Søk etter kunnskap om Gud 12/19

Gå med andre vise mennesker

Jesus

Disse neste sett med vers vil fortelle dere to ting - at den som går med andre vise mennesker, den vil bli vis, men den som har dårer som sine venner og ledsagere, vil bli ødelagt! Ifølge artikkelen jeg kalte: "Velg dine venner nøye" - Bibelen gjør det veldig klart at vi ikke skal henge sammen med de vantro, at vi skal velge våre venner nøye, og at det onde selskap vil ødelegge gode vaner.

Når du har inngått en fullstendig overgivelse av hele ditt liv med Gud Faderen, vil en av de første tingene han begynner å gjøre, være å sortere ut noen av de dårlige og negative menneskene du har i livet ditt.

Disse negative menneskene vil ikke gjøre noe annet enn å prøve å holde deg tilbake hvis du begynner å prøve med å vokse i Herren. Gud vil ikke holde ut med deres negative innflytelser i livet ditt, og han vil dermed ta disse typer negative mennesker bort fra deg veldig tidlig i din vandring med Ham.


Mange kristne klarer aldri å komme til hva Guds sanne kall var for dem i dette livet, fordi de ikke vil gi opp sine negative venner.


Som et resultat holder disse negative menneskene disse kristne bundet opp i deres lavere levemåte i dette livet. Og som et resultat av dette igjen vil disse kristne aldri nå sitt fulle potensiale i Herren i dette livet.


Det aller første verset jeg vil liste nedenfor sier at den som går med andre vise menn, vil bli vis selv.


Årsaken til dette er at du kan lære av andre kloke mennesker i tillegg til hva du vil få direkte fra Gud selv. Å lære fra andre kloke mennesker vil virkelig bidra til å akselerere din kunnskap i Herren og hva annet Gud vil gi deg sin kunnskap om.


Disse versene vil også perfekt være i tråd med versene nevnt ovenfor om den sikkerhet som finnes i å ha mange rådgivere.

  • "Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille." (Ordspråkene.13:20)


  • "Snakk ikke til en dåre, han forakter dine kloke ord." (Ordspråkene.23:9)


  • "En spotter søker visdom, men finner den ikke, for den kloke er det lett å få kunnskap. Hold deg borte fra dåren, du får ikke kunnskap fra leppene hans." (Ordspråkene.14:6~7)


  • "Den kløktige skjuler sin kunnskap, dårene roper ut sin dumhet." (Ordspråkene.12:23)


  • "Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder hodet kaldt. Selv den dumme regnes for vis når han tier, og klok så lenge han holder munn." (Ordspråkene.17:27~28)

Legg merke til at Gud sier i andre vers at dårer vil forakte den kunnskap og visdom du har i Ham. Dette stemmer opp med verset om at vi ikke skal ikke gi  hundene det hellige, og ikke kaste perler til svin. Kunnskap og visdom som du vil motta fra Herren, vil være veldig hellig, og du vil kaste bort tiden din ved å prøve å mate den til andre mennesker som ikke begjærer det.


Dette er del 12 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 13 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.