Bibelvers om Bønner som ikke blir Hørt

HolySpirit.no Bønner
Bibelvers om Bønner som ikke blir Hørt

Bibelvers om Bønner som ikke blir HørtVelkommen til "Når Stillheten Taler": En utforsking av Tro i Ubesvarte Bønner


I vår åndelige reise står vi noen ganger overfor mysteriet av tilsynelatende ubesvarte bønner. Denne siden er et refleksjonens rom, dedikert til bibelvers som utforsker den dype troen som vokser i stillheten. Guds Ord minner oss om at selv når vi ikke hører svar, blir våre bønner ikke ignorert, men veves inn i en større, guddommelig plan. Hver linje på denne siden inviterer deg til å dykke ned i troens dypder og finne håp i det tilsynelatende fraværet av svar.


Må "Når Stillheten Taler" være et sted der du oppdager at troen trives selv i de tilsynelatende ubesvarte øyeblikkene, og hvor hver vers gir lys midt i stillheten.


Her kommer 14 flotte bibelvers til deg om Bønner som ikke blir hørt:


 • "Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres." (Markus.11:25~26)


 • "Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser." (Jakob.4:3)


 • "Herren er langt borte fra de urettferdige, men han hører de rettferdiges bønn. (Ordspråkene.15:29)


 • "Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt." (1.Peter.3:11~12)


 • "Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham." (1.Johannes.3:22)


 • "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." (Jakob.5:16)


 • "Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører." (Jesaja.59:2)


 • "Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en motbydelighet." (Ordspråkene.28:9)


 • "Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde - for at bønnene deres ikke skal hindres." (1.Peter.3:7)


 • "Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres  skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere." (Jesaja.59:2)


 • "For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." (Salmene.84:12)


 • "Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne." (1.Johannes.3:22)


 • "Min sønn, glem ikke min rettledning, ta vare på mine bud i hjertet! For de gir deg mange år og et langt liv og overflod av fred." (Ordspråkene.3:1~2)


 • "Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er  rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg." (2.Mosebok.15:26)