Bibelvers om Vrede

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden
Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om VredeVelkommen til "Vredens Ro": Guds Ord som Veiledning i Håndtering av Vårt Sinne


Denne siden er et åndelig tilfluktssted, dedikert til å utforske bibelvers som kaster lys over veien mot ro midt i vredens storm. Guds Ord er en kraftig veiledning for å forstå, håndtere og helbrede vår vrede. Hvert vers inviterer deg til å reflektere over nåden og forsoningen som tilbys selv i våre mest utfordrende øyeblikk.


La "Vredens Ro" være ditt digitale rom for selvrefleksjon, en sti som fører til forsoning og fred.


Gjennom disse skriftene finner du visdom og trøst i Guds kjærlighet, som guider deg til å omfavne roen midt i vredens storm.


Her kommer 43 flotte Bibelvers om Vrede:

 • '"Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevelen rom." (Efeserne.4:26~27)


 • "Derfor, mine elskede søsken, skal hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede, for en manns vrede fremmer ikke Guds rettferdighet." (Jakob.1:19~20)


 • "La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre, vær barm-hjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus." (Efeserne.4:31~32)


 • "Vær ikke for snar til å bli vred i din ånd, for vreden hviler i dårers bryst." (Forkynneren.7:9)


 • "Avstå fra vrede og la harme fare! La ikke din vrede opptennes, det fører bare til det som ondt er." (Salmene.37:8)


 • "Den som er sen til vrede, har stor forstand, men den som lett blir vred, opphøyer dumhet." (Ordspråkene.14:29)


 • "Men nå skal dere legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse og skittent snakk fra deres munn." (Kolosserne.3:8)


 • "Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord vekker vrede." (Ordspråkene.15:1)


 • "Men Jeg sier dere at den som blir sint på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen." (Matteus.5:22)


 • "En hissig mann vekker strid, men den som er sen til vrede, demper tretten." (Ordspråkene.15:18)


 • "Alt sitt sinne lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den." (Ordspråkene.29:11)


 • "Et menneskes klokskap gjør ham sen til vrede, og det er hans ære å tilgi en overtredelse." Ordspråkene.19:11)


 • "Den som er sen til vrede, er bedre enn den mektige. Den som kan styre sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by." (Ordspråkene.16:32)


 • "Den mann som er snar til vrede, pisker opp strid, og den som er oppfarende, får mange overtredelser." (Ordspråkene.29:22)


 • "Den som lett blir vred, gjør dumme ting, og en mann med onde hensikter blir hatet." (Ordspråkene.14:17)


 • "Velg ikke en som er bråsint, som venn, du skal ikke slå lag med en oppfarende mann, så du ikke skal lære deg å følge hans stier og legge en snare for din sjel." (Ordspråkene.22:24~25)


 • "Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skam-løs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi , vrede, selvhevdelse, splittelser, partier." (Galaterne.5:19~20)


 • "Herren er nådig og full av barmhjertighet, sen til vrede og rik på trofast kjærlighet." (Salmene.145:8)


 • "Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden! For det står skrevet: «Hevnen er Min, Jeg vil gjengjelde», sier Herren." (Romerne.12:19)


 • "For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde." (Salmene.30:6)


 • "La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på." (Efeserne.4:29)


 • "La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre, vær barm-hjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus." (Efeserne.4:31~32)


 • "Dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning!" (Efeserne.6:4)


 • "For vrede dreper dåren, og bitterhet tar livet av den enfoldige." (Job.5:2)


 • "Den dummes sinne blir kjent samme dag, men klok er den som dekker over skammen." (Ordspråkene.12:16)


 • "Den som har kunnskap, sparer på sine ord, og en forstandig mann har en sindig ånd. Selv den dumme regnes som vis når han tier. Når han lukker sine lepper, går han for å være forstandig." (Ordspråkene.17:27~28)


 • "På den dagen skal du si: «Herre, jeg priser Deg. Selv om Du var vred på meg, er Din vrede vendt bort, og Du trøster meg." (Jesaja.12:1)


 • "Det er bedre å bo i ødemarken enn med en trettekjær og arg kvinne." (Ordspråkene.21:19)


 • "For som trykk på melk gir smør og trykk på nese gir blod, slik vil trykk på vrede gi strid." (Ordspråkene.30:33)


 • "Herren er sen til vrede. Men Han er stor i kraft, Han skal sannelig ikke unnlate å straffe." (Nahum.1:3)


 • "Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig." (Salmene.103:8~9)


 • "Flerr deres hjerte og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde." (Joel.2:13)


 • "Den som ofte blir harm, får selv lide straff, for dersom du redder ham, må du gjøre det igjen og igjen." (Ordspråkene.19:19)


 • "Dere fedre, oppfør dere ikke slik mot barna deres at de blir bitre og motløse." (Kolosserne.3:21)


 • "For i sin vrede slo de en mann i hjel, og i sin egenrådighet skar de knehasen over på en okse. Forbannet være deres vrede, for den er voldsom, og deres raseri, for det er grusomt." (1.Mosebok.49:6~7) 


 • "En stein er tung, og sand er en byrde, men den dummes vrede er tyngre enn dem begge. Harme er grusomt, og vrede er som en storflom, men hvem kan holde stand mot sjalusi?" (Ordspråkene.27:3~4)


 • "Jonatan reiste seg fra bordet i brennende vrede. Han smakte ikke mat den andre dagen i måneden, for han sørget over David, fordi hans far hadde ført skam over ham." (1.Samuel.20:34)


 • "De troppene som var kommet til ham fra Efraim, lot Amasja skille seg ut for at de skulle dra hjem igjen. Derfor ble deres vrede kraftig opptent mot Juda, og de vendte hjem i brennende vrede." (2.Krøniker.25:10)


 • "Da ble Asa vred på seeren og satte ham i fengsel, for han ble brennende harm på ham på grunn av dette. På den tiden undertrykte Asa også andre av folket." (2.Krøniker.16:10)


 • "En gave i det skjulte stiller vrede, og en bestikkelse stukket inn ved brystet, stiller kraftig harme." (Ordspråkene.21:14)


 • "Nordavind føder regn, og en tunge som hvisker i hemmelighet, volder sinte ansikter." (Ordspråkene.25:23)


 • "Men Herren sa: Er det med rette du er så harm?" (Jona.4:4)


 • "Jeg vil derfor at mennene på ethvert sted skal løfte hellige hender når de ber, uten vrede og uten å tvile." (Timoteus.2:8)

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn