Helbredende vers fra Bibelen

Hindringer for å motta en helbredelse

Jesus helbreder lam mann

Noen ganger vil ikke Gud bevege seg for å helbrede noen på grunn av en eller annen type blokkering eller hindring. Når denne personen finner ut hva den blokkeringen eller hindringen er, og den blir ordentlig fjernet, vil Gud mange ganger gå tilbake for å helbrede dem.

Følgende vers gir deg en stor innsikt i hva noen av disse hindringene og blokkeringene kan være. Igjen, studer disse versene

nøye og sørg for at du ikke har noen av disse mulige hindringene, før du nærmer deg Gud for din egen personlige helbredelse. Hvis du har noen av disse blokkeringene eller hindringene som fungerer i livet ditt, vil du kaste bort både din tid og Guds tid hvis du begynner å be om en helbredelse før den blokken er fjernet.

1. Den første blokken, og dette er en stor, den er synden av utilgivelse. Som du vil se i det følgende skriftverset, vil Gud Faderen ikke engang høre noen av dine egne personlige bønner hvis du holder noen form for utilgivelse mot noen. Og hvis Gud ikke vil høre noen av dine egne personlige bønner - så vil du få liten eller ingen sjanse til å få noen form for guddommelig helbredelse fra Ham.

Denne spesielle synden er en synd som Gud virkelig ikke liker. Det faktum at han spesifikt isolerer denne synden i forhold til din personlige bønn i det følgende skriftverset, viser deg den ytre betydningen av det, og at Han ikke vil at du holder noen form for utilgivelse mot noen andre - uansett hvor ille som helst noen andre kan ha skadet eller gjort deg urett i fortiden din.

Jeg har lest vitnesbyrd etter vitnesbyrd fra folk som går med Guds helbredende kraft som en del av deres salvelse, men mange ganger vil ikke Gud helbrede noen som holder noen form for utilgivelse mot noen andre. Men når den utilgivelsen har blitt ordentlig tatt seg av og fjernet, da går Gud inn for å helbrede den personen.


Hvis du opererer i denne spesifikke synden og holder noen form for alvorlig motvilje eller utilgivelse mot noen andre - da må du gå for Gud Faderen, bekjenne denne synden og så fortelle Ham at du nå vil tilgi alt det de spesifikke personene i fortiden noensinne har gjort seg skyldig i.


Fortell ham at selv om du ikke "føler" som om du tilgir disse menneskene i ditt eget sinn og følelser, fortell ham at du nå tar et dristig steg av tro og at du nå skal gjøre denne bekjennelsen med munnen din, utenfor ditt sinn, og at du vil gjøre ditt beste for ikke å holde fortiden mot disse menneskene.


Hvis du er villig til å ta denne typen mektige standpunkt med Herren, vil Gud i løpet av tiden begynne å ta ut de negative følelsene til den utilgivelsen, og ganske snart vil du ikke lenger føle denne utilgivelsen mot den personen som du gjorde tidligere. Gud vil gjøre indre åndelig kirurgi på innsiden av deg for å fjerne alle disse negative følelsene. Her er verset:

  • "Men NÅR DERE STÅR OG BER og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger". (Markus.11:25~26)

Hvis Gud ikke vil tilgi deg dine egne overtredelser hvis du driver i denne synden når du prøver å be til Ham - så tror jeg også at han kanskje ikke svarer på noen av dine bønner når du prøver å be for noe spesifikt. Jeg tror at de fire nøkkelordene i verset ovenfor er "når dere står og ber."


2. Disse neste 6 versene vil følge veldig pent opp til verset ovenfor om utilgivelse. Det første verset i dette neste settet vil fortelle deg at hvis du har noen form for "misgjerninger" som du opererer i, da vil det få Gud Faderen til å skjule sitt ansikt fra deg og at han da ikke vil "høre" deg når du prøver å be til ham.


Hvis du driver med å lure din ektefelle og opererer i utroskapens synd, så er det en veldig god sjanse for at Gud ikke hører noen av dine bønner. Og hvis Gud ikke hører noen av dine personlige bønner til Ham, så kan du kanskje ikke motta en guddommelig helbredelse fra Ham når du virkelig trenger en.


Så hvis du er virkelig seriøs om å ønske å nærme deg Gud Faderen for en guddommelig helbredelse, må du først sørge for at du ikke har noen synder som må bli tilgitt og vasket rent under Jesu blod. Du vil kanskje spørre Den Hellige Ånd om å hjelpe deg. Be Ham om å vise deg om det er noen synder som du kanskje ikke er klar over, det må bli tilstått, tilgitt og vasket rent under Jesu blod.


Hvis du er villig til å gå så langt med Herren, kan du ha fjernet noen store blokker eller hindringer i å kunne motta en guddommelig helbredelse fra Ham. Du har kanskje bare dramatisk økt sjansene dine for nå å kunne motta en guddommelig helbredelse fra Gud.


Her er versene. Legg merke til den spesifikke formuleringen i noen av disse versene - at Gud vil "høre de rettferdiges bønn", men at han er "langt fra de onde", at han ikke vil holde noe godt av de som går "rettferdig", at vi vil få svar på våre bønner hvis vi "holder hans bud og gjør dem" og at han ikke vil sette "ingen av disse sykdommene på deg" hvis du "gjør det som er rett i hans øyne og holder alle hans vedtekter".


Hold disse versene foran og midt i din vandring med Herren, slik at du ikke gjør noe som hindrer Ham i å arbeide fullstendig i din egen personlige vandring med Ham.

  • "Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres  skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere." (Jesaja.59:2)


  • "Herren er langt borte fra de urettferdige, men han hører de rettferdiges bønn." (Ordspråkene.15:29)


  • "For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd."(Salmene.84:12)


  • "Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne." (1.Johannes.3:22)


  • "Min sønn, glem ikke min rettledning, ta vare på mine bud i hjertet! For de gir deg mange år og et langt liv og overflod av fred."(Ordspråkene.3:1-2)


  • "Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er  rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da   skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg." (2.Mosebok.15:26)

Jeg tror at alle disse versene gir oss stor innsikt om hvorfor vi noen ganger ikke får svar på noen av våre bønner, særlig når det gjelder guddommelig helbredelse. Det er rett og slett ingen sukkerglasur hva disse versene prøver å fortelle oss.


Selv om hele våre i fortid, nåtid og fremtidige synder vil bli fullstendig tilgitt under Jesu blod, må vi fortsatt gjøre all vår innsats for å holde oss unna synden. Og når vi vet at vi har gått inn i en bestemt synd, må vi gjenkjenne det og innrømme det for Herren, og bekjenne det til Ham som synd, så vi kan motta hans fulle tilgivelse for det.


Jeg tror at en av hovedgrunnene til at flere mennesker ikke mottar guddommelige helbredelser fra Herren, kan skyldes synder som kanskje ikke har blitt tilgitt, fordi de ikke har blitt gjenkjent som faktiske synder, eller at personen ikke er villig til å få sine synder riktig håndtert av Gud Faderen.


En person kan operere i synd av utroskap, som han rett og slett ikke vil gi opp. Og til han gjør det, er det en veldig stor sjanse for at Gud ikke vil høre noen av hans bønner, særlig i guddommelig helbredelse.


Derfor anbefaler jeg sterkt at alle som søker etter et stort mirakel fra Gud i guddommelig helbredelse - at du ber Den Hellige Ånd om å hjelpe deg med å oppdage hva disse syndene kan være, som vil trenge å innrømmes og tilgis med Gud Faderen. Denne strategien her kan være forskjellen på om du vil motta en full guddommelig helbredelse fra Herren eller ikke.


Neste : Psykologiske faktorer

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap