Langmodighet

-frukt fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

En av de viktigste definisjonene av ordet langmodighet er at den refererer til tålmodighet. Og tålmodighet er en annen svært kvalifisert egenskap i den travle verden vi lever i idag.


Bare se på folk som står i kø i matbutikken eller på ditt lokale gatekjøkken, og se hvor kort noen menneskers lunter er i dag. Sinte bilførere er fortsatt et stort problem på noen av våre motorveier. Se på noen på feil måte, og de vil prøve å bite deg.

Mange mennesker har blitt drept eller alvorlig skadet fordi noen mistet sinnet over noe som var veldig trivielt.


Med de raske fremgangsmåtene i samfunnet har mange mennesker fått luntene deres forkortet, og det skal så lite til for å sette fyr på dem. Som et resultat, har mange mennesker svært lite tålmodighet i deres personligheter i dag.


For kristne er dette et stort dilemma. En av Guds måter er at Han er en veldig tålmodig og langmodig Gud. Hans veier er ikke våre veier.


Og en av tingene du vil finne ut tidlig om hans metoder er at han jobber på en mye langsommere tidsramme enn vi gjør. Og med mindre en lærer å tilpasse seg en langsommere måte å arbeide på, vil du finne at du selv har lett for å miste tålmodigheten med Ham, og hvordan Han vil jobbe ting inn i livet ditt.


Gud opererer på en mye lengre og langsommere tidsramme enn vi er vant til å operere i den raske verden vi lever i.


Du må virkelig jobbe med den Hellige Ånd med denne spesielle egenskapen for å få den riktig opparbeidet i din personlighet.


Årsaken til dette er at din egen utålmodighet vil begynne å opptre og forsøke å overstyre tålmodigheten og langmodigheten som Den Hellige Ånd vil forsøke å overføre til deg. Til tider kan det bli en viljekamp - din vilje mot hans vilje.


Men når den Hellige Ånd begynner å forsøke å manifestere denne kvaliteten opp i personligheten din, må du forsøke å flyte med det og la det få jobbe i tankene og følelsene dine. Hvis du gjør det, vil hans tålmodighet begynne å overstyre utålmodigheten din, og jo før du vet det, vil luntene dine begynne å forlenges, og du vil ikke miste tålmodigheten slik som du pleide å gjøre.


Her er de forskjellige definisjonene for ordet langmodig:

1. Overbærenhet, tålmodighet.


2. Tålmodig utholdenhet og stabilitet under provokasjon.


3. Tålmodighet under uvilje, med ingen tanke for gjengjeldelse.


4. Tålmodighet, utholdenhet, godvilje og overbærenhet.


5. Overbærende under lidelse, og utholdenhet midt oppi all motgang.


6. Evne til å utholde forfølgelse og dårlig behandling.

På måten alle disse definisjonene er skrevet, kan du virkelig se hvorfor vi alle trenger tålmodigheten og langmodigheten til den Hellige Ånd til å begynne å operere i våre sjeler og personligheter - spesielt når vi blir tvunget til å møte noen form for motgang. Noen ganger vil det være tålmodigheten og langmodigheten til Den Hellige Ånd som vil være det eneste som vil gi deg evnen til å vare hele tiden på en dårlig prøve.

  • Lær hvordan du kan ri og flyte med den Hellige Ånds tålmodighet i ditt daglige liv og å vandre med Herren - og du vil da kunne gå inn i en mye mer fredelig tilstand i ditt sinn og følelser.

Under her er en oppføring over alle de 9 fruktene av Den Hellige Ånd og lenken til hver artikkel om den aktuelle frukten.