Innsikt

For det er Herren som gir visdom;

kunnskap og

forstand

går ut fra hans munn.

 Ordspråkene 2:6

Internett pornografi

KRISTNE OG INTERNETT PORNOGRAFI

Denne grundige artikkelen skal dekke den eksploderende pornografibransjen. Kan kristne delta i å se på pornografi? Før eller siden befinner de fleste av oss seg overfor moralske, sosiale og etiske situasjoner som krever vår fulle oppmerksomhet.


Disse situasjonene kan påvirke vår familie, venner, naboer eller andre. På en klar og lettforståelig måte skal vi her legge fram et fullstendig overbevisende og informativt svar fra både bibelske og praktiske synspunkt.  Til artikkel

Synden av utroskap

SYNDEN AV UTROSKAP

Jeg vet at dette neste emnet skal være veldig følsomt for mange i Kristi legeme. Ikke bare er det mange vantro som engasjerer seg i denne synden og overtredelsen mot Gud, men det er så alt for mange kristne selv som krenker og bryter dette ene budet fra Herren. 


Med seksuelle bilder som nå invaderer våre liv fra omtrent alle medier, kjemper mange mennesker mot alvorlige problemer med lyst. Og i stedet for å få deres seksuelle behov tilfredsstilt i deres ekteskap ser derfor mange mennesker utenfor grensene av deres ekteskap for seksuell tilfredsstillelse.  Til artikkel

Håndter negative følelser

SLIK HÅNDTERER DU NEGATIVE FØLELSER

SOM ANDRE HAR PÅFØRT DEG

Bibelen forteller oss at Gud ber hele sitt folk om å leve på et høyere nivå enn den ikke-troende. Bibelen forteller oss å tilgi de som krenker oss, om å vende det andre kinnet til hvis det er berettiget, å elske våre fiender og å gjøre godt for dem som bevisst vil såre oss.


Gud er så insisterende på at vi skal tilgi de som vil skade oss, at han forteller oss at han ikke engang vil høre våre bønner, eller tilgi oss selv våre egne krenkelser, dersom vi holder noen utilgivenhet overfor noen andre.  Til artikkel

Historien om adam og eva

HISTORIEN OM ADAM & EVA

For å virkelig forstå hvordan vi alle har kommet hit, og hva det egentlig betyr å være "født på ny" og hvorfor det er så mye død og ødeleggelse i denne verden vi lever i - da må du gå helt tilbake til begynnelsen, helt til historien om Adam og Eva slik den er fortalt oss i Bibelen


Og for å virkelig kunne forstå våre røtter og begynnelsen som kristne må vi fullt ut forstå nøyaktig hva som skjedde i denne historien.  Jeg vil her gå videre og bryte ned historien om Adam og Eva under de respektive kapitteloverskrifter.  Til artikkel

Stolthet kommer før fallet

STOLTHET KOMMER FØR FALLET

Som en del av helliggjørelsesprosessen som Gud ønsker å starte med hver enkelt av oss - er en av de første tingene Gud vil gjøre gjennom Den Hellige Ånds kraft, å ta ut eller hindre visse typer negative egenskaper fra å komme inn i våre personligheter.


Uten tvil er en av de største negative egenskaper som Gud vil bevege seg veldig sterkt på, for å hindre det i å komme inn i oss i betydelig grad, eller å bokstavelig talt slå den rett ut av oss hvis den har flyttet for langt opp i våre personligheter, er den negative egenskap av stolthet.  Til artikkel

Hvorfor oppfører noen kristne seg så dårlig

HVORFOR OPPFØRER NOEN KRISTNE SEG SÅ DÅRLIG

En annen type e-post som vi mottar med jevne mellomrom, er den nøyaktige tittelen på denne artikkelen - hvorfor oppfører noen kristne seg så dårlig?


Hvis vi er nye kreasjoner i Jesus Kristus som et resultat av å bli frelst og født på ny gjennom Hans utøste blod, så har vi nå Den Hellige Ånd som bokstavelig talt lever på innsiden av oss for å hjelpe til med å veilede, undervise, dømme, styrke og helliggjøre oss i dette livet, så hvordan kan så mange kristne komme inn i så mye dårlig oppførsel i sin vandring med Herren?  Til artikkel

Sann omvendelse fører til frelse

SANN OMVENDELSE VIL FØRE TIL FRELSE

MEN BLIR EGENTLIG ALLE VIRKELIG FRELST I UTGANGSPUNKTET?

For en tid tilbake siden, hørte jeg en veldig forstyrrende statistikk. Statistikken var at 50% av alle født-på-nytt kristne droppet ut av deres vandringer med Herren i løpet av det første året etter at de hadde blitt frelst.


Å bli frelst og bli virkelig født-på-ny ved å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser må være den største 

opplevelsen som en person kan ha på denne siden av himmelen, for med evig frelses gave kommer tilgivelse for alle våre synder og inngangen til himmelen når vi dør og krysser over.  Til artikkel

Faller i Ånden som kommer fra Gud

FALLER I ÅNDEN SOM KOMMER FRA GUD

De fleste av dere har sett dette fenomenet i de karismatiske kirker. Det er her du ser pastorer eller ministre legger hendene på folk, vanligvis på pannen, og da faller de bakover. Karismatikken har kalt dette fenomenet som "slått i Ånden." Noen mennesker kaller det "Faller i Ånden" eller "Hviler i Ånden."


Er dette et reelt fenomen? Hvis det er - er det virkelig Gud som opererer gjennom Den Hellige Ånds kraft, eller er det demoniske ånder som prøver å opptre som om Den Hellige Ånds kraft kommer på noen? Det er mange Kristne og Kristne grupper som virkelig angriper dette fenomenet.  Til artikkel

Endetidshendelser

ENDETIDSHENDELSER

I del 1 av denne serien av artikler skal jeg gå i gang og skissere opp alle de viktigste hendelsene som vil forekomme og som vil lede opp mot Jesu 2. komme til vår jord.


Dette vil være en grunnleggende oversikt over hovedhendelsene. Jeg vil gå nærmere inn på flere ting i andre artikler som gir deg mer detaljer i noen av disse spesifikke sluttidshendelsene. Bibelen viser oss igjen noen svært tydelige skrifter om hva som skal skje før Jesus kommer tilbake til oss i Hans andre komme.  Til artikkel

Hvorfor verden hater Jesus

HVORFOR VERDEN HATER JESUS

OG HVA SA JESUS SELV OM DETTE

Ettersom vi går lenger inn mot tidenes ende, vil en av de mest forbløffende tingene du vil se, skje rett foran øynene dine, og det er hvor mye verden virkelig hater Jesus og alt han står for.


Som du vil se i versene jeg vil gi deg nedenfor, gjør ikke bare mange i verden ikke som Jesus, men de hater Ham faktisk. Det første verset jeg vil gi deg nedenfor, kommer direkte fra Jesus selv, hvor han forteller oss spesielt i dette verset at verden bokstavelig talt kommer til å hate Ham.  Til artikkel

Det gamle testamentet VS det nye

DET GAMLE TESTAMENTET VS DET NYE

Denne artikkelen var en e-postdialog jeg hadde med en venn på forskjellene mellom det gamle testamente og det nye testamente.


Han hadde bedt meg om å forklare noen av forskjellene mellom det som skjedde i Gamle Testamentet i forhold til det som skjedde i Det Nye Testamentet.


Han tok opp noen virkelig gode poeng, og jeg vil svare hver enkelt av dem under de aktuelle overskrifter under her.  Til artikkel

Kan en Kristen miste sin frelse

KAN EN KRISTEN MISTE SIN FRELSE ?

En gang frelst, alltid frelst? Kan en kristen miste sin frelse etter at de ærbødigst har akseptert Jesus som sin personlige Herre og Frelser?


Det er mange delte meninger blant de Kristne akkurat nå på dette spørsmålet. Mange tror at du ikke kan miste din frelse, uansett hvor mange dårlige ting du kan ende opp med å gjøre i dette livet.

Bibelen sier at vi er "forseglet" med Den Hellige Ånd i øyeblikket av vår frelse med Herren, og at ingenting kan ødelegge dette seglet, uansett hvor mange dårlige og onde synder en person kan begå etter å ha blitt frelst.  Til artikkel

Hvordan høre Guds stemme

HVORDAN HØRE GUDS STEMME ?

En av de største fordelene ved vår frelse må være å høre Gud snakke til oss personlig. Det kan ikke være riktig intimt forhold til vår himmelske Far uten den. Men så lett som det er for oss å snakke med ham, har den gjennomsnittlige kristen problemer med å høre hans stemme. Dette er ikke slik Herren hadde til hensikt at det skulle være.


Herren taler hele tiden til oss og gir oss sin retning. Det er aldri Herren som ikke snakker, det er oss som ikke hører. Til artikkel

Hvordan bedømme Ordet

HVORDAN BEDØMME OM ET ORD VIRKELIG KOMMER FRA HERREN

Denne artikkelen vil tjene som en god oppfølging til en artikkel som vi nettopp har gitt tittelen "Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd". I den artikkelen ga vi deg 8 grunnleggende måter som Herren vil bruke for å kommunisere overfor oss i dette livet.


I denne nye artikkelen vil jeg nå ta deg et skritt videre og vise deg hvordan du riktig 

skal teste hvilken som helst form for overnaturlig kommunikasjon du kan få, slik at du vet sikkert at ordet du mottar virkelig kommer fra Herren og ikke fra egen fantasi eller fra en demon. Til artikkel

Smith Wigglesworth

SMITH WIGGLESWORTH

OM KRAFTEN I GUDS ORD

Du har sikkert hørt meg snakke om Smith Wigglesworth i noen av mine andre artikler. Han hadde et stort helbredende presteembete tidlig på midten av 1900-tallet.


Hvis Gud har noen form for hall of fame i himmelen, vil Smith Wigglesworth definitivt være i den. Den eneste boken han noensinne hadde lest var Bibelen.


En av de viktigste hemmelighetene til hans utrolige helbredende tjeneste var hans høye tro på Herren.  Til artikkel

Universalisme

UNIVERSALISME

DEN FALSKE DOKTRINE

Som vi alle vet, har denne falske doktrinen infiltrert seg inn i kristendommens liberale ende. Men med noen av de mer konservative kristne som nå begynner å falle for det, viser dette oss hvor langt denne dødelige demoniske doktrinen nå har spredt seg.


Og så for å toppe det hele, hadde vi den forrige president i USA, Barack Obama, også inni denne falske doktrinen, da han har blitt sitert for å si at han bare er frelst dersom alle er frelst. Til artikkel

Profeti fra Jesus til Maria Baxter

PROFETI FRA JESUS TIL MARIA BAXTER

For flere år siden leste jeg en av de mest intense, tankebrytende kristne bøkene jeg noensinne har lest. Denne boken fortjener en stor spesiell oppmerksomhet. Jeg vet at det kanskje ikke er for alle, men jeg føler at jeg burde videresende denne informasjonen til resten av dere hvis du ikke har lest eller hørt om denne boken. Denne boken har også en stor profeti om Joels hær som skal komme.


På det tidspunktet jeg skriver inn denne artikkelen, har den blitt konsekvent oppført som en av de 10 bestselgende bøker på den karismatiske kristne boklisten de siste årene.  Til artikkel

Krislam

KRISLAM

- KRISTENDOM OG ISLAM KAN ALDRI SLÅS SAMMEN

En kveld så jeg på en fremtredende kristen lærer på TV, og han tok opp et emne som jeg omtrent falt ut av stolen min av å høre på.


Han sa at det nå er en voksende bevegelse i den ekstreme liberale enden av troende Kristne for å forsøke å forene kristendommen med islams falske religion. Navnet de bruker for å beskrive denne bevegelsen er - "Krislam."  Til artikkel

Bibelen - Guds ufeilbarlige Ord

BIBELEN

GUDS UFEILBARLIGE ORD

Bibelen har vært den bestselgende boken gjennom alle tider, så lenge slike rekorder har vært ført. Ingen annen bok kommer engang i nærheten av den, inkludert Koranen.


Ifølge Guinness Verdensrekorder:

Selv om det ikke er mulig å oppnå nøyaktige tall, er det liten tvil om at Bibelen er verdens bestselgende og mest distribuerte bok. En undersøkelse fra Bibelselskap konkluderte med at rundt 2,5 milliarder eksemplarer ble skrevet mellom 1815 og 1975, men nyere estimater satte tallet til over 5 milliarder.  Til artikkel

Bibelens fakta

BIBELENS FAKTA

HISTORISKE FAKTA OM BIBELENS PROFETIER

Bibelen ble skrevet over en 1600 års periode av ca 40 menn. Tiden den ble skrevet var fra 1500 f.Kr. til 100 e.Kr.


Det har vært hundrevis av bøker skrevet om dette emnet, bevisene til den guddommelige inspirasjonen i Bibelen, og disse bevisene er mange og varierte. De fleste i dag, dessverre, har ikke lest noen av disse bøkene. Faktisk har få lest selve Bibelen ! Dermed har mange folk en tendens til å gå sammen med den populære villfarelsen at Bibelen er full av feil og ikke lenger er relevant for vår moderne verden.  Til artikkel

Jehovas vitner

JEHOVAS VITNER

VI SAMMENLIGNER VÅR TRO

Det er alvorlige hovedforskjeller mellom deres system av tro og de av sann kristendom. Disse forskjellene er så ekstreme at denne gruppen må anses som en kult og falsk religion.


Jeg vil først starte med å gi deg noen grunnleggende generelle fakta om hvem de er og hva de tror på, og deretter gå videre og markere hovedforskjellene mellom deres system av tro og de av sann kristendom. De forteller deres flokk at de er den eneste sanne, ekte, kristne religionen på jorden i dag, og at bare deres tolkning av Bibelen er riktig.  Til artikkel

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter