omkring fra ett folk til et annet, fra ett rike til et annet folk, lot Han ingen få undertrykke dem. Ja, Han tuktet konger for deres skyld og sa: «Rør ikke Mine salvede, og gjør ikke Mine profeter noe ondt!" (Salmene.105:13~15)


 • "Støtt oss mot fienden! Hjelp fra mennesker er ingenting verdt. I Gud skal vi gjøre storverk. Han skal tråkke ned våre fiender." (Salmene.60:13~14)


 • "Herren Gud hjelper meg, derfor blir jeg ikke til spott, derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, og jeg vet at jeg ikke blir til skamme. Han som frikjenner meg, er nær. Hvem vil føre sakmot meg? La oss stå fram sammen! Hvem er min motpart? La ham tre fram mot meg! Se, Herren Gud hjelper meg. Hvem vil kjenne meg skyldig? Se, de skal alle bli utslitt som klær, møll skal ete dem opp." (Jesaja.50:7~9)


 • "De som setter sin lit til Herren, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkes, men stå til evig tid. Fjell omgir Jerusalem, Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid." (Salmene.125:1~2)


 • "Dere folk, velsign vår Gud! La lovsangen lyde for ham. Han holder oss i live og lar ikke våre føtter vakle." (Salmene.66:8~9)


 • "Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret er grått.   Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger." (Jesaja.46:4)


 • "Den som sitter i Den Høyestes ly og bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: «Min tilflukt og borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Ja, han berger deg fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn. For du sier: «Herren er min tilflukt.» Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. På løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under fot. «Jeg berger ham, for han holder seg til meg; jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg; jeg er med ham i nød og trengsel, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med mange dager og lar ham se min frelse.» (Salmene.91:1~16)

2. Støtte


Det neste du trenger i Guds guddommelige støttesystem for livet ditt er hans direkte støtte. Akkurat som et skip trenger støtte fra bunnplankene for å ri på sjøen, og en bil trenger støtte fra de 4 dekkene for å kunne kjøre på veiene, på samme måte vil du trenge Guds fulle overnaturlige støtte for å kunne klare det i de retningene som Han vil ønske å ta livet ditt i.


Her er noen av de spesifikke tingene som Gud kan gi deg som vil tjene som gode støttestrukturer for livet ditt med den perfekte planen som han vil sette deg opp med:

 • Alle pengene du trenger for å kunne overleve og fungere i dette livet


 • Alle vennene du trenger å dele din vandring med


 • Ekteskap og / eller barn hvis det er Guds perfekte vilje at du gifter deg i dette livet


 • All ly, forsyninger, utstyr og materialer du trenger


 • Dører åpner seg overnaturlig for deg når tiden er inne for din neste forfremmelse


 • All hjelp du trenger med andre for å bli forfremmet til neste tjenestenivå

Igjen, alt dette kan gis deg gratis hvis du er villig til å gå inn i denne fulle overgivelsen med Herren og er villig til å fullstendig underkaste deg hans perfekte plan for livet ditt.


Her er 7 veldig kraftige vers som alle viser deg hvordan Gud kan overnaturlig støtte deg i dette livet.

 • "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår," (Efeserne.3:20)


 • "Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger." (Filipperne.4:19)


 • "Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning." (2.Korinter.9:8)


 • "...men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er."         (Salmene.34:11)


 • "Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." (Salmene.84:12)


 • "I disse 40 årene har Herren din Gud vært med deg. Du har ikke manglet noe." (5.Mosebok.2:7) 


 • "Klærne du hadde på deg, ble ikke utslitt, og din fot hovnet ikke opp i disse 40 årene." (5.mosebok.8:4) 

Legg merke til noen av de intense formuleringene som Herren bruker når han sier at han vil betjene alle dine behov, ikke bare noen eller deler av dine behov - og at du vil  faktisk ha overflod og ikke mangle noe for alt godt arbeid som han vil sette opp for deg til å gjøre for ham i dette livet. Dette er veldig kraftige løfter som Herren gir oss gjennom Hans ord.


De to siste versene hadde å gjøre med historien om Moses, da Gud testet israelittene i ørkenen i førti år.


Legg merke til at i løpet av de prøvende tider at hadde de ikke ”manglet noe”, at klærne deres “ikke ble slitt”, og føttene svulmet heller ikke på dem i løpet av hele denne prøvelsen.


Med andre ord, Gud hadde gitt dem ordentlig støtte i de vanskelige tider. Og hvis Gud støttet dem riktig, så vil han også støtte deg, fordi Gud gjør ikke forskjell på folk.


Denne dramatiske historien viser deg at Gud kan holde deg ordentlig støttet gjennom tykt og tynt, og i de mest prøvende tider hvis du er villig til å holde fast ved ham og ikke svikte ham med det han vil gjøre med livet ditt.


Alle disse versene forteller oss en ting - og den ene tingen er at det er stor guddommelig støtte tilgjengelig for oss alle fra Herren på hva han enn vil kalle oss til å gjøre for ham i dette livet hvis vi er villige til å overgi oss til det!

3. Kraft


Akkurat som en bil trenger motorens kraft for å kunne bevege seg fremover, på samme måte vil du trenge Guds salvelse og kraft som strømmer gjennom deg for å bli veldig god på alt han vil kalle deg til å gjøre for Ham.


Hvis Gud kaller deg til å være en evangelist, lege, politimann eller advokat, men ikke salver deg med sin overnaturlige kraft til å være veldig god i disse kallene, vil du ende opp med å bli bare nest best, i beste fall, og du vil ende opp med å anstrenge deg unormalt mye for å prøve å være veldig god i disse posisjonene ved å prøve å få ting til å fungere ordentlig.


Men når Guds salvelse flyter ordentlig gjennom deg, vil det bli veldig enkelt å gjøre det Han vil at du skal gjøre i disse kallene. Men hvis du ikke flyter i hans salvelse, og du bare prøver å få ting til å ordne seg fra ditt eget kjød, vil det bare være et spørsmål om tid før du begynner å nå blindveier i dine egne personlige sysler og alt ender med å falle fra hverandre.

Uansett hva Gud kaller deg til å gjøre for ham i dette livet - vil han sørge for å salve deg med sin kraft, slik at du kan bli veldig god i den posisjonen han vil kalle deg til å spille på laget Hans.


Og igjen, Guds salvelse vil gis deg gratis hvis du er villig til å inngå denne fulle overgivelsen med ham.

Her er 25 veldig gode vers som alle viser oss at vi har Den Hellige Ånds kraft klar til å strømme gjennom oss slik at vi fullt ut kan utføre alle oppdragene som Gud har i vente for oss i dette livet.

 • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere." (Lukas.10:19)


 • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer."(Lukas.9:1)


 • "Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem." (Markus.6:7,13)


 • "Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." (Matteus.10:1)


 • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave." (Matteus.10:6~8)


 • "Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren." (Jesaja.54:17)


 • "Ved deg støter vi fienden ned, ved ditt navn tråkker vi på dem som står oss imot. For jeg setter ikke min lit til buen, det er ikke sverdet som redder meg. Nei, du har frelst oss fra fienden, dem som hater oss,gjorde du til skamme. Vi fryder oss alltid i Gud, vi priser ditt navn til evig tid."(Salmene.44:6~9)


 • "For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham." (2.Krøniker.16:9)


 • "Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling."  (Daniel.11:32)


 • "Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel, Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)


 • "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende." (Apostlenes.gj.1:8)


 • "For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning." (1.Tessaloniker.1:5)


 • "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft." (1.Korinter.4:20)


 • "... ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft," (Romerne.15:19)


 • "Med stor tålmodighet har jeg gjort en apostels tegn blant dere: tegn, under og mektige gjerninger." (2.Korinter.12:12)


 • "Gud ga jo også vitnesbyrd både med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger og Den Hellige Ånds gaver, etter sin egen vilje." (Hebreerne.2:4)


 • "Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med. Amen." (Markus.16:20)


 • "Med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle." (Apostlenes.gj.4:33)


 • "Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere..." (1.Johannes.2:27)


 • "Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten."  (1.Johannes.2:20)


 • "Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene."  (Apostlenes.gj.2:43)


 • "Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke."  (Josva.1:5)


 • "Velsignet er Herren,min klippe, han som lærer opp hendene mine til strid og fingrene til krig. Han er min miskunn,min borg og mitt vern, han er min befrier og mitt skjold. Jeg søker tilflukt hos ham, han legger folket mitt under meg!"  (Salmene.144:1~2)


 • "For du er min lampe, Herre, Herren lyser opp mitt mørke. Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk, med Guds hjelp kan jeg springe over murer. Guds vei er fullkommen, Herren ord er rent. Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos ham." (2.Samuelsbok.22:29~31)


 • "For hvem er Gud om ikke Herren, hvem er en klippe om ikke vår Gud, den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel. Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene. Han lærer opp hendene mine til krig, armene spenner buen av bronse. Du gir meg din frelse til skjold, med din høyre hånd støtter du meg. Du bøyer deg ned og gjør meg stor. Du baner vei for mine skritt, anklene mine vakler ikke. Jeg jager mine fiender og tar dem igjen,  jeg snur ikke før jeg har gjort ende på dem. Jeg knuser dem så de ikke kan reise seg, men ligger falne under mine føtter. Du kler meg med styrke til krigen og tvinger mine motstandere i kne." (Salmene.18.32~40)

Hvis Gud salvet det første settet med apostler kraftig, slik at de kunne gå i gang med de farlige oppdragene de ble kalt til å utføre for ham, så kan Gud gjøre nøyaktig det samme for deg, siden han ikke gjør forskjell på folk.


Alle disse versene viser deg den utrolige overnaturlige kraften Gud kan strømme gjennom deg hvis du er villig til å gå inn i denne fult overgitte vandringen med ham.

1. Styring


Sist, men absolutt ikke minst, er Guds styresystem for våre liv - og dette styresystemet er Den Hellige Ånd selv.


Akkurat som du aldri vil kunne komme dit du vil med en bil uten å være i stand til å styre bilen på riktig måte, vil du på samme måte aldri kunne klare det til de guddommelige samtalene og mulighetene som Gud har i vente på livet ditt hvis du ikke er villig til å bli ledet av Den Hellige Ånd om nøyaktig hvordan du kommer deg dit.


Hvis det er en viktig ting som får fullstendig overgitte, åndsfylte kristne i store problemer med Herren, og den retningen han vil ta livet deres i, så må det være deres avvisning av å bli ledet av Den Hellige Ånd i deres daglige liv. .


Ganske nylig var det en veldig solid kristen mann som utfører veldig tungt fulltids tjenestearbeid for Herren, som forteller meg at han har møtt svært få kristne i sitt liv som virkelig følger Den Hellige Ånds ledelse på et noenlunde regelmessig basis.


De fleste av de kristne han har møtt og jobbet med på sitt felt, vandrer og arbeider fortsatt i kjødet i stedet for å prøve å vandre i Ånden og følge hans spesifikke ledelse regelmessig gjennom dagene.


Som du vil se i det første verset jeg vil liste opp nedenfor, gjør Bibelen det veldig klart at vi må ledes av Den Hellige Ånd i dette livet.

Hvis Gud er villig til å lede deg inn i Hans perfekte plan for livet ditt, salve deg med Hans guddommelige kraft for at du kan bli veldig vellykket i det kallet, og beskytte deg og støtte deg når du går ut i det - men så nekter du å følge hans Hellige Ånds ledelse i dagene dine - så vil Gud før eller siden trekke tilbake sin salvelse, Hans støtte og Hans guddommelige beskyttelse i livet ditt - og du vil da ende opp med å falle helt ned til bunnen av fjellet, muligens aldri får en ny sjanse til å klatre til toppen av fjellet noen gang igjen.


Akkurat som en bil trenger alle de fire ovennevnte faktorene i drift for å kunne kjøre deg trygt og du skal komme deg dit du vil med den, på samme måte må vi ha all Guds styrelse, beskyttelse, støtte og kraft som strømmer gjennom livene våre hvis vi noen gang vil være i stand til å sette noen slags personlige spor i denne verden, i de guddommelige oppdragene som han vil kalle oss til å gjøre for Ham i dette livet.

Her er 20 veldig kraftige vers som viser oss den ytterste viktigheten av at vi alle lærer oss å bli ledet av Herren gjennom Den Hellige Ånd på en jevnlig, daglig basis.

 • "Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn." (Romerne.8:14)


 • "Mannens skritt er fastlagt av Herren, og Han har behag i hans vei." (Salmene.37.23)


 • "Jeg vet, Herre, at mennesket ikke selv rår for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt." (Jeremia.10:23)


 • "En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden."     (Ordspråkene.14:12)


 • "Det er Herren som styrer mannens steg. Hvordan kan et menneske forstå sin vei?" (Ordspråkene.20:24)


 • "I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans." (Ordspråkene.16:9)


 • "Gjør mine fottrinn faste slik du har sagt, la ingen urett få makt over meg!" (Salmene.119:133)


 • "Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn." (Efeserne.5:1)


 • "Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg." (Johannes.10:27)


 • "Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne." (Ordspråkene.3:5)


 • "Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." (Salmene.23:1~3)


 • "Så sier Herren, din Forløser, Israels Hellige: Jeg er Herren, din Gud, som lærer deg det som er til gagn, leder deg på veien du skal gå." (Jesaja.48:17)


 • "Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser!" (Salmene.25:4~5)


 • "Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd." (Salmene.32:8)


 • "Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender." (Salmene.27:11)


 • "Herren skal alltid lede deg..." (Jesaja.58:11)


 • "Slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føre oss ut over døden."         (Salmene.48:15)


 • "Ved en skystøtte ledet Du dem om dagen, og ved en ildstøtte om natten, for å opplyse den veien de skulle vandre." (Nehemja.9:12)


 • "Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei." (Jesaja53:6)


 • "Så følg da trofast det som Herren deres Gud har pålagt dere. Vik ikke av til høyre eller venstre!" (5.Mosebok.5:32)

Legg merke til at vi i hvert eneste av disse versene skal følge direkte etter Herren og hans ønsker for livet vårt.


Vi skal ikke følge vår egen vilje eller våre egne ønsker, heller ikke viljen eller ønsker fra noen andre i dette livet.


Gud, og bare Gud, er kapteinen på vårt skip og er våre sjelers hyrde. Vi skal følge ham og ham alene, uansett hvor mye noen andre kan prøve å overtale deg annerledes.


Følg Gud og den guddommelige vei som han har lagt opp for deg for å følge i dette livet, og du vil gå inn i et ekte rikelig liv på denne jorden. Følg din egen vei eller de stiene som andre vil at du skal ta, og livet ditt vil til slutt ende med korrupsjon og død.

Konklusjon


I henhold til vår artikkel med tittelen "Prøvelser og trengsler - testing av din tro" kan dette livet noen ganger bli tøft, ondskapsfullt og stygt til tider.


Som jeg har sagt i den artikkelen, vil hver eneste person, inkludert hver eneste gjenfødte kristen, måtte møte og engasjere seg med en viss mengde prøvelser og trengsler i dette livet - uten absolutt noen unntak fra dette kalde, harde fakta og virkelighet, som er et resultat av den adamiske forbannelsen som fremdeles er i full drift på denne jorden.


Imidlertid kan du enten forhindre at mye av denne motgangen noen gang kommer din vei i utgangspunktet, eller du kan lykkes med å engasjere deg i å overvinne mange av disse prøvelsene hvis du er villig til å vandre i denne fullstendige overgivelsen med Herren.


Med Guds fulle beskyttelse, kraft, støtte og styring i livet ditt, kan mange av disse stormskyene enten tas ut før de noen gang prøver å komme din vei, eller de kan bli fullstendig beseiret og overvunnet hvis Gud vil at du skal hamle opp med noen av disse stormskyene, slik som David gjorde med Goliat.

Så neste gang du møtes med noen form for hindringer, vanskeligheter eller sperringer i livet ditt, husk da på denne bilanalogien.


Hvis du virkelig vandrer i full overgivelse med Herren og du trofast følger ham på daglig basis - forvent Guds utrolige, guddommelige støttesystem ved hjelp av hans guddommelige beskyttelse, kraft, støtte og styring for å holde deg flytende, bidra til å holde deg i live, og til slutt få deg gjennom prøvelser eller vanskeligheter med en fullstendig seier.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen