Søk etter kunnskap om Gud 2/18

Frykten for Herren er begynnelsen

til å motta kunnskap og visdom

Nå som vi vet at Gud vil at vi skal vokse i den kunnskapen Han ønsker å gi til oss, vil disse neste to versene fortelle oss det første skrittet som må taes før Gud selv vil begynne å frigjøre sin kunnskap til oss.


Disse to versene forteller oss spesielt at frykt for Herren er begynnelsen til å kunne motta kunnskap og visdom direkte fra Herren. Her er de to versene:

  • "Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom." (Ordspråkene.1:7)


  • "Å frykte HERREN er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand." (Ordspråkene.9:10)

Legg merke til at i begge disse versene står det at frykten for Herren er "begynnelsen" av å kunne motta kunnskap og visdom fra Gud. Med andre ord, hvis du ikke har en sunn frykt for Herren, så er sjansene der for at Gud ikke kommer til å jobbe med deg så veldig tett i å frigjøre Hans kunnskap til deg.


Denne første betingelsen her er en annen grunn til at mange av Guds folk ikke får mer kunnskap, åpenbaring og visdom som blir overført til dem.


Hva mener egentlig Gud når Han sier at vi må ha en sunn "frykt" for Ham? Han vil åpenbart ikke at du skal være så redd for Ham at du da blir for redd til å inngå et sunt personlig forhold med Ham. Det jeg tror Gud mener med uttrykket "frykt for Herren" er at vi skal ha en ekstrem ærbødig respekt for Ham og alle hans veier!


Mange kristne har en god, sunn frykt for Gud selv, ettersom de vet at Han er allmektig, og at Han er Gud Den Allmektige selv. Men der hvor mange kristne kommer i trøbbel med disse to versene er at de ikke har en sunn frykt for alle Guds veier. Og en av Guds måter for oss alle er at vi prøver å holde oss unna synd, spesielt noen av de tyngre typer synder.


Hvis du er ute etter å begå utroskap bak din ektefelles rygg, bokstavelig talt bryter et av Guds ti bud - så er sjansen der for at Gud ikke vil gi mye av Hans åpenbaring og kunnskap til deg siden du lever i en åpenbar synd.


Hvis du er ute for å begå denne typen synd mot Gud, så viser du ikke mye frykt for Ham, ellers ville du aldri ha vurdert å falle i denne typen tyngre synd til å begynne med. Dine handlinger kan snakke høyere enn dine ord til Ham.


Hvis du har en sann og sunn frykt for Herren, vil du ikke friste skjebnen din og hva Han vil gjøre med livet ditt ved å direkte bryte noen av disse åpenbare budene som utroskap, juks, svindle andre, muntlig og / eller fysisk misbruker din ektefelle eller dine barn, holder ekstrem utilgivelse mot andre, misbruker alkohol eller narkotika.

Hvis du har en god sunn frykt for Herren, vil du gjøre alt du kan for å prøve å leve livet ditt riktig, og holde deg borte fra de tyngre synder som du vet vil få deg i store problemer med Ham.


Vi er alle syndere og ingen av oss er perfekte. Jeg tror at det er en viss "slakk" med Herren på våre egne ufullkommenheter og noen av de dumme tingene vi vil gjøre i dette livet.


Men hvor noen av oss vil komme i vanskeligheter med Herren på de ovennevnte to versene, er når vi skamløst går inn i det jeg kaller "uakseptable" synder og atferd. Og noen av de ovenfor nevnte synder er uakseptable synder og atferd i Guds øyne, og de kan dermed få Gud til å trekke seg tilbake fra deg med det han ønsker å gjøre med livet ditt.


Gud vil ikke bli hånet! Hvis du ikke frykter ham og hans veier og måten han vil at du skal leve dette livet - så kan han bare velge å holde tilbake enhver kunnskap og åpenbaring som han kanskje ville gitt deg.


Det er derfor de to versene ovenfor er så viktige for de som virkelig vil begynne å søke etter Guds kunnskap for deres liv.


Gud vil være mer enn villig til å åpne sitt lager med kunnskap for deg i dette livet - men bare hvis du er villig til å gjøre din del - og ditt første skritt vil være å sørge for at du har en god, sunn, ærbødig frykt og respekt for ham og alle hans veier.


Dette er del 2 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 3 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.