Videoklipp

Tekstet på Norsk


Paul Washer


En video de fleste ikke liker, og derfor er den med her. Vi skal aldri fortelle hva folk ønsker å høre, vi skal fortelle den sannhet som vi er forpliktet til å fortelle, enten folk liker det eller ei. De som mener alvor med sin vandring med Jesus vil forstå dette og nikke enig til det meste Paul forkynner her.


Reinhard Bonnke


Ved utgangen av 1999 etter 9 år med tvunget fravær fra Nigeria, åpnet Herren døren for Reinhard Bonnke for å komme tilbake til Nigeria. Det som ble utført var den største høstingen av sjeler for Kristus som er registrert i menneskehetens historie. Det du er i ferd med å se er utdrag fra disse herlige samlingene er OVERVELDENDE"


Todd White


Om hvor viktig det er å opprette et personlig forhold til Gud, for å finne sin egen identitet i Ham.


Reinhard Bonnke


Om at en skal slutte med å søke etter Gud, men at en heller skal gjøre det som han ønsker at en skal gjøre.


Reinhard Bonnke


Om hvor stort det er å få et kall fra Gud, og hvor mye det må verdsettes å få kall fra Ham i livet.