Hva er bønn

Å snakke med Gud

Hva er bønn? - Å snakke med Gud


Hva er egentlig bønn? Bønn er vår direkte linje med himmelen. Bønn er en kommunikasjons-prosess som gjør at vi kan snakke med Gud! Han vil at vi skal kommunisere med Ham, som en person til person telefonsamtale. Mobiltelefoner og andre enheter har blitt en nødvendighet 

for noen mennesker i dagens samfunn. Vi har Bluetooth-enheter, smart telefoner og snakkende datamaskiner! Disse er kommunikasjonsmidler som tillater to eller flere personer å samhandle, diskutere og svare på hverandre.


For mange synes bønn komplisert, men det er bare å snakke med Gud. Her er noen punkter om hva bønn er:

Hva er bønn? - Logikken


Mange mennesker lurer på om hva bønn er fordi de ønsker å be, men vet ikke hvordan. Vurder disse tipsene:


Hva skal jeg si? Bønn er som å snakke med din beste venn! Det er lett å snakke med noen når du vet at de elsker deg betingelsesløst!

  • Be Jesus om å tilgi deg for dine synder og gjøre deg ny i Ham! «Vend deg fra dine synder og vend deg mot Gud, så du kan bli renset for dine synder»  "Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut." (Apostlenes.gj.3:19)


  • Fortell ham dine behov! «Gi alle dine bekymringer og ting som plager deg til Gud, for han bryr seg om hva som skjer med deg»  "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1.Peter.5:7)


  • Takk ham, for han døde på korset i Golgata for oss!  "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes.3:16)

Hvordan sier jeg det? Slik har jeg lært å nærme meg Frelseren i mitt liv.

  • Med tillit og tro på at Han vil levere: "I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit." (Efeserne.3:12)


  • "La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid." (Hebreerne.4:16)¨


  • Med glede over at Han vil levere. "Du har lært meg å kjennelivets veier,

og du skal fylle meg med gledefor ditt ansikt." (Apostlenes.gj.2:28)


  • Med forventning om at Han skal levere. "Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter." (Salmene.5:3-4) "Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Vend øret til meg og hør mine ord!" (Salmene.17:6)

Hva er bønn? - Hva sier Bibelen?


Be for hverandre. Jesus satte et eksempel for oss på hva vi skulle be. Han ba for sine disipler og for hver generasjon som skulle komme som ville følge ham. Hans bønn var at Gud beskytter og styrker dem så lenge de var i denne verden. Jesus ba også for de som ville komme til å tro på Ham gjennom evangeliet (Johannes 17).


Be med tro. "Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne 11:6)


Be med tilbedelse og ærbødighet. "Opphøy Herren vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel! Hellig er han." (Salmene 99:5) "«Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham." (Johannes 9:38)


Du vil vite med sikkerhet at Gud kan høre deg når du ber, så det er bare å åpne den kommunikasjonslinjen! Be, og vit at uansett hvor langt du drar, kan din forbindelse med Ham aldri gå tapt!


"Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft," (Filipperne 1:9)

Hvorfor skal vi be - til hvem ber vi?


Før vi kan svare på, "hvorfor vi skal be," må vi vite hvem vi ber til. Det er bare en høyeste Skaper og suverene Gud. Det er bare en vei til Ham, og det er gjennom Hans eneste Sønn, Jesus Kristus. Gud, vår himmelske Fader, er den eneste vi kan være sikker på vil høre og svare på våre bønner. Han er Guden av fantastisk kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.


Mer om bønn finner du her: Bønn hemmeligheter