Inkarnasjonen av Jesus Kristus

Del 4 av 12 deler


En annen stor trossetning som må tros fullt på i den kristne tro, er læren om inkarnasjonen av Jesus Kristus. Denne ene doktrinen er så viktig og så sterk, at selv demoner ikke kan fremstille denne bekjennelsen til noen når de blir ordentlig testet av en troende.


Inkarnasjonen er troen på at Jesus Kristus, som er både Gud og Herre selv i den guddommelige treenighet, ble fullt menneske og kom ned til vår jord i kjødet, så han kunne da gå til korset for å dø for alle våre synder. Jesus Kristus var dermed fullt menneske og fullstendig Gud da Han var her nede for å vandre i kjødet i 33 år.


Her er flere gode og nøyaktig definisjoner på hva ordet "inkarnasjon" betyr i referanse til Jesus fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:

  • Et teologisk uttrykk for Guds Sønns ankomst inn i verden som et menneske


  • Bokstavelig talt "i kjødet." Teologisk, læren om at i Jesus fra Nasaret ble Gud i menneskelig kjød og ble Gud-mann


  • Inkarnasjonen var Guds Sønns handling, hvor han tok til seg en menneskelig natur


  • Lære som bekrefter at Jesus Kristus er den jordiske manifestasjonen i kjødet til den guddommelige logos, og som en følge er han fullstendig Gud og fullt mann


  • Gud blir menneske, foreningen av guddommelighet og menneskehet i Jesus av Nasaret

Å tro at Gud Faderen ville tillate sin eneste Sønn Jesus, som er både Gud og Herren selv og den andre personen av den guddommelige treenighet, for å inkarnere inn i et menneske, kjødets kropp, slik at han kunne bli fullt menneske, men likevel beholde sin fulle guddommelighet i den Treenige guddom, er nok til å slå deg rett ut av sofaen når du prøver å meditere på denne ekstreme virkelig-heten.


I vår trosbekjennelse på vår hjemmeside har vi følgende tekst:

Vi tror at Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, kom til vår jord i kjødet,  ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, ble født av Jomfru Maria, levde et perfekt og syndeløst liv, gikk til korset for å dø og kaste sitt blod for syndene til denne verden, og ble så begravet. Vi tror at Jesus Kristus steg opp fra de døde på den tredje dagen, og deretter steg opp i himmelen hvor han nå sitter ved Gud Faders høyre hånd som Herrenes Herre og kongenes Konge.

En del av inkarnasjonens lære er også troen på at Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd, men ble faktisk født inn i denne verden gjennom jomfru Maria. Den Hellige Ånd unnfanget på denne måte og førte Jesus inn i Marias livmor overnaturlig. Jesus ble ikke unnfanget i Marias livmor på naturlig måte gjennom Josef. Han ble unnfanget i hennes livmor overnaturlig av Den Hellige Ånd. Og derfra gikk Jesus gjennom den normale fødselsprosessen med Maria for å komme inn i vår verden.


Siden Jesus Kristus er den andre personen av den guddommelige treenighet, snakker vi om Gud selv som kommer ned til vår jord i et menneskelig kjødlegeme, men likevel beholder Hans fulle Guddommelighet i den menneskelige kjødkroppen.


Her er verset som viser at demoner ikke har lov til å bekjenne at Jesus Kristus er kommet til vår jord "i kjødet". Og hvis demoner ikke kan gjøre denne bekjennelsen når de blir ordentlig testet, vet du at dette er et veldig kraftig, Guddommelig faktum og virkelighet - at Jesus Kristus virkelig kom til vår jord i kjødet, og dermed ble han både fullstendig menneske og fullstendig guddommelig.

  • "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." (1.Johannes.4:1~3)

Igjen er dette en grunnleggende fundamental trossetning om hva som helt skiller oss fra resten av de andre falske religioner som er i verden i dag. Ingen av dem vil noensinne bekjenne eller innrømme at Jesus Kristus er både Gud og Herren selv. De vil si at han var en stor mann og en stor profet, men de vil aldri innrømme eller bekjenne at han også er Gud Den Allmektige selv. Som sådan kan vi aldri miste denne kraftige trossetningen som en del av vårt grunnleggende trossystem i Herren. Ta bort inkarnasjonen av Jesus Kristus, og kristendommen vil helt falle fra hverandre.


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema