Satan`s Store Løgn

Å kunne beseire Satan i åndelig krigføring begynner med å avsløre hans løgner.


Så snart du snubler litt, så står han der klar til å påvirke dine tanker med sine falske og onde løgner og anklager. 


Denne artikkelen vil avsløre for deg hans store løgn overfor oss Kristne, og vil åpne opp for deg hvordan du fort skal  kunne gjenkjenne hans angrep, for å kunne gi deg seier i din åndelige krigføring, for deretter å styrke deg i din vandring i Kristi Hellighet. 

Mange Kristne blir ledet bort fra sin tro uten å engang vite at de blir angrepet i sitt sinn av satan, og statistikker viser at i de første årene er det et stort frafall av "nye" Kristne. I denne serien med tittelen "et sinn under angrep" skal vi avsløre flere av satans løgner, og vise deg noen angrep på dine tanker som du her vil kjenne igjen. 

2.Korinter.4:4 forteller oss dette:

  • "De vantro som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud (satan), for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem." (2.Korinter.4:4)

Vi lever i en verden som er mye likt en matrise, eller klisje om du vil, vi beveger oss, vi lever, vi eksisterer og vi oppfører oss som om alt er normalt. Men Bibelen sier at bak alt dette er vår verden kontrollert av mørket. Efeserne 6.12 forteller oss:

  • "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."(Efeserne.6:12)

Satan og de englene som gjorde opprør mot Gud har innflytelse på verden akkurat nå, akkurat nå mens du leser dette. Derfor må vi være våken og oppmerksom på alle de løgner som kommer vår vei fra dette mørke riket, og nå skal vi avsløre en av de største løgner som kommer fra satan.

Hva har vi så å gjøre med ?


Når tropper går til krig er det ofte sagt at så lenge du kjenner til hvor fienden er, kan du angripe dem, du kan omringe dem og beseire dem. I andre verdenskrig var dette ofte tilfellet, som ved den kjente Omaha stranden i Frankrike som da var under Tyskernes okkupasjon. Tyskerne skjøt mot Amerikanerene når de entret stranden med sine båter, og de led store tap, men når de så ble klar over fiendens posisjon så kunne de omringe dem fra flere kanter og eliminere dem.


Dette var det verre å få til i Vietnam, for i Vietnam møtte Usa en fiende som var svært uforutsigbar, og som var nærmest usynlig. Vanligvis så hoppet de frem fra busker, og til og med opp av bakken for å overfalle deres tropper. Dette førte til store tap og svært så mange nederlag.


Dette er den type fiende satan og mørkes krefter er. Satan er av den smarte typen fiende, den som ønsker å skjule seg i skyggene, og som til og med overbeviser deg om at han ikke er der.


Satan har faktisk jobbet hardt for å kunne overbevise verden om at han ikke en gang eksisterer! Hvorfor? Igjen, de dødeligste fiender er dem du ikke kan se, dem du ikke tror er der. Og dette er hvorfor fler og fler mennesker vender seg bort fra Gud og mot den mørke verden, uten en gang å ofre evigheten en tanke.


Faktisk så holder folk i dag narr av Gud, de latterliggjør både Ham og dem som tror på Ham og som følger Jesus. Vet du at dette er akkurat slik Bibelen forteller at det vil være når det bærmer seg den tiden da Jesus vender tilbake til jorden.


Som du kan se, satans listige natur har på en genial måte overbevist verden om at han ikke er her, at han ikke er virkelig, noe som igjen gjør verden til et lett bytte for hans bedragerier.


Så kanskje den aller største løgnen satan har presentert for verden er at han ikke er  virkelig. Men allikevel, vi som troende faller ikke for den løgnen, for vi vet han er virkelig for vi har sett virkeligheten av kristus i våre liv på mange måter, og vi er i Hans rike, vi er Guds barn! Så vi vet han er virkelig, han kan ikke lure oss med det at han ikke er til.

Så hva er den største løgn som satan vil prøve å komme mot oss med? Vel, før vi svarer på det skal vi se litt på hva som skjer når satan prøver å konfrontere Jesus, og se på hva vi kan lære fra det møtet.


Etter at Jesus var døpt av døperen Johannes, ledet Den hellige Ånd Ham langt ut i ødemarken for å faste, og i den perioden prøvde satan å friste Ham. Men han fant da ut at han var ikke mye til likemann med Jesus, for hver gang satan forsøkte å lyge til Ham, responderte Jesus med sannheter fra skriften, så til slutt lot satan Ham være i fred.

Men når satan prøver å nærme seg deg og meg vil han ha mye mer løgner å presentere for oss. For Jesus var perfekt, Han hadde aldri syndet, han hadde aldri gjort noen feil, så når satan kom mot Jesus så hadde han ikke mye å komme med for å beseire Ham. Fordi Jesus er perfekt i alle Hans veier! 


Men vi! Vi feiler hele tiden, vi synder, vi gjør ting vi angrer på, så når satan så prøver å komme mot oss, hva tror du han vil prøve å angripe oss med?

Ja, våre feil, våre synder og våre svakheter, og det er hva han gjør. For du skjønner at nå når du er i Guds rike, et Guds barn, en ambassadør for Kristus, en som Gud skal bruke på en dypsindig måte for Sin ære. Derfor har du som kristen med det samme blitt en stor trussel for mørkets rike.


For når du ble vekket opp, og begynte å se lyset og kjenne sannheten, så er du nå i stand til å gjennomskue satans system og vekke opp andre, og satan vil ikke ha noe av det, så han ønsker å ødelegge deg. Han vet at han ikke kan ødelegge deg gjennom syndfull lykksalighet lenger, for du er vekket, du kjenner sannheten.


Så den eneste måten satan kan prøve å ødelegge din hensikt i livet på nå, er å prøve å få deg til å føle deg så dårlig med deg selv at du feiler ved å ikke lenger tro på at Gud fremdeles kan bruke deg.

Så jeg vil påstå at en av de største løgner fra satan, som han vil prøve å komme etter deg med, er at du ikke er god nok til å bli brukt av Gud. Han vil prøve å få deg til å føle deg som om Gud er ferdig med deg, dette er blandt de største løgner for å sette din oppgave i fare, om han kan få deg til å tro det.


Så dette er hva som skjer, noen ganger så synder du, du feiler, vi alle gjør det, vi er jo mennesker. Og når du gjør feil, så har du Den Hellige Ånd i deg, så du føler deg dårlig av det, du føler deg skyldig, så hva satan gjør nå for å sparke deg mens du ligger nede, er å putte inn tanker som:


Se på deg, du har syndet, du er ikke noe Guds barn, du er ikke verdig hans nåde, du vil ikke komme til himmelen, du er ingen ting, Hah..du trodde du kunne bli en Kristen? Bare gi opp, du kan aldri bli som Kristus, se på deg selv, du har ikke engang bedt på lang tid, og nå synder du igjen? Hva skal du gjøre nå? Be om tilgivelse for 50ende gang kanskje? Du kan like godt gi opp! Bare glem disse Gude greiene !

Når du leser dette, vet jeg at mange av dere tenker.. hmmm...dette virker kjent, og det skal det gjøre, for dette er løgnene satan forteller oss alle! Han forteller oss alle at vi er uverdig Guds nåde! Han forteller oss alle at vi har syndet, og at vi like gjerne kan gi opp, at vi har falt bort fra Guds barmhjertighet, og at Den hellige Ånd ikke lenger er i oss.


Vi har alle hørt de samme løgner! Så når du får disse ideer, husk da på at de ideene, de kommer ikke fra Gud, heller ikke fra deg, for dette er ideer og fabrikasjoner fra den onde! Så en av de største løgner fra satan er at du har falt bort fra Guds nåde, og at du ikke lenger er god nok for Gud, og at du er verdiløs for Gud.


Fienden ønsker nemlig at vi tror vi er verdiløs for Gud, slik at vi vil bli verdiløse for Gud, for hva du enn tror om deg selv, så ender du opp med å bli det vi tror vi er. Så om du tror du er verdiløs for Gud, da vil du ikke ha den tro det kreves for å operere under Den Hellige Ånds kraft, så derfor vil din verdi i Guds rike få mangler. Men vi skal ikke la det skje.


Så hva skal du gjøre når du vet du er under åndelig angrep, hva skal du gjøre så du ikke faller for satans løgner? La oss se på hva vår rollemodell Jesus, den store frelseren gjorde, se hvordan Han responderte på fienden. I Matteus kapittel 4 hvor sata forsøkte å angripe Kristus varte han ikke lenge fordi Jesus kjente skriftene.


Når satan forsøkte å få Jesus til å bryte fasten ved å spise brød, så svarte Jesus med å sitere fra skriften at "mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn." Når satan forsøkte å få Jesus til å hoppe ut fra tempelets tinde svarte Jesus at "du skal ikke friste Herren din Gud." Så uansett hva satan forsøkte å lokke med, så svarte Jesus med sannheten fra skriften. Og dette akkurat hva vi må gjøre.

Fordi det vil skje, vi er mennesker, vi vil gjøre feil, det vil oppstå stunder hvor vi glipper og synder blir begått, og satan vil prøve å anklage oss. Johannes Åpenbaring kapittel 12:10 forteller oss at:

  • "Da hørte jeg en høy røst i Himmelen si: «Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus , for anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned."(Johannes’.åpenbaring.12:10)

Dette er fordi han anklager deg, han ønsker å sparke deg når du ligger nede så du ikke kommer deg opp. Så i din vandring som et barn av Gud, om du snubler, og synder eller gjør en feil, jeg vil heller si "når" enn "om", for vi alle gjør noen feil, JA, satan vil dukke opp, han vil anklage deg, og fortelle deg at du ikke er Guds barn, at Gud ikke elsker deg lenger, og han vil virkelig prøve å overbevise deg om dette.


Men akkurat som med jesus, din respons må være med Guds ord!


Så når satan sier at Gud ikke elsker deg lenger skal du fortelle ham dette:

  • "Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, Han er også oppstått, Han sitter også ved Guds høyre hånd, og Han går også i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå, eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre." (Romerne.8:31~39)

Men satan sier, det er ingen måte du kan gå til himmelen nå, du har syndet igjen! Da skal du fortelle ham dette:

  • "Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

    Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett." (1.Johannes.1:8~9)

Nå begynner nok satan å bli litt frustrert, og han kommer etter deg og sier at grunnen til at du fortsetter å synde er at du ikke har Den hellige Ånd i deg lenger, at og Gud har forlatt deg. Og til det skal du bare svare at: 

  • "De som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod: Nåde være med dere og fred i rikelig mål!" (1.Peter.1:2)

Dette verset er tungt lastet, og det av mange grunner, for det første forteller dette verset at du var utvalgt etter Guds forutviten. Dette betyr at før du engang var født, ja før en gang verden begynte, så valgte Gud deg til å ta imot Ham, å ta imot Hans Ånd, og bli helliggjort av den, og helliggjort betyr å bli gjort Hellig! Essensen her er at Gud valgte deg før alt begynte til å motta Den hellige Ånd, for å bli gjort Hellig.


Dette betyr at du var bestemt for å bli Hellig, så når satan kommer etter deg i dine øyeblikk av å ha gjort noe feil, og sier at du kan aldri bli Hellig skal du minne han på at du er forutbestemt for Hellighet. Selv på dager når du snubler, er du fremdeles på vei mot din Hellighet. Og selv i de øyeblikk hvor du fremdeles faller, snubler og synder, i stedet for å synke ned i selvbebreidelser og selvmedlidenhet, skal du være helt trygg på at du fortsatt er i Guds nåde. Fordi det er skrevet:

  • "La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det." (Hebreerne.4:16)

Om du kan respondere på denne måten, vil anklageren ikke ha noe annet valg enn å flykte fra deg.


Du ser hvorfor dette emnet er så viktig, for jeg kjenner flere mennesker som synder, som snubler i sin vandring, og som begynner å tenke på om de har Den Hellige Ånd. Dette er mennesker som lever en livsstil med synd, dette er mennesker som brenner for Gud, og som ønsker å gjøre Guds vilje, men som finner seg selv begå synder som de skammer seg dypt over. De er oppriktig bekymret, og lurer virkelig på om Den Hellige Ånd virkelig er på innsiden av dem lenger.


Så mange mennesker funderer på dette akkurat nå, og du er kanskje en av dem, har Gud forlatt meg? Kan jeg engang være til glede for Ham lenger? Så om noen undrer på om Den Hellige Ånd er fremdeles i dem, og de er bekymret for om de engang vil komme til himmelen fordi de synder igjen og igjen. Til deg min venn vil jeg si dette.


Om du engang sitter med dette spørsmålet, om du har den bekymringen, så JA, Den Hellige Ånd er fremdeles med deg, Han er fremdeles fungerende inni deg, og hvordan vet nå jeg dette? Jo, fordi at om Den Hellige Ånd hadde forlatt deg, så ville du ikke engang ha følt deg dårlig av å synde lenger, om Han ikke var i deg, så ville du si: Glem nå disse Jesus greiene og du ville ha gått tilbake til festing, stjeling og lyving uten å føle deg noe som helst dårlig i det hele tatt. 


At du føler smerte, tristhet, sorg og frustrasjon når du synder, det er bevis på at Den Hellige ånd er i deg, og sørger inni deg, Han dømmer deg fortsatt, Han er fremdeles i prosessen med å forme deg til å bli som Jesus kristus. Så husk at dette livet er tøft, vi har en fysisk kropp som krever onde ting, vi lever i en ond satanisk klisje av en verden hvor synd er rundt oss på alle mulige kanter.


Men Gud vet dette, Han forstår strevet, at vi sliter, for dette er hvorfor Jesus selv måtte leve et perfekt liv, det er hvorfor han måtte dø for deg, slik at du kunne bli dekket av Hans blod, så selv på din verste dag når Gud ser deg, så ser Han Kristus rettferdighet dekke over deg, fordi Han vet du trenger det. Om du kunne være perfekt, så ville du ikke trenge en perfekt frelser.


Så jeg vet at det er sårt når en har falt, sårt å svikte Gud, for vi har alle vært der, men kjære venn, ikke gi opp, for reisen i Hellighet er en prosess, den livslange prosess av å bli mer lik Jesus, så fortsett dinvandring, fortsett med å søke Gud, fortsett å motstå synd med alt du har, fortsett å kjempe for det som er rett.


Du er ikke alene!, og når fienden kommer mot deg igjen så minn ham på hvem du er, om hvem du er bestemt for å bli, og det er et rettferdig barn av Gud, og at du er inne for å ikke bli synd, at du er inne for å bli Helliget fordi du er Hans elskede barn, og det er ingen ting som vil kunne separere deg fra Hans kjærlighet.


Må Guds nåde være med dere alle. Amen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter