Bibelvers om Svindel og Lovbrudd

Svindel er å stjele, lyve og bryte loven totalt sett. Har du begått bedrageri? Du sier, "Nei, selvfølgelig ikke", men visste du at å lyve på selvangivelsen din er en form for bedrageri? All svindel er syndig ogkanskje  ingen som uforvarende fortsetter i den, kommer inn i himmelen. Hvordan kan noen takke Gud for skatter som er forårsaket av uærlig gevinst? Det spiller ingen rolle om du synes det er rettferdig eller ikke.


Ikke si til deg selv, "Vel, staten flår meg hele tiden." Gud har ingenting å gjøre med ondskap. Skriften sier: «Ve de som kaller det onde godt og det gode ont.

Svindel og bedrageri blir fremmet av kjærlighet til penger og mangel på tillit i Gud. Heller enn å prøve å få raske penger som lett kan forsvinne like raskt, la oss tjene litt etter litt med hardt arbeid. Vi burde aldri leve som denne syndige verden, men vi bør leve et liv med integritet.

Vanlige former for svindel


 • "Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt mens de ligger på sitt leie! Så snart morgenen gryr, setter de det i verk, fordi det står i deres makt. De attrår marker og røver dem. De attrår hus og tar dem. De gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvedel. Derfor sier Herren så: Se, jeg tenker ut ondt over denne slekten, ulykker som dere ikke skal kunne riste av nakken. Dere skal ikke kunne gå med høyreist hode, for det blir en ond tid." (Mika.2:1~3)


 • "På sitt leie tenker han ut urett, han stiller seg på en vei som ikke er god. Han hater ikke det onde." (Salmene.36:5)


 • "Slå ikke inn på de ugudeliges sti og følg ikke de ondes vei. Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi! For de får ikke sove uten at de har gjort noe ondt, de mister søvnen om de ikke har ført noen til fall. For de eter ugudelighets brød og drikker voldsgjernings vin." (Ordspråkene.4:14~17)


 • "Brød som er vunnet ved svik, smaker mannen søtt, men siden blir hans munn full av småstein." (Ordspråkene.20:17)


 • "Ugudelighets skatter gagner ikke, men rettferdighet frir fra døden. Herren lar ikke den rettferdige sulte, men de ugudeliges ønske støter han bort." (Ordspråkene.10:2~3)


 • "Bedre er lite med rettferdighet enn stor vinning med urett"(Ordspråkene.16:8)


 • "De har forlatt den rette veien, og er fart vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn," (2.Peter.2:15)


 • "Å undertrykke den fattige tjener bare til å øke hans gods. Å gi til den rike volder ham bare tap. Vend ditt øre til og hør på vismenns ord! Bøy ditt hjerte til min kunnskap!" (Ordspråkene.22:16~17)


 • "Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner." (1.Timoteus.6:9~10)


Tyveri


 • "Du skal ikke stjele." (2.Mosebok.20:15)


 • "Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Ingen av dere skal gå svikefullt fram mot sin neste." (3.Mosebok.19:11)


Lyving 


 • "Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap. Den rikdommen en vinner ved svikefull tunge, er et pust som blir borte i luften, og den fører til døden." (Ordspråkene.21:5~6)


 • "Falske lepper er avskyelig for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag." (Ordspråkene.12:22)


Respekter loven


 • "Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde." (Romerne.13:1~4)


Svindlere kan komme seg unna med det, men Gud er ikke spottet.


 • "Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste." (Galaterne.6:7)


 • "Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere." (4.Mosebok.32:23)


Bedømmelse


 • "Gods hjelper ikke på vredens dag, men rettferdighet frir fra døden. Den ustraffeliges rettferdighet gjør hans vei jevn, men den ugudelige faller ved sin ugudelighet. De oppriktiges rettferdighet frelser dem, men de troløse fanges av sitt eget begjær." (Ordspråkene.11:4.6)


 • "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn* som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike." (1.Korinter.6:9~10)


Påminnelser


 • "Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre. Men den som vandrer i visdom, han blir frelst." (Ordspråkene.28:26)


 • "Bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. For de ugudeliges armer skal brytes, men Herren støtter de rettferdige. (Salmene.37:16~17)


 • "For ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen." (Lukas.8:17)


Råd


 • "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse." (Kolosserne 3:1~5)


 • "Den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det!" (Efeserne.4:28)


 • "Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker." (Kolosserne.3:23)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap