Jesu Blod

Hvordan Påkalle Jesu Blod for Befrielse

Det blir litt vanskeligere når du ber om blodet mot noe som kanskje allerede har kommet mot deg. Dette er hva jeg kaller kampsituasjoner.


Du eller noen andre du vet, kan nettopp ha blitt rammet av en livstruende lidelse eller sykdom som kreft. Du kjenner kanskje noen som er alkoholiker eller rusmisbruker, og de klarer ikke å bryte seg fri fra det. Du kan kanskje kjenne noen andre som er sterkt deprimerte og som tenker seriøst på selvmord. En annen person kan være under alvorlig demonisk angrep som følge av å engasjere seg i en slags okkult aktivitet.

Det er en million og en ting som kan komme mot hvem som helst av oss når som helst. Hvis noe allerede har kommet direkte mot deg, og du er nå fanget i dets onde grep, så er du nå nødt til å gå på offensiven og prøve å ta det ut ved å påkalle Jesu blod direkte mot det!

Når du kommer over en situasjon som vil trenge Guds overnaturlige kraft for å fullstendig frigjøre deg, vil du vanligvis trenge en slags kampstrategi for å krige mot den.


Personen er kanskje ikke frelst, og du må få dem frelst før Gud kan bevege seg inn for å frigjøre dem. En annen person kan bli frelst, men går ikke i full overgivelse med Herren, og du må kanskje få den personen til å ville gå inn i en full overgivelse før Gud vil bevege seg inn for å hjelpe dem ut.


Det er her Den Hellige Ånd virkelig vil komme inn for fullt. Avhengig av hva slags problemer du har å gjøre med, må du være helt veiledet og ledet av Den Hellige Ånd om hvordan du skal håndtere hver enkelt av disse kampsituasjonene.


Hver av disse kampsituasjonene er helt unik og annerledes. Ingen to kampssituasjoner er helt like. Dette er grunnen til at du vil være helt avhengig av Den Hellige Ånd om hvordan du skal håndtere hver av disse kampsituasjonene.


Og dette vil nå lede oss rett inn i neste avsnitt, de personlige vitnesbyrdene til nettstedet vårt, der jeg har skrevet opp noen seire som er oppnådd ved å gi de riktige kamprådene om hver enkelt av disse unike og forskjellige kampsituasjonene.


Som du vil se ettersom jeg forklarer hva som skjedde i hvert tilfelle, går jeg alltid først i bønn og spør Ham hvordan Han vil at jeg skal håndtere hver enkelt av disse unike kampsituasjonene.


Jeg gir deg også noen av de spesifikke slagbønnene som jeg ga til noen av disse menneskene for å hjelpe dem med å få dem befridd ut av noen virkelig ekle og ubehagelige kniper. Når du gjennomgår hvert av disse vitnesbyrdene, vil du da få en ide om hvordan du håndterer noe som kanskje allerede har kommet mot deg hvor du trenger Guds befrielse og / eller helbredende kraft for å hjelpe deg med å få deg ut av det.

Alle disse kraftige vitnesbyrdene har en stor ting til felles - og det er hvor mange kristne som virkelig savner å være i stand til å bli befridd fra noen av deres dårlige motganger - og at en fellesnevner for alle disse menneskene er at de måtte bli opplært i hvordan en skal gå på offensiven mot uansett motgang som nettopp hadde kommet deres vei.


For mange kristne er altfor passive når de konfronteres med enhver form for alvorlig motgang.


Bibelen forteller oss at alle kristne bærer Guds kraft på innsiden av dem gjennom Den Hellige Ånd.


Bibelen forteller oss at vi er alle soldater av Jesus Kristus. Hvis Gud forteller oss at vi er alle gode soldater av Hans Sønn Jesus Kristus, betyr dette at vi alle har Hans makt til rådighet for å engasjere seg og beseire enhver fiende som kan prøve å komme imot oss.

Problemet er at de fleste kristne aldri har blitt lært hvordan de skal være på offensiven når fienden lanserer et fullstendig angrep mot dem. De fleste kristne har aldri blitt lært hvordan en skal bruke åndelig krigføring, slik at de direkte kan engasjere seg med fiendens hode som David gjorde med Goliath. Som et resultat får mange kristne bokstavelig hodene deres slått av i livets arena når motgangen kommer og banker på dørene deres.

Denne artikkelen, og "Vitnesbyrd" -siden på nettstedet vårt, vil forsøke å vise deg hvordan du bruker en av de kraftigste, om ikke den mektigste form for åndelig krigføring til å ta deg av enhver fiende og komme deg ut fullstendig seirende - og det er å lære å påkalle Jesu Kristi blod direkte mot hvilken som helst motgang som kan ha kommet mot deg.


Før du går inn i de faktiske vitnesbyrdene, la meg gi deg noen store kraftversjoner fra Bibelen som viser deg at alle kristne bærer Guds kraft på innsiden av dem gjennom Den Hellige Ånds Person. Og hvis Gud utstyrer oss alle med Hans guddommelige kraft, så vil Han åpenbart ønske at vi skal gjøre noe med det - og det er å bruke det når vi trenger det!

  • " Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)

Dette lille verset bør bli husket av alle kristne. I en kraftig setning forteller Gud oss at ting blir fullbyrdet ikke av vår makt eller av vår kraft, men av Den Hellige Ånds kraft.

  • "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende." (Apostlenes.gj.1:8)


  • "For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd..." (1.Tessaloniker.1:5)


  • "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft." (1.Korinter.4:20)


  • "Ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft..." (Romerne.15:19)

Disse versene snakker om tegn og underverk som de tidlige apostlene vandret med. Disse versene forteller oss spesielt at alle de tegn og undere som ble gjort av de tidlige apostlene, ble gjort i Den Hellige Ånds kraft. Og hvis vi har den samme Hellige Ånd som de tidlige apostlene hadde, da er vi også i stand til å få Gud til å manifestere sin makt til oss gjennom Den Hellige Ånd som han gjorde med dem.


Bibelen forteller oss at Gud ikke favoriserer noen mennesker - noe som betyr at hva Han vil gjøre for en, vil Han også gjøre for en annen.

  • "Med STOR KRAFT bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle." (Apostlenes.gj.4:33)


  • "ALT MAKTER JEG i ham som gjør meg sterk." (Filipperne.4:13)

Legg merke til ordet "alt" - at det ikke er noe som Gud ikke kan gjøre gjennom deg eller for deg hvis han skulle velge å gjøre det.

  • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over ALT fiendens velde. INGENTING skal skade dere." (Lukas.10:19)

Jeg gjentar dette verset igjen. Og igjen, legg merke til at Jesus forteller apostlene at de vil få sin makt til å beseire all kraften til deres fiender, og at ingenting skal kunne skade dem! Dette verset bør brennes inn i alle våre minnebanker slik at vi aldri glemmer hvem vi tjener og følger i dette livet, og hvor kraftig vår Herre egentlig er!


Dette ene verset forteller oss at vi alle har Guds overnaturlige kraft og autoritet som opererer gjennom oss. Vi må bare lære å gå og flyte med Guds kraft som har blitt gjort tilgjengelig for alle oss gjennom Den Hellige Ånd.

Den Personlige vitnesbyrd siden på nettstedet


Etter å ha lest denne artikkelen, vil det være vår anbefaling at du går til vår "Vitnesbyrd" -siden og skriver ut, og studerer svært nøye noen av de kraftige vitnesbyrdene vi har der inne. Disse vitnesbyrdene vil vise deg hvor krafullt det er å påkalle blodet og utarbeide de riktige slagene i kampbønner til å passe den spesielle kampsituasjonen du har å gjøre med virkelig er.

På grunn av den meget personlige naturen til mange av disse vitnesbyrdene, vil jeg ikke nevne navn på de aktuelle som er involverte.


Jeg har imidlertid alle deres tillatelser til å utlevere deres historier til deg slik at dere alle kan lære av dem. Legg merke til det brede utvalget av ting du kan påkalle Jesu blod direkte mot når du studerer disse vitnesbyrdene.


En ting til. For å kunne motta tilgivelse fra Jesu blod for noen av dine synder, er det noe du må gjøre.


Du må først bekjenne synden til Gud, og da vil Gud gi deg hans tilgivelse. Det er det samme for befrielsen og beskyttelsen som er i Jesu blod.


For å kunne motta Guds befrielse og beskyttelse fra Jesu blod, er det noe du må gjøre. Og at noe er å påkalle blodet for den beskyttelse eller befrielse du leter etter. Som du vil se i hver av disse historiene, måtte Jesu blod være spesielt bedt mot hva nå angrepets natur var.


Bønnen om Jesu blod i hvert av disse tilfellene var innlemmet i det jeg kaller en kampbønn.


Disse slagbønnene er ekstremt kraftige og effektive når de er ordentlig formulert og bedt ut. I alle disse tilfellene kom fullstendig frigjøring og seier svært raskt.

Anbefalt lesing


For de av dere som vil ha litt ekstra lesemateriell om kraften i å påkalle Jesu blod, er det tre veldig gode bøker som jeg vil anbefale:


Konklusjon


Som du vil se når du ser på noen av våre egentlige vitnesbyrd, er det definitivt kraft i å påkalle Jesu blod for befrielse og beskyttelse. Du kan bruke det i en rekke forskjellige ugunstige situasjoner, og i alle våre personlige tilfeller kom seier og løslatelse svært raskt for hver person som gikk på offensiven med det!

Hvis du eller noen andre som du vet om, har blitt låst opp i noen form for ubehagelige kniper - prøv å gå på offensiven som disse menneskene gjorde. Form ut den riktige kampbønnen som passer til din spesielle situasjon, og ta fiendens hode på sammen måte som David gjorde med Goliat.

Jeg vil gjøre flere artikler i fremtiden, og gå inn i mye mer i detaljer om de forskjellige strategiene du kan ta når du bruker åndelig krigføring, for å hjelpe deg med å leve et seirende og overvinnende liv i vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap