Tilgivende Bibelvers

Jesus

Jeg har mottatt en epost fra en venn som sier han har en venn som har det vanskelig med å håndtere om Gud virkelig vil tilgi henne for noen av de verre synder hun gjorde i hennes fortid.


Han ba meg om å sende ham noen av bibel-versene om tilgivelse som viste at Gud vil tilgi alle dine synder. 

Siden jeg har fått flere henvendelser fra mennesker som sliter med å tro hvor fantastisk tilgivende vår Gud virkelig er, vil jeg derfor dele med dere dette brevet jeg skrev her på nettstedet vårt.

Jeg antar at vennen din allerede er Kristen, og at hun allerede har tilstått hver enkelt av disse syndene fremfor Gud Faderen og har bedt om hans tilgivelse.


Hvis hun ikke har det, så må det være det neste skrittet hun trenger å fullføre.


Hun må gå fremfor Gud Faderen i bønn, bekjenne hver enkelt av syndene hver for seg, og be Gud om hans tilgivelse for dem.


Hvis hun bekjenner hver eneste av disse synder fra sitt hjerte, og er virkelig seriøs med Gud om hver enkelt av disse syndene - så vil hun bli tilgitt fullstendig - ingen spørsmål om det! Dette vil være en ferdig sak.


Men hvis hun allerede har gjort alt ovenfor, men fortsatt bryter med Gud om hvorvidt han har tilgitt henne helt eller ikke, da kan du levere til henne Skriftversene jeg vil liste nedenfor.


Disse versene vil vise henne at Gud fullstendig tilgir enhver synd med unntak av synden av å spotte Den Hellige Ånd.


Jeg antar at hun ikke er i nærheten av å ha begått denne synden - så uansett hva hun har gjort, uansett hvor dårlig hun kanskje tror det kan være, vil Gud tilgi henne helt. Fortell henne at hennes tavle er helt ren ifølge Guds egne ord.


Men det som kan plage henne, kan være håndteringen av skyldfølelsen i noen av disse tidligere synder.


Det hun må lære å gjøre er å la den skylden slippe taket fullstendig. Gud har gjort det, og det skal hun også! Hvis det å håndterer skylden til disse tidligere synder, er hennes virkelige problem, og hun kan ikke synes å la det slippe taket eller få det av seg - så fortell henne å gå direkte til Gud Faderen i bønn, for å fortelle ham nøyaktig hva problemet er, og så fortell henne om å be Gud å bidra til å ta disse skyldfølelsene bort fra henne.


Dette er Den Hellige Ånds jobb, å bryte bort de skyldkjettingene fra ryggen hennes!


Hun har kanskje ikke den mentale kraften til å gjøre dette for seg selv, så forklar henne om å be Gud å gjøre dette for henne gjennom Den Hellige Ånds kraft.


Hvis hun bare vil be Gud om å gjøre dette for henne, vil må tro at han vil gjøre det. Det kan bokstavelig talt være så enkelt.


Her er 11 svært kraftige vers fra Bibelen som vil vise henne at Gud vil tilgi alle syndene hennes helt.


Det spiller ingen rolle hvor ille hun tror noen av dem kan være - hvis hun bare vil stole på det og akseptere det med litt tro.

1. Dette første verset vil fortelle henne at hun nå frimodig kan nærme seg Guds trone for hans barmhjertighet og nåde


Og det vil inkludere å være i stand til å nærme seg Ham for å få full og total tilgivelse for alle hennes synder!

 • "La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det." (Hebreerne.4:16)

2. Dette neste verset vil vise henne at Gud ikke vil at hun bærer rundt på overflødig bagasje som vil tynge henne ned.


Han vil at alle byrder skal være lette. Disse skyldfølelser er som tunge kjettinger og ankre rundt hennes sjel.

 • "Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett." (Matteus.11:28~30)

3. Dette neste verset vil fortelle henne å bokstavelig talt kaste alle sine byrder på Jesus - som vil inkludere håndtering av alle skyldene forbundet med noen av hennes tidligere synder.

 • "Kast din byrde på Herren, og Han skal holde deg oppe. Aldri i evighet skal Han la den rettferdige rokkes." (Salmene.55:23)

4. Dette neste vers forteller henne at hun nå har en talsmann i Jesus for alle av hennes synder fremfor Gud Faderen.

 • "Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." (1.Johannes.2:1)

5. Dette neste verset er et stort, grunnleggende, kraftvers! Dette verset vil fortelle henne at hvis hun bare vil bekjenne sine synder for Gud Faderen, så vil han tilgi henne fullstendig og rense henne fra all urett i hennes tidligere synder.

 • "Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett." (1.Johannes.1:9)

Hun må virkelig ta tak i åpenbaringen som er i dette verset. Fortell henne at Bibelen virkelig er det inspirerte og ufeilbare Ordet til vår Hellige Gud, og at hun bokstavelig talt kan satse hele livet sitt på det!


6. Dette neste vers vil fortelle henne at hvis hun virkelig har omvendt seg fra disse tidligere synder, har disse synder nå blitt fullt utslettet fremfor Gud Faderen og at han ikke lenger husker noen av disse tidligere synder!

 • "Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn," (Apostlenes.gj.3:19)

7. Dette neste vers vil bekrefte verset ovenfor som sier at Gud nå vil utslette alle hennes overtredelser og ikke lenger vil huske noen av hennes synder!


Og hvis Gud ikke lenger ønsker å huske noen av hennes tidligere synder, må hun gjøre det samme.

 • "Jeg, ja Jeg er Han som sletter ut dine synder for Min egen skyld. Dine synder skal Jeg ikke minnes mer. Minn Meg på det! La oss sammen gå for retten! Før din sak, så du kan bli rettferdiggjort." (Jesaja.43:25~26)

Dette verset forteller også henne at hvis hun bare vil nærme seg Gud Faderen i bønn, si sin sak foran Ham, og omvende seg fra hver hennes synd - da vil Gud helt frita henne, tilgi henne helt, og hennes synder blir ikke lenger husket i Hans øyne!


8. Dette neste er et annet stort kraftvers. Dette verset forteller oss at det nå er "ingen fordømmelse av dem som er i Kristus Jesus."


Hva dette verset betyr er at hvis du virkelig har bekjent dine synder fremfor Gud Faderen, og virkelig har omvendt seg for hver enkelt av disse syndene, da har Gud fullstendig tilgitt deg.


Og hvis Gud har fullstendig tilgitt deg, så har du ikke lenger noen fordømmelse foran Gud.


Du er nå fullt tilgitt, og du er nå fri til å la alle dine tidligere synder gå - inkludert all skyld i forbindelse med de tidligere synder. Dette bestemte verset burde det være forpliktet å huske på grunn av den store betydning det har.

 • "Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden." (Romerne.8:1)

9. Dette neste verset vil fortelle oss at alle våre synder blir "hvite som snø".Med andre ord, vår tavle er nå gjort helt ren. Våre ark er så hvite som snø. Alle flekker fra de tidligere synder har nå blitt helt vasket bort av Jesu blod. Her er verset:

 • "Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren: «Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull." (Jesaja.1:18)

10. Her er et annet godt vers som vil fortelle henne at alle de gamle ting i fortiden hennes, som vil inkludere alle hennes tidligere synder, nå har gått helt bort for Guds øyne fordi hun nå er blitt en ny skapning i Kristus .

 • "Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt." (2.Korinter.5:17)

11. Her er et annet veldig kraftig vers som viser henne at vi nå har full tilgivelse for alle våre synder gjennom det blod som Jesus allerede har kastet for oss alle på korset.

 • "I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom." (Efeserne.1:7)

Konklusjon


Du må bare skrive ut denne artikkelen og gi den til henne slik at hun virkelig kan studere versene ovenfor og få tak i hva Guds Ord prøver å fortelle henne.


Hun trenger å forstå at hun som en kristen har automatisk tilgivelse for alle sine synder - uansett hvor ille eller hvor elendig hun mener at noen av disse tidligere synder kan være.


Så lenge hun har riktig tilstått og angret hver eneste av disse synder fremfor Gud Faderen, vil han tilgi henne helt.


Alle de ovennevnte skriftversene sier dette uten noen annen mulig tolkning.


Fortell henne at vår bibel er virkelig det inspirerte og ufeilbare Guds Ord, og at dersom Bibelen sier at noe er slik, så er det slik - uten tvil!


Hvis du studerer alle de ovennevnte versene svært nøye, er det ikke bare Gud som forteller henne at hun nå har full og fullstendig tilgivelse på alle disse tidligere synder på grunn av det blod som Jesus allerede har kastet for disse syndene - men disse synder er ingen lenger husket i hans øyne! De er nå blitt helt utslettet for all evighet.

Og hvis Gud ikke lenger ønsker å huske noen av disse syndene, da må hun gjøre det samme.

Det eneste som er igjen som hun kanskje må rette på, kan være det å håndtere skylden til noen av disse tidligere syndene.


Gud vil tilgi alle dine synder, fortelle henne om å gå direkte til Gud Faderen i bønn om dette spørsmålet og be ham om å ta bort disse skyldkjettinger med Hans Hellige Ånds kraft.


Jeg må tro at Gud vil gjøre dette for henne hvis hun bare vil henvende seg til Ham og spesifikt be Ham om det.


Det burde være så enkelt.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden