Søk etter kunnskap om Gud 7/18

Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide

Jesus og Den Hellige Ånd

Nå som vi vet at Gud og Jesus vil frigjøre deres kunnskap direkte til oss fra deres tronerom i himmelen - hvordan blir denne kunnskapen faktisk overført til oss?


Dette vil nå bringe oss inn i det neste settet av Skriftvers.


Disse neste tre versene vil fortelle oss at denne kunnskapen er gitt til Den Hellige Ånd - og så vil Den Hellige Ånd, som allerede lever på innsiden av oss,  være Den som overfører all denne kunnskapen til oss!

 Den Hellige Ånd vil dermed bli din personlige veileder og lærer i dette livet. Det vil være hans jobb å formidle og overføre all denne kunnskapen direkte til deg når du begynner å søke etter det.


Her er tre svært kraftige vers fra Skriften som viser oss at Den Hellige Ånd nå vil være Den som vil overføre Guds kunnskap direkte til oss.

  • "Det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss." (1.Korinter.2:10~12)


  • "Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." (Johannes.14:26)


  • "Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme." (Johannes.16:13)

Det aller første verset legger grunnlaget når det står at ingen kjenner Guds ting unntatt Den Hellige Ånd - og at Den Hellige Ånd er gitt til hver og en av oss for å åpenbare de tingene Gud vil åpenbare for oss. Med andre ord er det Den Hellige Ånds jobb å frigjøre kunnskapen om Gud direkte til oss!


Det andre verset bekrefter det første verset når det står at Den Hellige Ånd vil være vår Lærer, og at Han vil "lære oss alle ting." Legg merke til ordet "alle" - at han vil lære oss "alle ting".


Tenk på hva som blir sagt i dette verset. Dette utsagnet som er gjort av Gud om at Den Hellige Ånd kan lære oss alle ting, er en maksimal intens type uttalelse som er gjort av Gud. Gud forteller oss at han er villig til å gå lenger enn overbord for å lære oss ting og overføre sin kunnskap til oss.


Deretter går verset et skritt videre når det står at Den Hellige Ånd bokstavelig talt kan bringe opp i minnet ditt, når du trenger det, den kunnskapen som Han allerede har gitt deg!


Et perfekt eksempel på dette er de som virkelig studerer Bibelen for å få det til å virkelig fungere og assimilere seg i deres sinn og ånder.


Det du vil se begynne å skje hvis du er villig til å bruke litt god kvalitetstid for å få Ordene til å virke inn i deg - er at Den Hellige Ånd vil bringe de rette skriftversene tilbake til deg når du vil trenger dem på stedet når du forkynner eller snakker med andre om Gud og Jesus.


Du vil bokstavelig talt se at disse versene flyter rett opp og ut av din ånd foran sinnet ditt, akkurat i det øyeblikket du trenger dem. Dette er bokstavelig talt en overnaturlig overføring av kunnskap direkte til sinnet av Den Hellige Ånd selv!


Og ikke bare kan Den Hellige Ånd gjøre dette med skriftvers - men han kan også gjøre dette med andre biter av kunnskap som Han kanskje vil gi til deg. Han kan gi deg Hans ord av kunnskap og visdom hele dagen lang på alt annet du måtte trenge Hans hjelp på.


Derfor kalles Den Hellige Ånd "talsmannen" i det andre verset ovenfor. Den Hellige Ånd kan ikke hjelpe deg med mindre han er i stand til å overføre sine ord av kunnskap og visdom til deg ettersom du vil trenge dem.

Det siste verset sier at ikke bare vil Den Hellige Ånd være vår Talsmann og Lærer i dette livet - men at Han også vil være vår veileder.


Tenk på de tre ordene - Talsmann, Lærer og Guide!


Dette er en kraftig, trefoldig tjeneste som Den Hellige Ånd har med hver nyfødte troende.

Det siste verset sier at Den Hellige Ånd vil lede oss til "all" sannhet. Og igjen, legg merke til ordet "all" - all sannhet - ikke bare noe, eller deler av sannheten.


Hvis du kan lære å bli ledet av Den Hellige Ånd og plukke opp når Han begynner å prøve å kommunisere med deg, kan du bokstavelig talt begynne å motta kunnskap om Gud på alle områder av livet ditt hvor du trenger Guds kunnskap og veiledning for å få deg trygt gjennom!


Dette er del 7 av våre 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 8 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.