Vi spør, Ordet svarer

Når Gud er fjern fra oss

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Når det føles som om Gud er borte


 • "Hvor lenge, Herre? Vil Du glemme meg for evig? Hvor lenge vil Du skjule Ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg brytes i min sjel og daglig ha sorg i mitt hjerte? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg?" (Salmene.13:2~3)


Er Gud fjern fordi jeg rotet det til? Fordi jeg gjorde ham sint? Fordi jeg tok valg som gjorde ham sint på meg? Denne linjen med spørsmål er faktisk en overraskende vanlig e-post vi får fra folk, spesielt dager hvor det føles som om ingenting i livet går sin vante gang. 


 • "Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler og alltid nær." (Salmene.46:2)


Det er en av de vanligste opplevelsene i det kristne livet. Gud føles langt borte, som om han gjemmer seg, eller i det minste holder tilbake sitt fornyende nærvær. Du føler deg blottet, tørr og desperat etter en følelse av at han fortsatt er der, fremdeles lytter, fremdeles bryr seg. Men du kan ikke engang se ut til å få til en bønn, siden selv bønnene dine føles tomme, og det ser ut til at de kommer tilbake med et ekko av nederlag.


Hvor er du, Far? Hvorfor gjemmer du deg for meg? Jeg er ditt barn, så hvorfor, far, føles det som om du ignorerer ropene mine? Hvor lenge, Far? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge skal jeg søke deg bare for å finne stillhet? Jeg er svekket, Far. Ikke dra det ut lenger, min Gud!


Hvis dette høres ut som ditt hjertes rop, så trøst deg med - du opplever ikke noe nytt eller noe unormalt. Du er i samme båt som en mengde andre kristne som har gått foran deg og som nå går ved siden av deg. Det er litt trøst i denne virkeligheten.


  Men det kan ikke fullstendig vugge våre skjøre hjerter, siden det å føle seg langt borte fra Gud er en skremmende opplevelse. Å vite at andre har “vært der” hjelper bare noe på vår bekymring. Vi trenger Guds ord til å snakke med oss om denne virkeligheten, for at vi kan vite hvordan vi skal holde ut og vente med håp når Gud føles så langt borte.


  Stol på sannheten, ikke følelsene


  • Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg? Hvorfor er Du så langt fra å frelse Meg og fra Min klages ord? Min Gud, Jeg roper om dagen, men Du svarer ikke, og om natten, men Jeg får ingen ro." (Salmene.22:2~3)


  David føler seg forlatt av Gud når han rastløst søker etter hvile i ham, men til ingen nytte. Det David sier dernest, er imidlertid et vendepunkt i klagesangen:


  • "Men Du er hellig, og Du troner på Israels lovsanger. På Deg stolte våre fedre. De stolte på Deg, og Du utfridde dem." (Salmene.22:4~5)


  Til tross for at han føler seg avvist, ensom og grenser til fortvilelse, forskyver David fokuset til to betydelige sannheter: Gud regjerer i hellighet og han er trofast ved å frelse sitt folk.


  Først av alt, når du ikke føler Guds nærvær, stol på Hans karakter. Hans velde minner meg om at han er til stede overalt. Selv om jeg kanskje ikke føler at han er i nærheten, er han det. Likevel sier Hans hellighet meg at jeg ikke fortjener å være i nærheten av ham.


  Men vår styrende, hellige Gud har gitt oss den gratis gaven av tilgang til Kristus. Han har gitt oss det vi ikke fortjener - friheten til å nærme oss nådens trone med selvtillit.


  Så når vi føler at Gud har forlatt oss, skal vi stole på det vi vet er sant: Guds hellighet hersker, og han har gitt oss uendelig tilgang til Hans tilstedeværelse.


  For det andre, når du ikke føler Guds kraft, må du stole på hans trofaste utfrielse. David husker at forfedrene stolte på Gud for å fri dem i fortiden, og det gjorde Gud alltid. Han reddet folket sitt etter at de ropte til ham, og han reddet dem fra avguder og fiender mens de stolte på ham.


  Det er lett for en å gnage på, at kanskje, bare kanskje, dette vil være tilfellet hvor Gud glemmer å være trofast, glemmer å komme gjennom for en. Når vi føler oss slik, skal vi ta ham på Ordet hans, og holde oss til bibelske beretninger om hans trofasthet. Vi kan be om løftene hans, vel vitende om at han hører ropene våre. Vi kan også huske å reflektere over hans trofasthet tidligere i våre liv. Korset forsikrer oss om hans lovede befrielse når vi ikke kan se eller føle kraften hans i fullt virke.


  La sannheten forvandle dine følelser


  David øser ut sin klagesang over flere strofer, og husker Guds hellighet og trofasthet, mens han er helt ærlig om det han føler:


  • "Min kraft er tørket inn som et potteskår, og Min tunge henger fast ved ganen. Du legger Meg i dødens støv." (Salmene.22:16)


  Bare fordi vi vet sannheten om Gud og hans evangelium, betyr ikke det at vi ikke kan være ærlige om hvordan vi har det. Vi kan øse ut våre klager til Ham. Vår Far går ikke noen steder, og han kjenner hjertene våre enda bedre enn vi selv gjør. Likevel skjer det noe bemerkelsesverdig med Davids følelser når han roper til Gud. Sannheten forvandler dem. Han går fra å beklage Guds fravær til å forkynne Hans tilstedeværelse, fra tvil og fortvilelse til sannheter og ros:


  • "Jeg vil forkynne Ditt navn for Mine brødre. Midt i forsamlingen vil Jeg love Deg. ...Og Han har ikke skjult sitt ansikt for Ham. Men da Han ropte til Ham, hørte Han." (Salmene.22:23~25)


  Når vi husker Guds sannhet, blir følelsene våre forvandlet. Guds hellige styring og trofaste befrielse overskrider langt våre flyktige følelser og urovekkende omstendigheter. Så vi velger å gjengi disse sannhetene når Gud virker langt borte, for å prise ham selv når vi ikke kan føle ham.


  Måtte vi holde ut med håp, ved å løpe til Guds Ord. I Hans perfekte timing, kan vi la hans sannhet forandre følelsene våre, slik at vi kan synge sammen med David: "Gud hørte da jeg gråt ut til ham."


  Så, enten kan kan du gå rundt og gruble og spekulere i hvorfor Gud føles borte fra deg, eller du kan gjøre som David. Gud vet at du er lei deg, at du føler deg sviktet, er usikker og sårbar. Tenk deg da hvilken virkning det kan ha å prise Ham, rope ut din kjærlighet, takke og rose Ham for alt Han har gjort for deg.


  • "Men jeg har satt min lit til Din barmhjertighet. Mitt hjerte skal fryde seg i Din frelse. Jeg vil synge for Herren, for Han har gjort så mye godt mot meg." (Salmene.13:6)


  Vår Far har sine grunner for å gjøre dette, og dette skjer ofte uten noen som helst grunn som vi kjenner til. Kanskje blir vi bare testet av Ham, kanskje er det en del av vår egen modning i Ham, så hold roen, vær trygg og stole fullt og fast på Hans Ord.


  • "De som kjenner Ditt navn, skal sette sin lit til Deg. For Du, Herre, har ikke forlatt dem som søker Deg." (Salmene.9:11)


  Derfor skal vi heller bygge oppunder vår tro i Ham med noen flotte bibelvers som under her, så vi kan finne ro, glede i Hans Ord, og prise Ham så ofte vi kan i en vanskelig tid. Med ett er Han tilbake, og du fylles med en ubeskrivelig glede og takknemlighet, og du har enda en gang vokst i din vandring med Herren. 


  45 bibelvers for å bygge opp din tro når du føler deg fjern fra Gud


   • "Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere! Rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider!" (Jakob.4:8)


   Hvis du kommer til ham, er Herren klar og villig til å trekke deg inn i et nærmere forhold.


   • "Men derfra skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne Ham hvis du søker Ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel." (5.Mosebok.4:29)


   Det krever vilje og innsats fra din side å søke Gud, men Bibelen bekrefter at du vil bli belønnet rikelig for den innsatsen.


   • "...For Han har selv sagt: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg.»" (Hebreerne.13:5)


   Hvis du tilhører ham, vil du aldri være virkelig alene.


   • "Hærskarenes Herre er med oss. Jakobs Gud er vår tilflukt." (Salmene.46:8)


   Hele universets Gud står ved din side, klar til å hjelpe deg!


   • "For Herren skal ikke svikte sitt folk, heller ikke skal Han forlate sin arv." (Salmene.94:14)


   Det er Guds ønske og intensjon å redde deg; Han driver ikke med å kaste folk bort.


   • "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd, frelser Han." (Salmene.34:19)


   Når du er på ditt svakeste punkt, er Gud i nærheten for å hjelpe deg.


   • "Alle dem som Far gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut." (Johannes.6:37)


   Hvis du har gitt ditt hjerte til Jesus, kan du være sikker på at han aldri vil skyve deg bort.


   • "Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg." (Åpenbaringen.3:20)


   Jesus banker på ditt hjertes dør; har du invitert ham inn i det siste?


   • "...Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen." (Matteus.28:20)


   Om du er Hans følger, gir Kristus deg direkte dette løftet om at han vil være med deg og følge deg gjennom alle aspekter av livet ditt helt til verdens ende.


   Er du ikke glad for at Bibelen ikke etterlater noen som helst tvil om dette emnet? Hvis du søker Gud, er han alltid med deg, selv når din følelsesmessige tilstand gjør det vanskelig å kjenne hans tilstedeværelse. Du er hans dyrebare barn!


   Flere vers


   • "Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe." (Jakob.1:2~4)


   • "Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere." (Jakob.4:7,10)


   • "Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå, eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre." (Romerne.8:37~39)


   • "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere." (Romerne.5:8)


   • "Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har bestått prøven, skal han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham." (Jakob.1:12)


   • "Herren din Gud er hos deg, Han er Den Mektige som frelser. Han fryder seg over deg med glede. I sin kjærlighet gir Han deg hvile, Han fryder seg over deg med jubel." (Sefanja.3:17)


   • "Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss , fordi den ikke har kjent Ham." (1.Johannes.3:1)


   • "La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, så Han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1.Peter.5:6~7)


   • "For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans nåde mot dem som frykter Ham. Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss." (Salmene.103:11~12)


   • "Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, de kan vel glemme, men Jeg kan ikke glemme deg! Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for Meg." (Jesaja.49:15~16)


   • "Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst." (Efeserne.2:4~5)


   • "Men Du, Herre, er Gud, full av barmhjertighet. Du er nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet." (Salmene.86:15)


   • "Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." (1.Johannes.2:1)


   • "Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, Han er også oppstått, Han sitter også ved Guds høyre hånd, og Han går også i forbønn for oss." (Romerne.8:34)


   • "For dersom vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi enda mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt." (Romerne.5:10)


   • "Derfor skal du vite at Herren din Gud, Han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og viser miskunnhet i 1000 slektsledd mot dem som elsker Ham og holder Hans bud." (5.Mosebok.7:9)


   • "På samme måten som Far har elsket Meg, har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet! Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet. Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen. Dette er Mitt bud: Dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner." (Johannes.(15:9~13)


   • "Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Pris gudenes Gud, - for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris herrenes Herre, - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som alene gjør store undergjerninger - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som gjorde himmelen med forstand - for hans miskunnhet varer til evig tid," (Salmene.136:1~5)


   • "For Far selv elsker dere, fordi dere har elsket Meg og trodd at Jeg kom fra Gud." (Johannes.16:27)


   • "Det er Herrens miskunn at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans barmhjertighet. Den er ny hver morgen. Stor er Din trofasthet. «Herren er min del», sier min sjel, «derfor håper jeg på Ham.» Herren er god mot dem som venter på Ham, mot den sjel som søker Ham." (Klagesangene.3:22~25)


   • "Dette var Det sanne Lyset som kommer inn i verden, og som gir lys til hvert menneske." (Johannes.1:9)


   • "Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus." (Romerne.5:1)


   • "Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden." (Romerne.8:1)


   • "Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i Himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse." (Lukas.15:7)


   • "Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke andre mennesker også har møtt. Gud er trofast; Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det." (1.Korinter.10:13)


   • "Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." (1.Korinter.1:9)


   • "For vi har ikke en Øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det." (Hebreerne.4:15~16)


   • "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebreerne.13:8)


   • "Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet." (Ordspråkene.28:13)


   • "Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt." (2.Korinter.5:17)


   • "Hvem er en Gud som Du, som tilgir misgjerning og går forbi overtredelsen til resten av Hans arv? Han holder ikke fast på sin vrede for evig, for Han har behag i barmhjertighet. Han skal igjen ha barmhjertighet med oss, Han skal tråkke våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp." (Mika.7:18~19)


   • "Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker. La ham vende om til Herren, og Han skal vise ham nåde, og til vår Gud, for Han tilgir i rikt mål." (Jesaja.55:7)


   • "Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren: «Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull." (Jesaja.1:18)


   • "For Jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, Han som sier til deg: ‘Frykt ikke, Jeg hjelper deg.’" (Jesaja.41:13)


   • "Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg." (Filipperne.4:13)


   • "Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." (.Jesaja.41:10)


   • "For din miskunnhet er for mine øyne, og jeg vandrer i din sannhet." (Salmene.26:3)


   • "Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!" (1.Krøniker.16:11)


   • "Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep." (Efeserne.6:10~11)


   • "Hjelp meg, Herre min Gud! Frels meg etter din miskunnhet." (Salmene.109:26)


   • "Jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." (Filipperne.1:6)


   • "For du, Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg." (Salmene.86:5)


   • "For fjellene skal vike, og haugene rokkes, men Min barmhjertighet skal ikke vike fra deg, og Min fredspakt ikke rokkes, sier Herren, Han som gir deg sin nåde." (Jesaja.54:10)


   Jeg håper disse versene har vært en oppmuntring og velsignelse for deg, min venn. Uansett hva du måtte gå gjennom, så vis at du fremdeles er i hans hender! Hans navn er trofast og sannferdig.


   • "Jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet." (Åpenbaringen.19:11)


   Han er for alltid trofast! Han vil ikke gi slipp på deg, han holder fast på deg. Hvil i hans kjærlighet. Ingen kan snappe deg ut av Hans hånd.


   • "Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd. Min Far, som har gitt dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av Min Fars hånd. Jeg og Min Far, Vi er ett." (Johannes.10:28~30)


   Påminnelse


   • "For en rettferdig kan falle sju ganger og reise seg opp igjen, men de ugudelige skal falle når ulykken kommer." (Ordspråkene.24:16)
   KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

   Vår  tro   Stikkord index


   Artikkel index


   Lese forslag


   Mest lest   Søk i våre artikler

   Bibelvers etter Tema

   Artikkel utvalg


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Troens Bibelvers

   Bli oppmuntret


   Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


   Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


   Lev godt i Den Hellige Ånd


   Lydighet mot Herren


   Tilgivende Bibelvers


   Familiens Bibelvers


   Tolkning av

   Matteus 12:45 - Demoner


   Synden av Utroskap


   Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


   Kampvers

   mot demoniske angrep


   Kampvers fra Bibelen


   Synderens Bønn


   Det grunnleggende om evig frelse


   Du har Guds Kraft til å vitne


   Faller i ånden som kommer fra Gud?


   Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


   Hva er bønn


   Søk Herren


   Gud gjør ikke

   forskjell på folk


   Du er hva du tenker


   Nå som jeg er frelst

   hva gjør jeg så?


   Å bli forvandlet ved å

   fornye ditt sinn


   Søk etter Guds kunnskap


   Be om frelse for

   dine nære kjære


   Den fullstendige

   overgivelsen


   Kunnskap og visdom vil hjelpe

   å holde deg trygg


   Hva er dåpen i

   Den Hellige Ånd


   Helliggjørelse


   I mange rådgivere er det sikkerhet


   Den falske doktrine

   av universalisme


   Søk etter

   Guds kunnskap


   Den Hellige Ånd

   er vår hjelper


   4 nivåer av åndelig

   krigføring mot

   demoniske ånder


   Vokse i Guds kunnskap


   Prøvelser og trengsler

   testing av din tro


   Bruk kunnskapen som

   Gud vil gi deg


   Jezebels Mest

   Typiske Kjennetegn


   Guds folk er ødelagt av

   mangel på kunnskap


   Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

   vitne riktig for noen


   All kunnskap og visdom

   kommer direkte fra Gud


   Jezebels ånd


   Kunnskap og visdom er

   bedre enn alle materielle

   ting i denne verden


   Tegn på Demonisering


   Demoners

   juridiske rettigheter


   Gå med andre vise

   mennesker


   Åndelig krigføringsverktøy


   Bær ikke Nag til Herren


   Hvordan tilbe Gud i Ånden


   Kan en Kristen miste

   sin frelse ?


   Hvordan gjøre en selvbefrielse

   fra Demoner


   Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


   Helliggjørelse


   Hvorfor oppfører noen

   kristne seg så dårlig


   Åndelig Krigføring


   Kunnskap, forståelse

   og visdom


   Bønnhemmeligheter


   Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


   Prøvelser og trengsler

   testing av din tro


   Endetiden

   og Antikrists fall


   Kunnskap og Visdom

   er bedre enn alle....


   Velg dine venner nøye


   All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


   Frykten for Herren


   Den Hellige Ånd


   Den fullstendige overgivelsen


   Kjærlighetens Kraft


   Historien om Adam & Eva


   Historien om Kong Salomo


   Slutt aldri å høre på rettledning


   Hvordan høre Guds stemme


   Vokse i Guds kunnskap


   Søk etter kunnskap

   om Gud


   Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


   Hvorfor verden

   hater Jesus


   Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


   Helbredende vers

   fra Bibelen


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Troens Bibelvers

   Bli oppmuntret


   Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


   Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


   Lev godt i Den Hellige Ånd


   Lydighet mot Herren


   Tilgivende Bibelvers


   Familiens Bibelvers


   Tolkning av

   Matteus 12:45 - Demoner


   Synden av Utroskap


   Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


   Kampvers

   mot demoniske angrep


   Kampvers fra Bibelen


   Synderens Bønn