Bibelvers om Frelse

HolySpirit.no Frelse
Bibelvers om Frelse

Bibelvers om frelseVelkommen til "Frelsens Veiviser": Utforsk Den Guddommelige Reisen gjennom Guds Ord


Denne siden er et hellig rom hvor vi dykker ned i bibelvers som kaster lys over veien til frelse. Guds Ord guider oss gjennom en reise av nåde, tilgivelse og forløsning. Hvert vers er en påminnelse om den uendelige kjærligheten som tilbys oss gjennom troen på Jesus Kristus. La "Frelsens Veiviser" være din kilde til håp, et kompass som leder deg gjennom livets utfordringer.


Må disse skriftene være en veiledning i din personlige vandring mot frelse, og en påminnelse om at Guds kjærlighet er alltid tilgjengelig for de som søker.


Her kommer 15 flotte Bibelvers til deg om Frelsen:


 • "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes.gj.4:12)


 • "For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus," (1.Timoteus.2:5)


 • "én kropp, én Ånd, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far,han som er over alle og gjennom alle og i alle. (Ephesians.4:4)


 • Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." (Johannes.14:6)


 • "Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite." (Johannes.10:9)


 • Jesus sier til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø." (Johannes.11:25~26)


 • Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes.8:12)


 • "Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste." (Johannes.6:35)


 • "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden." (Johannes.6:51)


 • "for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes.3:15~16)


 • "Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham." (Johannes.3:36)


 • "Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder." (Johannes.8:24)


 • "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Johannes.5:24)


 • Og dette er vitnesbyrdet: "Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn." (1.Johannes.5:11)


 • "Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud." (1.Johannes.4:14)