Helbredende vers fra Bibelen

Bønnenes kraft

Jesus helbreder blind mann

Det er ganske åpenbart at Gud Faderen har den fulle guddommelige kraften til å kunne helbrede deg helt for enhver type lidelse eller sykdom som kan slå ut kroppen din. Men hvordan kan du så få Gud til å frigjøre sin helbredende kraft direkte til deg, for å enten helbrede deg selv eller noen andre du kanskje ber for?

Ved direkte bønn til Gud Faderen. Og noen ganger må den bønnen være en pågående type bønn, noe som betyr at du fortsetter å be til Gud til du får helbredelsen til å manifestere seg fullt ut på den berørte delen av kroppen som trenger helbredelsen.

Det er mange forskjellige typer bønnestrategier som du kan ta med Herren i dine egne personlige bønn til Ham. Jeg vil diskutere noen av disse forskjellige typer bønnestrategier i andre artikler. Men for denne artikkels skyld og denne teksten vil jeg gi deg noen spesifikke vers som forteller oss at noen ganger må vi be direkte til Gud Faderen for å få en fullstendig helbredelse til å manifestere.


De første 3 versene forteller oss spesielt å "be" til Gud når vi er syke og trenger en helbredelse.

 • "Er det noen blant dere som lider? Da skal han be." (Jakob.5:13)


 • "Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt."(Jakob.5:14~15)


 • "Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, han ba og la hendene på ham og helbredet ham." (Apostlenes.gj.28:8)


 • "Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye." (Jakob.5:16)


 • "La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid." (Hebreerne.4:16)


 • "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere." (Matteus.7:7)


 • "Dere har ikke, fordi dere ikke ber." (Jakob.4:2)


 • "Det er ingen som kaller på ditt navn,som våkner opp og holder fast ved deg." (Jesaja.64:6)


 • "Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg i murrevnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen." (Esekiel.22:30)


 • "Han så ikke noen som kom til hjelp, han undret seg over at ingen grep inn. Men hans arm ga ham seier, hans rettferd støttet ham." (Jesaja.59:16)


 • "Han sa at han ville utrydde dem,men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme." (Salmene.106:23)

Legg merke til at de siste 4 versene viser oss at Gud faktisk ser etter forbønnsmenn som er villige til å stå i gapet for andre mennesker som trenger Guds hjelp på en eller annen måte! Og i noen av disse situasjonene har disse menneskene blitt syk og trenger en fysisk helbredelse fra Herren. Som forbeder kan du faktisk stå i gapet for disse menneskene og be til Gud for deres helbredelse.


Jeg har gjort en mye mer detaljert artikkel om kraften til forbønnen og hvor kraftig et våpen det egentlig er i hendene på noen som vet hvordan man gjør dette med Gud Faderen. Mange store mirakler kan hentes fra himmelen med denne typen rådende forbønn.


Neste : Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg