Slik holder du unødvendige trengsler

fra å komme din vei

Jeg tror det er to typer trengsler som kan komme til oss i dette livet. Den første typen er de som blir "tillatt" av Herren til å komme vår vei for vår egen hellig-gjørelse i Ham og for å teste vår tro på Ham som alle de nevnte skrift-versene forteller oss.


Den andre typen trengsler er de som ikke kommer fra Herren. Dette vil være trengsler som kommer vår vei som et resultat av noe som vi kanskje ikke gjør rett i Ham.

Siden vi alle må gå gjennom en viss grad av trengsler i dette livet som følge av at Herren selv lar noen av disse trengslene gå gjennom til oss, burde ingen kristen noen gang friste sin skjebne på dette området og komme ut av linjen med Herren, og dermed tillate seg å trekke unødvendig trengsel deres vei. Her kommer noen av de områdene som vil trekke unødvendig trengsel vår vei i dette livet.

1. Den fullstendige overgivelsen


Ifølge artikkelen som vi har om dette emnet på nettstedet vårt, "Den fullstendige overgivelsen," er dette området uten tvil nummer én grunnen til at så mange kristne trekker unødvendig trengsel deres vei i dette livet.


Bunnlinjen - hver kristen kan bare leve sine liv på en av to måter. De kan enten velge å overgi hele livet til Herren for Hans styring og håndtering, eller de kan velge å kjøre sine egne liv, fyre alle sine egne skudd og gjøre alle sine egne ting.


I den ovennevnte artikkelen om full overgivelse gir jeg dere alle de riktige versene fra Skriften for å vise deg at dette er hva Gud virkelig ønsker fra hver og en av oss. Han leder og vi følger - ikke omvendt.


Dette er hvordan du kan trekke unødvendig trengsel i dette livet hvis du ikke går inn i denne fulle overgivelsen med Herren.


Hvis du går i denne fulle overgivelsen med Gud hvor han nå er den som vil lede og styre livet ditt i retninger som han vil at det skal gå inn i - så betyr dette at du nå har Guds fulle guddommelige veiledning og beskyttelse som opererer i livet ditt.


Grunnen til at du vil ha Hans guddommelige beskyttelse for deg, er fordi du aldri vil klare de kall og mål som han vil ha på lager for deg i dette livet, med mindre han først kan holde deg trygg og i ett stykke, mens du reiser gjennom livet for å fullføre dine guddommelige oppdrag for ham.


Hvis Gud har kall og mål som han vil at du skal kunne nå i dette livet, så er han ikke bare nødt til å lede deg slik at du kan nå disse, men han må også beskytte deg slik at du til slutt kan nå dem.


Hvis Gud ikke fullstendig beskytter deg underveis, kan mange av de naturlige motgangene som kan ramme deg som følge av Adams forbannelse, forhindre deg i å fullføre din fulle guddommelige skjebne i Ham.


Hvis du går i denne fulle overgivelsen med Gud, hvor Han nå er Den som har total kontroll over alle aspekter av livet ditt, betyr det nå at hvis du har noen form for motgang som kommer din vei, så er denne motgangen blitt tillatt av Herren å komme din vei av de spesifikke årsakene som er nevnt ovenfor.


Gud "forårsaker" ikke noen av disse motgangene å komme din vei, men han "tillater" noen av dem å glide gjennom, slik at han kan bruke dem til å hjelpe å hellige deg, og også teste dine personlige trosnivåer i ham fra tid til annen.


Som et resultat av at Gud bestemmer hvilke trengsler som vil få lov til å komme til deg i dette livet, betyr dette nå at Gud vil hindre en masse unødvendig trengsel fra å komme din vei for det første. Dette er en utrolig gode og velsignelse som du kan motta fra Herren hvis du er villig til å inngå denne fulle overgivelsen med Ham.


Her kommer det som får så mange kristne som ikke går i denne fulle overgivelsen med Herren i store problemer i dette livet. Hvis du ikke går i denne fulle overgivelsen med Herren, leder ikke Gud livet ditt i den spesifikke retningen som Han vil at det skal gå inn.


Og hvis han ikke guddommelig leder ditt liv i retninger som han ønsker det skal, da betyr dette nå at du ikke vil ha hans guddommelige beskyttelse i livet ditt. Og hvis du ikke har Guds guddommelige beskyttelse i livet ditt, vil du bli et åpent og enkelt mål for demoner, og for andre dårlige og onde mennesker i dette livet, og for alle de andre forskjellige naturulykker og uhell som kan skje øyeblikkelig.


Hvis Gud ikke er guddommelig leder og beskytter i livet ditt, kan du f.eks. ende opp i en stygg bilulykke som kan forårsake alvorlige skader, og de alvorlige personskader vil da føre til at en stor prøvelse og trengsel kommer inn i livet ditt - og alt dette skjer fordi du ikke hadde Guds fulle beskyttelse i livet ditt, til å beskytte deg mot denne bilulykken i utgangspunktet.


Hvis Gud ikke leder deg i sjakktrekkene som du burde gjøre i dette livet, kan du ende opp med å gifte deg med den feile personen og ende opp med å ta alle de feilene jobbene - som igjen kan føre til store prøvelser og trengsler nedover veien.


Halvparten av alle ekteskapene slutter likevel i skilsmisse, og jeg trenger ikke å fortelle deg den alvorlige smerten og de traumer som en rotete skilsmisse kan forårsake i livet ditt - og igjen kommer all denne motgangen til å møte deg, fordi du ikke stolte på Guds veiledning som om hvem du skal gifte seg med og hvilke bestemte jobber du bør ta i utgangspunktet.


Det er en million ting som kan treffe deg i dette livet og som kan føre til store prøvelser og trengsler - og alle disse prøvelsene og trengselene treffer deg med full kraft fordi du ikke har Guds fulle guddommelige beskyttelse i livet ditt i utgangspunktet, som et resultat av å nekte å inngå denne fulle overgivelse med Ham.


Det er rett og slett altfor mange kristne som har trukket unødvendig motgang, konflikt, prøvelser og trengsler inn i deres liv som følge av å ikke gå inn i denne fulle overgivelsen med Herren, hvor han nå vil være den som skal lede livet ditt på en daglig basis gjennom Den Hellige Ånd.

2. Feiler i å holde Guds bud og følge alle hans måter


Den andre hovedgrunnen til at så mange kristne trekker unødvendige trengsler deres vei i dette livet, er fordi de er ute etter å direkte og bevisst krenke Herrens veier og bud. Synd vil alltid ha noen form for konsekvens med seg, og noen ganger følger konsekvensene av en viss synd med strenge prøvelser og trengsler.


Å henge ut med feil mennesker, misbruke alkohol, bruke narkotika og engasjere seg i kriminell aktivitet, kan alle til slutt føre til alvorlig motgang som kommer din vei. Hvor mange mennesker soner ikke alvorlig fengselsstraff fordi de ble hektet opp med feil omgangskrets? Hvor mange mennesker har ikke fått en tidlig død, eller fått en alvorlig sykdom eller tragedie på seg selv og andre uskyldige mennesker som følge av å misbruke alkohol eller bruke narkotika?


Fulle og påvirkede sjåfører dreper fortsatt mange mennesker hvert år på veien. Deres ofre er nå døde, deres familier sitter igjen med å håndtere tragedien av deres dødsfall, og de berusede sjåførene må nå takle prøvelsene og trengselene med å måtte sone lang fengselsstraff - og all denne motgangen skjer fordi disse menneskene var ute og overtrådte og brøt Guds bud og måtene vi lever dette livet på.


Bibelen gjør det helt klart om hvordan vi alle skal leve i dette livet og hvilke synder og overtredelser vi skal holde oss borte fra. Selv de ikke-frelste hedningene har Guds grunnleggende moralske lover og bud som er skrevet i deres hjerter.


De fleste kjenner det som er grunnleggende riktig fra grunnleggende feil. Og likevel vil så mange mennesker, inkludert noen kristne, som vil fortsatt friste sin hånd og deres skjebne med Herren, og er direkte ulydige og krenker noen av disse grunnleggende budene og lovene. Som et resultat, ender de opp med å bringe ned en viss tragedie, prøvelser og trengsler på både seg selv, deres familier og venner, og noen ganger helt uskyldige mennesker.


Uten tvil er den andre hovedgrunnen til at så mange prøvelser og trengsler kommer inn i dette livet, den konstante synd fra både de frelste og de ikke-frelste. Synd vil alltid ha en viss mengde konsekvenser for det - og for noen kan konsekvensene av deres synder og overtredelser ende opp med å føre til en viss mengde prøvelser og trengsler som begge kommer deres vei og til alle de som kanskje kan være nær dem.

3. Ikke jag etter prøvelser og trengsler


Tro det eller ei, en tredje måte mange mennesker bringer prøvelser og trengsler inn i livet deres, er fordi de faktisk ser etter det og jager etter det. Stimuleringen av prøvelser og trengsler er det de fôrer seg på.


Jeg har personlig møtt utallige kristne i løpet av mitt liv, som har ført ned usigelig elendighet og konflikter i deres personlige liv som følge av å alltid forsøke å røre opp problemer og skape konflikter - både på arbeidsplassen og i deres eget ekteskap.


Som et resultat er de tvunget til å håndtere prøvelser på skilsmisse fordi deres ektefeller ikke lenger kan med dem eller håndtere dem. De er tvunget til å gå fra en jobb til en annen fordi ingen ønsker å jobbe med dem eller være rundt dem.


De lever dermed alltid i en tilstand av konstant plage og frykt fordi de hele tiden nedbringer den ene prøvelse etter den andre, og all denne unødvendige motgang kommer på deres vei på grunn av deres egne direkte handlinger.


Bunnlinjen - det er nok motgang som vil komme deg i dette livet uten å måtte jage etter det, se etter det, eller få det til å skje med dine egne direkte handlinger. Som kristne må vi åndelig modnes og vokse opp. Unge barn liker å røre i gryten for å forårsake konflikt og motgang, men dette bør ikke være noe åndelig modne og voksne skal gjøre. Ikke bare trekker du fram og bringer ned stor motgang og konflikt i ditt eget liv, men du bringer den også ned på alle andre som kan være nær deg.


Hvor mange kristne er ikke tvunget til å håndtere ulike prøvelser og trengsler, alt som følge av de umodne handlinger deres ektefeller, deres foreldres eller deres nærmeste venners umodne handlinger og oppførsel? Uendelig elendighet og motgang har kommet inn i denne verden, fordi en viss mengde mennesker aldri kunne utvikles og modnes åndelig, slik Herren virkelig vil ha fra hver enkelt av oss

 4. Gud vil bruke prøvelser og trengsler for å bringe deg tilbake


Hvis du er kristen, og du har gått tilbake i alvorlig grad med Herren, eller har gått for langt på villspor i din egen personlige vandring med Ham, eller har gått langt inn i et tungt syndområde - mange ganger vil Gud bruke prøvelse og trengsel for å prøve å nå deg og vise deg feilene i din vandring.


Gud liker ikke å bruke alvorlig motgang for å prøve å nå deg. Han ville heller gjøre tingene på den enkle måten. Men hvis du har gått for langt, blitt for stolt, arrogant, pompøs og selvrettferdig - forvent at Gud muligens kommer etter deg med en tung hånd. Og en av måtene som Han vil komme etter deg hvis du har kommet for langt fra ham, er med en mulig prøvelse og trengsel.


Mange har blitt brakt ned fra sine høye hester av Herren som et resultat av en alvorlig prøvelse som fikk lov til å komme deres vei. Når denne alvorlige prøvelsen treffer dem med full kraft, ser de så plutselig hvor maktesløs de egentlig er til å kunne kontrollere sitt eget liv, langt mindre sine egne skjebner.


Jeg har møtt mange kristne som hadde kommet for langt bort fra Herren i sine egne personlige vandringer med Ham, men ble straks brakt tilbake til Ham når Gud vekket dem opp med et smell.


Igjen, Gud liker ikke å bruke slike ekstreme tiltak, men hvis det er den eneste måten han kan nå deg og vekke deg opp på, vil Han gjøre det. En vil alltid ha et visst antall kristne som vil tøye strikken altfor langt med Herren, og som et resultat, vil tvinge Ham til å frigjøre unødvendige prøvelser og trengsler ned på ikke bare dem, men noen ganger på de som kan være nær dem, som nærmeste familie-medlemmer og nære venner.

Bunnlinjen - du kan holde mange unødvendige prøvelser og trengsler fra å komme til deg i utgangspunktet hvis du bare vil inngå en full overgivelse med Herren, holde ute fra noen uakseptable synder i Hans syn, og ikke gå og se etter problemer, motgang eller konflikter, eller prøve å røre til noe av det.


Lær hvordan du kan modnes og åndelig vokse opp i din vandring i Herren. Lær hvordan du går på alle hans måter. Lær hvordan du arbeider og samarbeider med Herren i din egen helliggjørelse i Ham. Hvis du gjør det, vil Herren holde deg under hans vinge og dermed under hans guddommelige beskyttelse.


Da er de eneste virkelige prøvelsene og trengselene som noen gang kommer din vei i dette livet, de som vil bli tillatt av Herren selv. Og igjen vil alle disse prøvelsene og trengslene få lov til å komme fram for din egen personlige åndelige vekst i Herren - like hardt som dette faktum er å akseptere og svelge.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap