Påkalte blodet mot selvmordsangrep

Vitnesbyrd om å påkalle Jesu Blod for befrielse

Mange i vår verden i dag lider av depresjon. Toppselgende reseptbelagte legemidler de siste årene har vært antidepressiva. Det er millioner av amerikanere som kjemper med dette problemet. Med noen av disse tilfellene er tvangstanker om selvmord er ganske vanlig. Og demoner er bare for ivrige etter å komme inn for et angrep når de ser noen ligge nede og er helt ute.

Ikke alle som er deprimert og kjemper mot selvmordstanker kommer under et direkte demonisk angrep - men noen er. Du vil trenge riktig dømmekraft fra Den Hellige Ånd for å vite når du virkelig arbeider med noen med tanker om selvmord som virkelig kommer inn fra demoner.


Denne saken, og de to som følger, er perfekte eksempler på tre personer som kom under et direkte demonisk angrep med demoner som bokstavlig talt forsøkte å få dem til å drepe seg selv. Se hva som skjer når de går på offensiven og påkaller Jesu blod mot selvmordsangrepene fra disse demoniske ånder.

Vitnesbyrdet


Dette første tilfellet involverte en jente jeg pleide å jobbe med. For en stund tilbake siden fikk hun et mentalt sammenbrudd. Hun hadde mye stress på jobben hennes, og hun brøt bare sammen en dag og kunne ikke klare det lenger. Hun hadde sjekket inn på et sykehus i omtrent en uke for at de der skulle hjelpe henne med å ta tak i ting. Da hun kom ut, begynte hun rådgivning sammen med sin lege som foreskriver en ganske sterk antidepressiv medisinering for henne.

Jeg fant ikke ut om alt dette før det faktisk hadde skjedd. En dag ringte hun meg for å fortelle meg hva som hadde skjedd. Hun sa at hun følte at hun var på vei til bedring, men at hun fortsatt kjemper en annen ting oppi alt dette.


Hun fortsetter da med å fortelle meg at hun har hørt stemmer inni hodet hennes som forteller henne at hun må prøve å drepe seg selv. Hun sa at stemmeene var veldig spesifikke på hvordan hun skulle gjøre dette. Ikke bare fortalte de henne hvordan hun skulle prøve å drepe seg selv, men hun fikk også bilder i hennes sinns øye på noen av de forskjellige måtene hun kunne gjøre det. Hun sa bildene i hennes sinns øye var veldig grafiske og fryktelige.

Hun trodde først at stemmen var bare et produkt av hennes egen fantasi, men da de ikke ville gå bort og faktisk begynte å bli sterkere, begynte hun å bli veldig redd. Da hun ringte meg for å fortelle meg alt om dette, sa hun at forslagene hun mottok fra disse stemmeene begynte å bli så mye sterkere, til det punktet at hun nå fikk faktiske tvangstanker til å prøve å ta sitt eget liv.


Hun hadde fortalt legen sin om alt dette, men alt han gjorde var å justere medisinen hun tok. Justeringen i medisinen og tilleggsrådgivningen som hun mottok, stoppet ikke stemmene. Det var da hun ringte meg og fortalte meg at hun trodde at disse stemmerne faktisk kunne være demoner. Hun sa at ingen ting som dette hadde skjedd med henne før, og at meldingene som hun mottok fra disse stemmene, syntes ikke å passe inn i hennes vanlige tankemønstre.


Etter at hun fortalte alt det ovenfor, fikk jeg en umiddelbar viten fra Den Hellige Ånd at stemmene som hun hørte, definitivt kom inn fra demoniske ånder, og de gjorde det beste de kunne for å prøve å få henne til å ta sitt eget liv. Min venn var en født på nytt kristen, men hun hadde ingen reell kunnskap om åndelig krigføring, hvordan å engasjere seg direkte med demoniske ånder, eller hvordan å påkalle Jesu blod for befrielse og beskyttelse. Her er hva jeg fortalte henne at hun måtte gjøre:

  • Det første hun måtte være villig til å gjøre er å inngå en fullstendig og komplett overgivelse av hele sitt liv med Gud Faderen. Bibelen forteller oss at vi først må være villige til å overgi oss til Gud før vi kan motstå og engasjere oss med djevelen. Å være villig til å overgi seg til Gud betyr at du er villig til å inngå den fulle overgivelsen med Ham. Jeg ga henne den fulle overgivelsesbønnen til å gå til Gud med, og å sørge for at hun sa denne bønnen minst en eller to ganger i året for resten av hennes liv, slik at Gud ville fortsette å ha full kontroll over livet hennes.


  • Jeg fortalte henne at hun da måtte direkte engasjere seg med demonene for å få dem av henne. Jeg forklarte henne om å påkalle Jesu blod, sammen med de skriftlige grunnene som ville gi henne den juridiske rett til å kunne bruke det mot disse demonene. Jeg utarbeidet så en meget spesiell kampkommando som hun kunne bruke til å krige mot disse demonene.


  • Jeg sa til henne at hun måtte si denne kampkommandoen høyt siden demonene ikke kunne lese hennes tanker. Jeg fortalte henne også å holde ut sin høyre hånd når han sa denne kampkommandoen mot demonene. Jeg forklarte henne at høyre hånd er hånden til kraften og befrielsen av Gud Faderen, og at hun har den juridiske rett som et Guds nyfødte barn å kunne bruke det til denne kampsituasjonen som hun nå fant seg selv involvert i.

Ved å holde ut den høyre hånden når du engsjerer deg med disse demonene - viser du dem at du mener alvorlig business med dem, og at du kommer imot dem under Gud Faderens og Jesu Kristi myndighet og kraft. Jeg fortalte henne også at hun kanskje måtte si denne kampkommandoen flere ganger før det ville fungere. Jeg fortalte at hun skulle bli ledet av Den Hellige Ånd om hvor mange ganger hun ville trenge å si det.

Kamp kommandoen


Her var den nøyaktige kampkommandoen som jeg hadde gitt henne til å ta disse demonenes hode på og drive dem av henne for godt.

«Jeg kommer nå mot alle og enhver demon som er enten på innsiden av meg eller på utsiden av meg.


Jeg har nå fullstendig overgitt hele mitt liv til Gud Faderen og min Herre og Frelser Jesus Kristus. Fra dette punktet har jeg entret deres perfekte vilje for mitt liv. Du har ikke lenger noen juridisk rettighet til å være knyttet til meg. Jeg tilhører nå min Herre og Frelser Jesus Kristus og Han, og Han alene er min Herre og Mester fra dette øyeblikk.


Demoner, jeg kommer nå mot hver og en av dere i Jesu Kristi navn. Jeg påkaller nå min Herre og Frelser Jesu Kristi blod mot hver og en av dere. Jeg gjentar, jeg påkaller nå blodet fra min Herre og Frelser Jesus Kristus mot hver og en av dere. Jeg befaler deg nå å forlate meg nå med det samme og for evig, og du skal aldri komme tilbake på meg igjen!


Din juridiske rett over meg og mitt liv har nå blitt fullt og helt ødelagt. Alle dine skanser er nå blitt fullstendig revet ned under min Herre og Frelser Jesu Kristi kraft.


Jeg påkaller nå Jesu Kristi blod over hele min kropp, over hele min sjel og over hele min ånd. Jeg påkaller nå Jesu Kristi blod over hele huset mitt, hele bilen min, og hele arbeidsplassen min. Jeg har nå dannet en perfekt blodlinje over meg selv og over hele mitt liv med min frelser Jesu Kristi blod.


Demoner - alle deres festninger har nå blitt helt ødelagte og helt løsrevet. Jeg er nå under den perfekte beskyttelse av Gud Faderen og Hans Sønn, Jesus Kristus, med påkallelse av hans blod over hvert område i mitt liv.


Demoner, jeg befaler dere å forlate meg akkurat nå i Jesu Kristi navn, og  du skal aldri komme tilbake på meg igjen. Gå nå, i Jesu Kristi navn! Jeg gjentar, gå nå i Jesu Kristi navn og kom aldri tilbake til meg igjen!


Far, jeg tror at Jesu Kristi blod har drevet disse demonene bort fra meg for godt. Jeg ber om fra dette øyeblikk at du gir meg perfekt fysisk beskyttelse fra enhver demon eller fra ethvert mennesker som kanskje vil prøve å skade meg på noen måte.


Far, fra nå av, du og du alene er min Klippe og min Frelse. Jeg vil aldri se til noen andre.


Takk far.


Takk Jesus."

Konklusjon


Min venn ringte meg tilbake flere dager senere og var ekstatisk med det som hadde skjedd etterpå. Hun sa at hun følte ledelsen fra Den Hellige Ånd for å si den ovennevnte kampkommandoen tre ganger. Etter den tredje gangen følte hun plutselig at vekten og undertrykkelsen av disse demonene løftet av henne, og alle stemmer, bildene i hennes sinns øye, og tvangstankene om å ta livet sitt umiddelbart stoppet etter å ha sagt ovennevnte kampkommando direkte mot disse demonene.


Demonene har ikke kommet tilbake siden, og alt dette fant sted for omtrent et år siden. Jeg fortalte henne å sørge for at hun påkaller blodet på det grunnleggende en gang per måned for å holde henne beskyttet mot fremtidige angrep.


Hun hadde fortalt meg at disse stemmene var i henne i ca 3 måneder, og at de økte i frekvens og intensitet. Hun fortalte meg at hun hadde vært under svært opprivende plager med måten disse demonene var trakasserende, plagsomme og angripende på henne.


Jeg lurer på hvor mange andre som kjemper med det samme problemet, men som har ingen anelse om at stemmene de hører virkelig er demoniske ånder. Måten disse angrepene umiddelbart stoppet opp etter at hun hadde påkalt Jesu blod direkte mot dem, viste meg definitivt at stemmene som hun hørte, virkelig kom inn fra demoner og ikke fra hennes egen fantasi.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap