Lær deg å bli virkelig kjent med Ham

Nå er det tiden for å søke Gud

Du ber, du har lest bøker og sett på videoer om Gud, og grunnen til dette er at Gud selv har ledet deg til Ham. Han ønsker at du skal søke etter Ham så mye som mulig gjennom dine dager. Han ønsker at du skal være et lys i denne mørke verden. Så nå er det tid for, ja tid for å søke Gud som du aldri har søkt Ham før, nå er det tid for å virkelig bli

fylt med Den hellige ånd.

Under denne overskriften vil jeg samle artikler som handler om å søke Gud, og det å kunne kjenne på Guds tilstedeværelse, og hvordan Gud vil åpenbare seg med tegn og under. Det er ikke tilfeldig at dette kommer til meg nå, for dette har nok vært selve essensen i hele mitt arbeide med dette nettstedet. For det er dette Gud virkelig ønsker at jeg skal formidle for Ham til dere alle på en lettfattelig måte, det er denne følelsen jeg har hatt siden dag 1 med dette arbeidet. Det å kunne hjelpe hans barn nærmere Ham gjennom gode og forklarende artikler på dette nettstedet, og å kunne utbrodere og fortelle alle dem som søker mer kunnskap, om hva Gud virkelig ønsker fra oss troende i denne verden vi lever i.

Dette er noe enhver Kristen virkelig burde strebe etter, hver dag hele året gjennom, å gå videre fra å være en troende til en troende som lever og ånder for Gud med hele sitt hjerte, ikke bare når det passer seg slik, men alltid! Det å få kjenne Guds nærvær i og rundt seg er en fantastisk følelse som er så ubeskrivelig mye bedre enn noe annet i denne verden.


Alle Kristne har denne fantastiske muligheten, så grip fatt i den!, og bruk den så mye du bare måtte ønske !


Du vil oppleve å bli mye mer frimodig, glad, og mange dører vil åpne seg for deg når du vandrer fremover på din ferd, for Gud vil nemlig begjære å rydde vei for deg når du kommer vandrende i Hans hellige aura.

Hva menes egentlig med å søke Herren?


Å søke Herren betyr å søke hans nærhet. "Nærvær" er en vanlig oversettelse av det hebraiske ordet "ansikt." Bokstavelig talt skal vi søke hans "ansikt." Men dette er den hebraiske måten å få tilgang til Gud. Å være foran ansiktet hans er å være i hans nærvær.


Men er ikke barna hans alltid i hans nærvær da ? Svaret er både Ja og nei. Eller Ja i to betydninger: For det første i den betydning at Gud er allestedsnærværende og derfor alltid er i nærheten av alt og alle. Han holder alt i det å være. Hans kraft er alltid til stede for å opprettholde og styre alle ting.


Og for det andre, ja, han er alltid til stede med barna sine i betydningen av sin paktforpliktelse til alltid å stå ved oss og jobbe for oss og gjøre alt til beste for oss. 

Han bekrefter dette i flere skriftvers.

 • “Se, jeg er alltid med deg, til evig tid” (Matteus.28:20)


 • "...For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!" (5.Mosebok.31:6,8)


 • "...For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke" (Hebreerne.13:5)

Når han ikke er med oss


Men det er en følelse av at Guds nærvær ikke alltid er med oss. Av denne grunn kaller Bibelen oss gjentatte ganger til å «søke Herren. . . søke hans nærvær kontinuerlig.

 • Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (Salmene.105:4)

Guds manifestering, bevissthet, pålitelige tilstedeværelse er nok ikke vår konstante opplevelse. Det er perioder hvor vi forsømmer Gud og ikke gir ham tanker og ikke setter tillit til ham, og vi finner ham "umanifestert" - det vil si ubemerket, enda så stor, vakker og verdifull Han er i våre hjerters øyne.


Hans ansikt - klarheten av hans personlige karakter - er skjult bak gardinen til våre kjødelige ønsker.


Husk at denne tilstanden er alltid klar til å overta oss !


Dette er grunnen til at vi får beskjed om å "søke hans nærvær kontinuerlig." Gud kaller oss til å glede oss over kontinuerlig bevissthet av hans enestående storhet, skjønnhet og verdi.

Hva det menes med å søke


Dette skjer gjennom "søking". Kontinuerlig søking. Men hva betyr det sånn rent praktisk? Både det gamle og det nye testamente sier at det er en "innstilling av både sinn og hjerte" på Gud. Det er en bevisst fiksering eller fokusering av vårt sinns oppmerksomhet og vårt hjertes kjærlighet til Gud.

 • "Overgi nå hjerte og sinn til å søke Herren deres Gud!..." (1.Krønikebok.22:19)


 • "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden." (Kolosserne.3:1~2)

Et bevisst valg


Denne innstillingen av sinnet er det motsatte av mental coasting. Det er et bevisst valg å rette hjertet mot Gud. Det er en bevisst innsats fra vår side. Dette er hva Paulus ber for kirken:

 • "Må Herren lede deres hjerte fram til Guds kjærlighet og Kristi tålmod!" (2.Tessaloniker.3:5)

Men innsatsen med å søke Gud, det er som vi ser i dette verset, en gave fra Gud.


Vi gjør ikke denne mentale og emosjonelle innsatsen for å søke Gud fordi han er tapt. Det vil være grunnen til at vi søker etter en mynt eller kanskje en sau. Men Gud er ikke tapt. Ikke desto mindre er det alltid noe vi bevisst må gå igjennom eller rundt for å kunne møte ham. Dette med å gå gjennom eller rundt er hva det å søke er. Han er ofte skjult. Tilslørt. Vi må gå gjennom formidlinger og rundt hindringer.


Himmelen forteller oss om Guds ære. Så vi kan søke ham gjennom det. Han avslører seg i sitt ord. Så vi kan søke ham gjennom det. Han viser seg for oss i bevisene på nåde hos andre mennesker. Så vi kan søke ham gjennom det.

Søkingen er en bevisst innsats for å komme seg igjennom de naturlige virkemidlene til Gud selv - å hele tiden sette tankene våre mot Gud i alle våre opplevelser, for å rette tankene og hjertene våre mot ham gjennom virkemidlene for hans åpenbaring. Dette er hva det å søke Gud betyr.

Hinder å unngå


Og det er uendelige hindringer vi må komme oss rundt for å se ham tydelig, og slik at vi kan være i lyset av hans nærvær. Vi må flykte fra åndelig kjedelige aktiviteter. Vi må løpe fra dem og komme oss rundt dem. De blokkerer vår vei.


Vi vet hva som gjør oss vesentlig følsomme for Guds opptredener i verden og i ordet. Og vi vet hva som sløver oss og gjør oss blinde og ikke får lyst til å søke ham. Disse tingene må vi bevege oss bort fra og gå rundt hvis vi vil se Gud. Det er hva det å søke Gud innebærer.


Og når vi retter tankene og hjertene våre mot Gud i alle våre opplevelser, roper vi ut til ham. Også dette er hva det menes med å søke ham.

 • "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!" (Jesaja.55:6)


 • "Men om du søker Gud og ber Den veldige om nåde," (Job.8:5)

Å søke innebærer å rope og trygle. “Herre, åpne øynene mine. Herre, dra tilbake gardinen til min egen blindhet. Herre, ha nåde og åpenbar deg. Jeg lengter etter å se ansiktet ditt.”


Ydmykhet  er essensielt

 • Den ugudelige med sin stolte mine søker ikke Gud. Gud er ikke tatt med i noen av hans planer. (Salmene.10:4)

Derfor er ydmykhet avgjørende for å søke Herren.

 • "Søker du ham, lar han seg finne av deg." (1.Krønikebok.28:9)


 • "Uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er en belønner av dem som søker Ham med iver." (Hebreerne.11:6)

Gud selv er vår største belønning. Og når vi har ham, da har vi alt. Så derfor:

 • "Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!"
  (Salmene.105:4)

En samling av skriftvers om å søke Gud


 • "Fra himmelen ser Herren ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, noen som søker Gud." (Salmene.14:2)


 • "Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham - enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:27)


 • "Unge løver lider nød og sulter; men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er." (Salmene.34:11)


 • "Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere." (Jakob.4:8)


 • "For så sier Herren til Israels hus: Søk meg, så skal dere leve!... Søk Herren, så skal dere leve! " (Amos.5:4,6)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (1.Krønikebok.16:10~11)


 • "Men om du søker Gud og ber Den veldige om nåde," (Job.8:5)


 • "Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren." (Jeremia.29:13~14)


 • "Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg, skal finne meg."(Ordspråkene.8:17)


 • "Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel." (5.Mosebok.4:29)


 • "Søk Herren , alle ydmyke i landet, dere som følger hans bud! Søk rettferd, vær ydmyke, så finner dere kanskje ly på Herrens vredesdag." (Sefanja.2:3) 


 • "Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte." (Salmene.119:1~2)


 • "Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham." (Klagesangene.3:25) 


 • "... For nå er det tid for å søke Herren, inntil han kommer og lar rettferd regne over dere." (Hosea.10:12)


 • "Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!" (Salmene.119:10)


 • "De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre , du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:11)


 • "Min sjel lengter etter deg om natten, ja, ånden i meg leter etter deg." (Jesaja.26:9)


 • "De inngikk en pakt om at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel." (2.Krønikebok.15:12)


 • "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!" (Jesaja.55:6)


 • "...Søker du ham, lar han seg finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid." (1.Krønikebok.28:9)


 • "Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land." (Salmene.63:2)


 • "De som bor i én by, skal gå til en annen og si: «La oss gå og be om velvilje for Herrens ansikt, søke Herren over hærskarene! Også jeg vil gå med.» Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for Herrens ansikt." (Sakarja.8:21~22)


 • "Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud." (Salmene.42:2~3)


 • "Selv ville jeg heller ha vendt meg til Gud, ja, til ham ville jeg ha overgitt min sak, han som gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle." (Job 5:8~9)


 • "Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:26~27)


 • "La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg!..." (Salmene.40:17)


 • "..., Be så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, og døren skal bli åpnet. For alle som ber, de får, og alle som leter, de finner. Og for hver den som banker på, skal døren bli åpnet." (Lukas.11:9~10)


 • "...og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne.11:6)


 • "Ros dere i Hans hellige navn! Må de som søker Herren, glede seg av hjertet! Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!" (Salmene.105:3~4)


 • "Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." (2.Krønikebok.7:14)


 • "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! " (Matteus.6:33)


 • "Pris Herren , påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene! Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under! Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt! Husk det underfulle han har gjort, hans tegn og lovene fra hans munn," (Salmene.105:1~5)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo