Hvordan bedømme om et ord er fra Herren

Denne artikkelen vil tjene som en god oppfølging til en artikkel som vi nettopp har gitt tittelen "Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd".


I den artikkelen ga vi deg 8 grunnleggende måter som Herren vil bruke for å kommunisere overfor oss i dette livet.


I denne nye artikkelen vil jeg nå ta deg et skritt videre og vise deg hvordan du riktig 

skal teste hvilken som helst form for overnaturlig kommunikasjon du kan få, slik at du vet sikkert at ordet du mottar virkelig kommer fra Herren og ikke fra din egen fantasi eller fra en demon.

Mange kristne tester ikke riktig noen form for overnaturlig kommunikasjon de mottar, og som et resultat blir de noen ganger lurt av en demon som prøver å maskere seg som Herren med budskapet han gir til dem.


Nedenfor vil jeg gi deg 8 svært grunnleggende tester som du kan bruke til å teste enhver form for overnaturlig kommunikasjon du mener du mottar.


Ordet "test" betyr å nøye analysere, granske - å bevise og å prøve.

Husk at hvis du mottar noen form for overnaturlige ord eller meldinger, kommer det enten fra en av tre kilder:


 • Fra Herren selv


 • Fra ditt eget sinn og fantasi, som GT har fortalt oss hvordan noen profeter ville profetere ut fra deres fantasi


 • Eller det kan komme fra en demonisk ånd som prøver å slå deg ut selvfølgelig

Som vi har sagt i vår første artikkel om hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd, ikke vær redd om du noen ganger glipper dette, da alt dette er en læringsprosess med Herren.


Du vil lære å høre fra Gud gjennom forsøk ved å prøve og feile med Ham. Og bare fordi demoner kan forsøke å rote med oss til tider betyr ikke at du helt skal lukke Gud ned med de forskjellige måtene han vil bruke til å overnaturlig kommunisere til oss i dette livet.


Gud kommuniserte stadig til sitt folk tilbake i både GT og NT, og han vil fortsatt gjøre det på denne dag og tid siden han er den samme i dag som han var i går. Vi må bare lære hvordan vi skal gjøre dette med Ham.


Nå vil jeg bryte ned disse 8 forskjellige måtene på hvordan du skal teste et ord fra Herren, slik at du sikkert vet at ordet du mottar, virkelig kommer direkte fra Ham og ikke fra din egen fantasi eller en demon.

Slik tester du enhver type overnaturlig kommunikasjon du kan motta


Før jeg kommer inn på de 8 forskjellige måtene hvor du kan teste enhver form for overnaturlig, guddommelig kommunikasjon du mener du mottar, er det noen få gode vers fra Bibelen som viser oss at vi må teste slike overnaturlige ting når vi mottar dem.

 • "men prøv alt og hold fast på det gode." (1.Tessaloniker.5:21)


 • "Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger." (2.Korinter.11:14~15)


 • "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden..." (1.Johannes.4:1~4)

Det første verset treffer spikeren rett på hodet når det ber oss om å teste alle ting. Og alle ting betyr enhver form for overnaturlig kommunikasjon du mener du mottar, inkludert det som kommer direkte fra Herren.


Gud vil ikke bli fornærmet hvis du prøver å teste hva Han prøver å fortelle deg. Han vil at du skal teste det, ellers ville han aldri ha satt de ovennevnte versene i hans ord. For mange kristne har blitt alvorlig skadet opp gjennom årene fordi de aldri har testet ordene de mottok.

Her er de 8 grunnleggende tester du kan bruke til å teste noen form for overnaturlig kommunikasjon du mener du mottar. Jeg vil først liste dem opp i et fet, nummerert format slik at du kan få dem helt øverst i denne delen. Her er de:

 • Samstemmer Ordet med Skriften?


 • Samstemmer Ordet med Guds karakter?


 • Samstemmer Ordet med hva Gud gjør med livet ditt?


 • Bærer din ånd vitne med Ordet?


 • Det er sikkerhet i mange rådgivere


 • Be Gud om å bekrefte ordet for deg


 • Vil Ordet herliggjøre Gud


 • Vil Ordet skape frihet eller trelldom?

Nå skal vi bryte ned hvert av disse 8 testene, slik at du vil vite hvordan du bruker hvert enkelt av dem til å teste alle typer overnaturlige ord du mener du mottar fra Herren.

1. Samstemmer Ordet med Skriften?Dette er uten tvil den første testen du må bruke for å sikre at det du mottar virkelig kommer fra Herren. Hvis ordet eller meldingen ikke består denne første testen, må du umiddelbart kaste den ut, da den ikke lenger er troverdig.


Denne første testen er at ordet og meldingen du mottar, må stemme overens med Guds ord - Bibelen. Gud vil aldri gå imot sitt eget ord. Og hvis meldingen du mottar ikke er i tråd med Skriften eller åpenbart går imot Skriften, må du umiddelbart kaste den bort - helt klart!


Her er noen eksempler på hvor du kan motta et falskt ord som ikke kommer til å samkjøre med med Skriften:


a) Hvis du dater en jente og plutselig tror du at du mottar et ord fra Herren at det ville være greit for deg å begynne å ha sex med henne, det ordet kommer ikke fra Herren.


Dette ville være synden av utukt og denne synden er spesifikt nevnt i Bibelen mange ganger. Dermed kan ordet du mottar ikke stoles på, at det er et rent sant ord fra Herren, ettersom Gud aldri ville gå imot en av sine egne grunnleggende kommandoer i Bibelen.


Demoner elsker å prøve å få folk av sporet ved å begå disse typer synder, så fall ikke for det hvis du tror at denne typen ord kommer inn på deg. Motbevis straks demonen og be ham om å forlate deg i Jesu navn hvis du noen gang føler at den slags falske ord kommer inn på deg.


b) Hvis du er gift og du begynner å ha noen problemer i ekteskapet ditt, og så plutselig føler du at du har mottatt et ord om at det ville være greit å begynne å ha affære med noen andre fordi du ikke lenger er glad og oppfylt i ekteskapet ditt - igjen, ikke fall for det.


Dette ville være utroskap, og Bibelen har synden av utroskap oppført som en av de 10 budene. Igjen, Gud vil aldri fortelle deg å begå denne synden, da dette ville gå mot hans eget direkte ord om dette emnet.


Tro det eller ei, vi har hørt fra mange kristne opp gjennom årene som følte at de fikk denne typen ord og ble frigjort fra Herren på grunn av deres dårlige tilstand i deres ekteskap.


I hvert tilfelle fortalte vi disse menneskene at Gud på ingen måte ville autorisere denne typen syndig atferd, og at de ikke kunne handle på det, da dette ordet ikke kom inn fra Herren. Dette ordet kom enten fra ens egen fantasi og ens egne ønsker, siden de ikke lenger var lykkelige i deres ekteskap, eller at det kom inn fra en demon.


c) Et annet veldig interessant område hvor denne testen kommer til å spille er når en kristen dater en vantro. De helt plutselig tror at de har mottatt et løsrivende ord fra Herren om å gifte seg med denne personen, selv om partneren deres fortsatt ikke har blitt frelst og fortsatt ikke har vist noen interesse for å bli frelst.


Igjen forteller Bibelen oss om å ikke henge sammen med vantro, og hvis du gifter deg med denne vantro, vil du definitivt bli hengende sammen med dem, og dermed bryte denne grunnleggende kommandoen fra Bibelen.


Med mindre Gud gjør et sterkt trekk for å få din datingpartner frelst, ville jeg aldri forplikte meg til å gifte meg med denne personen, da Bibelen er veldig tydelig på denne kommandoen. Igjen, her er dette verset hvis du ikke var klar over at det var i Bibelen:

 • "Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel," (2.Korinter.6:14~16)

Jeg hadde en venn fra jobb som giftet seg med en vantro og innen ett år var hele ekteskapet ødelagt og hun ble skilt noen måneder senere. Det var ingen salvelse på dette ekteskapet fordi Gud aldri autoriserte det i utgangspunktet, fordi hun brøt dette grunnleggende verset fra Skriften om å ikke operere sammen med en vantro.


Jeg kunne fortsette med flere eksempler, men poenget her er å sørge for at ordet du mottar, er i tråd med Bibelen. Hvis du er litt svak i Bibelen, så snakk med pastoren din eller en annen kristen som kjenner sin bibel, og sjekk ordet med dem. De skal kunne fortelle deg om ordet er i tråd med Skriften eller ikke.

2. Samstemmer Ordet med Guds karakter?


En annen grunnleggende test som du må bruke er å sørge for at ordet du mottar, er i tråd med Guds karakter og personlighet. Med andre ord, er dette noe som Gud virkelig vil be deg om å gjøre eller fortelle deg å gjøre? Er dette en av hans veier?


Jo nærmere du kommer Gud i ditt eget personlige forhold med Ham, og jo mer tid du bruker til å lese Bibelen, desto bedre blir du kjent med Gud. Og jo bedre du blir kjent med Gud, desto bedre blir du i stand til å se og skjelne om et ord er på linje med Hans karakter og personlighet.


Mange kristne blir brent i dette området fordi de ikke vandrer nær Gud eller har ikke brukt mye tid i Bibelen. Som et resultat kjenner de egentlig ikke Gud, og de er dermed et enklere valg for demoner til å gi dem falske ord av veiledning.


Igjen, hvis du tror du mottar et ord, men du er kanskje ikke så veldig nær Gud, spør flere andre kristne som vandrer tett med Herren, og som kjenner både deres bibel og deres Gud. De skal kunne hjelpe deg med ordet du mener du mottar.


Hvor denne spesielle testen vil komme inn, er når du mottar et ord, men det er faktisk ingen ting i Skriften om det. Hvis det ikke er noe i Bibelen om det, så må du virkelig bruke denne testen til å se om ordet er i tråd med Guds karakter og personlighet.

3. Samstemmer Ordet med hva Gud gjør med livet ditt?


Noen ganger må ordet som du mottar analyseres for å se om det passer inn i hva Gud allerede har gjort med livet ditt. Bibelen forteller oss at Gud er en som vil bygge "huset" av våre liv. Som et resultat må ethvert ord du mottar som har å gjøre med det store bilde med Herren, nøye analyseres og se om det passer inn i hva Gud allerede har gjort med livet ditt.


Hvis Gud kaller deg til å bli advokat og Han bygger deg opp på det området slik at du kan gå inn i det kallet når tiden er riktig, da vil ikke Gud plutselig be deg om å dra til Afrika for å gjøre misjonsarbeid for de neste 20 årene av livet ditt.


Hvis Gud skal putte et kall inn i livet ditt, så vil han nøye bygge deg opp i det kallet, slik at du kan gå inn i det når tiden er riktig. Demoner elsker å prøve å slå  kristne ut selvfølgelig, ved å prøve å gi dem et falskt ord om å gjøre noe annet, slik at de kan slå dem rett ut av deres kall med Herren.


Det har vært dokumenterte tilfeller av kristen tenkning at de har mottatt et ord fra Herren om å gå ut i misjonærkall. Uten å søke etter, eller få noen form for bekreftelse om at dette ordet virkelig var fra Herren, pakker de straks sekkene sine og drar til sine misjonsfelt. Og så et år eller to senere, er de blakke, slått ut, og de drar da hjem med absolutt ingen suksess på misjonsfeltet.


Grunnen til at de ikke lyktes, var fordi Gud aldri kalte dem til å gjøre dette i utgangspunktet. Og siden Gud aldri kalte dem til å gjøre dette, var det ingen salvelse på deres innsats. Og da det ikke var noen salvelse ved å gjøre dette, hadde de ingen grunnleggende beskyttelse, forsyning, tjeneste, penger eller forsyninger som kom til dem da de trengte det.


Det var med andre ord ingen guddommelig støtte for dem, fordi de var ute av Guds vilje, og de fulgte enten sine egne fantasier og begjær, eller de ble utspilt og lurt av en demon. Derfor må du nøye analysere og teste hvilken som helst type guddommelig kommunikasjon du tror du mottar - for å være sikker på at det virkelig er Herren som snakker med deg og ikke din egen fantasi og ønsker, eller muligens en demon.


Igjen, hvis du mottar et ord fra Herren som har å gjøre med det Han ber deg om å gjøre i dette livet, må du sørge for at du nøye analyserer dette ordet for å se om det passer inn i det han allerede har gjort med livet ditt og med det han allerede har bygget opp i livet ditt.

4. Bærer din ånd vitne med Ordet?


Som vi forklarte deg i vår artikkel, "Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd", vil den første måten den Hellige Ånd kommuniserer til deg på i dette livet, være gjennom det indre vitne - det indre vitende. Hvis du mottar et sant ord fra Herren, skal den Hellige Ånd være vitne til det ordet ut av din egen menneskelige ånd.


Så den neste testen vil være - din egen ånd bærer godt vitne med ordet, siden Den Hellige Ånd lever i din menneskelige ånd, og det er her han vil bære vitne til.


Hvis du ikke får et godt vitne fra Den Hellige Ånd, eller vitnet føles veldig flatt og uklart, så stopp, og spør Gud Faderen for å få bekreftelse for at dette ordet virkelig kommer fra Ham. Det å ikke få et godt vitne fra Den Hellige Ånd er alltid som et stort rødt fareflagg, siden Den Hellige Ånd alltid er i perfekt enhet og harmoni med både Gud Faderen og Jesus Kristus.

5. Det er sikkerhet i mange rådgivere


En annen test du kan bruke er å lufte ordet med noen andre erfarne kristne som virkelig kjenner deres bibel og deres Gud. Bibelen forteller oss at det er sikkerhet i mange rådgivere. Noen ganger vil en annen erfaren kristen kunne se noe med ordet som du ikke ser.


Her er flere gode vers fra Bibelen som forteller oss at vi kan gjøre dette med Herren:

 • "Uten styre faller et folk, men der det er mange rådgivere, er det frelse." (Salomos.Ordspråk.11:14)


 • "En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft. For du skal søke veiledning når du fører krig! Der det er mange rådgivere, er det redning."(Salomos.Ordspråk.24:5~6)


 • "Planer får fremgang ved rådslagning. Søk veiledning også når du fører krig." (Salomos.Ordspråk.20:18)


 • "Planer blir til intet uten rådslagning, men der det er mange rådgivere, har de fremgang." (Salomos.Ordspråk.15:22)


 • "Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt."(Salomos.Ordspråk.19:20)


 • "Min sønn, hold opp med å høre på formaning, når du likevel bare forviller deg bort fra kunnskaps ord." (Salomos.Ordspråk.19:27)

Som du kan se på den måten disse versene blir formulert, vil Gud at du skal rådføre deg med andre kloke og erfarne kristne fra tid til annen, avhengig av hva det er du har å gjøre med.


Og noen ganger når du tror du mottar et ord fra Herren, må du kanskje lufte dette ordet med noen av disse kloke og erfarne kristne, slik at du kan forsikre deg om at du leser ordet riktig, og at ordet virkelig kommer inn fra Herren og ikke fra en demon eller ditt eget sinn og fantasi.


Så hvis det er nødvendig, vær ikke redd for å lufte ditt ord med noen andre kloke kristne hvis du ikke er 100% sikker på at ordet er fra Herren. Noen ganger er det behov for et nytt par øyne for å se hva den virkelige sannheten er, og om ordet virkelig kommer fra Herren.


Det er derfor Herren har gitt oss de ovennevnte versene, for å fortelle oss at vi noen ganger trenger hjelp fra andre kristne på grunn av vår egen uperfekthet og mulige kortsynthet.

6. Be Gud om å bekrefte ordet for deg


En annen stor ting du kan gjøre hvis du ikke er helt sikker på at ordet er fra Herren, er å bare gå tilbake til Gud i bønn og be ham om å bekrefte sitt ord for deg.


Dette er et område som får mange kristne i store problemer. De får et raskt ord, men i stedet for å teste det riktig og / eller be Gud om å bekrefte ordet for dem, begynner de umiddelbart å ta av med ordet. Og hvis dette ordet ikke er fra Herren, vil de ende opp med å ta en stor feil retning i livet, og resultatet kan bli alvorlig skade.


Gifte seg med den feile personen fordi du ikke ventet på mer bekreftelse fra Gud, eller tar feil jobb på feil tidspunkt, kan alle føre til katastrofale resultater. Jo større og mer alvorlig ordet er, desto mer må du teste det og få Guds bekreftelse for å bli sikker på at det virkelig er Ham som snakker med deg.


Mange kristne har endte opp med å gifte seg med de gale menneskene i dette livet fordi de ikke ventet på Guds bekreftelse på det opprinnelige ordet. Igjen elsker demoner å prøve og banke deg opp, selvfølgelig ved å prøve å få deg til å gifte deg med den feile personen eller ta feil jobb i dette livet. Derfor bør du aldri være redd for å be Gud om å bekrefte sitt eget ord for deg


Måten Gud kan bekrefte sitt eget ord for deg, kan gjøres på mange forskjellige måter.


Bibelen sier at hvert ord vil bli fastslått ut av to eller tre vitners munn. Det som folk har funnet ut, er at noen ganger vil Gud gjøre at to eller tre vitner kommer opp til deg i umiddelbar nærhet og forteller deg i hovedsak det samme som Gud fortalte deg i det opprinnelige ordet.


Disse to eller tre vitner kan være totalt fremmede eller folk du allerede kjenner, men i begge tilfeller vil de ikke vite noe om det originale ordet som ble gitt til deg av Herren.


En annen måte som Gud vil kunne bekrefte ordet for deg, er gjennom profetiens gave. Plutselig vil du ha noen som profeterer over deg, og forteller deg i utgangspunktet det samme du ble fortalt med det opprinnelige ordet. Mange ganger er profetier brukt av Gud for å hjelpe til med å bekrefte det som allerede ble gitt til deg av Ham. Og personen som profeterer over deg, har ingen forkunnskaper om det opprinnelige ordet som er gitt av Herren.


Når du får en person som profeterer over deg, eller to eller tre vitner kommer opp til deg som ikke har noen forkunnskaper om hva Gud hadde fortalt deg - og de forteller deg i utgangspunktet det samme som Gud opprinnelig hadde fortalt deg - vil dette være veldig overnaturlig, dette er hvordan du vil vite at det virkelig var Gud som snakket til deg i utgangspunktet og ikke din egen fantasi eller en demon.


Gud kan også bruke drømmer, visjoner eller muligens et veldig sterkt vitne fra Den Hellige Ånd selv for å hjelpe deg med å bekrefte at ordet virkelig var fra ham.


Igjen, bare be Gud om å bekrefte ordet for deg hvis du ikke er sikker, og vent og se på at denne bekreftelsen kommer til deg hvis ordet virkelig var fra Herren. Du vil vite når bekreftelsen kommer til deg at den er fra Herren. Du vil ikke kunne gå glipp av det, fordi mange av disse bekreftelsene vil være så veldig overnaturlige og så "rett i fjeset på deg".

7. Vil Ordet herliggjøre Gud


En annen test du kan bruke, er å slå fast om noen ord, meldinger eller veiledninger du mottar fra Herren, alltid vil bringe ham all ære. Husk alltid - vi jobber, lever og dør for Herren. Vi jobber for Ham i dette livet, ikke for oss selv eller for vår egen herlighet.


Mange verdslige menn og kvinner i denne verden arbeider bare for sine egne selvinteresser og sin egen ære i dette livet. Alt handler om dem, og alt de oppnår og ferdiggjør i dette livet er alt for sitt eget ego.


De jobber for seg selv, de jobber ikke for Gud. Som kristne må vi alltid huske at disse guddommelige kallene og oppdragene alle kommer direkte fra Herren, ikke fra oss eller verden generelt.


Som et resultat må vi alltid huske at vi jobber for Herren i dette livet, ikke for oss selv, våre foreldre, våre venner eller verden generelt. Det er derfor du alltid må sørge for at alt du gjør i dette livet alltid vil bringe all ære til Herren.


Som et utfall vil de forsøke å få folk til å tro at det heller handler om dem enn Herren. Satan falt som et resultat av denne typen stolte, onde og feile tenkning, og han vil fortsatt prøve å ta ned så mange mennesker som mulig gjennom den samme stolte og onde tenkning.

Djevelens taktikk er alltid den samme. Blåse opp egoet, få stor stolthet jobbet inn i noens personlighet, og så vil det ikke vare lenge før den personen tar øynene fra Gud og legger alt på seg selv. Og derfra vil det bare være et spørsmål om tid før de faller og mister alt, som Bibelen forteller oss at stolthet og hovmod vil alltid komme før fallet.

Her er 5 veldig gode vers som viser oss at all ære alltid tilhører Herren, ikke oss:

 • "Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris." (Jesaja.42:8)


 • "La derfor ingen rose seg av mennesker! For alt hører dere til,"(1.Korinter.3:21)


 • "Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære! " (1.Korinter.10:31)


 • "For at intet kjød skal rose seg for Gud." (1.Korinter.1:29)


 • "På en fastsatt dag kledde så Herodes seg i kongelig skrud. Han satte seg på sin trone og holdt en tale til dem. Folkemengden ropte: Dette er Guds røst, ikke et menneskes! Straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren. Han ble fortært av ormer og døde." (Ap.gjerninger.12:21~23)

Det aller siste verset er ganske grøssende, da en engel fra Herren bokstavelig talt slo en mann ihjel som følge av at han forsøkte å stjele den æren som bare tilhører Herren.


Ved å alltid huske å sørge for at alle dine aktiviteter for Gud alltid gir ham all ære, vil dette virkelig hjelpe deg med å sørge for at du aldri tar øynene og oppmerksom-heten vekk fra Herren, for deretter å begynne å legge for mye av det på deg selv.

8. Vil Ordet skape frihet eller trelldom?


Den siste testen du kan bruke på en hvilken som helst type ord du mener du mottar, er å forsikre deg om at ordet vil lede til frihet og ikke til noen form for bondage og frykt.


Bibelen sier at der hvor Herrens Ånd er med, er det løsrivelse og frihet.


Her er dette viktigste verset, sammen med to andre som vil vise deg at Herren handler om løsrivelse og frihet - ikke frykt, trusler og trelldom.

 • "Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet."(2.Korinter.3:17)


 • "Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!" (Romerne.8:15)


 • "Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne," (Jesaja.61:1)

Hvis du er en kristen kvinne som dater en kristen mann, og denne mannen har alvorlig fornærmet deg verbalt i det meste av datinglivet deres, og så plutselig tror du at du mottar et ord fra Herren om å gifte deg med denne mannen, da dette ordet ha store røde flagg over hele seg.


Hvis du er i et verbalt fornærmende forhold, er du i en viss mengde trelldom. Og hvis du gifter deg med denne mannen, da vil du gå inn i enda mer trelldom, da du nå må holde ut med det verbale overgrepet 24/7 i forhold til det du måtte holde ut med i datingforholdet.


Med mindre Gud gjør et sterkt trekk for å få din partner rensket opp, ville jeg ikke forpliktet meg til å gifte meg med denne typen mann, for mange ganger vil misbruket bare bli verre når du gifter deg med ham.


For mange kvinner gifter seg med voldsomme menn og som tenker eller håper at de vil endre seg når de blir gift. Men mesteparten av tiden gjør de aldri det, med mindre Gud selv gjør et sterkt trekk for å dømme dem og få dem rensket opp.


Igjen vil ikke demoner elske noe mer enn å få deg til å gifte deg inn i et voldelig forhold, slik at de kan bruke denne voldsomme personen til å prøve å kontrollere deg og ødelegge livet ditt. Derfor må du alltid sørge for at ord som du mottar fra Herren, vil føre til løsrivelse og frihet, ikke til noen form for trelldom, frykt eller slaveri.

Konklusjon


Hvis du bruker de ovennevnte 8 tester for å teste noen form for guddommelig kommunikasjon du mener du mottar, burde de kunne fortelle deg hva som virkelig kommer fra Herren, og hva som kan komme fra dine egne naturlige ønsker og fantasi, eller fra en demonisk ånd.


Igjen er det ekstremt viktig at du tester all overnaturlig kommunikasjon du mener du mottar, fordi tro og handling på et falskt ord kan enten ødelegge livet ditt eller forårsake store utsettelser med hva Gud gjør med livet ditt.


Hvis demoner ikke kan drepe deg, vil de enten forsøke å lamme deg eller slå deg av den veien som Gud har satt opp for livet ditt.


Dette er hvorfor all overnaturlig kommunikasjon må testes - for å være sikker på at den virkelig kommer inn fra Herren og ikke fra din egen fantasi eller fra en demon.


Mange kristne har blitt alvorlig brent og skadet fordi de ikke korrekt testet et ord som kom til dem. De har enten giftet seg med feil mennesker, tok feil jobber, eller hang sammen med feil mennesker.


Som et resultat mistet de enten sine kall og deres guddommelige destinasjoner med Herren, eller de mistet verdifulle år i det kallet på grunn av å måtte takle konsekvensene og ettervirkningene av å gjøre disse feile valg på veien.


Og dette var alt fordi de hoppet i det for fort, og ikke ordentlig testet ordet de mottok - spesielt ord med akkurat veiledning som hvem de skulle gifte seg med og hvilke jobber de burde ta i dette livet.


Vi vil ikke skremme noen vekk fra å lære å høre fra Gud og hvordan de skal ledes av Ham i dette livet. Hver kristen kan lære å gjøre dette, men du må alltid huske at vi fortsatt lever i en fallen, forbannet og ufullkommen verden med demoner som fortsatt får lov til å streife omkring i luften.


Som en konsekvens må vi alltid filtrere enhver form for overnaturlig kommunikasjon vi mener vi mottar gjennom noen av de ovennevnte testene, slik at vi kan sørge for at vi er trygge og at ordet vi har mottatt, virkelig har kommet til oss fra Herren.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?