Bibelvers om å Søke Gud

HolySpirit.no Søke Gud
Bibelvers om å Søke Gud

Bibelvers om å Søke GudVelkommen til "Søken etter Guds Hjerte": En Reise i Bibelens Lys


Denne siden er en hellig sti, veiet med bibelvers som kaller oss til å søke Gud med et åpent hjerte og en lengtende sjel. Gjennom skriftene inviteres du til å dykke inn i en dypere forståelse av Guds karakter, Hans løfter og Hans veier.


Hvert vers er en veiledning i vår åndelige vandring, en påminnelse om at i søken finner vi svar, og i stillheten hører vi Hans stemme.


La "Søken etter Guds Hjerte" være ditt digitale pilegrimssted, et sted hvor du kan dvele ved hvert ord og finne veiledning, inspirasjon og en nærmere forbindelse med Gud.


Her kommer 31 flotte Bibelvers til Deg om å Søke Gud:


 • "Fra himmelen ser Herren ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, noen som søker Gud." (Salmene.14:2)


 • "Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham - enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:27)


 • "Unge løver lider nød og sulter; men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er." (Salmene.34:11)


 • "Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere." (Jakob.4:8)


 • "For så sier Herren til Israels hus: Søk meg, så skal dere leve! Søk Herren, så skal dere leve! " (Amos.5:4,6)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (1.Krøniker.16:10~11)


 • "Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren." (Jeremia.29:13~14)


 • "Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg, skal finne meg."(Ordspråkene.8:17)


 • "Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel." (5.Mosebok.4:29)


 • "Søk Herren , alle ydmyke i landet, dere som følger hans bud! Søk rettferd, vær ydmyke, så finner dere kanskje ly på Herrens vredesdag."(Sefanja.2:3) 


 • "Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte." (Salmene.119:1~2)


 • "Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham." (Klagesangene.3:25) 


 • "... For nå er det tid for å søke Herren, inntil han kommer og lar rettferd regne over dere." (Hosea.10:12)


 • "Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!" (Salmene.119:10)


 • "De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre , du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:11)


 • "Min sjel lengter etter deg om natten, ja, ånden i meg leter etter deg."(Jesaja.26:9)


 • "De inngikk en pakt om at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel." (2.Krønikebok.15:12)


 • "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!" (Jesaja.55:6)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (Salmene.105:3~4)


 • "...Søker du ham, lar han seg finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid." (1.Krønikebok.28:9)


 • "Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land." (Salmene.63:2)


 • "De som bor i én by, skal gå til en annen og si: «La oss gå og be om velvilje for Herrens ansikt, søke Herren over hærskarene! Også jeg vil gå med.» Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for Herrens ansikt." (Sakarja.8:21~22)


 • "Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud." (Salmene.42:2~3)


 • "Selv ville jeg heller ha vendt meg til Gud, ja, til ham ville jeg ha overgitt min sak, han som gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle." (Job 5:8~9)


 • "Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:26~27)


 • "La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg!..." (Salmene.40:17)


 • "..., Be så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, og døren skal bli åpnet. For alle som ber, de får, og alle som leter, de finner. Og for hver den som banker på, skal døren bli åpnet." (Lukas.11:9~10)


 • "...og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne.11:6)


 • "Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." (2.Krønikebok.7:14)


 • "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! " (Matteus.6:33)


 • "Pris Herren , påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene! Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under! Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt! Husk det underfulle han har gjort, hans tegn og lovene fra hans munn," (Salmene.105:1~5)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret