Vennskap og svik

Gud sier at nå er det tid for å våkne opp!

Endetiden

Det er ikke så merkelig at jeg kjenner på å skrive om dette akkurat nå, det er aktuellt som aldri før slik som verden har utartet seg de siste årene. Det er også ment som en sideartikkel til artikkelen "Har endetiden kommet?", som skal dekke disse tingene som pågår rundt oss nå.


I denne tid må vi Kristne være våken som aldri før, vi må aldri tillate oss å glemme Guds Ord om dette i vår hverdag. Vi må påminne oss selv og plukke opp signaler slik at vi kan gjøre en sunn vurdering i situasjoner som kan oppstå. Verden er ikke et sted bare med snille mennesker som deler ut blomster, den består også av dem som aller helst ser blomstene ligge oppå graven din. Bibelen er klokkeklar på denne ondskapen i verden, og vi bør gjøre alt for å etterfølge det den forteller oss.

I løpet av livet møter vi mange mennesker: noen er ens venner for en periode, mens andre er ens venner for livet, noen er bekjente og kollegaer som vi har et naturlig forhold til i vårt daglige liv. Men her er poenget: Djevelen er en ondskapsfull fiende, og hvis han ikke kan trenge seg inn og invadere med makt, vil han gjøre det ved bedrag, og uforutsett gjennom ditt uvitende samtykke.


“Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.” (1.Peter 5:8-9)

En av måtene han vil prøve å få deg til å samarbeide uten at du er klar over det, er gjennom vårt nettverk av relasjoner. Hvis djevelen kan plassere noen i din innerste krets, vet han at han har en god sjanse til å påvirke deg til å gjøre feile ting. Han vet at du er mye mer mottakelig når noen nær deg oppfordrer deg til å gjøre noe galt.


Enda mer hvis den personen hjelper, assisterer og muliggjør for deg å gjøre noe som er galt. Så poenget er at du må være oppmerksom på tegnene som kan indikere at noen i livet ditt kan være plassert der av djevelen for å forsøke å lede deg bort fra å følge Herren.


Derfor, det første tegnet du bør se etter, er sannsynligvis det mest åpenbare, og det er personen som oppmuntrer deg til å gjøre galt. Fienden vil alltid plassere folk eller en person som oppmuntrer og heier deg frem.


Dette er typen som oppfordrer deg til å dra til steder som du vet at du ikke har noe der å gjøre. Dette er typen som oppfordrer deg, sier ting som, "Det er ingenting galt med litt moro fra tid til annen," og "Slutt å være så prinsipiell, slutt å være så hellig." De vil kanskje si, "Én drink gjør deg ikke til en synder."


denne personen er en farlig person, og slike er en trussel mot deg og din nærhet med Gud, en forsterket oversettelse for dette verset:

“Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder. Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det.” (1.Korinter 15:33-34)

Hvordan kan dårlig selskap ødelegge god moral, spør du? Vel, de oppmuntrer deg til å gjøre ting som er galt, de oppfordrer deg til å synde, de prøver å få deg til å kompromittere din integritet. Dette er typen person som vil si ting som "Det er greit en gang i blant," men vær advart, dette er den typen dårlig selskap som ødelegger. De drar deg i retning av synd. Og som Guds barn, når vi identifiserer slike mennesker i livene våre, må vi skille oss fra dem.


Det andre tegnet på at noen i livet ditt er plassert der av djevelen, er at de prøver å kontrollere og manipulere deg. Tenk på det på denne måten: Den Allmektige Gud, i sin visdom, i sin kjærlighet og herlighet, kontrollerer deg ikke. Han tvinger deg ikke til å gjøre noe med makt. 

Den Hellige Ånd kan overbevise deg, men overbevisning i hjertet og manipulasjon er to svært forskjellige ting. Når du finner noen som forsøker å kontrollere deg, blir den personen brukt av djevelen. Gud har gitt deg fri vilje, han har gitt deg evnen til å ta valg, og hver gang noen prøver å frata deg den friheten, hver gang noen forsøker å påtvinge sin vilje på deg, blir de brukt av djevelen.


Hvis du ser gjennom Bibelen, vil du se at alle som hadde denne kontrollerende ånden, ble brukt av djevelen. Jezebel hadde denne kontrollerende ånden. Nebukadnesar hadde denne ånden, faktisk var den så sterk i ham at han bygde en gullstatue av seg selv og krevde at alle skulle bøye seg ned og tilbe den. Og da tre hebraiske gutter med navn Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego nektet, lot han dem kaste inn i en ovn. Dette er en ond og kontrollerende ånd.


Hvis du identifiserer denne ånden hos noen i din innerste krets, oppfordrer jeg deg til å bevege deg bort, skille deg fra dem. Det er slik du vil bli beskyttet. 


Det tredje tegnet på at noen er sendt av djevelen, er det jeg vil kalle "tilretteleggeren." Tilretteleggeren brukes virkelig av fienden, fordi denne personen går utover kun oppmuntring til synd. De bruker manipulering for å få deg til å synde. De gir deg ressursene for at du skal synde. Tilretteleggeren vil gi penger til rusavhengige for å opprettholde deres avhengighet.


Tilretteleggeren vil invitere den gifte mannen til et arrangement med single kvinner og hjelpe ham å lyve for kona ved å si at han vil være utenbys i noen dager på grunn av arbeid. Hvis du er tilbøyelig til begjær, vil tilretteleggeren gjøre det mulig for deg å leve ut det begjæret. Tilretteleggeren vil legge til rette, de vil gi ressursene og alt som trengs for at du skal gjøre det du ikke er ment å gjøre og være der du ikke er ment å være.


Tilretteleggeren er en farlig person fordi de gjør det mulig for deg å synde, og Jesus ga en svært streng og alvorlig advarsel til dem som hjelper andre med å synde. Her er hva han sa:

“Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen.” (Markus 9:42 )

Dette er sterke ord som illustrerer alvorligheten av straffen som vil følge hvis noen fører andre til synd. Så vær forsiktig, vurder din innerste krets. Er det noen som gjør det mulig for deg å synde? For hvis det er, er det ikke den typen person du bør omgås.


Den siste typen person du bør unngå, er "den som demotiverer." Den som demotiverer er en person som trekker deg bort fra Gud.


De får deg til å stille spørsmål ved Gud. "Den som demotiverer" trenger ikke nødvendigvis å gjøre det mulig for deg å synde eller oppfordre deg til å synde, men her er hva de vil gjøre: De vil overtale deg til å ikke delta i bibelgruppen på onsdag, de vil overtale deg til å ikke delta i bønnemøtet, de vil gi deg tusen og en grunner til å se kampen eller delta på arrangementet, og de vil fortelle deg hvordan det ikke skader å gå glipp av en gudstjeneste. Dette er typen dårlig selskap du ikke vil ha rundt deg.

"Den som demotiverer" vil stille spørsmål ved pastoren din. De vil legge frem argumentet om hvordan kirken handler om profitt, og de vil fremheve hvordan kirkefolk behandler deg på en negativ måte. De vil plukke opp alt negativt og fokusere på det. Så vær oppmerksom, vær forsiktig med denne typen person. De vil aldri fortelle deg at det ikke finnes noen perfekt kirke. De vil heller aldri fortelle deg at hvis du fortsetter å unnlate å delta i bønnelivet ditt, vil du ikke utvikle deg som en kristen, at du vil være maktesløs som en kristen.


Så alt i alt ber jeg om at du vil være årvåken overfor personer som oppmuntrer deg til å synde, som gjør det mulig for deg å synde. Hold deg unna slike mennesker, for dårlig selskap ødelegger gode vaner. Be om at Gud vil avsløre hver enkelt person som er plassert i livet ditt av fienden. Men viktigst av alt, be om at Gud vil lede deg til personer som er sterke i troen, slik at dere kan styrke hverandre og oppmuntre hverandre i Herrens veier.


Bibelen inneholder mange referanser til hvilke typer mennesker du ikke bør være rundt. Før jeg går videre, ta et øyeblikk til å svare på spørsmålet:

Ville Gud godkjenne alle som er i min innflytelsessfære?

Salme 1:1 maler et tydelig bilde når det snakker om hvilke typer mennesker som bør være i livene våre, fordi Bibelen sier:

“Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,” (Salmene 1:1)

Det er mye visdom og veiledning i dette ene verset når du virkelig studerer det. En person er velsignet når de er nøye med hvem de går sammen med, hvilken vei de står på, og hvor de sitter.


Så still deg selv følgende spørsmål om de rundt deg:

Hvem går jeg sammen med, hvilken vei står jeg på, og hvor sitter jeg nå? Hvem er de ugudelige menneskene?

Du må være årvåken overfor de som har dårlig moral, de som aktivt gjør det som er dårlig, de som higer etter  materielle ting, de som lyver, de som er korrupte, de som er slemme eller urettferdige. Din tro og din nærhet med Gud er en dyrebar ting som du må beskytte og nære. Hvis du går under råd fra de ugudelige, setter du troen og din nærhet med Gud i fare. Denne læren sier ikke at du ikke kan eller ikke bør samhandle med de som ikke tror. Tvert imot, vi bør tjene dem og vise dem Guds kjærlighet.


Lær deg å kjenne signalene når noe ikke er riktig med vedkommende, det å gi jobben til en bekjent, nabo eller familie fordi du sitter i styret er korrupsjon, og imot Guds Ord, det er urettferdighet og favorisering blandt våre neste. Å lyve er alt av løgn, selv de små uskyldige, for de kan selv gjøre stor skade, og de baner vei for større løgner. Vi må alle tenke igjennom dette og ta våre valg, vil du risikere alt fordi denne vennen egentlig er god på bunnen, har sine gode sider osv.? Da skal du vite at alle er egentlig god på bunnen og alle har sine gode sider, så ikke lag dine unnskyldninger fordi du her egentlig ikke ønsker å følge Guds Ord.


Imidlertid gjør Bibelen det klart at det ikke er tilrådelig å følge deres råd, det vil si deres råd eller veiledning. Det er viktig å forstå dette nøkkelaspektet. Det er ikke tilrådelig å gjøre det, og vi blir fortalt dette mange ganger, som det står i 1. Korinterbrev 15:33.

“La dere ikke føre vill! Dårlig selskap ødelegger gode vaner”


Salomos ordspråk 13:20 sier:


“Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille.”

Alle du møter har en viss karakter. Noen har en dårlig karakter og viser giftige trekk, mens andre er det stikk motsatte og har en sunn, gudfryktig karakter. Dette er menneskene som vil vise Åndens frukt, de vil oppmuntre deg, be med deg, vise deg en gudfryktig kjærlighet, og de vil ha en god Ånd. Ved dagens slutt må vi være bønnfulle og oppmerksomme, for vi må beskytte oss selv. Du kan ikke bare la hvem som helst komme inn i livet ditt.


Se på deres karakter, studer deres karakter, for på en eller annen måte vil de påvirke deg og ha en innvirkning på deg. Noen er ærlige, mens andre er bedragerske. Noen er pålitelige, mens andre er løgnere. Noen har en god arbeidsmoral, mens andre er late. Din karakter vil påvirke de rundt deg, enten for godt eller for ondt, og på samme måte vil karakteren til de nærmeste rundt deg påvirke deg, enten for godt eller for ondt.

Så slik er saken: Uansett hvem du velger å omgås, danne vennskap med, nekt å la deg føre vill, nekt å la deg påvirke, og nekt å la deg ledes bort fra sannheten og inn i urett og synd. Det er en enveiskjøring når vi omgås onde mennesker, og den enveis veien tar deg fra renhet til urenhet. Den enveis veien tar deg fra hellighet til synd, fra mørke til lys, fra verdi og verdighet til korrupsjon og forfall når det gjelder hvem vi bør og ikke bør omgås.


Bibelen er tydelig på dette. Vi blir fortalt at vi ikke skal være sammen med de vantro. Hvilket samfunn har rettferdighet med urettferdighet, eller hvilket samfunn kan lys ha med mørke? Hvilken harmoni er det mellom Kristus og djevelen? Guds hellige, vi skal komme ut fra å være blant dem og være atskilt.


Judas var en disippel av Jesus. Han var vitne til de fleste av de store miraklene du ser i Bibelen. Han var der da Jesus vekket Lasarus til liv, da Jesus ga syn til de blinde, og da Jesus multipliserte brød og fisk. Han brøt også brød med Jesus, satt sammen med Jesus rundt mange leirbål og bord for å spise sammen. Judas lo, gråt, og var full av glede sammen med Jesus. Han var så mye en del av Jesu indre krets at han fikk ansvaret for pengesekken. Det ville være som om du eller jeg ga noen vårt bankkontonummer. Vi stolte på dem med pengene, at de ikke ville stikke av med dem.


Til tross for alt dette skulle Judas til slutt forråde Jesus. Han og hans onde hensikter lå skjult like under overflaten. Nå er det klart at ingen av oss er Jesus, det er ikke sammenligningen jeg prøver å lage. Men vi vil utvilsomt møte en type Judaser i livet vårt. Det vil være mennesker i livet vårt som vi stoler på, kanskje til og med til det punktet hvor de er med i bryllupet vårt, eller vi ønsker dem velkommen til våre hjem for sosialt samvær. Vi kan til og med kalle dem familie i noen tilfeller.


De er i vår innerste krets, akkurat som Judas var i Jesu innerste krets. Og akkurat som Judas vil de snu ryggen til oss uten varsel. De vil svikte oss, selvfølgelig ikke i samme grad som Jesus, men deres svik kan komme i form av sladder og baktalelser, det kan komme i form av tyveri eller sabotasje. Uansett hvordan det kommer, og det vil komme, vil hensikten være å forårsake skade på din tro eller såre deg og etterlate deg bitter og misfornøyd.


Nå som vi vet at Judas kommer, må vi lære hvordan vi skal respondere. Vi kan se til Jesus for et svar. Vi ser ingen interaksjon mellom Jesus og Judas etter sviket, fordi Judas begikk selvmord kort tid etter at Jesus ble arrestert. Imidlertid ser vi hvordan Jesus responderer på andre som har såret ham. Jesus ble såret av de samme menneskene han skapte. Fariseerne og saddukeerne forfulgte ham, og mange i hans egen familie fornektet ham.


Romerske soldater slo ham til han var ugjenkjennelig, hans egne disipler forlot ham, han ble forlatt av alle han elsket og brydde seg om. Men da han var på korset, sa han dette i Lukas 23:34: 

"Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."

Jesus sa dette akkurat i det øyeblikket klærne hans ble gamblet over for å bli delt, han ble drevet av medfølelse og kjærlighet, ikke sinne og hat.


Vi ser at Jesus ønsker at vi skal tilgi dem som svikter oss. Jesus sier dette i Matteus 5:38-42:

“Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann. ’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.”

I de øyeblikkene når noen svikter oss, kan vi så lett bli trukket inn i en hevnaksjon. Men Bibelen forteller oss at vi ikke skal ha den mentaliteten om å ta igjen og prøve å skade dem. Vi skal prøve å finne en måte å elske og tjene dem. Det kan være vanskelig, men vi må be om nåde for å kunne tilgi og gå videre.


Å be om forstand og visdom når det gjelder de menneskene vi velger å ha relasjoner med, er like viktig som å gi nåde. Selv om Gud kaller oss til å gi nåde, betyr det ikke at vi må bli i et forhold med den personen. Den onde kan bruke mennesker til å forsøke å demotivere, avspore eller til og med ødelegge deg hvis du ikke er på vakt, slik vi så med Judas. Dette kan føre til din ødeleggelse. Bønn og forstand er essensielt når du tilgir din Judas. Det handler ikke om hvis, men når.


Det vil være en type Judas i livet ditt. Når Judas kommer, må vi være klare til å svare. Jesus har gitt oss alle verktøyene vi trenger for å overvinne når vi møter vår Judas. Det er imidlertid opp til oss å være forberedt og klar for det øyeblikket. Vi må være raske til å tilgi, raske til å gå videre, og raske til å elske.

Sjekk også ut vår nye artikkel fra 28.Oktober 2023:  Har endetiden kommet?

Relaterte artikler til

Vennskap og svik?

Det vil komme artikler om relaterte viktige emner her om få dager.