6 måter Kristne kan få Oppmuntring på

Som Guds folk blir vi motløs en gang imellom når vi går gjennom vanskelige situasjoner, forfølgelser eller prøvelser.


Som når vi søker Guds ansikt over et kinkig problem, og svaret ikke kommer fram, eller når vi er i et veldig behov for noe som er mer viktig i våre liv.


Vi står på stedet hvil, rådløse og fortvilet over vår egen situasjon, stormskyer som kommer over oss og som ikke ser ut til å ville ende med det aller første.

Det faktum at vi er Guds barn, fremmedgjør oss ikke fra motløshet, men vi må vite at vi har mer enn nok hjelp i Gud for å befri oss fra alle flammende piler fra fiender, og for å holde oss i troen til Hans strålende fremtredelse.

Det er ingen magisk formel for å komme over motløshet, bare det å følge sannheten i Ordet er nok, og trinnene er like enkle som å få frelse og like effektive også.


Dette er måtene som vi kan bli oppmuntret på

1– Ved Guds Ord


Guds ord er Ånd og liv, renset syv ganger. Det har den uovertrufne evne til å skape, bygge og forvandle liv. Det er fullt av oppmuntrende løfter for våre slitne sjeler. Vi må lese og meditere i Ordet hver dag, fordi mennesket ikke lever av brød alene, men ved hvert ord som kommer fra Gud lever mennesket. Daglige inntak av Ordet vil hjelpe oss til å motstå og overvinne alle faktorer som bringer motløshet.

Meditasjon gjør at livet i ordet blir frigjort i vår ånd, med den virkning at vi kontakter livet i Gud.

2– Ved bønn


Bønn er et annet middel der vi kan få våre byrder løftet av skuldrene våre. "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere" (I Peter 5: 7). Jesus venter på å hjelpe oss ut av våre frustrasjoner, men vi må fortelle ham om dem. Han sa: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matteus 11:28).

Lær hvordan du ber, for når du ber, vil Guds hjelp komme til deg.


Uansett hva det er du trenger, Gud ønsker å høre om det, ikke noe problem er for trivielt til å bli presentert for Ham. Han lovte å ikke å kaste bort noen som kommer (Johannes 6:37).

3– Ved selvoppmuntring


Du kan oppmuntre deg selv i Herren ved å fokusere tankene dine på de gode tingene Herren har gjort, Den Allmektige Guds storhet, Hans rikelige nåde og trofasthet, særlig om de tingene han har gjort i ditt eget liv.


David gjorde det samme i Samuelsbok 30: 6, han

oppmuntret seg i Herren, og til slutt var han klar for å gjenopprette alt, selv etter tre dager når fienden har dratt med alt han hadde arbeidet for i livet.


Du kan trekke stor styrke fra deg hvis du tør å fokusere på Herren. Filipperne 4:8 (eng.) sier "Til slutt, brødre, hva som er sant, det som er edelt, det som er rett, det som er rent, det som er herlig, det som er beundringsverdig - om noe er utmerket eller prisverdig - tenk på slike ting." Ingen djevel kan slå det, det fungerer hver dag!

4– Ved fellesskap med brødre


Tilstedeværelsen av brødre kan gi oppmuntring, håp og glede, spesielt i vanskeligheter. Det er dette båndet som Guds Ånd bringer i Guds barns union

Hvor enn brødre møtes, vil dyp kalle til dyp, og Guds nærvær vil manifestere.


Bibelen sier "Som jern skjerper jern, så skjerper en mann en annen (Ordspråkene 27:17).


Selv apostelen Paulus i Apostlenes gjerninger 28:15 hadde stor glede av dette Gudgitte fellesskap, og ble oppmuntret. Ikke forsøm Guds folkesammen-slutning. Derfra vil du knytte styrke og glede.

5– Ved tilbedelse


Gud innhyller Hans folks ros, tilbedelse bringer alltid ned Hans tilstedeværelse, når du tilber Gud med rette, og tilstrekkelig, frykt, sorg og depresjoner flyr bort. Mange mennesker kan finne det vanskelig å be i vanskeligheter, men vi trenger bare å prise og tilbe Ham.


David spurte seg selv i sin periode med trøbbel i Salme 42 (eng.); Hvorfor er du nedslått, min sjel? Hvorfor så forstyrret i meg? Sett ditt håp i Gud, for jeg vil ennå prise ham, min Frelser og min Gud. "Hvilken mann! Han visste helt sikkert hvordan han skulle få seg til å prise Gud og vinne.

6– Fellesskap med den Hellige Ånd


Den Hellige Ånd er Ånden av oppmuntring og styrke, når du tilbringer tid med Ham, vil han gi deg styrke, og du vil ikke lenger forbli i den fortvilende tilstanden. Hvis du vet hvordan du snakker i tunger, så har du nøkkelen til befrielsen i hendene dine.

Du kan reprodusere en kjent påskeopplevelse i ditt eget rom. Gjør det hele tiden, og du vil aldri vite hva som kalles fortvilelse igjen?


Ikke gi inn for frykt og motløshet uansett hva. For Herrens glede er din styrke (Nehemiah 8:10), grip den og maksimere den i livet ditt.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema