Søk etter kunnskap om Gud 5/18

Kunnskap, forståelse og visdom

Jesus forteller

Før jeg går inn i det neste settet av skriftverk - er det en ting jeg må peke ut til deg. I mange av disse versene vil du se tre nøkkelord som stadig blir gjentatt igjen og igjen. Disse tre nøkkelordene er:


  • Kunnskap


  • Forståelse


  • Visdom

Gud vil først starte med å formidle Sin "kunnskap" til deg om noe spesifikt. Men kunnskap av seg selv vil ikke få jobben gjort.


Det neste nøkkelordet er "forståelse". Forståelse betyr at du forstår kunnskapen som blir gitt til deg. Hvis du ikke forstår kunnskapen som er gitt til deg, vil du ikke kunne bruke den eller ta den i bruk i en virkelig situasjon.


Det tredje nøkkelordet er "visdom". Når du forstår kunnskapen som er gitt til deg, er det nå ett skritt til du må ta for å kunne riktig bruke denne kunnskapen - og det trinnet er å ha den aktuelle visdom for å kunne bruke den kunnskapen i en virkelig situasjon.

Mange universitetsstudenter forstår kunnskapen de har lært gjennom mange av deres forelesninger - men de mangler visdom for å kunne bruke den kunnskapen i den virkelige verden. Dere har alle hørt begrepet at noen kan være "bok-smart" - men mangler sunn fornuft og visdom for å kunne bruke denne kunnskapen i den virkelige arbeidsverdenen.


Her er et eksempel. Si at noen bare ga deg en perfekt håndbok om hvordan du gjenoppbygger en bilmotor. All den kunnskapen du trenger på hvordan du bygger en bilmotor, finnes alt i denne boken.


Men det neste skrittet er at du må kunne forstå kunnskapen som finnes i denne boken. Hvis ikke noe av det gir mening til deg, vil all den perfekte kunnskapen i denne boken ikke være til nytte for deg.

Men hvis du har evnen til å forstå all kunnskapen i denne boken, så er det neste og siste trinn å kunne få visdom til å kunne faktisk gjenoppbygge en bilmotor i en virkelighetssituasjon. All den kunnskapen og all forståelsen av den kunnskapen vil ikke være til nytte for deg hvis du ikke har den faktiske visdom for å kunne bruke den til å faktisk bygge en bilmotor.


Det er her Den Hellige Ånd kommer inn i stor stil! Den Hellige Ånd vil hjelpe deg med å kunne forstå kunnskapen om at Gud kan prøve å gi deg noe.


Den Hellige Ånd vil bidra til å belyse tankene dine slik at du fullt ut kan forstå hva som blir gitt til deg. Den Hellige Ånd vil også hjelpe deg med det aller siste trinnet - som er å være i stand til å få visdommen til å bruke eller anvende den kunnskapen til en virkelighets arbeidssituasjon.


Eksempel - Gud kaller deg til å bli en stor hjertekirurg:

  1. For det første vil Gud sørge for at du får all den arbeidskunnskapen du trenger for å bli en stor hjertekirurg.
  2. For det andre vil Gud så sørge for at du har full evne til å fullt forstå all den kunnskapen han vil gi deg om hvordan du skal bli en stor hjerte kirurg.
  3. For det tredje vil Gud fullføre sitt arbeid med deg for å sikre at du har den faktiske visdom for å kunne bruke den kunnskapen, slik at du da kan gjøre virkelige hjerteoperasjoner i virkelige situasjoner.

Den ovennevnte tre trinns prosessen kan gjøres av Gud med hver og en av dere på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt. Det handler bare om at du er villig til å søke etter hva det er Gud vil at du skal søke etter. Kunnskap, forståelse og visdom direkte fra Gud på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt er tilgjengelig for alle hans barn hvis de bare ville være villige til å bruke tiden til å søke etter det!


Dette er del 5 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 6 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.