Søk etter kunnskap om Gud 17/19

Slutt aldri å høre på rettledning

Jesus

Når du begynner å reise på denne veien av kunnskap som Gud vil sette deg på - bli da aldri for stor for dine bukser lenger nedover på veien, og tro at du har "ankommet", og at du ikke trenger å lytte til hverken Gud eller noen andre som han kanskje vil bruke for å overføre sin kunnskap til deg.


Denne kunnskapsreisen vil aldri ende med Ham!

Du vil alltid lære nye, forskjellige og spennende ting fra Herren så lenge du er åpen for å bli lært av Ham.

Her er tre veldig gode vers som understreker poenget om at vi ikke skal slutte å lytte til undervisning og avstå fra kunnskapens ord hvis vi vil være klok i våre senere dager.

  • "Lytt til råd og ta imot rettledning, så blir du vis til slutt." (Ordspråkene.19:20)


  • "Hold opp med å høre på rettledning, min sønn, om du vil vike fra kunnskapens ord!" (Ordspråkene.19:27)


  • "Den som ofte blir talt til rette og enda er stivnakket, vil brått bli knust og kan ikke leges." (Ordspråkene.29:1)

Legg merke til i det siste verset at ødeleggelse kan komme over noen veldig plutselig, dersom de holder motstand mot noen som kanskje prøver å hjelpe dem med å bli rettet ut. Bibelen sier at Den Hellige Ånd ikke vil streve med et menneske for alltid.


Det er en grense, selv på Guds tålmodighet.


Når Gud begynner å formidle Hans kunnskap til deg, bør du ta imot det, og bruke det riktig, ellers kan konsekvensene være fatale. Til den som mye er gitt, forventes det mye mer fra. Gud vil holde deg personlig ansvarlig for den kunnskap og visdom som Han vil gi deg.


Det er ingen vei tilbake på denne kunnskapsveien når Gud begynner å opplyse deg og vise deg hans måter å leve på i dette livet.


Dette er del 17 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 18 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.