Søk etter Kunnskap om Gud

Nå er det tiden for å søke Ham

Du ber, du har lest bøker og sett på videoer om Gud, og grunnen til dette er at Gud selv har ledet deg til Ham. Han ønsker at du skal søke etter Ham så mye som mulig gjennom dine dager. Han ønsker at du skal være et lys i denne mørke verden. Så nå er det tid for, ja tid for å søke Gud som du aldri har søkt Ham før, nå er det tid for å virkelig bli

fylt med Den hellige ånd.

Som du vil se i skriftversene jeg vil liste i denne artikkelserien, legger Gud Faderen en ekstremt høy verdi i jakten på kunn-skap - spesielt åndelig kunnskap. Han sier at å få kunnskap har større verdi enn alt sølv, gull og alle materielle ting i denne verden.


Bibelen forteller oss at vi må vokse i kunnskap om Gud. Når du blir frelst, er det bare begynnelsen.


Derfra forventer Gud at du skal vokse i kunnskapen om Ham, Hans Sønn Jesus Kristus, Hans Hellige Ånd, og alle deres veier.

Som jeg nevnte i vår artikkel "Kraften i Guds Ord" - Den aller mektigeste måte du vil vokse i åndelig kunnskap på, er ved å lese og studere Bibelen for deg selv. Det er rett og slett ingen annen måte.


Gud har lagt alt tilrette all den åndelige kunnskapen som vi noensinne vil trenge om Ham, Hans sønn og Hans ånd, for alle i innholdet i denne ene boken. Du vokser også i Guds kunnskap gjennom dine egne personlige opplevelser som du har med Ham i din egen daglige vandring, sammen med læring fra andre kristne, spesielt de som er salvet og begavet til å kunne lære fra Hans Ord.


Igjen bruker Gud et noe veldig intenst språk i disse versene. Du kan virkelig si at Han prøver å la oss alle få vite den store betydningen av å vokse i denne kunnskapen. Årsaken til dette er at Guds ultimate mål for oss alle etter at vi blir frelst, som er vår helliggjørelse og forvandling.


Han vil forvandle oss til det ekspressive bildet av Hans Sønn Jesus. Han ønsker å gjøre oss til et bedre og mer hellig folk.


Men før Gud vil tillate denne helliggjørelsesprosessen å virkelig ta av for fullt gjennom Den Hellige Ånd - Vil Han at du skal forstå fullt ut nøyaktig hva Han gjør og hvorfor Han gjør det.


Med andre ord må du ha kunnskap om hva Gud gjør og nøyaktig hvorfor han gjør det.


Selv små barn vil plukke opp dette prinsippet veldig raskt. Fortell et barn at han ikke skal gjøre noe spesifikt, og hva er det første han vil gjøre? Han vil spørre deg hvorfor han ikke kan gjøre akkurat det. Og så hvis barnet er gammelt nok til å forstå hva den grunnen er - så kan du fortsette med å fortelle ham hvorfor det ikke er i hans beste interesse å gjøre akkurat det.


Med andre ord gir du barnet ditt den spesifikke kunnskapen som han må ha, så han vil vite nøyaktig hvorfor han burde eller ikke burde gjøre det.


Det er på akkurat samme måte med Gud Faderen.


Gud elsker å overføre kunnskap til alle sine barn om hva de trenger sin kunnskap til i dette livet - men det som forhindrer mange av hans barn i å kunne motta denne kunnskapen direkte fra ham, er at de aldri har blitt lært hvordan de skal høre fra ham når han begynner å prøve å kommunisere med dem - eller de presser seg ikke inn og går inn i en søksmodus med ham for å prøve å få ham til å frigjøre denne kunnskapen til dem.

Hvis det er en stor hemmelighet jeg har lært fra Herren om å få Ham til å frigjøre mer av Hans kunnskap til deg - er det at du må være villig til å gå inn i en slags søkemodus med Ham for å få det. Gud vil ikke mate deg med skje for alltid.

Bibelen sier å spørre - og da vil du motta. Søk - og da vil du finne. Bank på - og da vil døren bli åpnet for deg.


Legg merke til i alle tre av disse betingelsene at du må være den som skal starte den. Du må være den som spør, søker, og banker på.


Hvis du gjør det, da vil Gud svare deg, åpne dører for deg, og la deg finne svar på dine spørsmål og problemer.


Kong David forteller oss at vi må meditere på Guds ord. Å meditere betyr ikke å tømme hodet for alle tanker og vente på at Gud skal snakke til deg.

Jesus underviser

Å meditere betyr å tenke på, å tygge på, for å prøve å finne ut hva de forskjellige skrift versene betyr og hvordan de kan gjelde og brukes i ditt daglige liv.


Det jeg personlig har funnet ut er at Den Hellige Ånd bokstavelig talt vil veilede tankene dine inn i åpenbaringen som du søker etter når du prøver å finne noe ut. Med andre ord vil du finne den kunnskapen du trenger mens du søker etter den.


Den Hellige Ånd kan enten lede dine tanker til hva de riktige svarene er for deg, mens du bare bruker litt av hjernekraften din til å prøve å finne ut ting, eller han vil veilede deg om hvor svarene finnes.


Du kan bokstavelig talt lære å "dra" kunnskap direkte fra Herren ved å gå inn i disse søkemodusene med Ham! Som du vil se i noen av skriftversene jeg vil liste nedenfor, er det Den Hellige Ånds jobb å lære oss alle ting i dette livet. Med andre ord, Den Hellige Ånd er vår personlige veileder og lærer i dette livet.


Den Hellige Ånd kan og vil kommunisere til deg hvis du er åpen for å motta denne typen direkte overnaturlige kommunikasjon fra ham.


Jeg vil gjøre en mye grundigere artikkel i nær fremtid om de mange måter som Den Hellige Ånd vil kommunisere til deg - spesielt når det gjelder å motta kunnskap fra Ham.


Men for denne artikkelen vil jeg bare gi deg de viktigste grunnleggende versene fra Bibelen, for at du skal vite at Gud vil overføre sin kunnskap til deg om alt du vil trenge Hans kunnskap til i dette livet.


Ikke bare kan Gud gi deg all den åndelige kunnskapen du vil søke etter, men Han kan også gi deg Hans kunnskap på alt annet du trenger Hans kunnskap om i dette livet.


Gud kan gi deg sin kunnskap om hvordan du blir bedre forelder for barna dine, bedre ektefelle til dine make, og bedre på hva som helst bestemt jobb eller jobber han vil kalle deg til å gjøre for Ham i dette livet.


Hvis Gud kaller deg til å bli politimann, en advokat, en lege, en sykepleier, en hjemmeværende mor eller far, en arkitekt, en arbeider, en sportsstjerne - kan Han gi deg sin direkte kunnskap på hvert av disse spesifikke områdene for å gjøre deg mye bedre på hver enkelt av disse jobbene. Det er absolutt ingen ting som Gud ikke kan gi deg sin kunnskap på, bare du er åpen for å motta den, og ikke er redd for å begynne å søke og trykke inn etter det!


Mange, mange kristne går glipp av denne delen i sin vandring med Herren. Gud vil overnaturlig formidle Hans kunnskap til deg - men du må først innse at Han ønsker å formidle Hans kunnskap til deg - og da må du lære deg å plukke det opp, og lese det riktig når han begynner med å forsøke å kommunisere til deg.


Igjen vil jeg gå mye mer detaljert inn på om hvordan jeg virkelig hører fra Gud i en annen artikkel - men i denne artikkelen vil jeg vise deg i Skriftversene jeg vil liste nedenfor, at Gud virkelig ønsker å formidle og overføre Hans kunnskap til deg.

Som du vil se på den måten som jeg vil presentere de aktuelle skriftversene om dette emnet for deg, har vi å gjøre med en utrolig, dypsindig realitet - ved at Gud, den Allmektige Selv med sin perfekte kunnskap om alle ting - er villig til å kommunisere og formidle Hans kunnskap til oss gjennom Den Hellige Ånd, som bokstavelig talt lever på innsiden av oss!


Tenk på dette - at du allerede har kunnskap om Gud som bor på innsiden av deg i Den Hellige Ånds Person!

Skriftversene jeg vil liste nedenfor viser deg den store betydningen som Gud vektlegger at hver og en av oss søker å skaffe denne typen kunnskap fra ham. I noen av disse versene gjør Gud noen svært kraftige og dype utsagn. Han sier:

 • At vi skal VOKSE i nåden og KUNNSKAPEN til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.


 • At Hans folk blir bokstavlig talt ødelagt og vil gå i fangenskap ved å ha mangel på kunnskap.


 • Å skaffe seg kunnskap og visdom vil hjelpe deg å gå trygt i dette livet, bidra til å bevare deg og hjelpe deg med å holde deg på den rette veien som Han har satt opp for at du skal følge i dette livet.


 • Å skaffe seg kunnskap, visdom og forståelse er bedre enn alle gull, sølv og rubiner i hele denne verden, og at det ikke engang nærmer seg det å kunne sammenlignes med alt annet du måtte ønske i dette livet!


 • Med andre ord, å søke kunnskap om Gud i dette livet er større og bedre enn noen materialistiske ting som du noen gang kan kjøpe, ønsker, eller begjærer i dette livet!

Å tenke på at Gud selv gjør denne typen ekstreme, intense og radikale utsagn at det å tilegne seg Hans kunnskap er viktigere enn noe annet som vi kan skaffe oss i dette livet, er en så stor og kraftig uttalelse som bare Han kan gjøre om hva som virkelig er mest viktig i dette livet!


Legg merke til i den første markerte setningen ovenfor at vi skal vokse i kunnskap om Gud. Jeg tror den viktigste grunnen til at Gud forteller oss at det å få vite hans kunnskap er viktigere enn noe annet vi kan søke etter i dette livet, er fordi vi ikke kan vokse åndelig i Herren, med mindre vi først får Hans kunnskap - og deretter forsøker å implementere Hans sannheter i våre daglige liv og vandre med Ham.

Etter at du blir frelst, forventer Gud at du skal begynne å vokse og modnes i din vandring med Ham.


Du kan ikke bli mer hellig, mer forvandlet og mer helliggjort, med mindre du vokser åndelig.


Og du kan ikke begynne å vokse åndelig, med mindre du først søker etter den kunnskapen som vil føre til at denne åndelige veksten oppstår i første omgang!


Om du virkelig studerer menneskene som er mest levende i dette livet - det er søkerne - det er menneskene som stadig lærer, og prøver å forbedre sin kunnskapsbasis på hva det enn er de søker etter.


Det er de kunnskapsøkende som gjør de store oppdagelsene som forandrer kursen i vår menneskelige historie.


Og de kunne ikke ha gjort de store oppdagelsene uten først å søke etter den kunnskapen som til slutt skulle lede dem til de konkrete oppdagelsene.

Som du vil se i noen av de dype Skriftversene, jeg vil liste nedenfor - Gud vil få deg til å søke og lete etter kunnskap, mye på samme måte som skattejegere vil søke og lete etter nedgravde skatter. Snakk med noen sanne kunnskapsøkere, og de vil fortelle deg at det meste av deres glede kommer fra reisen ved å prøve å finne den kunnskapen de søker etter.


Når oppdagelsen er gjort, og de har funnet alt de kan trenge på et bestemt emne, så går de igang med det neste store eventyr.


Ingenting vil stimulere ditt sinn og følelser, og få deg til å føle deg mer levende enn å søke etter kunnskapen om noe du kanskje virkelig er interessert i og være veldig lidenskapelig opptatt av. Men mange i vårt land har nå blitt "hjernedød" og mentalt late som følge av å bli sofaslitere ved å se for mye TV.


Gud har utrolige kunnskapsopplevelser satt opp for hver og en av oss hvis vi bare ville være villige til å gå ut av våre spor, gå ut av våre trygge havner, og begynne å søke etter de tingene Han ønsker at vi skal søke etter.


Før jeg går inn i Skriftversene om alt dette, vil jeg forlate deg med en siste tanke.

Kunnskap om Gud er som en skattkiste som ikke har noen bunn i seg!


Det er ingen grense for hvor mye kunnskap Gud kan frigjøre til deg hvis du er villig til å dykke ned i denne skattekisten og begynne å søke etter det.


Tenk på dette lenge og hardt - at den eneste og allmektige og all-vitende Gud av hele universet er villig og i stand til å overføre sin kunnskap til deg, uansett hva det er du ønsker Hans kunnskap og visdom på.


Hver eneste kristen har denne utrolige skattekisten av kunnskap og visdom som bokstavelig talt ligger på innsiden av dem i Den Hellige Ånds Person.


Og den Hellige Ånd er bare så ivrig og venter bare på at du skal tappe inn i Ham for å få denne kunnskapen til å begynne å bli frigitt til deg!

Dette utrolige kunnskapseventyret venter på hver eneste kristen som bare er villig til å velte seg ut av sofaen, og begynne å bruke hjernekraften som Herren har gitt oss, til å begynne å søke etter denne typen kunnskap.


Jeg vil fortsette videre og liste opp disse skriftversene under de riktige overskriftene nedenfor, slik at du fullt ut kan forstå hva Herren prøver å fortelle deg i disse svært dype versene.


Disse versene er store døråpnere for hver eneste kristen - ettersom de viser deg at Gud kan overnaturlig formidle og overføre Hans kunnskap til deg gjennom Den Hellige Ånd hvis du er åpen for å motta den, og er villig til å gå inn i en søkemodus for å trekke det ut fra ham.


Igjen betyr disse versene akkurat hva de sier. Jeg har laget hver av disse avsnittene inn i separate artikler.

Konklusjon


Etter å ha gjennomgått alle de ovennevnte skriftversene og de 18 artiklene og under deres passende overskrifter - tror jeg at Herren gjør en svært kraftig og livsendrende uttalelse for hver født på ny troende.


I både Gud og Jesus er det gjemt all kunnskap, visdom og åpenbaring som vi noensinne kan trenge eller noensinne bruke - ikke bare i dette livet, men også i det neste livet som kommer - som vil være i himmelen, så i 1000 årsriket, og så til slutt i den nye himmelen og på den nye jorden.

Bare tenk på denne ene kraftige, utrolige, slå pusten ut av deg type sannhet - at vi tjener og har inngått et personlig forhold med den ene og eneste sanne Gud i hele universet - og i denne Guds person er det maksimal kunnskap og maksimal sannhet om hver eneste enkelstående ting, emne eller problem som vi noen gang kan støte på.


Vi har virkelig en Gud som er allvitende og som har perfekt kunnskap om alle ting.

Å tenke på at denne ene og eneste sanne Gud har sendt sin eneste sønn ned til jorden for å dø fysisk på et kors slik at vi alle kan få full tilgivelse for alle våre synder for å tillate oss å komme inn i himmelen når vi dør og krysse over.


Og så på toppen av alt ved å la Hans Hellige Ånd bokstavelig talt entre inn i hver person som vil akseptere Hans Sønn som sin personlige Herre og Frelser - er nok til å slå pusten ut av enhver når en stopper opp og virkelig tenker på hva Gud Faderen har gjort for oss alle for å frelse oss fra flammene i helvete.


Og da å tenke på at Gud Faderen er villig til å ta hele dette scenariet enda et skritt videre - ikke bare vil Han redde oss fra oss selv og vår syndige natur, men at Han også ønsker å inngå et individuelt, personlig forhold til hver og en av oss.


At denne ene og en eneste vår Gud bryr seg nok om hver enkelt av oss til å gjøre denne individuelle, personlig forbindelse for å hjelpe oss å vokse i Ham og klare oss gjennom dette livet i ett stykke, er uten tvil den mest fantastiske og dype virkeligheten som vi har på denne jorden!


Som en sann gjenfødt troende er alle de ovennevnte nå solid fastlåst og på plass.


Du er nå virkelig frelst, og du er nå et sant barn av Gud Faderen som følge av det Blodet som Jesus personlig har utøst for deg på det korset. Nå er ballen kommet tilbake til deg.


 • Hva vil du gjøre med denne virkeligheten som nå stirrer deg rett inn i ansiktet?


 • Ønsker du å dra nytte av hva Gud gir deg på den måten at han har alle de ovennevnte skriftversene formulert?


 • Vil du dra nytte av den tredje Guddommens person, Den Hellige Ånd, som nå lever og som lever fullt ut på innsiden av ditt vesen - som kan hjelpe deg med å vokse i nåde og kunnskap om Jesus Kristus?

Å tenke at Gud Faderen nå er villig til å gå enda et ekstra skritt med deg - at Han er villig til å gjøre direkte, personlig kontakt med deg for å formidle Hans kunnskap til deg gjennom Hans Hellige Ånd - er uten tvil pynten på hele denne kaken!


Til de av dere som aldri virkelig har etterspurt Guds kunnskap for dine egne personlige liv - bare stopp og tenk et øyeblikk over hva alle de ovennevnte skriftversene prøver å fortelle deg - at Gud Faderen og Jesus Kristus er perfekt og maksimal kunnskap om alle ting! Jeg gjentar - alle ting!


Og som et gjenfødt barn av Gud Faderen - har du nå direkte tilgang til Ham og all hans kunnskap, om alt du trenger Hans kunnskap om i dette livet, og i det nye livet som kommer.

Det eneste som holder deg fra å kunne motta denne ubegrensede og rikelige kunnskapskilden fra Gud, er deg selv. Som alle de ovennevnte versene fra Skriften prøver å fortelle deg - det er bare en måte å få Gud til å frigjøre sin kunnskap til deg, og dette innebærer tre svært lette og enkle trinn:

 • Første - du må virkelig ønske og virkelig begjære kunnskapen om Gud for deg og ditt liv. Versene nevnt ovenfor sier at du må "begjære sannhet" i dine indre deler, at du må være villig til å "rope ut" for det og "bruke ditt hjerte" for å forstå det. Alle disse nøkkelfrasene angir noen som har et virkelig stort ønske om denne kunnskapen.


 • Andre - da får du ballen til å rulle med Gud ved å starte med å be ham om å begynne å frigjøre sin kunnskap til deg. Fortell Gud at han nå har et fullt og solidt grønt lys fra deg for å frigjøre sin kunnskap når som helst og gjennom hvem som helst han vil frigjøre den gjennom. Fortell Gud at du virkelig vil at Hans kunnskap frigjøres i livet ditt, at du ikke kan leve uten det, og at du trenger det for å kunne vokse på den måten han ønsker at du skal vokse i Ham.


 • Tredje - og dette trinnet er det som vil gjøre det eller knekke deg i dette rike - du må nå være villig til å begynne å søke etter Guds kunnskap for livet ditt. Når du legger forespørselen på Hans alter om at du nå vil at Han skal frigjøre sin kunnskap til deg - vil Gud lene seg tilbake og se hva du vil gjøre videre. Bibelen gjør det veldig klart. Den sier at du må søke - og så vil du finne. Det står at du må banke på - og så åpner dørene seg for deg. To av de ovennevnte versene sier at du må søke etter kunnskap av Gud som en som vil søke etter sølv og som en som vil søke etter skjulte skatter. Disse to nøkkelfrasene viser igjen en som ikke bare har et maksimalt ønske om denne kunnskap - men noen som er villig til å gå inn i en maksimal søkemodus for å få det!

Som jeg sa på toppen av denne artikkelen, hvis det er en stor hemmelighet, har jeg personlig lært av Herren for å få ham til å frigjøre mer av hans kunnskap i livet ditt - er det at du må være villig til å gå inn i en slags søke modus med ham for å få det.


I begynnelsen kan ditt faktiske ønske bare være en slags første nysgjerrighet. Du lurer kanskje på - vil Gud virkelig begynne å kommunisere og overføre sin kunnskap til deg hvis du begynner å trykke inn etter det?


Hvis du er villig til å gi Gud bare noen få babystrinn fra din side bare for å begynne å presse inn og søke etter Hans kunnskap, så vil Gud være mer enn villig til å møte deg halvveis. Han vil begynne å kommunisere og overføre sin kunnskap til deg. Og når denne prosessen starter, vil din sult og lyst på det begynne å øke.


Du vil begynne å finne ut at Gud ønsker å bli personlig involvert i alle områder av livet ditt - og at det ikke er noe som Han ikke kan gi deg sin kunnskap om for å hjelpe deg med å bli bedre til noe, eller for å bidra til å øke din kunnskap og forståelse på et bestemt emne eller problem som du kanskje har å gjøre med.


For å vise Gud at du virkelig mener alvorlig business med Ham i denne søkemodusen - her er noen forslag som du bør forsøke å søke etter for å få Gud til å frigjøre sin kunnskap til deg på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt :

 • Du må først vise Gud at du mener seriøs business med Ham ved å komme inn i Hans Ord - Bibelen selv. Hvis du ikke er villig til å tilbringe noen form for vanlig kvalitetstid i Hans Ord - så er sjansene der for at Gud ikke kommer til å ha mye lyst til å frigjøre sin kunnskap til deg. Årsaken til dette er at Bibelen er den eneste boken vi har her nede som vil gi oss direkte kjennskap til Herren og alle hans veier. Hvis du ikke er villig til å vise Gud at du har et stort ønske om å vite mer om Ham, Hans Sønn og Hans Ånd ved å lese fra den eneste kilden som kan gi deg denne typen direkte kunnskap om de tre av dem - så vil kanskje ikke Gud ha så mye ønsker om å ville frigjøre noe av Hans kunnskap din vei.


 • En annen god kilde til Guds kunnskap som du kan tappe inn på i tillegg til Bibelen er andre gode kristne bøker skrevet av salvede lærere fra Hans Ord. Gud har salvet mange for å kunne lære fra Hans Ord, og du kan lære mye av deres skrifter og opplevelser. Mange av de kristne utsalgssteder og bokhandlere er lastet med godt kvalitetsmateriale som vil hjelpe deg med å vokse i kunnskap og Guds veier. Du kan også be Den Hellige Ånd om å hjelpe deg med hvilke bøker du bør lese på ditt nåværende nivå med Ham. Du vil da finne visse bøker som hopper av hyllen og rett på deg om hva Han virkelig vil at du skal lese nå. Det jeg har funnet ut er at Gud noen ganger vil skifte mellom at du leser fra Bibelen og leser fra andre gode, kristne bøker.


 • En annen god kilde til å lære mer om Gud og alle hans måter er radio og TV. Igjen har Gud salvet mange av hans lærere for å kunne forkynne og undervise fra podiet. Mange av disse lærerne har egne radio- og / eller tv-stasjoner som du kan lytte til eller se på.


 • En annen god kilde som Gud vil bruke til å lære deg ting, er bare fra de normale omstendighetene i hverdagen. Dette vil være en annen hel artikkel i seg selv, men det er mange forskjellige måter Gud vil bruke til å overføre sin kunnskap til deg hvis du er skarp nok og observant nok til å plukke det opp. Gud vil snakke med deg gjennom andre mennesker og forskjellige typer av omstendigheter. Når du begynner å inngå denne kunnskapsreisen med Herren - må du virkelig holde radarene dine oppe hver dag ettersom du aldri vet når, hvordan eller gjennom hvem Gud vil snakke med deg neste gang.


 • Og sist, men absolutt ikke minst, vil du begynne å hente kunnskap direkte fra Den Hellige Ånd selv. Du vil begynne å få "indre kunnskaper" om hva visse ting kan bety. Den Hellige Ånd kan også gi deg "indre visjoner" eller "mentale bilder" i tankene dine når han prøver å formidle kunnskap til deg om noe spesifikt. De sier et bilde er verdt mer enn tusen ord. Den Hellige Ånd elsker å formidle kunnskap ved hjelp av disse visjonene eller mentale bildene i sinnet. Han vil også hjelpe deg med å tolke hva disse bildene betyr. Igjen, jobben din er å holde radarene dine opp hver eneste dag og hoppe på alt som Gud vil begynne å overføre og sende din vei..

Hvis du er villig til å vise Gud at du mener alvorlig business med Ham ved å begynne å søke etter hans kunnskap gjennom noen av de ovennevnte veier, vil Gud begynne å vise seg Selv til deg i dette rike og vil begynne å kommunisere og overføre Hans kunnskap og visdom til deg som dekker alle områder i ditt liv som du er åpen for å motta hans hjelp og kunnskap om!


Som alle de ovenfor beskrevne versene har vist deg, er Gud Faderen bare så ivrig etter å starte med deg på denne kunnskapsreisen gjennom Ham, Hans Sønn og Hans Ånd. Han er bare så ivrig til å frigjøre sin kunnskap og visdom i alle deler av livet ditt som du vil trenge den på.


Med kunnskap kommer kraft! Kunnskap vil hjelpe deg å vokse i Herren! Kunnskapen om Gud vil bidra til å forandre og endre kursen av livet ditt hvis du er villig til å søke etter denne kunnskapen, og jobbe med de spesifikke sannhetene som vil bli inkludert i denne kunnskapen.


Kunnskapen om Gud kan bidra til å sette og gjøre deg fri i dette livet. Og du trenger ikke vente til du kommer til himmelen før du kan begynne å motta denne typen kunnskap fra Gud.


Gud kan begynne å undervise deg akkurat der du er akkurat nå, hvis du er åpen for å motta dette fra ham.


Jeg vil forlate deg med en siste tanke. Se hvor langt Gud Faderen var villig til å ta kong Salomo.


Hvis Gud var villig til å ta kong Salomo så langt i hans kunnskapsrike - hvor langt vil Gud personlig ta deg hvis du er villig til å presse inn og begynne å søke etter Ham og all hans kunnskap?

Noen sier at himmelen er grensen. I dette kunnskapsområdet med Gud - tror jeg ikke at det er himmelen - men at det ikke er noen grense for Guds kunnskap.


Kunnskapen om Gud er som en skattekiste som ikke har noen bunn i seg - og det er alt der for å ta av for de som er villig til å dykke inn i den, slik som de som søker og leter etter en nedgravd skatt!


Del 1 her: Vokse i Guds kunnskap

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap