Vi spør, Ordet svarer Karma

HolySpirit.no Søke Gud

Mange spør om karma er ekte eller falskt? Svaret er enkelt. Nei, det er ikke ekte.

Mange spør om karma er bibelsk og svaret er et klart nei. Karma er en hinduisme og buddhisme-tro som sier at handlingene dine bestemmer det gode og det dårlige som skjer med deg i dette livet og i livet etter livet. Så det du gjør i dette livet vil med andre ord påvirke ditt neste liv. Du vil enten motta god eller dårlig karma i ditt neste liv, avhengig av hvordan du lever dette livet. Karma er assosiert med reinkarnasjon, som i utgangs-punktet sier at det du gjør i dag vil avgjøre ditt neste liv.


Sitater:


"Folk som tror på karma, vil alltid være fanget i sitt eget karmakonsept."


"Noen mennesker skaper sin egen storm og blir deretter opprørte når det regner!"


Med Karma får du det du fortjener.


"I kristendommen fikk Jesus det du fortjener.


"Nåden er det motsatte av Karma."Bibelen snakker faktisk om høsting og såing.


Men legg merke til at disse ordene viser til dette livet. De har ingenting med reinkarnasjon å gjøre. Handlingene våre i dette livet påvirker oss. Du vil leve med resultatene av handlingene dine. Det er konsekvenser av valgene dine. Hvis du velger å avvise Kristus, vil du ikke arve kongeriket.


Noen ganger hevner Gud seg på vegne av sine barn. Noen ganger velsigner Gud dem som har sådd rettferdighet, og han forbanner dem som har sådd ondskap. Nok en gang, karma er ikke bibelsk, men høsting og såing er det.

Du vil dermed ikke kunne finne noe assosiert med karma i Bibelen. Men Bibelen snakker som sagt mye om høsting og såing. Å høste er resultatet av det vi har sådd. Å høste kan være en god ting, eller det kan være en dårlig ting.


 • "Alt dere vil at menneskene skal gjøre for dere, skal dere derfor også gjøre for dem, for dette er loven og profetene." (Matteus.7:12)


 • "Slik dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem." (Lukas.6:31)


 • "La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. La oss gjøre det gode mot alle mens vi har anledning, særlig mot dem som er av troens folk." (Galaterne.6:9~10)


 • "De sår vind og høster storm. Kornstrået har ikke aks. Det skal aldri gi korn. Hvis den gir noe, skal fremmede spise det opp." (Hosea.8:7)


 • "Si ikke: «Jeg vil gjengjelde det onde.» Vent på Herren, så hjelper han deg." (Ordspråkene.20:22)


 • "Men den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri. Rettferdighetens frukt blir sådd i fred av dem som skaper fred." (Jakob.3:17~18)


 • "Derfor setter vi vår ære i å være til behag for Ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for Kristi domstol, så enhver kan få igjen det som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt." (2.Korinter.5:9~10)


 • "La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste." (Galaterne.6:7)


Våre handlinger mot andre påvirker oss.


 • "Jeg har ikke sett annet enn at de som dyrker misgjerning og sår elendighet, høster det samme." (Job.4:8)


 • "Den som ivrig søker det gode, søker velbehag, men den som søker ondskap, får den over seg selv." (Ordspråkene.11:27)


 • "Hans ugjerning rammer hans eget hode, sin egen råskap får han i skallen." (Salmene.7:17)


 • "Men Jesus sier til ham: «Stikk sverdet ditt i sliren igjen, for alle som griper til sverd, skal falle for sverd." (Matteus.26:52)


 • "Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake. Den som holder på kornet sitt, blir forbannet av folket, den som vil selge, blir velsignet. Den som ivrig søker det gode, søker velbehag, men den som søker ondskap, får den over seg selv." (Ordspråkene.11:25~27)


 • "Slik skal dere være barn av deres Far i Himmelen. For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matteus.5:45)


Karma er noe som har med reinkarnasjon og hinduisme å gjøre, men disse to tingene er ikke bibelske. Skriften gjør det klart at kun de som har tillit til Kristus alene, vil arve evig liv i himmelen. De som avviser Kristus, vil lide evig straff i helvetet.


 • "Og som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom." (Hebreerne.9:27)


 • "Disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv."(Matteus.25:46)


 • "For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er alle-rede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." (Johannes.3:16~18)


 • "Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Johannes.3:36)


 • "Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død." (Åpenbaringen.21:8)


 • "Men bare en viss, skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot." (Hebreerne.10:27)Med karma styrer du frelsen din, noe som er heller latterlig.


Karma lærer deg at hvis du er god, kan du forvente å få et trivelig liv i ditt neste liv. Et av problemene er at du ikke har det bra. Du er en synder i Guds øyne. Til og med samvittigheten forteller oss når vi gjør galt og synder. Du har tenkt og gjort ting så onde at du ikke ville fortalt det til dine nærmeste.


Du har løyet, stjålet, begjært (utroskap i Guds øyne), hatet (mord i Guds øyne), misbrukt Guds navn, misunnelig og mer. Dette er bare noen få synder. Menneskene som gjør slike synder som løgn, stjeler, hater, spotter Gud osv., regnes ikke som gode.


Hvordan kan en dårlig person gjøre nok godt for å frelse ham fra å bli dømt? Hva med det dårlige som han fortsetter å gjøre og det dårlige han har gjort? Hvem bestemmer mengden godhet som trengs? Karma åpner døren for mange problemer.


 • "Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hans hjertes tanker var fulle av ondskapsfulle planer hele dagen." (1.Mosebok.6:5)


 • "Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss." (1.Johannes.1:8)


 • "Den som rettferdiggjør den skyldige , og den som fordømmer den rettferdige, de er begge en styggedom for Herren." (Ordspråkene.17:15)


Karma sier en ikke skal stole på Kristus. Du må gjøre godt, men Skriften sier at ingen er gode. Vi har alle kommet til kort. Synden skiller oss fra Gud, og at vi alle fortjener helvetet for å ha syndet fremfor en hellig Gud.


 • "For alle har syndet og mangler Guds herlighet." (Romerne.3:23)


 • "Men det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, en som gjør godt og ikke synder." (Forkynneren.7:20)


 • "Det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult Hans ansikt for dere, så Han ikke hører." (Jesaja.59:2)


 • "Hvem kan si: «Jeg har renset mitt hjerte, jeg er ren fra min synd»?." (Ordspråkene.20:9)


Karma blir ikke kvitt syndsproblemet. Gud kan ikke tilgi oss. Gud laget en måte for oss å bli forsonet med ham. Tilgivelse finnes bare i korset til Jesus Kristus, som er Gud i kjødet. Vi må omvende oss og stole på ham.


 • "Ble Kristus ofret én gang for å bære manges synder. For dem som venter på Ham med iver, skal Han vise seg for andre gang, uten å bære synd, til frelse." (Hebreerne.9:28)


 • "Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom." (Jesaja.53:5)


 • "For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Romerne.6:23)


 • "For slik synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre." (Romerne.5:21)


 • "Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse." (Hebreerne.9:22)Gud øser ut sin nåde over oss selv om vi ikke fortjener det.


Karma lærer deg at du i utgangspunktet kan tjene fordeler, men det vil være å bestikke dommeren. Jesaja.64:6 sier: "Alle våre rettferdige handlinger er som urent tøy." Hvis Gud er god, kan han ikke frikjenne de onde. Hvordan kan han overse dine synder? Karma gjør ingenting for å bli kvitt syndproblemet. Hvilken god dommer frifinner en person som har begått en forbrytelse? Gud ville være rettferdig og kjærlig hvis han sendte oss til helvete for alltid. Du har ikke mulighet for å frelse deg selv. Det er Gud alene som frelser.


Karma lærer deg at du får det du fortjener, men Bibelen lærer oss at du fortjener helvete. Du fortjener det verste, men i kristendommen fikk Jesus det du og jeg fortjener. Jesus, Gud-mannen, levde livet som du og jeg ikke kan leve. Jesus er Gud i kjødet. Gud måtte tilfredsstille kravene på korset. Bare Gud kan tilgi vår misgjerning. Jesus forsonet oss med Faderen. Gjennom Kristus har vi blitt til nye skapninger. Vi må omvende oss og stole på Kristi blod.


 • "Siden ikke noe menneske blir rettferdiggjort for Ham gjennom lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd." (Romerne.3:20)


 • "Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde." (Romerne.11:6)


Karma er en demonisk lære. Ditt gode kan aldri oppveie for det dårlige. Du har syndet fremfor en hellig Gud, og alle dine gode gjerninger er beskrevet som urent tøy. Det er som å prøve å bestikke dommeren.


 • "Alle ble vi som urene, all vår rettferd som urent tøy. Vi visnet alle som løv, vår skyld tar oss bort som en vind." (Jesaja.64:5)


 • "For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg." (Efeserne.2:8~9)


Ved å stole på Kristi verk på korset, vil vi bli gjort nye med nye ønsker om å adlyde Gud. Ikke fordi det redder oss, men fordi han reddet oss. Frelse er et verk av Gud, ikke menneske.


 • "Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!" (2.Korinter.5:17~20)
Er du frelst?


Nå som du vet at karma ikke er ekte, hva skal du gjøre med det? Hvis du dør i dag, hvor skal du da, til himmelen eller helvete? Dette er seriøst. Ta noen minutter og lær deg hvordan du kan bli frelst.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva