Hvorfor oppfører noen kristne seg så dårlig?

Falske kristne

En annen type e-post som vi mottar med jevne mellomrom, er den nøyaktige tittelen på denne artikkelen - hvorfor oppfører noen kristne seg så dårlig?


Hvis vi er nye kreasjoner i Jesus Kristus som et resultat av å bli frelst og født på ny gjennom Hans utøste blod, så har vi nå Den Hellige Ånd som bokstavelig talt lever på innsiden av oss for å hjelpe til med å veilede, undervise, dømme, styrke og 

helliggjøre oss i dette livet, så hvordan kan så mange kristne komme inn i så mye dårlig oppførsel i sin vandring med Herren?

Mange av disse typer kristne med dårlig holdning driver dermed mange ikke-troende bort fra Herren, i stedet for å lede dem til Ham, dette som et resultat av at de blir svært dårlige representanter for vår Herre.


Mange ikke-troende dømmer feilaktig utifra deres handlinger, ord og gjerninger - og når de ser at noen kristne opptrer veldig dårlig i sine ekteskap, på deres arbeidsplasser og i deres sosiale miljøer, vil de bli ledet vekk fra å ville sjekke ut hva vår tro egentlig er og handler om. Og alt dette skyldes den hykleriske dårlige oppførselen til så mange kristne som ikke blir ordentlig helliggjørt i Herren.


Det jeg snakker om i denne artikkelen er ikke alle mindre feil og ufullkommenhet vi alle har i våre personligheter.


Vi har alle våre tøffe kanter som må glattes ut og ryddes opp i av Herren. Det jeg snakker om er atferd som ville bli betraktet som helt løsrevet og som helt tøyer strikken med Herren.

Denne typen dårlig oppførsel er det som mange kristne anser å være helt fullstendig uakseptabelt i Guds øyne, siden denne typen oppførsel går så uforskammet imot Hans leveveier for oss i dette livet.


Her er noen av tingene mange pekte på oss om i e-postene vi har mottatt om dette emnet. Jeg har også selv sett mye av denne typen aktivitet fore-

komme i arbeidslivet, hvor jeg selv har jobbet i 30 år.

 • Ekstremt verbalt misbruk


 • Fysisk misbruk


 • Seksuelt misbruk


 • Veldig hard, Slem, Dømmende, Kritisk, Nedsettende ånder


 • Veldig Stolt, Arrogant, Jeg-vet-alt holdninger


 • Veldig kontrollerende og manipulerende ånder


 • Villig til å spre falske rykter og ondsinnet sladder


 • Veldig seksuelt promiskuøs type livsstil


 • Ulike typer kriminelle aktiviteter

Hver gang vi mottar disse typer e-postmeldinger, spør folk fortsatt oss det samme spørsmålet igjen og igjen. Hvordan kan så mange kristne oppføre seg slik når de er blitt født på nytt og har Den Hellige Ånd bokstavelig talt levende på innsiden av dem?


Hvis det er Den hellige Ånds jobb å bedømme og rette opp i denne typen dårlig oppførsel, hvorfor gjør han det da ikke mer med Kristne som opererer med en slik dårlig oppførsel?


Mange av disse Kristne med dårlig oppførsel går regelmessig til deres lokale kirker. Mange av dem er blitt oppdratt i gode kristne hjem.


Men likevel et eller annet sted langs linjen begynner noe av denne typen dårlig oppførsel å manifestere seg i deres personligheter, og i stedet for å få det raskt behandlet og tatt ut, blir det bare værre før de endelig utvikler festninger med denne typen dårlig oppførsel som dermed blir godt innblandet i personlighetene.


Jeg vet at dere alle har kommet over andre kristne som er engasjert i denne typen uakseptable oppførsel med Herren. Noen av dere har prøvd å snakke fornuft med disse menneskene, men til ingen nytte.


Mange av dem er fulle av så mye stolthet, at de vil aldri kunne innrømme til noen, inkludert Gud selv at det er noe galt med dem.


Bibelen forteller oss at stolthet kommer før fallet, og årsaken til dette er fordi stolthet vil blinde deg og hindre deg i å kunne se sannheten om hva som er galt med deg.

Som et resultat vil slike kristne aldri akseptere noen form for konstruktiv, gudskritikk fra noen, inkludert Gud selv. Det er derfor Den Hellige Ånd ikke beveger seg på noen av disse menneskene, fordi de ikke vil være åpne for å motta Hans overbevisning og sannhet i utgangspunktet.


Med mange av disse menneskene fortsatt deltagende i sin menighet, og med mange av dem allerede blitt oppdratt i gode kristne hjem, så hvorfor skjer dette?

Skriker

Hvis de er oppvokst med Bibelen og på alle Herrens måter, hvordan kan de rettferdiggjøre denne typen dårlig oppførsel når Bibelen så direkte peker på dem at denne typen dårlig oppførsel er helt uakseptabel i Guds øyne?


Etter å ha sett ganske mange av disse dårlige kristne selv på arbeidsplassen, i deres ekteskap og i deres sosiale miljøer, har jeg kommet til den konklusjonen at det er fem hovedgrunner til at disse menneskene ikke forandrer seg til det bedre i deres vandring med Herren.


Her er de 5 viktigste grunnene, og så skal jeg snakke om hver enkelt av dem under overskriftene under her, slik at du ikke lar denne typen dårlig oppførsel uroe deg, forstyrre deg, distrahere deg eller slå deg ut av kursen med hva Gud ønsker å gjøre med livet ditt, i den guddommelige planen han har satt opp for deg.

 • De har ikke etablert et sant, godt og personlig forhold til Herren


 • De opererer ikke i en sann full overgivelse med Herren


 • De leser og studerer ikke nok fra Bibelen


 • De blir ikke riktig Helliget av Den Hellige Ånd


 • Noen av dem vil ha demoner knyttet til dem

For mange år siden da jeg fant ut at Bibelen var Guds sanne ord for oss alle, gravde jeg meg bokstavelig talt inn i det, slik at jeg kunne finne ut nøyaktig hvordan Gud ønsket oss å leve i dette livet for Ham.


Og da jeg studerte og begynte å sette ting sammen, var det flere ting som hoppet ut av sidene og på meg om hva Gud ville se etter fra hver enkelt av oss.


Dette er en av hovedgrunnene til at min bror og jeg ønsket å sette sammen denne typen nettsider for å vise folk hva noen av disse grunnleggende områdene var, så de da ville vite hva de skulle prøve å utvikle med Herren.


Og noen av disse hovedområdene er akkurat hva noen av disse Kristne med dårlig oppførsel ikke gjør med Herren.


Nå skal jeg gå inn i hvert av disse 5 områdene under overskriftene under her, slik at du i det minste kan forstå hvorfor noen kristne ikke vokser åndelig og forvandler seg som de skal i Herren.


5 grunner til hvorfor noen kristne oppfører seg dårlig

Jesus med jente

1. De har ikke etablert et sant, godt og personlig forhold til Herren


Den første store tingen som vil hoppe ut på deg når du studerer Bibelen fra perm til perm er at Gud kaller hver mann og hver kvinne han noen gang har skapt for å komme inn i et intimt fellesskap med Ham.


Med andre ord ønsker Gud å etablere et godt, sterkt, intimt, personlig, kjærlig

forhold med hver person han har skapt.

Det faktum at Gud Faderen ville sende sin eneste og enbårne sønn, Jesus Kristus, ned til vår jord for å gå gjennom den mest blodige, barbariske og brutale døden kjent for menneskeheten da han kom ned her, alt for å kunne få oss tilbake til seg, viser oss mer enn noe annet hvor mye Gud og Jesus virkelig elsker oss alle.


Som sådan vil Gud nå ta dette scenariet et skritt videre. Han vil at hver og en av oss presser inn og trekker seg nær Ham, slik at vi kan begynne å etablere denne typen godt, sterkt, intimt, personlig forhold til Ham.


Det jeg har funnet med noen av disse dårlige oppførslene til de kristne er at de kan si at de elsker Jesus og har et veldig godt forhold etablert med Ham, men deres dårlige handlinger er ikke i tråd med det de forteller alle andre med deres munn. Med andre ord snakker de Ordet, men de vandrer egentlig ikke i en riktig vandring med Herren.


Ikke før har de kommet seg ut av kirken, så er de hjemme igjen og verbalt og fysisk misbruker sine ektefeller og barn. De er tilbake med å fortsette å ha saker gående bak ektefellen sin rygg. De fortsetter å forårsake problemer på jobben ved å spre falske rykter og ondsinnet sladder om noen av sine medarbeidere.


Hvis disse menneskene virkelig hadde et godt, nært, intimt, personlig forhold til Herren, så ville Herren også være svært nær dem.


Og hvis Gud er veldig nært til dem, vil han overbevise og korrigere dem veldig raskt når de begynner å manifestere denne typen uakseptabelt dårlige oppførsel - akkurat som gode foreldre vil raskt rette opp et barn som begynner å gjøre noen dårlige ting som ville kunne anses som uakseptable.


Det faktum at Gud ikke prøver å rette opp noen av disse menneskene, viser meg en av to ting:

 • En, han har enten forsøkt å rette dem opp før, men disse menneskene godtar ikke Hans konstruktive kritikk og overbevisning fordi de ikke vil innrømme at det er noe galt med dem i utgangspunktet.


 • Eller to, han kan ikke engang begynne å nå dem i utgangspunktet fordi de ikke vil være åpne for å motta noen form for rettelse og overbevisning fra Ham fordi de allerede har for mye stolthet i seg.

Men i begge tilfeller viser dette at de kanskje ikke har det nære forhold til Herren. Hvis de virkelig gjorde det, er det på ingen måte mulig at de ville opptre med slik dårlig oppførsel.


Hvis du virkelig vil vokse åndelig i Herren og bli virkelig helliggjort av Hans Hellige Ånds kraft, så er det første skrittet som du må etablere, et veldig godt personlig forhold til Ham.


Dette er det absolutt første skrittet for hver eneste kristen. Mange kristne har ikke etablert gode personlige forhold til Herren av ulike årsaker, og som et resultat er det svært lite, om enn noen sann åndelig vekst som oppstår i deres liv.


Jesus er vintreet og vi er grenene. Akkurat som grener trekker sitt liv fra vintreet, må vi trekke vårt liv fra Jesus. Og det aller første skrittet i å kunne trekke Jesu guddommelige liv i oss, er å etablere et godt, nært, personlig forhold til Ham.


Det er ingen annen måte. Det er ingen andre snarveier du kan ta for å oppnå sann åndelig vekst i dette livet. Og mange av disse kristne som oppfører seg dårlig mangler dette aller første viktige skrittet.

   2. De opererer ikke i en sann full overgivelse med Herren


En annen viktig grunn til at mange av disse kristne er så ukontrollerte med deres kjødelige handlinger, er at de ikke går i en sann full overgivelse med Herren.

Mann slår kvinne

Som vi allerede har forklart i vår detaljerte artikkel med tittelen "Den fullstendige overgivelsen", er den andre tingen som Gud vil ønske fra deg, at du kommer til en fullstendig og komplett overgivelse av hele ditt liv slik at han er helt fri til å veilede deg inn i den guddommelige skjebnen som Han allerede har satt opp for livet ditt.


Hvis du vil få Gud til å begynne å bevege seg med full kraft i alle områder av livet ditt, må du gjøre en fullstendig og komplett overgivelse av alle deler av ditt vesen og enhver del av livet ditt over til Ham. Igjen, dette er alt forklart for deg i vår artikkel med tittelen "Den fullstendige overgivelsen."


Mange av disse villfarne kristne går ikke i en sann full overgivelse fordi de ikke vil at noen forteller dem hvordan de skal leve sine liv, som vil inkludere Gud Den Allmektige selv. De vet at om de går inn i denne fulle overgivelsen, vil Gud komme etter mange av deres dårlige oppførselsmønstre, og mange av dem ønsker ikke å gi opp denne typen dårlig oppførsel siden de faktisk fôres av den.


Kristne som er ute og lever en veldig seksuelt promiskuøs livsstil, får en viss grad av seksuell tilfredsstillelse fra det. De vet hva de gjør galt i Guds øyne, men likevel fortsetter de fremdeles å gjenta den samme typen oppførsel igjen og igjen på grunn av den seksuelle glede og tilfredsstillelse det gir dem.

Så den andre hovedårsaken til at disse kristne ikke gjør noen forbedringer i deres dårlige oppførsel, er fordi de ikke går i en sann full overgivelse med Herren.


Hvis de vandret i en sann full overgivelse, ville Gud lede dem gjennom Den Hellige Ånd. Og hvis de ble ordentlig ledet av Den Hellige Ånd, så er det ingen måte de kunne fortsette å holde seg i disse dårlige oppførselsmønstrene, da Den Hellige Ånd ville lede dem rett ut av det.

Studerer bibelen

3. De leser og studerer ikke nok fra Bibelen


Når jeg først fant ut for mange år siden hvor kraftig og guddommelig Bibelen egentlig var, ble jeg veldig overrasket over hvor mange kristne som ikke regelmessig fôret fra det i betydelig grad.


Og igjen er dette en av hovedgrunnene til at vi har startet opp denne typen nettside for å

vise folk hvor mye utrolig kunnskap det finnes i Bibelen, og hvordan denne guddomm-elige kunnskapen og åpenbarelsen kan bokstavelig talt forandre hele livet til det bedre

En av de tingene jeg har funnet ut om Den Hellige Ånd er at Han vil bli veldig aktiv i livet ditt hvis du vil tilbringe en slags vanlig kvalitetstid i Bibelen, at du prøver å lære så mye du kan.


Den Hellige Ånd trenger noe å jobbe med for å få noen form for sann åndelig vekst i livet ditt, og dette noe er kunnskap.


Og kunnskapen som han trenger å jobbe med, er kunnskap som kommer direkte fra Bibelen.


Hvis du vil åndelig vokse i dette livet utover det du noensinne trodde var mulig, må du lese og mate fra den eneste og sanne kilden som vil gi deg den typen kunnskap som vil føre til at denne typen åndelig vekst oppstår i første omgang.


Bunnlinjen - hvis du ikke leser og studerer fra Bibelen på noen form for regelmessig grunnlag, vil Den Hellige Ånd ikke ha noe å jobbe med for å forandre deg til den typen person som Gud vil at du skal bli i Ham.

Jeg har hatt ganske mange kristne som har fortalt meg gjennom årene at de ikke trenger å lese Bibelen, ettersom kirken de gikk i skulle gi dem alt de trengte for å vokse åndelig i dette livet.


Det er unødvendig å si at mange av dem havnet i trøbbel, det etter det andre fordi de ikke hadde nok av Ordet i dem til å holde dem ut av trøbbel, da deres pastorer og prester bare kunne dekke noe av det en en gang i uken.


Mange av de villfarne kristne jeg har møtt i mitt liv hadde svært lite bibelkunnskap i dem. Og de som hadde det, de bare nektet å lytte til og adlyde Gud med det han fortalte dem å gjøre gjennom sitt Ord.


Du kan lese Ordet hele dagen, men hvis du ikke prøver å forstå hva Gud forteller deg, og deretter forsøke å implementere disse guddommelige sannheter i din daglige vandring med Ham, så kommer ingenting til å skje, og du vil gjøre veldig lite hvis noen sann åndelig vekst i dette livet.


Sannheten kan kun sette deg fri og gjøre deg til en bedre person bare hvis du vet hva disse guddommelige sannhetene er, og så få disse guddommelige sannhetene jobbet inn i ditt daglige liv ved hjelp av Den Hellige Ånd.

Så den tredje hovedårsaken til at mange av disse kristne oppfører seg så dårlig er at de heller ikke har brukt mye tid på å lese fra den ene boken som kan gi dem kunnskapen som vil forvandle dem til det bedre - eller de har lest fra Bibelen, men de nekter å adlyde hva Gud forteller dem å gjøre gjennom sitt Ord fordi de ikke vil at noen forteller dem hva de skal gjøre eller hvordan de skal leve sine liv når de er utenfor de fire veggene i deres kirker.

4. De blir ikke riktig Helliget av Den Hellige Ånd


Hvis det er en stor hemmelighet som virkelig hoppet ut på meg når jeg begynte å studere Bibelen, så var det i helliggjørelsesområdet.


I Den Hellige Ånd delen på nettstedet vårt har vi en artikkel med tittelen "Helliggjørelse." I denne artikkelen gir vi dere alle de viktigste versene fra Bibelen for å vise at dette er virkelig noe stort som Gud vil gjøre med oss alle.

Helliget

Når vi blir frelst og født igjen gjennom Jesus Kristus, er det bare begynnelsen. Når vi aksepterer Jesus som vår personlige Herre og Frelser, vil vi straks motta Den Hellige Ånd. Han vil bokstavelig talt komme på innsiden av oss for å ta opp bolig i vår menneskelige ånd.


Og når den Hellige Ånd er på innsiden av oss, er en av de største tingene Gud vil gjøre med hver enkelt av oss, å helliggjøre oss, for å gjøre oss til et bedre og mer hellig folk. Han vil plukke oss fra hverandre og hellige oss til seg selv. Han vil forvandle oss til det ekspressive bildet av Hans Sønn Jesus.


Men denne helliggjørelsesprosessen er en toveis gate.


Gud trenger ditt fullstendige samtykke og fullt samarbeid før han vil begynne denne typen dypere arbeid i deg.


Den Hellige Ånd vil være den som helliggjør deg i den grad som Gud virkelig ønsker å få deg til i dette livet. Men dette er noe du virkelig må ønske, da Gud respekterer din frihet i dette området, og han vil ikke presse dette på deg, med mindre du virkelig vil at Han skal gjøre dette med deg.

Hvis det er en stor grunn til at noen kristne ikke forandrer seg til det bedre og gjør mye åndelig vekst i deres liv, må det være fordi de aldri har inngått en sann helliggjørelsesprosess med Herren.


Med mindre du dukker inn i Bibelen for å oppsøke kunnskapen som vil forandre deg til det bedre, og deretter arbeide med Den Hellige Ånd og hans guddommelige kraft for å få disse guddommelige sannhetene jobbet inn i tankegangen og personligheten din, vil ingenting noen gang skje i ditt åndelige liv med Herren.

Hvis Den Hellige Ånd begynner å overføre og formidle sin guddommelige kjærlighet til din personlighet som en av hans 9 frukter, men du nekter å operere på den kjærligheten med dine ord, handlinger og gjerninger til andre, så kommer ingenting til å skje.


Hvis Den Hellige Ånd begynner å tildele sin selvkontroll i deg som en av hans 9 frukter, så vil du få Hans makt til å rydde opp i din ugreie tale og måten du snakker med andre, om du nekter å endre måten du snakker på med andre, da igjen, kommer ingenting til å skje, og du vil aldri forandre deg til den slags helgen Gud vil at du skal bli i Ham.


I vår artikkel med tittelen "Helliggjørelse" gir vi deg en god bønn som du kan bruke til å komme deg inn i dette rike med Gud, sammen med noen tips om hva du skal se etter når Herren begynner å gjøre denne typen dypere arbeide i deg.

Igjen, jeg kan ikke rope ut denne spesielle hemmeligheten høyt nok. Det er det at Ordet og Ånden samarbeider som vil forandre deg til den slags helgen som Gud vil at du skal bli i Ham i dette livet.


Søk etter kunnskapen du trenger for å bytte til det bedre fra Bibelen, og arbeid med Den Hellige Ånd og hans guddommelige kraft på innsiden av deg, og da vil du forandres til det bedre - og det kan skje her i dette livet i en vesentlig grad.

Hver eneste Kristen med en dårlig holdning som jeg har møtt i mitt liv, har ikke inngått en sann helliggjøringsprosess med Herren.


Og hvis de ikke har inngått en sann helliggjørelsesprosess med Herren, vil den Hellige Ånd ikke arbeide med dem på innsiden for å rydde dem opp. Og de vil dermed bli sittende fast akkurat der de er, og aldri ha den indre styrke til å på egenhånd forandre seg til det bedre.


Og derfra vil de bare fortsette å gjenta den samme dårlige oppførselen, forurense alle rundt dem med deres giftige personlighetskvaliteter.

Demon

5. Noen av dem vil ha demoner knyttet til dem


Som et resultat av at noen av disse dårlige oppførslene er mer på den ekstreme siden, vil noen av disse menneskene ende opp med å dra demoner etter dem.


Og når demonene har festet seg til dem, da vil de prøve å gjøre disse dårlige oppføringene enda verre enn hva de allerede var.

Kristne som lever en svært seksuelt promiskuøs livsstil, kan enkelt trekke demoner av lyst og perversjon. Og når disse typer ekle og motbydelige demoner fester seg til dem, da vil de ha det vanskeligere med å prøve å komme vekk fra den. Og derfra kan de trenge en fullverdig frigjørelse når demonene har blitt festet til dem lenge nok, og blitt solidt forankret i deres liv.


Igjen, som vi har sagt i flere tidligere artikler, demoner kan ikke få deg til å gjøre noe mot din egen frie vilje.


De kan plante sine onde tanker og forslag i tankene dine, og gir deg også lyst og tvangstanker til å gjøre deres onde bud, men hver person kan fortsatt motstå dem og ikke utøve deres onde forslag.


Bare fordi en demon prøver å få deg til å begå utroskap betyr ikke det at du må gjøre det. Gud holdt Adam og Eva helt ansvarlig for å spise frukten av det ene treet som han fortalte dem å holde seg borte fra.


Selv om det var djevelen som fristet og overtalte dem til å gjøre det, hadde de fortsatt sine egne frie viljer, og de begge kunne lett sagt nei til djevelen. Som et resultat holdt Gud dem begge helt ansvarlige, og han vil gjøre det samme med hver enkelt av oss.


Som oftest kommer Kristne som opptrer med disse dårlige atferdene ikke til å kunne bruke unnskyldningen om at djevelen fikk dem til å gjøre det når står foran Jesus ved hans domsete i himmelen.


De må svare til Herren for alt de har sagt og gjort i dette livet, alt det gode med alle de dårlige. Og unnskyldningen med at djevelen fikk dem til å gjøre det, vasker ikke noe bort med Herren, på de fleste av disse dårlige handlinger og atferd.

Konklusjon


Jeg vil avslutte denne artikkelen med tre tanker.


1. Når det gjelder kristne som opptrer med noen av de ovennevnte dårlige oppførslene, kan du klassifisere dem i en av to grupper.


Den ene er gruppen som er full av så mye stolthet og arroganse, at de vil aldri aksep-tere noen form for konstruktiv kritikk fra enten Gud selv, eller noen annen Kristen Gud kan sende deres vei for å prøve å få dem til å bli rettet opp.


De er bundet opp i sin egen tunnelvisjon, og de ser ikke at de gjør noe galt, selv om alle de ovennevnte dårlige oppførslene går direkte mot Gud og Hans Ord.


De har allerede funnet nok grunner til å rettferdiggjøre denne typen dårlig oppførsel, og det er derfor mange av dem aldri vil forandre seg gjennom hele livet.


2. Så har du den andre gruppen.


Denne gruppen innser at det de gjør er feil, men de har oppført seg slik så lenge, de har ikke lenger viljestyrken til å kunne forandre seg til det bedre.


Denne dårlige oppførselen er nå blitt et mentalt og følelsesmessig fort, og de vil nå trenge Den Hellige Ånds kraft for å få denne dårlige oppførelsen vekk fra skuldrene og tatt ut av deres personligheter.


Til de av dere som er i denne andre gruppen, innse at det ikke er noe som vår allmektige Gud ikke kan gjøre.

Hvis Gud var i stand til å forandre og vende apostelen Paulus, så kan han forandre og snu alle andre også, uansett hvor dårlig din oppførsel har vært gjennom årene.

Om du har vært i disse dårlige atferdsmønstrene lenge, og du ikke har klart å få dem arbeidet ut av din personlighet, kan vi anbefale tre veldig gode artikler for deg, slik at du kan se hvordan du får Gud til å bevege seg på din vegne.
 • Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


Den siste artikkelen vil vise deg hvordan Gud vil rulle opp ermene og komme rett ned der i grøften med deg for å trekke deg ut av disse dårlige oppførslene.


Du kan være helt fri fra disse dårlige atferdene hvis du vil innse at de er dårlige og uakseptable i Guds øyne i første omgang - og så være villig til å jobbe med Herren for en faktisk befrielse.


3. For de av dere som lever og / eller arbeider med noen villfarne kristne, er det første vi anbefaler å se om de vil være åpne for å motta noen form for rådgivning fra kirken du går i dersom de ikke er åpen for å lytte til deg.


Hvis din ektefelle er ute av kontroll med hvordan de opptrer og oppfører seg, vil de noen ganger være åpne for å jobbe med en god kristen rådgiver hvis de er angerfulle og omvendte nok, og vet at de har noen problemer som må håndteres.


Men hvis du har å gjøre med en Kristen som oppfører seg dårlig slik som den første typen som er nevnt ovenfor, der de aldri har feil og aldri vil være åpen for noen typer av god kristen rådgivning, da er alt du kan gjøre å fortsette å be til Gud at han gjør et veldig tungt trekk med dem. Noen ganger vil det gjøre at Gud beveger seg veldig tungt på dem, som han gjorde med apostelen Paulus, før de vil kunne se feilene i deres egne veier.


Noen av disse menneskene vil bokstavelig talt måtte bli slått av sine høye hester av Gud selv, før de vil kunne se hvor feil deres oppførsel har vært gjennom årene, og hvor alvorlig dårlig de har behandlet alle dem rundt seg.


Og igjen, hvis Gud kan slå apostelen Paulus til jorden og forandre og endre ham til det bedre, så kan han også gjøre det samme med hver eneste Kristen som oppfører seg dårlig.


Din jobb er å be for disse menneskene bak kulissene, da Gud kommer til å være den eneste som vil kunne nå dem og forandre dem.

I mellomtiden, hvis du bor svært nær en Kristen med dårlig oppførsel, ikke la deres dårlige oppførsel og handlinger stoppe deg eller avskrekke deg fra å gå videre i det guddommelige kall og de planer som Gud har satt opp for livet ditt.


Ikke la deres trusler og nedlatende holdninger slå deg av den veien som Gud har satt opp for livet ditt.


Innse hvorfor disse menneskene er slik de er, og så fortsett med resten av ditt liv og fullfør fullstendig din guddommelige skjebne for Herren. Før eller senere vil Gud håndtere dem alle på de problemer og det kaos de har påført alle dem rundt seg.


Profesjonelle idrettsutøvere har et veldig vanlig ordtak som bidrar til å holde dem fokusert og på deres spill, og det sier "HOLD DINE ØYNE PÅ BALLEN."


Ballen er Jesus og den perfekte planen han har satt opp for livet ditt. Hold øynene på Jesus og I den perfekte planen som Han vil at du skal vandre i i hverdagen, og alt annet vil til slutt bli tatt vare på av ham, inkludert eventuelle kristne som oppfører seg dårlig og som du kanskje lever eller jobbe med.

Så kjenner du noen kristne som oppfører seg dårlig? Jeg ville starte med å be for dem før du sender dem denne artikkelen.


Tilbake til artikkelsamlingen innsikt

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg