Vi spør, Ordet svarer

Vær en Velsignelse for andre

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om å være en velsignelse for andre


Skriften gjør det klart at Gud velsigner oss ikke slik at vi kan leve med grådighet, men slik at vi kan velsigne andre. Gud elsker en glad giver. Når Gud ser at noen gir gavmildt ut av kjærlighet, velsigner Ham dem mer. Vi er velsignet med å være en velsignelse. Gud har gitt alle forskjellige talenter som skal brukes til fordel for andre.


Du kan være en velsignelse for andre ved å snakke vennlig, gjøre frivillig arbeid i samfunnet ditt, gi til veldedighet, dele ting, gi mat, dele vitnesbyrd, be for noen i nød, lytte til noen osv.


Det er alltid en mulighet til å velsigne noen. Jo mer vi søker å velsigne andre, jo mer vil Gud sørge for oss og åpne flere dører for å oppnå hans vilje. La oss sammen finne ut flere måter vi kan velsigne andre på nedenfor.


Sitater.

 • "Den største velsignelsen i hele verden er å være en velsignelse."

  Jack Hyles • “Når Gud velsigner deg økonomisk, ikke høyne levestandarden din. Hev din standard for å gi.”  Mark Batterson • “Gud la ikke til enda en dag i livet ditt fordi du trengte det. Han gjorde det fordi noen der ute trenger deg! ” • "En snill gest kan nå et sår som bare medfølelse kan lege."

  Steve Maraboli

Hva sier Bibelen?


Les gjennom og kjenn på disse kraftige skriftversene nedenunder for å finne inspirasjon til hvordan du kan være en velsignelse for andre mennesker.


 • "En sjel som sprer velsignelse, skal trives, den som vanner rikelig, skal også selv få rikelig drikke. Folket forbanner den som holder korn tilbake, men velsignelse kommer over hodet på den som vil selge." (Salomos.ordspråk.11:25~26)


 • "Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven." (2. Korinter.9:8~11)


 • "Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår rikelig, skal høste rikelig." (2.Korinter.9:6)


 • "Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles tilbake til dere." (Lukas.6:38)


 • "Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke!" (Romerne.12:14)


 • "Del ut til de hellige som trenger, legg vinn på gjestfrihet!." (Romerbrevet.12:13)


Disse bibelversene om å hjelpe andre minner oss om at en avgjørende måte å demonstrere din kjærlighet til Gud på er å gjøre tiltak her på jorden ved å hjelpe andre. Å bringe Herrens kjærlighet inn i samfunnet ditt er en kraftfull handling.


Det er ikke alltid det er lett, men som et troende menneske ber Gud deg om å tjene andre og bringe Hans lys til dem. På mange måter er selve handlingen ved å være veldedig belønning i seg selv - men mange av disse versene bemerker at Gud vil belønne din innsats for å dele hans velsignelser.


Vær oppmuntrende og sympatisk med andre.


Oppmuntring er noe vi alle trenger for å holde oss motivert, elsket og føle oss trygge på oss selv og det vi gjør. Det er noe som er viktig for vår mentale og generelle helse, og det kan virkelig gi oss akkurat den samme mengden glede ved å gi den til andre som ved å motta den.


Vi vet alle hvordan det kan føles å strebe etter noe - om det er å begynne i en ny jobb, prøve ut en ny kreativ hobby eller å prøve å gjøre noen små endringer i livet vårt - og ikke få noen tilbakemeldinger eller oppmuntring. Du ønsker å gi opp, og det kan føles vanskelig å holde seg til målene dine. I tillegg kan det føre til motløshet.


Fordi Gud skapte oss og vet dette om personlighetene våre, har han gitt utallige vers i Bibelen for ikke bare å oppmuntre oss, men også for å kunne lære oss viktigheten av å løfte de rundt oss. Se for deg hvordan samfunnet ditt kunne endre seg til det bedre med litt mer oppmuntring mellom naboer i stedet for oppslagstavler fylt med klager. Eller hvor sterkt teamet ditt på jobben kan bli hvis hver person snakket om lagkameratene sitt arbeid i stedet for sine egne prestasjoner for selv  å komme videre. Hvilken verden kunne ikke det blitt!


 • "Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, slik dere også gjør." (1.Tessaloniker.5:11)


 • "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Galaterne.6:2)


 • "Vi som er sterke, skylder å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være til behag for oss selv." (Romerne.15:1)


 • "Og la oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger." (Hebreerne.10:24)


 • "Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for dere selv, men også etter det som gagner andre." (Filipperne.2:4)


 • "La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på." (Efeserne.4:29)


 • "Bekymring i mannens hjerte gjør det nedtrykt, men et godt ord gjør det glad." (Salomos.ordspråk.12:25)


Dele med andre.


Leksjonen om å ha åpne hender og dele med andre er ikke bare en leksjon for barna! Som voksne kaller Gud oss til å dele med dem som er i nød og leve et sjenerøst liv. Deling velsigner ikke bare dem vi gir til, men det velsigner oss også!


Du vil aldri kjenne et fullt og gledelig liv før du er i stand til å gi ut av raushet og dele det Gud har gitt deg.


 • "Glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for Gud har behag i slike offer." (Hebreerne.13:16)


 • "Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles tilbake til dere." (Lukas.6:38) • "Den som er gavmild mot den fattige, låner til Herren, og Han skal gjengjelde ham for hans gjerning." (Salomos.ordspråk.19:17)


Spre evangeliet.


Det er mange vers i Bibelen som snakker om evangelisering. Skriften er rikelig og tydelig på at evangelisering er et ansvar og privilegium for alle troende. Evangeliet er virkelig “Guds kraft som gir frelse for alle som tror” (Rom 1,16).


 • "Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen." (Matteus.28:19~20)


 • "Å, hvor vakre hans føtter er på fjellene, som forkynner evangeliet, som bringer bud om fred og forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!" (Jesaja.52:7)


 • "Hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier." (1.Peter.3:15)


 • "For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem." (Efeserne.2:10)


Be for andre.


Å be for hverandre er en vesentlig del av å bære hverandre byrder (Galaterne 6:2). Når du ber for andre, styrker det forholdet vi har til Gud. Å be for andre styrker også båndet til menneskene vi ber for. Det er ganske mange bibelvers om å be for andre, slik som at når disse versene brukes som en støtte for våre bønnforespørsler, da får vi raskt svar på forespørselen.


 • "Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i Ånden! Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige." (Efeserne.6:18)


 • "Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft."  (Jakob.5:16)


 • "Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker." (1.Timoteus.2:1)


Rettled dem som er kommet på villspor.  


 • "så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarelses vei, frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder." (Jakob.5:20)


 • "Søsken, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige, vise vedkommende til rette med en ydmyk ånd. Og pass deg selv, så ikke du også blir fristet." (Galaterne.6:1)


Påminnelser.


 • "For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem." (Efeserne.2:10)


 • "På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i Himmelen." (Matteus.5:16)


 • "Og la oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger." (Hebreerne.10:24)


 • "Milde ord er som rennende honning, søte for sjelen og til legedom for beina." (Salomos.ordspråk.16:24)


Jesus


Jesus sier at vi må være en tjener for alle.


 • "Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange." (Matteus.20:28)


 • "Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod." (Johannes.10:10)


Eksempler


 • "Så kom Hærskarenes Herres Ord til meg, og det lød slik: Så sier Hærskarenes Herre: «Fasten i den fjerde måneden, fasten i den femte, fasten i den sjuende og fasten i den tiende skal bli til fryd og glede og gode høytider for Judas hus. Elsk derfor sannheten og freden!» Så sier Hærskarenes Herre: «Folk skal ennå komme, de som bor i mange byer. De som bor i den ene byen, skal gå til den andre og si: ‘La oss gå for å be om nåde for Herrens ansikt, ja, for å søke Hærskarenes Herre. Også jeg selv vil gå.’ Ja, mange folk og sterke folkeslag skal komme for å søke Hærskarenes Herre i Jerusalem, og for å be om nåde for Herrens ansikt.» Så sier Hærskarenes Herre: «I de dager skal ti menn fra alle folkeslagenes tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann og si: ‘La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere." (Sakarja.8:18~23)


 • "Herren hadde sagt til Abram: «Dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det landet Jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet." (1.Mosebok.12:1~3)


 • "Siden Abraham sannelig skal bli et stort og mektig folk, og alle folkeslag på jorden skal bli velsignet i ham? For Jeg har utvalgt ham, for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal holde seg på Herrens vei og gjøre rettferdighet og rett, og for at Herren skal gi Abraham det Han har talt til ham om." (1.Mosebok.18:18~19)


Verden trenger denne typen lys til å skinne i mørket.


Lys brukes til å symbolisere Gud, tro og hellighet i hele Skriften. Som kristne er vi kalt til ikke bare å vandre i lyset, men å være lyset for andre.


Hvordan kan du være et lys, en velsignelse for andre?


Oppsummert:


 • Vær oppmuntrende og sympatisk med andre.


 • Dele med andre.


 • Spre evangeliet.


 • Be for andre.


 • Rettled dem som er kommet på villspor.  


 • Vær en tjener for alle. • Jesus, led mine steg hver dag, Og å tjene, gi muligheter. Vi kan alle gjøre godt og velsigne de andre; Til og med en kopp vann kan gjøre så.


La oss strekke ut en hjelpende hånd til andre som er belastet med nød og ve. Å forbli i ånden er nødvendig Hvis vi vil gå i mesterens fotspor.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye